Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Ako BH državljanin koji boravi u Sarajevu, a radi za austrijsku kompaniju i u Austriji se uplaćuju doprinosi, dakle kompanija nema predstavništvo u BiH, ima li on pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo?
Dino, 11.09.2011
Odgovor: Bez uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje u Kanton Sarajevo, sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, BH državljanin koji radi za austrijsku firmu, nema pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo.  
Pitanje:    Postovani, studentica sam, bez oba roditelja, primam porodicnu penziju od oca, koja mi se ukida za 10 dana jer punim 25 godina. Posto sam redovni student, dali to znaci da se u zavodu moram odjaviti jer sam zdravstveno osigurana preko oca (svaki put prilikom ovjere knjizice pokazem licnu kartu, potvrdu s fakulteta i zadnji cek)? Dali imam pravo na zdravstveno osiguranje preko Ministarstva za obrazovanje jer su mi tek 25 godina, a imam jos 1 akademsku godinu pa da studij privedem kraju, i po kojoj proceduri mogu da ga ostvarim? Unaprijed zahvaljujem.
Najda, 09.09.2011
Odgovor: Kao redovan student sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo,  imate pravo na zdravstveno osiguranje preko Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo do navšenih 26 godina života.Za potrebnu dokumentaciju, obratite se njima. Kada Vam prestane pravo na porodičnu penziju, morate se odjaviti sa tog osiguranja da bi ostvarili gore navedeno.
Pitanje:    Prilikom ovjere svoje zdravstvene knjižice, mom kolegi je rečeno da treba da odjavim oca,koji je u umro prije 9 godina a nekada je bio osiguran preko mene.Budite ljubazni šta treba da uradim da se to završi?
Ljiljana Č., 09.09.2011
Odgovor: Ako je Vaš otac bio osiguran kao član porodice preko Vas, potrebno je da Vaš poslodavac popuni obrazac promjene u osiguranju (ZO3) kojim će ga odjaviti sa evidencije zdravstvenog osiguranja.Kao prilog dostavite smrtni list.  
Pitanje:    Poštovani, BiH sa državljanin i penzioner sa R Slovenije i nemam zdravstveno osiguranje u FBiH. Koji je način i postupak da ostvarim zdravstveno osiguranje shodno Sporazumu o socijalnom osiguranju između BiH i Slovenije?
Mustafa, 08.09.2011
Odgovor: Na osnovu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Slovenije, kao slovenački penzioner sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, možete biti zdravstveno osigurani. Obratite se u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u općini u kojoj imate prebivalište u kojoj će vas uputiti na potrebnu dokumentaciju za vaše prijavljivanje na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani, Dolazim iz strane drzave (EU) gdje sam zivila preko osamnaest godina. Nisam znala da je potrebno se upisati na biro, tako da sam izgubila pravo na to i trenutno nemam zdravstvene knjizice niti osiguranja. Upisala sam se na fakultet, te platila za ljekarske usluge. Kako mogu te iste upotrijebiti, odnosno kako mogu dobiti zdravstvenu knjizicu u Sarajevu i s time koristiti usluge ljecenja koje pruzi fakultet? Je li moguce osigurati se preko privatnog osiguranja? Zahvaljujuci Vam se unaprijed za odgovor, saljem Vam srdacne pozdrave. M.
Minja, 07.09.2011
Odgovor: Ukoliko ste državljanin BiH, imatete prebivalište u Kantonu Sarajevo i redovan ste student mlađi od 26 godina života, možete se zdravstveno osigurati preko Ministarstva za obrazovanje Kantona Sarajevo pa se za potrebnu dokumentaciju obratite njima.
Pitanje:    Suprugu je za lijecenje malignog melanoma preporucena imunoterapija. nezaposleni smo i interesuje nas koliko to okvirno kosta i da li postoji mogucnost pomoci od strane samog zavoda
Nermina , 06.09.2011
Odgovor: Liječenje malignih oboljenja ide na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
Pitanje:    Zadnjih dana se po medijima vrte priče da je tržište preplavljeno lažnim lijekovima itd. Da li je moguće negdje napraviti analizu lijeka, da se doista uvjerim da je to prava stvar? Radi se o lijeku koji je donesen iz inostranstva.Tamo košta puno jeftinije.
Adnan, 04.09.2011
Odgovor: U skladu sa članom 80. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH  kontrolu kvaliteta obavlja Kontolna laboratorija Agencije ili ovlaštena laboratorija na prijedlog: a) Agencije b) uvoznika c)pravnog lica koje obavlja promet lijekova na veliko d) nosioca dozvole za stavljanje lijeka u promet Shodno navedenom,  nije moguće napraviti analizu lijeka u svojstvu privatnog lica.
Pitanje:    Postovani, Doktor mi je propisao dva lijeka zbog povisenog krvnog pritiska. U pitanju su Nebilet 5mg (cijena 38,45KM) i Mega Defend 1000mg (oko 17,90KM), pa me zanima da li mi socijalno moze pomoci u participaciji oko tih lijekova posto je to za mene veliki izdatak svaki mjesec. Student sam i korisnik sam najnize porodicne penzije. Hvala.
Alen, 30.08.2011
Odgovor: Lijek Nebilet pripada  grupi  selektivnih blokatora beta adrenergičkih recepata a iz te grupe lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja možete dobiti lijek atenolol  i/ili metoprolol.  Mega Defend ( omega 3 masne kiseline) tablete pripadaju grupi dodataka prehrani i kao takvi ne mogu biti predmetom refundacije . 
Pitanje:    Cijenjeni, Kako smo zagubili poštom dobivene obrasce Izjave o izboru doktora medicine/doktora stomatologije u okviru Javnog poziva prema osiguranim licima u vezi akcije koja je u toku, zanima me na koji način mogu dobiti nove obrasce radi njihovog popunjavanja i dostavljanja izabranom doktoru medicine / doktoru stomatologije? Unaprijed hvala.
Aida G., 04.09.2011
Odgovor: Obrasce Izjava o izboru doktora porodične medicine i doktora stomatologa možete preuzeti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića 14.
Pitanje:    Postovani/a Primila sam informaciju i obrasce za izbor doktora medicine i doktora stomatologije u primarnoj zdravstvenoj zastiti. Molim za informaciju: 1. kome (ZZO?) i na koji nacin (licno, postom, faxom, emailom) dostavljam popunjeni formulare (za sebe i kcer) 2. ukoliko se ne dostave formulari, da li se to smatra odlukom osiguranika da NE mijenja postojece doktore medicine/stomatologije. Hvala. Lijep pozdrav
Semsa Alić, 02.09.2011
Odgovor: Uz obrasce Izjava za odabir doktora porodične medicine i doktora stomatologa dobili ste i Uputstvo u kojem je navedeno " "Osigurano lice je obavezno  da  popunjeni obrazac Izjava (tri primjerka)  dostavi izabranom doktoru  u roku od 30 dana od dana preuzimanja obrasca" , bez obzira na ranije opredjeljenje. Nakon ovjere, izabrani doktor iste dostavlja Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo radi unosa podataka u sistem registracije      
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting