Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Zanima me zakonski rok za refundaciju troskova lijecenja u inostranstvu.
Adi, 04.09.2013
Odgovor: Obzirom da u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju nije donesen podzakonski akt na osnovu kojeg bi osigurana lica imala pravo na refundacija troškova liječenja u inostranstvu, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je za osigurana lica omogućio da  pod određenim uslovima dobiju pomoć za liječenje u inostranstvu a da pri tome nije utvrđen rok za obezbjeđenje pomoći.Zavod će pomoć obezbjediti u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Pitanje:    Postovani,zanima me da li postoji mogucnost da se strana osoba,koja ce ostati godinu dana u BiH,zdravstveno osigura preko zavoda tokom boravka u BiH?Ako postoji ta mogucnost,koji postupak?Unaprijed hvala
Haris, 03.09.2013
Odgovor: Možete se zdravstveno osigurati u Zavodutako što ćete sami sei plaćati osiguranje u iznosu od 5% od prosječno isplaćene plaće u FBiH što cca iznosi 63 KM.Za početak osiguranja morate platiti šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec a zatim svaki mjesec dok želit da ste zdravstveno osigurani ili dok se promjeni osnov osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, trenutno sam u radnom odnosu, ali bih htjela ići u inostranstvo na dodatno obrazovane, i u periodu od 3-4 mjeseca bih koristila neplaćeno odsustvo. Prava i obaveze u toku neplaćenog odsustva miruju, ali me interesuje šta je sa zdravstvenim osiguranjem? tj. poslodavac će me u ovom slučaju odjaviti u nadležnoj poreznoj upravi i za poslodavce prestaju sve obaveze po osnovu doprinosa u tom periodu, doprinosi za PIO/MIO i doprinosi za zdravstveno osiguranje, tj, miruju do mog povratka na posao. mogu li se ja u tom periodu javiti na zavod za zapošljavanje kako bih ostvarila zdravstveno osiguranje ili nemam pravo na to? hvala vam, lp,
Mirha, 30.08.2013
Odgovor: Za period prekida zdravstvenog osiguranja po osnovu rada, možete sami sebi plaćati zdav.osiguranje po cca 63 KM mjesečno.
Pitanje:    Postovani, zanima me vrijedi li zdravstveno osiguranje u Neumu, obzirom da on pripada BiH ili moram uplatiti za zdravstveno putno u nekoj osiguravajucoj kuci ??? hvala i LP
Sanela, 28.08.2013
Odgovor: Zdravstveno osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe te je organizovano po kantonima.Osigurana lica jednog kantona, prema Sporazumu potpisanom između kantona, mogu zdravstvenu zaštitu koristiti u drugom kantonu samo u hitnim slučajevima.Za davanja veće vrijednosti od 300 KM potrebna je saglasnost matičnog zavoda. Dakle, u Neumu bi trebali koristiti zdravstvenu zaštitu na osnovu važeće zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovani, moj suprug ima zdravstveno osiguranje u kantonu Sarajevo po osnovi zaposlenja. Vidim na vašim stranicama i rekli su mi na birou rada da nezaposlene osobe mogu dobiti zdravstveno osiguranje preko supružnika, čak su mi rekli da ja kao stranac isto mogu dobiti tako osiguranje. Međutim, sad vas pitam mogu li ili ne mogu li ga ja kao stranac, iz Hrvatske sam, dobiti preko njega dok se i sama ne zaposlim? Potrebno mi je regulirano zdravstveno osiguranje kako bih dobila privremeni boravak. Ili ako ne mogu dobiti preko supružnika jer sam stranac, da li se kao regulirano zdravstveno osiguranje priznaje Ugovor o socijalnom osiguranju između RH i BiH - Potvrda o pravu na davanja u naravi za vrijeme privremenog boravka u BiH? To je ugovor koji sam si izvadila u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje? Za koliki vremenski period si ga trebam uzeti u tom slučaju? Lijep pozdrav, Sandra
Sandra, 27.08.2013
Odgovor: Vi kao stranac se ne možete zdravstveno osigurati preko supruga.Na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) možete se sami zdravstveno osigurati plaćanjem 5% mjesečno od prosječno isplaćene plaće u FBiH, što je cca 63 KM mjesečno.Za početak osiguranja morate platiti šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec, a zatim svaki mjesec dok ste na ovaj način zdravstveno osigurani.
Pitanje:    Pozdrav! Redovni sam student, a u februaru cu navrsiti 26 godina... Zanima me da li ce tada automatski prestati vaziti zdravstvseno osiguranje, i da li postoji neki rok unutar kojeg se moram javiti da bih uplacivao osiguranje i u kojem iznosu? Unaprijed hvala
Tvrtko, 27.08.2013
Odgovor: Kada navršite 26 godina života automatski vam prestaje zdravstveno osiguranje po tom osnovu.Ako ćete i dalje biti redovan student, možete se sami osigurati i plaćati 20 KM mjesečno.
Pitanje:    drzavljanin sam repubike hrvatske. idem na par mjeseci u sarajevo, kako se mogu osigurati
mira, 23.08.2013
Odgovor: Ako u Sarajevu nećete boraviti po osnovu rada, možete sami sebe osigurati plaćanjem cca 63 KM mjesečno (5% od prosječno isplaćene plaće u FBiH) s tim što za početak osiguranja morate platiti šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec, a zatim navedeni iznos mjesečno.
Pitanje:    Poštovani,molim Vas za odgovor mogu li i kako osigurati supruga?Naime, ja sam zaposlena u državnoj firmi a suprug je na birou za zapošljavanje, bez prava na zdravstveno osiguranje.U pitanju je Kanton Sarajevo.Hvala
Idana, 23.08.2013
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja. ·                    Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog  ili izvanbračnog supružnika, Potrebna je dokumentacija:       - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci  -Rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS -          prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik
Pitanje:    Moja djeca (16 i 19 godina) odlaze na skolovanje u inistranstvo u septembru. Do sada je njihova skola izdavala uvjerenje o redovnom skolovanju u BiH, ali buduci da se od sljedeceg mjeseca skoluju u drugoj drzavi, zanima me na koji nacin mogu imati zdravstveno u BiH, obzirom da ce ovdje provoditi jedan dio vremena, raspuste, praznike i sl. Napominjem da jedno nastavlja srednju skolu, a drugo fakultet.
Sanela, 21.08.2013
Odgovor: Kao dokaz da su djeca na redovnom školovanju možete priložiti i potvrde škole iz zemlje gdje se školuju.Potvrde moraju biti prevedene od ovlaštenog sudskog prevodioca.Zdravstveno osiguranje važi samo za kanton u kojem vam je prebivalište.
Pitanje:    Dobijam niz različitih infomacijama o tome kako i na koji način da steknem zdrastveno osiguranje po osnovu žene (supruge) koja je penzioner a koja je po tom osnovu i stekla zdravstveno osiguranje. Naime, nakon 30 godina rada u tvrtki (sjediše Novo Sarajevo) sada nisam zdravstveno osiguran a godina imam toliko da i nema svrhe da se prijavljujem Birou za zapošljavanje. Dakle, šta trebam uraditi da bih stekao zdravstveno osiguranje po osnovu ženinog zdrastvenog osiguranja i koji eventualni dokazi (papiri) potrebni su kako bih stekao zdrastveno osiguranje i gdje moram (imao sam dva srčana udara i po savjetu ljekara ne bih smio se puno kretati) da ih pribavim. Hvala i nadam se brzom odgovoru
Branko, 20.08.2013
Odgovor: Ukoliko nemate drugog osnova za zdravstveno osiguranje, možete biti zdravstveno osiguran kao član porodice.Za detaljne upute, obratite se poslovnici zdravstvenog osiguranja u općini u kojoj imate prebivalište.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting