Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, od spec.oftalmologa iz JU \"Omer Maslić\" sam kao RVI dobio Potvrdu o potrebi ortopedskog-sanitarnog pomagala RVI (Obrazac RVIO-04). S obzirom da su mi propisana specifična stakla za naočale (šifre ortopedskih pomagala 919010 i 920010) zanima me da li imam pravo na naknadu od Zavoda po članu 8. t.20 Odluke o proširenom obimu prava za RVI KS ( Sl. novine KS 13/04) i kako da to ostvarim?
Nermin, 28.10.2013
Odgovor: Po uredbi ZZO KS o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na koristenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatolosko-protetskih nadomjestaka, na naocale i okvir imaju pravo samo djeca i redovni studenti do navrsene 26. godine života. Za sve ostalo obratite se svome ministarstvu sa obrazcem RVIO-04.
Pitanje:    Poštovani, radim u kompaniji gdje je zaposlenik na bolovanju pod sifrom F43 počev od marta 2013. godine (neprekidno). Pravilnikom je propisano da se spriječenost za rad po toj šifri može voditi do 48 dana, što u našem slučaju prelazi taj rok-kome da se obratimo za obrazloženje? LP, Dijana
Dijana, 28.10.2013
Odgovor: Sa raspoloživom dokumentacijom obratite se Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo—Komisiji za provođenje I analizu kontrole bolovanja.
Pitanje:    Imam vise od 65 godina. Da li moram placati participaciju za masazu na fizikalnoj terapiji? S postovanjem
Vukosav, 28.10.2013
Odgovor: U J.U.Dom zdravlja Kantona Sarajevo morate plaćati participaciju za masažu.Za sve dodatne informacije obratite se navedenoj ustanovi.
Pitanje:    Poštovani, redovan sam student V godine, položila sam sve ispite i sad mi je još preostalo da magistriram. Do sad sam pravo na zdravstveno osiguranje ostvarivala preko oca, međutim sad sam se udala, i intresuje me da li ja mogu biti zdravstveno osigurana na osnovu svog statusa redovnog studenta s obzirom da još nisam napunila 26 godina, pošto ukoliko bi se osigurala preko muža, ne bih mogla ovjeravati knjižicu, pošto on nema redovnu uplatu doprinosa. Hvala Vam unaprijed na odgovoru.
Adaleta, 24.10.2013
Odgovor: Kada osobe kao korisnici zdravstvenog osiguranja ostvaruju preko roditelja, to pravo – djeca koriste pod uslovom da su redovni studenti i da nemaju  navršenih 26 godina. Status redovnog studenta se dokazuje Uvjerenjem izdatog od visoko školske ustanove. Drugi dio pitanja je hipotetičkog karaktera pa ne bi bilo profesionalno odgovarati šta bi bilo ako bude.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju u koju ustanovu se trebam obratiti i sa kojim dokumentima radi ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu porodilje u radnom odnosu ? Unaprijed hvala.
Alisa, 24.10.2013
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se  općtinskoj službi na području općtine na kojoj živite. Porodiljska naknada regulisana je  Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom.
Pitanje:    poštovani,buduci da idem na put i necu biti ovdje,dali mogu prije isteka datuma ovjere knjizice,tj.ranije,ovjeriti zdravstvenu knjizicu kako bi je produzila?istice mi 1.11.a danas je 25 pa da JA TO URADIM 7 DANA PRIJE ISTEKA?JELI TO MOGUCE?
Amela, 24.10.2013
Odgovor: Istu je moguće izvršiti i prije isteka roka ukoliko postoje opravdani razlozi.
Pitanje:    Nedavno sam operisao herniju u Kliničkom centru, tom prilikom mi ugrađena mrežica ULTRA PRO 6X11 koju sam kupio i za to imam uredno izdat račun kao i otpusno pismo u kojem je upisano ugrađivanje mrežice. DALI IMAM PRAVO NA NADOKNADU ZA KUPLJENU I UGRAĐENU MREŽICU, inaće sam penzioner?
Hamza, 23.10.2013
Odgovor: Za refundaciju kupljene i ugrađene mrežice potrebno je da podnesete Zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja uz koji ste dostavili original račun,otpusno pismo,potvrdu o potrebi izdavanja ortopedskog pomagala izdatu od ljekara specijaliste,kako bi se izvršila refundacija sredstava u iznosu koji Zavod refundira za navedeno pomagalo..
Pitanje:    Postovani Ja sam ove godine zavrsila fakultet. Medjutim zakasnila sam sa prijavom na biro I pritom izgubila pravo na zdravstveno. Dobila Sam neplacenu praksu, ali je potrebno priloziti zdravstveno uvjerenje. Moje pitanje koji je iznos zdravstvenog osiguranja, I kako se placa? Mjesecno ili godisnje? Unaprijed hvala
Anesa, 23.10.2013
Odgovor: Na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) možete se zdravstveno osigurati plaćanjem 5% mjesečno od prosječno isplaćene plaće u FBiH, što je cca 63 KM mjesečno.Za početak osiguranja morate platiti šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec ukoliko ste prekid osiguranja imali najmanje 6 mjeseci, a zatim svaki mjesec dok ste na ovaj način zdravstveno osigurana.Obratite se u bilo koju poslovnicu kako bi dobili dodatne informacije vezane za ovaj osnov osiguranja.
Pitanje:    postovanje, bio sam redovan student, i sad sam se prebacio na vanredno, i rekli su mi na biro da mogu samo godinu dana imati zdravstveno osiguranje, pa me interesuje kad zavrsim sa fakultetom da li cu moci primati preko birao zdravstveno osiguranje ili samo vazi jos samo tu jednu godinu..
Avdija, 23.10.2013
Odgovor: Nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su prijavila u roku 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje,odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu imaju pravo biti osigurani po ovom osnovu.
Pitanje:    Molim odgovor zašto se naplaćuje tegretol cr 400? Zašto nema lijeka u apotekama? Kako ja bez redovnih primanja da ga kupim?!
Kanita, 22.10.2013
Odgovor: Lijek Tegretol  CR 400 se naplaćuje zbog evidentne razlike u cijeni  između cijene koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH,br.56 i cijene definisane Odlukom o Listi lijekova Kantona Sarajevo.Zbog nemogućnosti da ugovorne apoteke nabave lijek po cijeni navedenoj u Odluci,osiguranici lijek ne mogu dobiti besplatno, te isti moraju sami finansirati.Predlažemo da navedeni problem kandidujete prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo koje je Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo kandidovalo na Vladu Kantona Sarajevo, a ista je usvojila na 34.sjednici održanoj dana 10.09.2013.godine.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting