Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Po kojoj vasoj odredbi ne odobravate pokretni zglob na potkoljenoj protezi. Hvala na odgovoru
Tomislav, 03.05.2012
Odgovor: Pravo na bilo koje ortopedsko pomagalo se ostvaruje u skladu sa Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka ("Službene novine kantona sarajevo", broj. 38/07)
Pitanje:    Radi psihičkih smetnji zbog višegodišnje izloženosti frustracijama na poslu, liječen sam na odgovarajučoj klinici. U dijagnozi i otpusnom pismu doslovno stoji da su psihičke smetnje nastupile zbog dugogodišnjih frustracija na poslu. Za vrijeme bolovanja, koje do sada traje 26 mjeseci, za prva 24 mjeseca primao sam 80% plate, a zadnja 2 mjeseca plata mi je isplaćivana u najnižem iznosu. U zadnja dva mjeseca se pred odgovarajućom invalidskom komisijom vodi postupak za utvrđivanje invaliditeta. Molim da mi odgovorite da li se u ovom slučaju može primjeniti zakonska odredba o naknadi plata za vrijeme bolovanja u iznosu od 100 %, koja bi se u ovom slučaju morala isplatiti retroaktivno?
Sindikat, 03.05.2012
Odgovor: Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad se isplaćuje u skladu sa pravilnikom firme.Pravo na refundaciju koju podnosi poslodavac Zavodu je moguče ostvariti naduže za period od 20 mjeseci zbog zakonske odredbe da bolovanje po istoj dijagnozi može trajati najduže godinu dana neprekidno ili dvanast mjeseci sa prekidima u toku dvije kalendarske godine, te mogučnosti da je osiguranik upučen na ocjenu radne sposobnosti na institut za ocjenu radne sposobnostikoja može da traje do šest mjeseci.
Pitanje:    Postovani, bila sam apsolvent do 31.03.2012. g i do tada mi je vazilo zdravstveno osiguranje. Je li istina da se moram prijaviti na biro da bi imala jos godinu dana besplatno osiguranje i ako jeste do kada to moram uciniti? Hvala
Goran, 03.05.2012
Odgovor: Da biste ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje, potreno da se prijavite u roku od 90 dana od završetka školovanja ili od posljednjeg ispita.
Pitanje:    Molim vas da razjasnite zakonski osnov koji se primjenjuje za isplatu naknade za plaću za bolovanje preko 42 dana u FBiH i način na koji se ona vrši. Naime članom 46. zakona br. 30/97 je utvrđena osnovica za naknadu koja se isplaćuje za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tj. da je osnovica prethodno isplaćena plata. Članom 47 istog zakona utvrđen je visina naknade prema osnovici odnosno najmanje 80% od utvrđene osnovice. Tim članom je takođe utvrđeno da kantonalni zavodi utvrđuju visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće koji se isplaćuje na teret kantonalnog zavoda. Prema odluci Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje Sarajevo od februara 2004 godine naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH. Zanima me ko onda nadoknađuje preostali dio ukoliko je neto plata veća od prosječne plate u FBiH pa samim time i naknada plaće je veća. Npr. Ukoliko je neto plata 1500 KM, 80% je 1200 KM, a na teret kantonalog zavoda ide nekih 650 KM zavisno od prosječne plate a šta je sa ostatkom od nekih 550 KM -ili se to uopšte ne isplaćuje i zašto. Unaprijed Hvala!
Salih, 03.05.2012
Odgovor: Naknadu plaće zbog spriječenosti za rad zbog bolesti zaposleniku isplaćuje poslodavac u skladu sa pravilnikom firme.Poslodavac se refundira od Zavoda u skladu sa Odlukom upravnog odbora (ovo je odnos poslodavac -Zavod a ne zaposlenik-Zavod).To znači da je na poslodavcu isplata o kojoj govorite.
Pitanje:    Postovani, Molim vas da mi pojasnite proceduru kako da novorodjencetu izvadim zdravstvenu knjizicu. Ja sam u stalnom radnom odnosu, i pretpostavljam da moja kompanija treba da popuni neki formular, ne znam tacno jel isti onaj koji su popunjavali za mene kada sam mjenjala zdravstvenu knjizicu. Molim vas da mi objasnite cijelu proceduru, kako bih sto prije mogla to da obavim. Hvala!
Iman, 03.05.2012
Odgovor: Prijavu člana porodice obavlja poslodavac direktno u ZZOKS.Potrebno je popuniti obrazac za člana  i priložiti rodni list.
Pitanje:    Poštovani, Prijavila sam se na Biro i imam pravo na zdravsveno osiguranje moje pitanje je dali trebam podnjeti neki zahtjev ili automatski ostvarujem zdravstveno osiguranje? Hvala!
Lejla, 03.05.2012
Odgovor: Morate se obratiti Zavodu za zapošljavanje koji će za vas podnijeti prijavu Poreskoj upravi.Nakon te procedure, u ZZOKS se obračate radi dobijanja zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovani molim Vas da mi odgovorite na pitanje, na koji nacin zena moze da ostvari pravo na besplatan porod (tadasnja drzavna bolnica) ako njen vjencani suprug nema zdravstveno osiguranje, jer nisu placani ni porezi ni doprinosi. A ona dolazi iz drugog Kantona. Ko je mogao da ovjeri zdravstvenu knjizicu (a kao bila je ovjerena) i to za dva poroda 1998 godine i 2000.godine? Hvala
Tvrtko, 02.05.2012
Odgovor: Da bi ste koristili zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo, neophodno je da ste zdravstveno osigurani u ZZOKS ili da imate uputnicu Vašeg Zavoda, ako ste zdravstveno osigurani u drugom kantonu. Zdravstvene legitimacije osiguranika čije firme ne plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje mogu biti ovjerene samo ukoliko se radi o hitnom slučaju.
Pitanje:    poštovani,ima li pravo vlasnik privatne uredno registrovane ordinacije predložiti bolovanje pacijentici koja se liječi tj kontroliše trudnoću u istoj ordinaciji.Pacijentica ima uredno osiguranje.Može li ostvariti i prijedlog za npr. lab. nalaze preko ambulante porodične medicine.hvala
munevera, 02.05.2012
Odgovor: ZZO KS je zaključio ugovore sa nekim privatnim zdravstvenim radnicima i to samo za neke deficitarne zdravstvene usluge koje ne podrazumjevaju otvaranje bolovanje.Prema tome, bolovanje može otvoriti samo ljekar iz javne zdravstvene ustanove.
Pitanje:    Poštovani, Živim u Sarajevu, zaposlena u državnoj službi BiH, supruga poginulog pripadnika Armije BiH. Dugi niz godina imam teško kožno oboljenje dg. Psoriasis vulgaris. Željela bih otići u Naftalan, specijalu bolnicu za liječenje psorijeze u Ivanić grad kraj Zagreba, R Hrvatska. Molim vas da mi date ogovor na pitanje da li ZZO Kantona Sarajevo paticipira po bilo kom osnovu u troškovima banjskog liječenja u drugoj državi.
Dea, 02.05.2012
Odgovor: Da biste dobili novčanu pomoć od Zavoda, neophodno je da imate mišljenje nadležne klinike KCU Sarajevo da se bolest ne može liječiti u KCU i da je potrebno liječenje u inosranstvu.Maksimalni iznos pomoći je do 10.000 KM.
Pitanje:    Postovani, Dijagnosticiran mi je Non-Hodginov limfom. Ljekari savjetuju da uradim PET/CT kako bi se utvrdio stepen rasirenosti bolesti. Trenutno se pregled ne obavlja u BiH. Savjetovan mi je Zagreb uz preporuku da se obratim Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo u vezi sa refundiranjem troskova pregleda. Molila bih informaciju u vezi sa potrebnom dokumentacijom, te iznosom koji je moguce dobiti po osnovu refundiranja troskova. S postovanjem, Dina
Dina, 02.05.2012
Odgovor: Nakon urađenog PET/CT Zavodu podnosite zahtjev uz koji prilažete:1.Prijedlog nadležne klinike KCU Sarajevo koji potpisuje šef klinike i dva ljekara odgovarajuće specijalnosti,2.Medicinsku dokumentaciju,3.Plaćen račun,4.Kopiju zdravstvene legitimacije
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting