Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Ja sam na birou vec 5 godina vodim se kao nk radnik, vec sam nekoliko puta tražio od njih da dobijem pravo na zdravstveno osiguranje, ali mi kažu da nemam pravo na zdravstveno dali postoji mogucnost da ikako ostvarim prvamo na zdravstveno dali može to nekako sa dobrovojlnim uplatama ili bilo kako jer mi treba zdravstveno osiguranje.  
Alen, 14.07.2011
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje ste mogli ostvariti samo ukoli ste se prijavili u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa ili u roku od 90 dana od završetka školovanja. Na osnovu člana 27.Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.3'0/97, 7/02 i 70/08) možete se sami zdravstveno osigurati.Plaća se 5% od prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji BiH i to za početak šest mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    interesuju me antdekubitus madraci.da li zzo posjeduje iste,i kako osigurana osoba moze dobiti iste?unaprijed hvala
Sanjin, 14.07.2011
Odgovor: Na osnovu Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetske pomoći ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 38/07), pravo na antidekubitus madrac imaju osigurana lica koji su nepokretni, odnosno stalno vezani za krevet.Prijedlog izdaje ljekar a isti je potrebno ovjeriti u Poslovnici ZZO.
Pitanje:    Dali imam pravo na besplatnu njegu u R: Sloveniji, pri tome mislim na hitne slučajeve. L.p.
Vahidin, 13.07.2011
Odgovor: Nije jasno pitanje.Ne znamo na kakvu njegu mislite.Ako je to liječenje u hitnim slučajevima, onda to pravo imate na osnovu međudržavnog sporazuma koji je Bosna i hercegovina potpisala sa Slovenijom.Za to vam je neophodan odgovarajući obrazac koji se izdaje u poslovnici ZZO u kojoj ovjeravate zdravstvenu legitimaciju.Za dobijanje obrasca, potrebno je da dostavite ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona iz kojeg se vidi da niste hronični bilesnik i da vam ne treba stalni nadzor ljekara.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me na koji način mogu da se prijavim/upišem u Jedinstven sistem zdravstvenog osiguranja. Koliko mi je poznato u mojoj ulici svi su dobili papire za prijavu jedino ja nisam. Interesujeme da li postoji mogućnost on line prijave i gdje mogu dobiti (ili na kojoj stranici su dostupni) formulare za prijavu. Čula sam da ako na vrijeme se ne upišem mogu biti brisana iz Jedinstvenog sistema zdravstvene zaštite.  
Senka, 13.07.2011
Odgovor: Pretpostavljamo da mislite na opredjeljenje za porodičnog doktora obzirom da je Jedinstveni sistem registracije prijava na zdravstveno osiguranje. Ako je to opredjeljenje za porodičnog doktora, obrasce ćete dobiti na kućnu adresu.Nakon toga ćete postupiti po uputstvu i izvršiti prijavu.
Pitanje:    molim vas kako mogu prijaviti dijete koje se tek rodilo ,
Dijana, 11.07.2011
Odgovor: Ako ste vi zdravstveno osigurani, dijete ćete prijaviti kao člana porodica na vase zdravstveno osiguranje.Prijava se podnosi u Poslovnicu ZZO.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li redovni samofinansirajući studenti (brucoši) imaju pravo na Zdravstveno osiguranje putem BIROa?
Ajdin, 09.07.2011
Odgovor: Redovni studenti koji se samofinansiraju, do 26 godina života mogu biti zdravstveno osigurani kao članovi porodice osiguranika (jednog od roditelja ili pod određenim uslovima sestre, brata,djeda i dr.).Prijavu podnosi poslodavac osiguranika preko Porezne uprave.Uz prijavu se prilaže dokaz da ste redovan student i dokaz o srodstvu.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi odgovorite na slijedeće pitanje. Da li je osigurana osoba nakon provedena 42 dana na bolovanju dužna dostaviti i nalaz ljekarske komisije zavoda zdravstvenog osiguranja poslodavcu u cilju podnošenja zahtjeva za refundiranje isplaćenih naknada? Da li je ista osoba dužna nakon 42 dana provedena na bolovanju imati uopće nalaz ljekarske komisije ZZO. Unaprijed zahvalna  
Marijana, 08.07.2011
Odgovor: Obzirom da se nakon 42 dana privremene spriječenosti za rad naknada plaće isplaćuje na teret Zavoda, uz zahtjev za naknadu je neophodno dostaviti nalaz ljekarske komisije.
Pitanje:    Da li zdravstveno osiguranje pokriva troskove vadjenja nalaza u privatnim laboratorijama, ukoliko u laboratorijiama Doma zdravlja i KCUS nema mogucnosti za vrsenje odredjenih analiza? Koja je prodedura, tj. na koji nacin mogu nadoknaditi troskove vadjenja nalaza u priv. laboratoriji?  
S.B., 08.07.2011
Odgovor: Troškovi vadjenja nalaza u privatnim laboratorijima se mogu nadoknaditi iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo za zdravstvene usluge koje se ne obavljaju u javnom zdravstvu.
Pitanje:    Na osnovu kojeg zakona djeca mogu osigurati roditelje koji nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, ako roditelji imaju preko 65 godina života. U Federalnom zakonu o zdravstvenom osiguranju stoji da djeca mogu osigurati roditelje, ali na terenu nije tako od početka 2011. godine ukinuto je ovo pravo iz kojeg razloga i zasto, je li donesena neka nova odredba zakona. Pozdrav  
Vahidin, 06.07.2011
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.3'0/97, 7/02 i 70/08) članom 20. je utvrdjeno koja lica mogu biti zdravstveno osigurana kao članovi porodice osiguranika.Tu spadaju svakako i roditelji.Medjutim, nakon navršenih 65 godina života, ta lica se zdravstveno osiguravaju preko opštine u kojoj imaju prebivalište.
Pitanje:    Poštovani, možete li nam reći koji je krajnji rok korištenja bolovanja, da li postoji neki rok koliko dugo se moze koristiti i kad se treba vratiti u firmu na posao ? Hvala unaprijed
Maida, 06.07.2011
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.3'0/97, 7/02 i 70/08) u članu 60. je utvrđeno da bolovanje može trajat godinu dana neprekidno po istoj dijagnozi ili dvadesetčetiri mjeseca sa prekidima.Nakon isteka tog perioda odiguranik se upučuje na ocjenu radne sposobnosti nadležnom organu penzijsko-invalidskog osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting