Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Zaposlena sam.Radim u frizeskom salonu.Nedavno sam saznala da sam u drugom stanju.Problem je taj da ja nemam zdravstvenu zastitu jer moj gazda mi neuplacuje doprinose.Plata mi je 370 km i ja nemogu podnijeti tolike troskove a ni gazdu da to uplati.Ja bi vas zamolila ako ikako mozete da mi pomognete!
Edina, 27.09.2013
Odgovor: Trudnice sa rizičnom trudnoćom, uz ljekarski nalaz, mogu ovjeriti zdravstvenu legitimaciju i u slučaju kada poslodavac neuredno plaća doprinos.
Pitanje:    Djeca i ja smo imali prebivalište u Općini Novi Grad Sarajevo. Već duži vremenski period živimo i liječimo se na području Općine Ilidža ali nikada nismo izvršili promjenu adrese u zdravstvenoj knjižici. Molim Vas da mi odgovorite da li je potrebno izvršiti neku promjenu u ZZO. Napominjem da sam zaposlena.
Fadila, 26.09.2013
Odgovor: Obratrite se firmi u kojoj ste zaposleni. Firma će preko Poreske uprave izvršiti promjenu podataka u toku osiguranja.
Pitanje:    postovanje, trebam da se prijavim na biro zbog zdravstvenog osiguranja...zanima me da li cu kao porodilja imati doplatak (koji imaju porodilja s biroa) s obzirom da sam vanredan student..unaprijed vam se zahvaljujem
Erna, 26.09.2013
Odgovor: Obzirom da naknadu za porodiljsko odsustvo isplaćuje ministarstvo za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice sa djecom, obratite se njihovoj službi u općini u kojoj imate prebivalište. 
Pitanje:    Na bolovanju sam provela 60 dana(2 mjeseca), nakon prvog mjeseca odnijela sam doznake 31-og tog mjeseca, u firmi su tražili jos neki obrazac,isti sam donijela 2-og idućeg mjeseca, a plata bude 10-og u mjesecu, u 8-om mjesecu nisam dobila platu za 7, već u 9-om dvije plate za 7 i 8? Da li je to protuzakonito po radnom pravu???
Selma, 25.09.2013
Odgovor: Zakonom o radu ("Službene novine FBiH", br. 43/99,32/00 i 29/03) u članu 70. je utvrđeno da se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu određuju periodi isplate plaće koji ne mogu biti duži od 30 dana. Naknada plaće zbog privremene spriječenosti za rad se isplaćuje u istom obračunskom periodu kao i plaća, tako da doznake moraju da se donesu u firmu u tom obračunskom periodu.Svaka firma svojim unutrašnjim aktima utvrđuje do kada se doznake moraju predati kako bi zaposlenik ostvario pravo na naknadu plaće u obračunskom periodu za isplatu plaća.
Pitanje:    Poštovani, izabrana doktorica opće medicine, kod koje se liječim, mi je izjavila, da 1 dan odsustva sa posla zbog zubobolje mogu sam da pravdam, bez doznaka. Da li je to tačno? molim za hitan odgovor, jer mi poslodavac traži doznaku, a doktorica mi je prethodni put izjavila da mogu sam pravdati, što sam i učinio, ali sada poslodavac želi da mi uzme 1 dan od GO, Hvala i LP, Miro
Miroslav, 25.09.2013
Odgovor: Prema članu 26. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti (Službene novine FBIH broj: 66/12), regulisano je da za vrijweme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad . Ukoliko poslodavcu niste donijeli Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad („doznaka“) potpisan i popunjen od ljekara koji Vam je utvrdio spriječenost za rad zbog bolesti, poslodavac Vam ne može pravdati odsustvo s rada zbog bolesti.
Pitanje:    Poštovani, imam knjižicu iz RS. da li se mogu poroditi u Federaciji tj. da li porođaj spada u hitne medicinske slučajeve ili ga moram platiti? I koja bi otprilike bila cijena porođaja u porodilištu na Jezeru? Zahvaljujem na odgovoru.
Sanja, 24.09.2013
Odgovor: Zdravstvena zaštita se koristi po mjestu prebivališta osiguranika. Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugog entiteta se može ostvariti na osnovu Sporazuma o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine , van područja entiteta, odnosno  Distrikta Brčko , kome osigurane osobe pripadaju (Službene novine FBIH broj: 30/01),potpisanog između entiteta, tako da lice osigurano u jednom entitetu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje, da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom entitetu. Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja. O hitnosti pružanja zdravstvene usluge odlučuje ljekar koji pruža zdravstvenu uslugu.
Pitanje:    Kome se ulaže prigovor na ocjenu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite u skladu sa članom 55 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30/97,7/02,70/08 i 48/11) zbog osnovane sumnje zloupotrebe bolovanja za uposlenika koji je nastanjen u općini Novi Grad a porodični ljekar medicine kod koga otvara bolovanje je u VRAZOVOJ br.11 Na koga da naslovimo zahtjev za vršenje kontrole zbog opravdanje sumnje da se radi o zloupotrebi bolovanja. S poštovanjem,
Alma, 23.09.2013
Odgovor: Članom 55. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30/97,7/02,70/08 i 48/11),regulisano je da o utvrđenoj  privremenoj spriječenosti za rad izabrani doktor medicine je dužan da  obavijesti osiguranika, njegovog poslodavca i kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja , koji su direktno zainteresovani za tu spriječenost. Svi zainteresovani imaju pravo  da u roku od 48 sati od saopćenja ocjene o privremenoj spriječenosti za rad ulože prigovor na tu ocjenu. I nakon utvrđene spriječenosti za rad , kantonalni zavod i poslodavac imaju pravo kontrole za vrijeme privremene spriječenosti za rad za koje oni plaćaju naknadu. O prigovoru rješava  ljekarska komisija koju obrazuje kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja .U ovom slučaju prigovor možete uputiti ljekarskoj komisiji Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, ul Ložionička 2.
Pitanje:    Poštovani, redovan sam studen na PMF-a treća godina, ima 28 godina i već zadnje dvije godine nemam zdravstveno osiguranje. Zanimam me koje su moje mogućnosti da imam zdravstveno osigurenje? Kome trebam da se obratim? Nadam se da ćete mi odgovoriti na postavljena pitanja unaprijed hvala Dženana
Dženana, 21.09.2013
Odgovor: Ako ćete i dalje biti redovan student, možete se sami osigurati i plaćati 20 KM mjesečno, do navršenih 30 godina života. Obratite se poslovnici zdravstvenog osiguranja na području opštine na kojoj živite.
Pitanje:    Postovanje, zavrsila sa 2 razreda srednje skole I zbog nekih privatnih I zdravstvenih ptoblema nisam mogla zavrsiti 3 I 4 razred aa nisam se prijavila na biro nakon toga I nemam zdavstveno sada...sada polazem to vandredno ta dva jos razreda, ali bi da znam je li moram sada da platim naknadu za te dvije god sto se nisam prijavila na biro...?
Azra, 19.09.2013
Odgovor: Pitanje nije iz domena Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.Obratite se Zavodu za zapošljavanje.
Pitanje:    molim vas odgovor na pitanje da li imam pravo na ostvarivanje porodiljne naknade od kantona ako sam prijavljena samo mjesec dana prije poroda unaprijed hvala
Nura, 19.09.2013
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se  opštinskoj službi na području opštine na kojoj živite. Porodiljska naknada regulisana je  Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting