Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim vas, poslala sam zahtjev za refundiranje 50 km koje sam potrošila na pregled u Novoj Bili, usljed nesreće. Zahtjev sam poslala 8.4. 2018, a pregled je urađen 6.4. 2018, tj istog datuma kad i nesreća. Napominjem da sam redovno osigurana i firma uplaćuje Zavodu moje osiguranje redovno i bez kašnjenja, svaki mjesec. Emira O, Sarajevo.
Emira, 19.04.2018
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda na broj telefona 725-284.
Pitanje:    Poštovani ,koji je rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju bolovanja preko 42 dana od dana isplate plate i uplate doprinosa i na kojem linku se nalaze obrasci NPL-1,ZO-PL i ostali obrasci koji su potrebni.
Anesa, 17.04.2018
Odgovor: Rok za podnošenje Zahtjeva za refundaciju bolovanja preko 42 dana je 5 godina. Obrasce za refundaciju NPL-1 i ZO-PL kupuju se isključivo u Poslovnicama ZZO KS .
Pitanje:    poštovani, zaposlenik je preko 42 dana na bolovanju šta sve treba podnijeti kako bi firma dobila refundaciju plate i obaveza koje je uplatila za tog radnika? Sjedište firme je na području Tuzlanskog kantona a uposlenik ima mjesto prebivališta i rada u KS...općina Novo Sarajevo.. unaprijed hvala
Anesa, 17.04.2018
Odgovor: Uz Zahtjev firme za refundaciju bolovanja preko 42 dana, podnositelj je obavezan podnijeti sljedeću dokumentaciju u Poslovnicu ZZO KS, a prema sjedištu firme: 1. Izvještaj o bolovanju (doznake) koje su popunjene, potpisane i ovjerene pečatom od strane ovlaštenog lica (ljekara i poslodavca) 2. Obrazac NPL-1 original u tri primjerka, popunjen , potpisan i ovjeren pečatom od strane poslodavca. Uz obrazac NPL-1 potrebno priložiti dokaz o isplati naknade  plaće osiguranom licu za koga se podnosi zahtjev (platna lista) za mjesec prije prvog dana otvaranja bolovanja. 3. Obrazac ZO-PL – Potvrda o neto isplaćenoj plaći za mjesec prije prvog dana otvaranja bolovanja. Obrazac mora biti popunjen i potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca. 4. Za fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost, dokaz da se privremeno ne obavlja ista za vrijeme privremene spriječenosti za rad 5. Specifikacija isplaćenih plaća (obrazac 2001)ovjerena od strane Porezne uprave za mjesec za koji se potražuje isplaćena naknada plaće. 6. Ukoliko se radi o povredi van rada, dostaviti izjavu o navedenoj povredi, potpisanu od strane lica za kojeg se potražuje refundacija kao i izjavu Poslodavca o istoj.
Pitanje:    Gospođa, koja je oiguranik ZZO KS treba da operiše mrenu u Opštoj bolnici u Sarajevu. Upućena je da ode u privatnu optiku Baroš u Sarajevu da naruči sočivo. Da bi to naručila mora prethodno da uplati 600,00 BAM. To je puno novca za osobu koja je penzioner sa malom penzijom. Pitanje: da li ZZO može platiti to sočivo ili, da li ZZO može refundirati ovaj ukupni iznos. Znaci, ne radi se o estetskoj, nego o potrebnoj operaciji. Lp Zoran
Zoran, 17.04.2018
Odgovor: Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka regulisano je pravo osiguranih lica na ugradnju intraokularnih leća, prema indikacijama, za zadnju ili prednju komoru. Pravo na intraokularnu leću uz utvrđeno učešće Zavoda u cijeni ostvaruju osigurana lica na osnovu prijedloga ovlaštenog ljekara Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ili Opće bolnice “Prim. dr Abdulah Nakaš”. Prijedlog se ovjerava u nadležnoj poslovnici Zavoda kojom prilikom se utvrđuje i učešće u cijeni koja iznosi 117, 00 KM za intraokularnu leću, za hilon u iznosu od 21,06 KM.
Pitanje:    Poštovani ovim putem Vas molim da me obavjestite, na koju direktnu email adresu mogu poslati PRIGOVOR na odgovor gospodina Amira Selimovića (stručnog saradnika za zdravstveno osiguranje) upućenog dana 28.03.2018 gospođi R. S. a u vezi njenog zahtjev o refundaciji troškova ugradnje endoproteze kuka. Ja mislim, akte vode pod sledećim brojem 03-02-A.S.-8665-1/18 ili pak 03-02-A.5.-8665-1/18 nisam siguran A.S ili pak A.5. ne može se dobro pročitati, vidjeti unaprijed hvala
Velibor, 13.04.2018
Odgovor: Prigovor na akt  03-02-A.S.-8665-1/18 možete predati lično na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, ili poslati putem pošte na istu adresu.
Pitanje:    pozdrav, zaposlenik je preko 42 dana na bolovanju šta sve treba podnijeti kako bi firma dobila refundaciju plate i obaveza koje je uplatila za tog radnika? hvala
Mirza, 13.04.2018
Odgovor: Uz Zahtjev firme za refundaciju bolovanja preko 42 dana, podnositelj je obavezan podnijeti sljedeću dokumentaciju u Poslovnicu ZZO KS, a prema sjedištu firme:   1. Izvještaj o bolovanju (doznake) koje su popunjene, potpisane i ovjerene pečatom od strane ovlaštenog lica (ljekara i poslodavca) 2. Obrazac NPL-1 original u tri primjerka, popunjen , potpisan i ovjeren pečatom od strane poslodavca. Uz obrazac NPL-1 potrebno priložiti dokaz o isplati naknade  plaće osiguranom licu za koga se podnosi zahtjev (platna lista) za mjesec prije prvog dana otvaranja bolovanja. 3. Obrazac ZO-PL – Potvrda o neto isplaćenoj plaći za mjesec prije prvog dana otvaranja bolovanja. Obrazac mora biti popunjen i potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca. 4. Za fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost, dokaz da se privremeno ne obavlja ista za vrijeme privremene spriječenosti za rad 5. Specifikacija isplaćenih plaća (obrazac 2001)ovjerena od strane Porezne uprave za mjesec za koji se potražuje isplaćena naknada plaće. 6. Ukoliko se radi o povredi van rada, dostaviti izjavu o navedenoj povredi, potpisanu od strane lica za kojeg se potražuje refundacija kao i izjavu Poslodavca o istoj.
Pitanje:    Moj muž je na birou, ima zdravstveno osiguranje ali pošto uzima dosta lijekova, od koji se većina plaća (dijabetičar je duži niz godina), da li ima pravo na refundaciju tih troškova.
Edina, 11.04.2018
Odgovor: Postupak za ostvarivanje refundacije novčanih sredstava utrošenih za nabavku lijekova koji nisu obuhvaćeni važećom Listom lijekova Kantona Sarajevo provodi Komisija za lijekove ZZOKS.Potrebno je predati zahtjev na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje su indicirani potrebni lijekovi,prijavu CIPS-a,originalni računi apoteke u kojoj su kupljeni te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, Ukoliko zaposlenici firme često putuju u zemlje s kojim BiH ima potpisan Sporazum o socijalnom osiguranju da li zaposlenici moraju pojedinačno otići do Zavoda za Zdravstveno osiguranje i prije svakog puta podici obrazac za ostavarivanje besplatne zdravstvene zaštite u zemljama potpisnicama sporazuma ili postoji obrazac koji važi određeno vrijeme. S poštovanjem,
Semir, 10.04.2018
Odgovor: Pravo korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima u zemljama sa kojima je potpisan ugovor o socijalnom osiguranju regulisano je Pravilnikom o uvjetima,načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu (Službene novine Federacije BiH, br.31/02).Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava.   Članom 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac,odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima,u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljena koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.   Osiguranik kojem prije odlaska u inozemstvo nije izdata potvrda o  pravu korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.   Potrebna dokumentacija za izdavanje obrazaca :   1. Izvod iz medicinske dokumentacije (izdaje ljekar porodične medicine) 2. Zahtjev za izdavanje obrasca (u poslovnici) 3. Zdravstvena knjižica 4. Cips prijavnica 5. Redovno uplaćeni doprinosi    Za članove porodice djecu mlađu od 18 godina zahtjev potpisuje roditelj koji je nosilac osiguranja kao i preuzimanje završenog obrasca. Predaja zahtjeva kao i preuzimanje obrasca je LIČNO.   Zemlje s kojima su zaključeni ugovori o socijalnom osiguranju :   1.    Hrvatska 2.    Srbija 3.    Crna Gora 4.    Makedonija 5.    Austrija 6.    Njemačka 7.    Holandija 8.    Luksemburg 9.    Italija 10.  Slovenija 11.  Mađarska 12.  Turska 13.  Belgija
Pitanje:    Postovani Suprug i ja zivimo u Njemackoj Moji svekar i svekrva zive u Bosni i penzioneri su Stari su i bolesni i mi bi ih rado doveli sebi u Njemacku Nase zdravstveno osiguranje ovdje nam je reklo da postoji zahtjev BH 11/1 po kojem bi moji svekar i svekrva takode ovdje imali najosnovnije zdravstveno osiguranje Mozete li mi reci o kakvom se tu zahtjevu radi i sta treba da uradimo Srdacan pozdrav Levarda Kaja
Kaja, 10.04.2018
Odgovor: Za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje (BH penzioner) u Njemačkoj  potrebno je dole navedenu dokumentaciju predati u nadležnu poslovnicu ZZO KS prema mjestu prebivališta. Potrebna dokumentacija: 1.Izvorno rješenje od BH-penzije ili uvjerenje PIO Sarajevo  (kopija) 2.Dozvola prebivališta/boravka u Njemačkoj 3.Odjava prebivališta iz BiH za Njemačku  (ovjerena kopija ) 4.Izvod iz banke (iz kojeg se vidi da se BiH penzija isplaćuje na adresu u Njemačku) (kopija) 5.Odjaviti zdravstveno osiguranje u ZZO KS i vratiti zdravstvene knjižice .
Pitanje:    Moj sin Emir Šaljić je kod vas osiguran preko oca Daut Šaljić. Student je četvrte god ETF-a. Prije putovanja u inostranstvo Njemačka-Minhen u februaru 2018 kupili smo zdravstveno odiguranje za 2 sedmice. U Minhenu ga je zabolio zub te je imao hitnu intrvenciju.Troškove liječenja smo vam dostavili na protokol i od vas dobili inf. da trebamo dokumente prevesti na bosanski jezik. Ma dajte molim vas ..I prije sam putovala u inostranstvo kupovala zdravstveno osiguranje kod SARAJEVO osiguranja i svi troškovi su mi za djecu bili odmah refundirani i nisu mi nisu tražili prevod na bosanski. Vjerujte mi da sam ogorčena i nezadovoljna vašom uslugom ..a posebno na vasu pravnicu koja je vodila ovaj slučaj i čini se nedodirljivom.Želim da mi se pismeno obrazloži zašto i nakon uredno plaćenog osiguranja prije putovanja moga sina (dvojezični obrazac) ne možemo dobiti sredstva natrag utrošena za liječenje u Mincenu? Zar vam se ovo dešava prvi put ??? Zar nemate ljude koji znaju njemački da ovo odmah riješe? Kako onda imate dvojezične obrace koje vi izdajete i naplaćujete prije putovanja? Zaista ako je tako dajte u sredstva javnog informisanja ovu vijest tako da osiguranje ne kupujemo kod vas jer ste nepouzdani . S poštovanjem Esmeralda
Esmeralda, 09.04.2018
Odgovor: U skladu sa Zakonom o upravnom postupku, a kako bi se moglo riješavati o predmetu zahtjev mora biti razumljiv. Nakon dostave prevoda dokumentacije o zahtjevu će Zavod prioritetno riješavati.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting