Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, ovo je nastavak korespondencije od 9. novembra, i hvala vam na brzom odgovoru tada, bili ste od velike pomoci. Predali smo svu dokumentaciju da bi dobili formular A/BiH 4, a austrijska zdravstvena kasa je poslala formular A/BiH 16 na adresu KZZOSA u ponedeljak, 13. novembra, sluzbeno postom. Molim vas, dajte mi neki broj telefona gdje mogu da se raspitam da li je taj formular stigao i da li mozemo dobiti kopiju formulara A/BiH 4 koji cete vi poslati sluzbeno postom u Austriju, da bi mogli odmah da zapocnemo proceduru za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja u Austrijoi. Slucaj je hitan jer se radi o penzionerima. Puno vam hvala!
Daria, 22.11.2017
Odgovor: Kontakt telefon za informacije oko obrasca A/BIH 16 kao i za BIH/A 4 je 033/ 222-976 - Sabina
Pitanje:    Poštovani, Koliko sam upoznata može se izvršiti povrat novca za zdravstvene usluge koje se nemogu uraditi u UKCS - Sarajevo. Potrebno je imati uputnicu, nalaz i račun. Zanima me da li nalaz mora biti iz UKCS - Sarajevo ili može privatna ambulanta. Ko u stvari odlučuje o povratu KZZO ili UKCS - Sarajevo? Da li je UKCS - Sarajevo obavezan izdati potvrdu, a KZZo odlučiti o povratu sredstava? Posebno ako se radi o specijalističkom pregledu, a isti nema u UKCS - Sarajevo.
Eni, 22.11.2017
Odgovor: Potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za refundaciju sredstava, da se priloži original račun izdat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj su pružene usluge sa tačno navedenom pruženom uslugom, nalaz i mišljenje ljekara iz javne ustanove a iz kojeg je vidljiva utvrđena dijagnoza, uputnica ljekara iz javne ustanove o potrebi obavljanja predmetne usluge-analize. Nakon uvida u zahtjev i dokumentaciju ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li se radilo o pružanju hitne medicinske pomoći, na osnovu koje će se predmet dalje razmatrati i donijeti odluka da li postoji osnova za refundaciju sredstava. Zahtjev za predmetnu refundaciju se možete dobiti i predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, RVI sam 100 % u kolicima paraplegija . Trebam izvaditi nalaz Feritin za koji sam dobio uputnicu. Pošto na KCUS nemaju reagens za feritin da li mogu sa uputnicom koju imam izvaditi nalaz feritin u privatnim laboratorijima jer nigdje drugo u državnim ustanovama ne mogu. Unaprijed zahvaljujem ,
Samir, 22.11.2017
Odgovor: Postoji mogućnost da zdravstvenu uslugu koja vam ne može biti pružena u javnoj zdravstvenoj ustanovi obavite u nekoj od privatnih zdravstvenih ustanova. Nakon toga možete ovom zavodu podnijeti zahtjev za refundaciju utrošenih sredstava. Potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za refundaciju sredstava, da se priloži original račun izdat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj su pružene usluge sa tačno navedenom pruženom uslugom, nalaz i mišljenje ljekara iz javne ustanove a iz kojeg je vidljiva utvrđena dijagnoza, uputnica ljekara iz javne ustanove o potrebi obavljanja predmetne usluge-analize. Nakon uvida u zahtjev i dokumentaciju ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li se radilo o pružanju hitne medicinske pomoći, na osnovu koje će se predmet dalje razmatrati i donijeti odluka da li postoji osnova za refundaciju sredstava. Zahtjev za predmetnu refundaciju se možete dobiti i predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, već skoro 20 godina naši poslodavci redovno uplaćuju, ne baš mizerna sredstva Zavodu zdravstvenog osiguranja. Nakon duge i teške borbe za potomstvo, surug i ja smo se odlučili za IVF. Obzirom da imamo više od 40 godina, odlučili smo se za kliniku u Splitu. Dobili smo spisak pretraga koje moramo uraditi, ali međutim naša klinika (tačnije DIP), nije imala reagense, te smo sve morali uraditi privatno i platiti visoku cijenu. Suprug je pripremio sve račune, uputnice dr.opšte prakse, upitnicu iz klinike Split i pokušao na klinici predati za refundaciju troškova. Nakon toga veliki šok, da treba „neka specijalna“ uputnica doktora specijaliste? Mi imamo iz Splita, ali nam nije jasno zašto nije prihvatljiva?! Molim vas za odgovor, na koji način možemo refundirati nastale troškove? Žalosno je da mi moramo ispaštati što klinika nema potrebne reagense, a pritom smo već i psihički i finansijski u lošoj situaciji. Nadamo se da ćete nas razumjeti i očekujemo povratnu informaciju. S poštovanjem, Samra
Samra, 22.11.2017
Odgovor: Potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za refundaciju sredstava, da se priloži original račun izdat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi ili drugoj ustanovi u kojoj su pružene usluge sa tačno navedenom pruženom uslugom, nalaz i mišljenje ljekara iz javne ustanove a iz kojeg je vidljiva utvrđena dijagnoza, uputnica ljekara iz javne ustanove o potrebi obavljanja predmetne usluge-analize. Nakon uvida u zahtjev i dokumentaciju ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li se radilo o pružanju hitne medicinske pomoći, na osnovu koje će se predmet dalje razmatrati i donijeti odluka da li postoji osnova za refundaciju sredstava. Zahtjev za predmetnu refundaciju se možete dobiti i predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, kako mogu provjeriti da li sam ostavarila pravo na refundiranje troškova za vidjenje nalaza hormona u privatnoj ustanovi.. posto na KCUS nije bilo reagenasa? Predala sam zahtjev sredinom juna.. hvala!
Sedina, 22.11.2017
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda na broj telefona 725-284 ili 725-316, ili u ekonomskoj službi na broj 725-303.
Pitanje:    Postovani ,kada mogu ocekivati isplatu refundacije troskova vantjelesne oplodnje? Zahtjev je predat u julu. Hvala
Samra, 22.11.2017
Odgovor: O statusu predmeta možete se informisati na protokolu Zavoda broj 725-284 ili ukoliko je odobrena refundacija za uslugu medicinski potpomognute oplodnje na broj 725-303.
Pitanje:    Poštovani, Kolegica je na bolovanju od 28.12.2016. godine. U pitanju je lom kuka. Inače ima hrhke kosti i isklona je lomovima. Ima 63 godine. Škola nema pravo refundiranja troškova pošto se radi o povredi na radu. Šifra uzroka bolovanja je 02, a Šifra MKB-10 je 572. Dana 26.03.2017. godine je upućena na ljekarsku komisiju. Redovno donosi doznake za svaki mjesec. Škola joj isplaćuje redovno mjesećnu platu vodeći je na šifri 018 - Povreda na radu preko 42 dana. Pošto se najvjerovatnije neće vraćati na posao, moguće da će tražiti prijevremenu penziju. Moje pitanje bi bilo koliko vremena je možemo voditi ovako i nakon kojeg vremena treba donijeti nalaz komisije, kao i kako dalje postupiti? Tačnije, do kada je možemo voditi na ovaj način? KAkve su naše obaveze prema njoj, pošto ima ugovor na neodređeno, a druga zaposlenica je mijenja, ali pod ugovorom na određeno.Unaprijed se zahvaljuujem na odgovoru. S poštovanjem, Amela
Amela, 22.11.2017
Odgovor: Potrebno je postupiti u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  gdje je u Članu 43. navedeno da privremena spriječenost za rad traje dok izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi odnosno privatnoj praksi ili ljekarska komisija, ne utvrdi da je uspostavljena radna sposobnost ili dok se pravosnažnim rješenjem nadležnog organa po propisima iz penzijsko invalidskog osiguranja ne utvrdi da postoji invalidnost.
Pitanje:    Poštovani, šta je sve potrebno od dokumentacije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje? Hvala na odgovoru.
Dea, 16.11.2017
Odgovor: Kako bi Vam dali adekvatan odgovor neophodno je da nam odgovorite pod koju kategoriju potpadate: 1. Redovan student preko 26 godina; 2. Stranac; 3. Ni jedno od ponuđenih.
Pitanje:    Poštovani! Suprug i ja smo u fazi prikupljanjanja dokumentacije za refundiranje troškova postupka vantjelasne oplodnje. U odgovarajućoj Odluci jZZO KS je navedeno da se predaje i zahtjev pa nas interesuje da li postoji propisan obrazac ili forma zahtjeva koji se može uzima u prostorima ZZO KS ili mi zahtjev tipkamo/pripremamo po vlastitom nahođenju? Unaprijed hvala.
Lejla, 16.11.2017
Odgovor: Ukoliko ispunjavate uslove propisane Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine (koja se nalazi na našoj službenoj web stranici) svoj pisani zahtjev sa pratećom dokumentacijom možete predate na protokol najbliže ispostave.
Pitanje:    Poštovani, zanima me procedura nakon diplomiranja-redovan student, kako dobiti zdravstveno osiguranje, do sad sam osiguran preko roditelja.
Amar, 15.11.2017
Odgovor: Ukoliko nemate namjeru da upišete drugi ciklus studija, neophodno je da se prijavite zavodu za zapošljavanje u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili redovno školovanje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting