Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Da li je moguće imati prijavljeno prebivalište u drugom kantonu, a biti osiguran u KS
Omar, 12.07.2017
Odgovor: Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja se ostvaruju u kantonalnim zavodima prema mjestu prebivalista fizickog lica.
Pitanje:    Poštovana/i, majka treba da ide na hadž. Trebala je da dobije vakcinu protiv meningitisa. Međutim, te vakcine nema nigdje. Kako i na koji način se ista može kupiti i gdje da bi se dobila? Hvala. Lijep pozdrav,
Ermin, 12.07.2017
Odgovor: Vaš upit trebate proslijediti Zavodu za javno zdravstvo KS iz razloga što je imunizacija u njihovoj ingerenciji.
Pitanje:    Poštovani, Poštovani, da li postoji način da Zavod za zdravstveno osiguranje KS participira prilikom nabavke Nutri-drink preparata za onkološke pacijente?
Mersiha, 10.07.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja finansira enteralnu prehranu za osiguranike KS,te je potrebno da se javite na Kliniku za Gastrohepatologiju preko koje se i provodi program za pomenutu prehranu.
Pitanje:    Postovani, Medicinski potpomognutu oplodnju sam radila 3.4.2017. god. i troskovi su refundirani. Medjutim, tada nisam predala zahtjev za refundiranje novca za lijekove koji su koristeni u tu svrhu. Zanima me da li sam zakasnila sa zahtjevom i mogu li sada predati taj zahtjev? Hvala i lp!
Melisa, 10.07.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira samo postupak medicinski potpomognute oplodnje što ste Vi i ostvarili.
Pitanje:      Poštovanje! Molim Vas ukoliko ste u mogućnosti da mi date pojašnjenje. Naime, radila sam nalaze krvi, test na keliobakteriju i endokrinološke nalaze u privatnoj poliklinici Eurofarm i Al tawil. Moj porodični ljekar mi je rekao da mogu izvršiti refundaciju tih troškova. Inače ratni vojni invaid sam. Zbog hitnosti zbog koje sam morala da uradim nalaze endokrinologa i test na heliobakteriju nisam bila u mogućnosti da čekam u KC Koševo da dođem na red, tako da sam koristila usluge privatne poliklinike. Ukoliko imam pravo na refundaciju troškova molim Vas da mi pojasnite gdje trebam predati zahtjevi šta mi je potrebno da priložim. Hvala unaprijed Lijep pozdrav
Amela, 06.07.2017
Odgovor: Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju. 1.Uputnicu ljekara specijaliste zdravstvene ustanove sa kojom Zavod ima zaključen ugovor, a iz koje će se utvrditi potreba za predmetnim uslugama. 2.Potvrdu KCU Sarajevo potpisanu od direktorice dijagnostičkih disciplina o mogućnosti  i uslovima pružanja navedenih usluga u njihovoj ustanovi u vrijeme kada ste to radili u privatnim zdravstvenim ustanovama. 3 Original fiskalne račune iz kojih će se utvrditi da su vam urađene predmetne usluge i 4.CIP-sovu prijavu. Nakon dostavljanja potrebnog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, molim za informaciju koja je dokumentacija potrebna za refundiranje troskova vantjelesne oplodnje? Na stranici ne mogu da pronadjem. Hvala unaprijed.
Nina, 05.07.2017
Odgovor: Uz pisani zahtjev potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1.Mišljenje ordinirajućeg ljekara (ljekar specijalista ginekologije ili specijaliste urologa) 2.Original plaćenu fakturu o izvršenoj i pruženoj usluzi medicinski potpomognute oplodnje na ime podnosioca zahtjeva 3.Pozitivno konzilijarno mišljenje nadležne klinike sa UKC Sarajevo (Klinika za ginekologiju i Klinika za urologiju) 4.Izvod iz matične knjige vjenčanih ili izjava oba partnera data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o postojanju vambračne zajednice u smislu odredbe člana 3. Porodičnog zakona FBiH, data pred notarom, kao i uvjerenje o kretanju izdato od strane nadležnog MUP-a za oba partnera; 5.Fotokopija zdravstvene legitimacije podnosioca zahtjeva 6.CIPS –ova prijavnica o mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.   S tim da u skladu sa Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje sve neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenje i dokazivanja neplodnosti, osigurana lica su dužna obaviti u UKC Sarajevo ili u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za informaciju.Koja je procedura da se dobije ANTIDEBUKTIVNI MADRAC za pacijenata koji leži kod kuće.U ppitanju je pacijenta sa tumorom na mozgu
Mersiha, 03.07.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na antidekubitus madrac imaju nepokretne osobe,stalno vezane za krevet(kvadriplegija).
Pitanje:    Poštovani, da li zavod za zdravstveno osiguranje KS participira prilikom nabavke koncentratora za kisik za kućnu upotrebu? Obzirom da moramo nabaviti ovaj uređaj a cijena je prilično velika za naš budžet prilikom otpusta iz bolnice uputili su nas na vas jer je korištenje ovog pomagala neophodno za život. Lp,Merima
Merima, 03.07.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne participira u nabavci koncentratora za kisik iz razloga što isto ne potpada pod ortopedska pomagala.
Pitanje:    Poštovanje, pošto Vi refundirate lijekove za vantjelesnu oplodnju, kako sam pročitala iz Vaših pitanja. Zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona ne radi refundaciju, I KADA SAM IM REKLA ZA VAS, INTERESUJE IH NA OSNOVU ČEGA RADITE REFUNDACIJU. Da li je neki zakon na osnovu Kantona, ili član u zakoniku. Ako može mala pomoć. Toliko bi mi značila refundacija lijekova. Lijep pozdrav Maja
Maja, 03.07.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo refundira troškove za uslugu medicinski potpomognute oplodnje na osnovu Odluke Upravnog Odbora Zavoda od 26.09.2016.
Pitanje:    Nazalost, vama pisem cesce pitanja nego ikome. Dobili smo recept za ortopedske cipelice po gipsanom modelu (440 200 sifra), interesuje me da li ja njih placam pa refundiram ili mogu sa receptom u Orto sar?Beba nosi Dennis Braun ortoze za vrijeme spavanja, a ove su da moze nauciti da hoda. Aldin ima devet mjeseci.
Nermina, 03.07.2017
Odgovor: Ortopedske cipele po gipsanom modelu ćete realizirati na već dobiveni recept u OrtoSar-u.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting