Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, moj malodobni sin koji je rođen 1998.godine, upisan je u prvi razred srednje škole. Osiguran je preko oca penzionera, međutim, uz školsku potvrdu zdravstvena knjižica mu je ovjerena do 30.06.2013.godine, a šta je za periodu juni-august i kako tada zdravstveno osigurati malodobno dijete, s obzirom da nova školska godina poćinje sa septembrom i tek tada možemo dobiti novu školsku potvrdu. Hvala
Mevlida, 31.01.2013
Odgovor: Niste pravilno protumačili ovjeru zdravstvene legitimacije.Pretpostavljamo da otac ima ovjerenu zdravstvenu legitimaciju do tog perioda pa se s tim veže i za dijete.Kada otac produži važenje zdravstven legitimacije i djetetu će se ovjeri uz školsu potvrdu koju ste dostavili do 31.08. tekuće godine.
Pitanje:    ijep pozdrav imam jedno pitanje. Da li osiguranje iz republike srpske (zdravstvena knjizica) vazi u federaciji i da li se ja mogu lijeciti u federaciji ako imam zdravstvenu knjizicu iz republike srpske
Elvis, 30.01.2013
Odgovor: Sa zdravstvenom legitimacijom iz RS možete se u Federaciji BiH liječiti samo u hitnim slučajevima i uz saglasnost vašeg Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Sta mi treba od dokumentacije za prijavu novorodjenceta za zdravstveno osigurenje?Hvala.
Melika, 28.01.2013
Odgovor: Za prijavu novorođenčeta je potrban rodni list i obrazac ZO3.Prijava se vrši u Poslovnici ZZOKS u općini u kojoj živite.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi pomognete i educirate me malo. Moje pitanje bi blasilo ovako: Zaposlen sam u jednom privatnom preduzecuu d.o.o. (cijela 2 mjeseca) porezi i doprinosi su redovno uplacivani ja sam sada predlozen za operaciju na otvorenom srcu interesuje me ko je duzan uplacivati moje doprinose preko 42 dana bolovanja, tacnije ako je to poslodavac, a ocito da jeste da li te doprinose poslodavac dobija u povrat od nekih fondova? ja sam jako zabrinut zbog raznih malverzacija, zato vas molim za samo malo strpljenja i pojasnjenja. zahvalan Mesic.
Mensud, 25.01.2013
Odgovor: Bolovaje preko 42 dana isplaćuje poslodavac a nakon toga podnosi zahtjev za refundaciju ZZOKS. Poslodavac refundira iznos naknade plaće koji je Vama isplatio a maksimalno može refndirati je 80% od prosječno isplaćene plaće u FBiH.
Pitanje:    Da li je još uvijek refeundacija bolovanja preko 42 dana ili je došlo do izmjene? Hvala Dino
Dino, 23.01.2013
Odgovor: Nema izmjene.Bolovanje preko 42 dana se refundira na isti načinkao i do sada.
Pitanje:    Po[tovani. Molim vas za pomoć. Ratni vojni sam invalid. Teško ranjen u decembru 1992. godine. Pokušao sam da nekako finansijski stanem na noge i otvorio firmu. Na moju žalost firma nije funkcionisala zbog moje bolesti prouzrokovane ratnim ranama koje su se stalno obnavljale. Nisam bio u mogućnosti da uplačujem penzono i zdravstveno. Sada nemam zdravstveno osiguranje a bolest (hronični osteomelitis) se sve češće i češće vraća. Postoji li ikakva mogućnost dobijanja zdravstvene zaštite. RVI sam 90%. Hvala
Adnan, 22.01.2013
Odgovor: Morate prvo izmiriti obaveze za ne plaćeni doprinos i nakon toga, ako ste prijavljeni na zavod za zapošljavanje da se osigurate preko njih pod određenim uslovima.Takođe je, kada izmirite obaveze moguće pod određenim uslovim ad avas zdravstveno osigura Ministarsvo za boračka pitanja.
Pitanje:    postovani, konstatovana mi je aritmija. Zahvat -ablacija koji uklanja istu se ne vrsi u Bosni i Hercegovini. Saznala sam da najbliza klinika u kojoj se to obavlja je u Beogradu. Posto sam zdravstveno osigurana, da li nas Zavod za zdravstvo refundira troskove operacije, koji iznose 5500 hiljada eura? Lijep pozdrav.
Meliha, 22.01.2013
Odgovor: Za liječenje u inostranstvu Zavod daje pomoć do 10.000 KM uz uslov da posjedujete konzilijarno mišljenje odgovarajuće klinike da se bolest ne može liječiti kod na.Ako to posjedujete, odete u inostranstvo, obavite liječenje ili dijagnostiki, platite račun i tek onda podnesete zahtjev u Zavod-Komisiji za pomoć za liječenje u inostranstvu.
Pitanje:    Molim da mi odgovorite da li moj suprug star 50 godina može imati osiguranje preko mene (zaposlena na neodređeno). Napominjem da nije prijavljen na biro za zapošljavanje, a ima diabetes mellitus tip 2.
Alma, 22.01.2013
Odgovor: Vaš suprug ne može biti zdravstveno osiguran kao član porodice, preko Vas jer je zaposlen na određeno vrijeme i poslodavac je obavezan da ga prijavi na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Ljubazno vas molim da mi odgovorite na moje pitanje i pomognete savjetom. Radim (u stalnom radnom odnosu) u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta. To je državna agencija sa sjedištem u Banjaluci. Tamo sam prijavljena kao u mjestu prebivališta, iznajmila sam stan i svakodnevno odlazim na posao. U Sarajevu sam prijavljena kao u mjestu boravka, sa roditeljima, na adresi Brčanska 14. Odabrala sam porodičnog ljekara u Domu zdravlja Kumrovec. Zdravstvena knjižica mi je izdata u vašem zavodu. Udata sam u Banjaluci i sada sam u drugom mjesecu trudnoće. Molim vas da mi odgovorite imam li u ovakvim okolnostima pravo na porodiljsku i drugu zdravstenu zaštitu u Banjaluci? Sada sam na bolovanju jer sam imala krvarenje i ljekari u banjalučkoj bolnici, gdje sam bila smještena nekoliko dana, naložili su mi potpuno mirovanje. To znači da ni na kakv način ne mogu dolaziti u Sarajevo ni na konrtrole ni na liječenje. Kakva su moja zdravstvena prava i kako mogu (ma osmovu kojih zakona i propisa?) da ih realizujem , a da ne ugrožavam ni svoj, ni život bebe koju očekujem? Biću vam veoma zahvalna ako mi odgovorite i date potreban i efikasan savjet. Unaprijed zahvalna, Jelena
Jelena, 22.01.2013
Odgovor: Kao osiguranik ZZOKS sva prava iz dravstvenog osiguranja i zdravstvene  zaštite ostvarujete u Kantonu Sarajevo. U Banja luci se možete liječiti samo u hitnom slučaju a ako je davanje veće od 300 KM morate imati saglasnost ZZOKS
Pitanje:    Poštovani, državljanin sam BiH zaposlena sam,da li mogu da osiguram muža koji je nezaposlen i strani je državljanin(Srbija) ima privremeni boravak po osnovu braka.Ako mogu koja mi je dokumentacija potrebna da to regulišem.
Lidija, 21.01.2013
Odgovor: Ne možete zdravstveno osigurati muža-stranog državljanina kao člana porodice.Vaš muž se može zdravstveno osiguratu tako da sam plaća doprinos u skladu sa kantonalnom Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa u iznosu od 5% od prosječno isplaćene plaće u Federaciji BiH.U ovom trenutku je to 63 KM mjesecno, s tim što za početak osiguranja mora platiti šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting