Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Da li se i registracija za zdravstveno osiguranje radi preko Porezne uprave? Hvala
Erin, 18.04.2011
Odgovor: Da, prijava se vrši preko porezne uprave a zdravstvena legitimacija se dobija u poslovnicama zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, ja sam dugogodišnji darivalac krvi, a zadnje tri godine me u Zavodu za transfuziologiju vode kao "donora" jer redovno doniram trombocite po potrebi. S tim u vezi imam par pitanja: - čuo sam da su dobrovoljni davaoci krvi oslobođeni plaćanja participacije u zdravstvu. Da li je to tačno? - na koji način se može dobiti "oslobađanje" od participacije zdravstvenih usluga? Šta je potrebno učiniti? - Na koje zdravstvene usluge i ostalo smo mi dobrovoljni davaoci krvi oslobođeni participacije? Ja sam konkretno zainteresiran za usluge očnog ljekara i stomatološke. Hvala Damir Koso
Damir, 18.04.2011
Odgovor: Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH", broj:21/09) u poglavlju V predviđeno je da su osigurana lica dobrovoljni davaoci krvi i to lica koja su davaoci krvi deset i više puta, oslobođeni od participacije.    Međutim, kako je u poglavlju XVI utvđena obaveza Ministarstva zdravstva da sačini stručno-metodološka uputstva i programe potrebne za provođenje osnovnog paketa zdravstvenih prava a koja još nisu donesena, u Kantonu Sarajevo se još primjenjuje Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:28/04).po ovoj Odluci dobrovoljni davaoci krvi nisu oslobođeni troškova participacije.
Pitanje:    Na osnovu čega ste slali upitnike za popunjavanje izbora ličnog ljekara ili stomatologa? Da li na osnovu prijave mjesta boravka te osobe ili na osnovu glavnog nosioca osiguranja koji živi na toj adresi?
Gordana S, 16.04.2011
Odgovor: Upitnici su poslani na adresu nosioca osiguranja koja je navedena u prijavi na zdravstveno osiguranje.Ako ste promjenili adresu, bili ste dužni to prijaviti.Od 01.01.2011.godine poslove registracije i svake promjene nekog od relevantnih podataka obavlja Poreska uprav.tako, ako ste promjenili adresu, tu promjenu morate odraditi preko njih.  
Pitanje:    Mojamama je prije nekoliko dana dobila rjesenje za penziiju ali nemoze ostvariti pravo na socijalno jer ima nesto duga.Molim vas da odgovorite da li ima pravo na otpis duga jer smo culi da se vrsi otpis istog za one koji ga nisu koristili u to vrijeme osiguranja .
Nermina R., 16.04.2011
Odgovor: Obveznici uplate doprinosa koji nisu plaćali doprinos, a mogli bi se zdravstveno osigurati po drugom osnovu, to pravo će ostvariti tek kada u cijelosti izmire dug.Samo  ne korištenje prava iz zdravstvenog osiguranje ne omogućava otpis duga jer je korištenje zdravstvenog osiguranja na principu solidarnosti i ne zavisi od visine uplate doprinosa.Naime, bez obzira na visinu plaćenog doprinosa, osigurana lica imaju jednaka prava u zdravstvenoj zaštiti.Dakle, zavisi isključivo od plaćanja po propisanoj stopi doprinos a na propisane osnovice.
Pitanje:    Poštovani ! Imam jedno pitanje i iskeno s pitanjem i dilemu...naime radi se o sljedećem .........redovana sam student privatnog fakulteta u Kantonu Sarajevo, bila sam u radnom odnosu i raskinula sporazumno isti dana 06.04.2011.godine. Zanima me sada rješavanje zdravstvenog osiguranja... da li sam na isto izgubila pravo ili kao redovan student mogu opet imati zdravstveno osiguranje. Unaprijed zahvalna.
Selma, 15.04.2011
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje kao redovan student vam zavisi od godina života.Do 26 godina možete biti zdravstveno osigurani kao član porodice, preko roditelja ili preko Kantonalnog ministrastva obrazovanja.Ako ste napunili 26.godina, možete se sami zdravstveno osigurati plaćanjem 20 KM mjesečno.Ovako zdravstveno osigurani možete biti do 30 godina života uz uslov da ste cijelo vrijeme redovan student.
Pitanje:    htio sam vas pitati posto imam karton otvoren na grbavici a mjesto stanovanja mi je u opštini novi grad,dešava mi se da dobijem uputnicu od svoje doktorice (porodicna medicina)da izvadim krv i urin u labaratoriji koja se nalazi pored ambulante grbavica 2 a radnica u labaratoriji neće da me primi jer mi je mjesto stanovanja u opštini novi grad pa me zanima ima li to pravo posto je moguće odabrati ljekara porodične medicine na bilo kojoj opštini pa ne vidim razlog zbog kojeg bih išao negdje drugo kad mi se labaratorija nalazi pored ambulante....??
Boris, 15.04.2011
Odgovor:  U toku je akcija izbora doktora porodične medicine.Obrasce ćete dobiti na kućnu adresu sa listom ljekara za koje se možete opredjeliti.Time ćete ubuduće izbjeći nesuglasice o kojim pišete.
Pitanje:    Sta je potrebno da bi penzioner koji je ostvario i prima penziju u Federaciji BiH i zeli preseliti u Republiku Srpsku, moze ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu u RS i da li i dalje ima pravo na penziju iz PIO/MIO Federacije Bih?
Mirsad O., 14.04.2011
Odgovor:  Pravo na penziju je stečeno pravo i ne može biti ukinuto preseljenjem bilo gdje izvan područja koje pokriva matični Zavod PIO/MIO koji isplaćuje penziju.Za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu penzije iz Federacije u RS, morat ćete pitati Fond zdravstvenog osiguranja RS-a.
Pitanje:    Poštovani! Zakonom o zdravstvenom osiguranju, kao i Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava među nabrojanim zdravsvenim uslugama koje nisu pokrivene osnovnim paketom zdravstvenih prava nigdje nije naveden alkoholizam. Međutim moj svekar koji je zbog alkoholiziranosti prenoćio u bolnici ,gdje mu je ukazana liječnička pomoć i sutradan je puštan kući i isti je osiguran kao nezaposleno lice preko zavoda za zapošljavanje. Nakon 15 dan od kantonalne bolnice dostavljen mu je račun u iznosu od 200,00 KM za pružene liječničke usluge zbog alkoholiziranog stanja. Molim pojašnjenje-zašto da navedeni račun plati ako je zdravstveno osiguran
Mira, 12.04.2011
Odgovor: Zbog toga što alkoholizam nije bolest i ne spada u zdravstvenu uslugu koju pokriva obavezno zdravstveno osiguranje a prema Odluci o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH",broj:21/09). To je stanje u koje se čovjek svjesno doveo.
Pitanje:    molim vas dali imate ugovor s privatnom klinikom da se moze slikati zeludac i kojom,u domu zdravlja Omer Maslic i Vrazovu nema termina prije 8 mijeseca HVALA
lucija, 12.04.2011
Odgovor: Imamo ugovor sa nekoliko privatnih ordinacija.Potrebno je da dobijete uputnicu vašeg ljekara i da se obratite u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja u Novom Sarajevu gdje ćete dobiti informaciju kod kojeg privatnika možete najbrže dobiti uslugu i gdje će vam ovjeriti uputnicu. 
Pitanje:    Da li mogu da koristim pravo zdravstvenog osiguranja u Kantonu Sarajevo,obzirom da mi je to pravo ukinuto ratnim zbivanjima u Sarajevu. U redovnu penziju sam otisao 1987.god i bio zdravstveno osiguran,ali 1992.god sam izgubio pravo i na penziju i na zdravstveno osiguranje. Obzirom da je u toku prebacivanje penzije i Republike Srpske u Federaciju Bosne i Hercegovine,zeleo bi da i pravo na zdravstvenu zastitu regulisem na isti nacin. Ako je to moguce molim vas da mi date uputstva kako da postupim. S postovanjem
Branko M., 11.04.2011
Odgovor: Ukoliko vam je prebivalište u Kantonu Sarajevo i ako se iz RS  penzija isplaćuje u Kantonu Sarajevo kao i doprinos za zdravstveno osiguranje, možete biti zdravstveno osigurani u  kantonu Sarajevo.      Ako penziju isplaćuje Zavod PIO/MIO iz Federacije, zdravstveno osiguranje ćete ostvariti prijavoma poreskoj upravi u opštini vašeg prebivališta.Kao dokaz služi ček od penzije i lična karta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting