Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, moj suprug ima zdravstveno osiguranje u kantonu Sarajevo po osnovi zaposlenja. Vidim na vašim stranicama i rekli su mi na birou rada da nezaposlene osobe mogu dobiti zdravstveno osiguranje preko supružnika, čak su mi rekli da ja kao stranac isto mogu dobiti tako osiguranje. Međutim, sad vas pitam mogu li ili ne mogu li ga ja kao stranac, iz Hrvatske sam, dobiti preko njega dok se i sama ne zaposlim? Potrebno mi je regulirano zdravstveno osiguranje kako bih dobila privremeni boravak. Ili ako ne mogu dobiti preko supružnika jer sam stranac, da li se kao regulirano zdravstveno osiguranje priznaje Ugovor o socijalnom osiguranju između RH i BiH - Potvrda o pravu na davanja u naravi za vrijeme privremenog boravka u BiH? To je ugovor koji sam si izvadila u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje? Za koliki vremenski period si ga trebam uzeti u tom slučaju? Lijep pozdrav, Sandra
Sandra, 27.08.2013
Odgovor: Vi kao stranac se ne možete zdravstveno osigurati preko supruga.Na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) možete se sami zdravstveno osigurati plaćanjem 5% mjesečno od prosječno isplaćene plaće u FBiH, što je cca 63 KM mjesečno.Za početak osiguranja morate platiti šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec, a zatim svaki mjesec dok ste na ovaj način zdravstveno osigurani.
Pitanje:    Pozdrav! Redovni sam student, a u februaru cu navrsiti 26 godina... Zanima me da li ce tada automatski prestati vaziti zdravstvseno osiguranje, i da li postoji neki rok unutar kojeg se moram javiti da bih uplacivao osiguranje i u kojem iznosu? Unaprijed hvala
Tvrtko, 27.08.2013
Odgovor: Kada navršite 26 godina života automatski vam prestaje zdravstveno osiguranje po tom osnovu.Ako ćete i dalje biti redovan student, možete se sami osigurati i plaćati 20 KM mjesečno.
Pitanje:    drzavljanin sam repubike hrvatske. idem na par mjeseci u sarajevo, kako se mogu osigurati
mira, 23.08.2013
Odgovor: Ako u Sarajevu nećete boraviti po osnovu rada, možete sami sebe osigurati plaćanjem cca 63 KM mjesečno (5% od prosječno isplaćene plaće u FBiH) s tim što za početak osiguranja morate platiti šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec, a zatim navedeni iznos mjesečno.
Pitanje:    Poštovani,molim Vas za odgovor mogu li i kako osigurati supruga?Naime, ja sam zaposlena u državnoj firmi a suprug je na birou za zapošljavanje, bez prava na zdravstveno osiguranje.U pitanju je Kanton Sarajevo.Hvala
Idana, 23.08.2013
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja. ·                    Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog  ili izvanbračnog supružnika, Potrebna je dokumentacija:       - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci  -Rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS -          prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik
Pitanje:    Moja djeca (16 i 19 godina) odlaze na skolovanje u inistranstvo u septembru. Do sada je njihova skola izdavala uvjerenje o redovnom skolovanju u BiH, ali buduci da se od sljedeceg mjeseca skoluju u drugoj drzavi, zanima me na koji nacin mogu imati zdravstveno u BiH, obzirom da ce ovdje provoditi jedan dio vremena, raspuste, praznike i sl. Napominjem da jedno nastavlja srednju skolu, a drugo fakultet.
Sanela, 21.08.2013
Odgovor: Kao dokaz da su djeca na redovnom školovanju možete priložiti i potvrde škole iz zemlje gdje se školuju.Potvrde moraju biti prevedene od ovlaštenog sudskog prevodioca.Zdravstveno osiguranje važi samo za kanton u kojem vam je prebivalište.
Pitanje:    Dobijam niz različitih infomacijama o tome kako i na koji način da steknem zdrastveno osiguranje po osnovu žene (supruge) koja je penzioner a koja je po tom osnovu i stekla zdravstveno osiguranje. Naime, nakon 30 godina rada u tvrtki (sjediše Novo Sarajevo) sada nisam zdravstveno osiguran a godina imam toliko da i nema svrhe da se prijavljujem Birou za zapošljavanje. Dakle, šta trebam uraditi da bih stekao zdravstveno osiguranje po osnovu ženinog zdrastvenog osiguranja i koji eventualni dokazi (papiri) potrebni su kako bih stekao zdrastveno osiguranje i gdje moram (imao sam dva srčana udara i po savjetu ljekara ne bih smio se puno kretati) da ih pribavim. Hvala i nadam se brzom odgovoru
Branko, 20.08.2013
Odgovor: Ukoliko nemate drugog osnova za zdravstveno osiguranje, možete biti zdravstveno osiguran kao član porodice.Za detaljne upute, obratite se poslovnici zdravstvenog osiguranja u općini u kojoj imate prebivalište.
Pitanje:    Poštovani, da li se odmah nakon isteka ugovora o radu gubi pravo na zdravstveno osiguranje? Hvala!
Ana, 07.08.2013
Odgovor: Nakon isteka ugovora o radu gubi se pravo na zdravstveno osiguranje po tom osnovu ali, ako se u roku od 30 dana po prestanku rada prijavite Zavodu za zapošljavanje možete biti zdravstveno osigurani preko njih.
Pitanje:    Postovani, vratio sam se iz inostranstva sa studija u aprilu ove godine. Na biro sam se prijavio u roku od 90 dana , ali nisam dobio zdravstveno osiguranje iako sam diplomirao u martu. Diploma jos nije nostrificirana, i receno mi je da se nostrifikacijom diplome ne stice zdravstveno osiguranje, i da sam se trebao javiti u roku 30 dana. Ako zaista ne mogu da ostvarim pravo na zdravstveno osiguranje, interesuje me da li mogu samostalno da uplacujem za svoje zdravstveno, i koliko bi to iznosilo mjesecno?
Aldin, 07.08.2013
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje imaju lica koja se u roku od 90 dana po završetku školovanja ili od zadnjeg ispita, prijave Zavodu za zapošljavanje.Zakon ne pravi razliku završetka školovanja u zemlji ili inostranstvu. Ako Zavod nije ispoštovao ovu odredbu Zakona o zdravstvenom osiguranju iz nama nepoznatih razloga, možete se sami prijaviti i plaćati zdravstveno osiguranje.Iznos je 5% od prosječno isplaćene plaće u FBiH mjesečno, s tim što za početak osiguranja morate platiti šest meseci retroaktivno i tekuči mjesec.Zahtjev podnosite u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja u općini u kojoj imate prebivališt.
Pitanje:    Da li stanovnici EU imaju pravo na zdravstvenu zastitu u BIH odnosno da li BIH ima neki sporazum sa EU u vezi ovoga?
Tihomir, 07.08.2013
Odgovor: Stanovnici država EU sa kojim Bosna i Hercegovina ima potpisane Sporazume o socijalnom osiguranju, imaju pod određenim uslovim apravo na zdravstvenu zaštitu u BiH i obratno.
Pitanje:    mozete li mi pojasniti proceduru vezanu za doznake prilikom bolovanja, naime muz je prijavljen u Olovu, ali radi u Sarajevu u firmi ciji se uposlenici lijece u zdravstvenoj ustanovi u Sarajevu. Kada je na posao donio doznake receno mu je da mora iste donijeti iz Kantona u kojem je prijavljen, a da prepis treba uraditi doktorica koja ga vodi u zdravstvenoj ustanovi u Sarajevu. To je komplikovano, a doktorica koja ga vodi u Sarajevu kaze da je sve to sto firma trazi bespotrebno i da su dovoljne njene doznake jer se ionako uposlenici te firme lijece u Sarajevu bez obzira u kojem su kantonu prijavljeni. Mozete li mi pojasniti odakle da donese doznake sada?
Selma, 01.08.2013
Odgovor: Obzirom da se zdravstveno osiguranje, a na osnovu toga i zdravstvena zaštita prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju i Zakonu o doprinosima, ostvaruje prema mjestu prebivališta vaš suprug doznake za pravdanje odsustva sa posla zbog privremene spriječenosti za rad treba da donese od ljekara porodične medicine iz mjesta prebivališta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting