Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, obraćam Vam se u ime pravnog lica sa područja KS, naime riječ je o našem uposleniku koji je otvorio bolovanje sa početnom jednom dijagnozom, a završio sa drugom i to na način da je na bolovanju bio od 31.03. do 06.05., počeo sa radom 07.05.-09.05., a ne radi ponovo od 10.05.2012. g. Proces bolovanja je po nama sasvim razumljiv, normalan i nesporan, ali je sporna činjenica sumnje u ispravnost bolovanja obzirom da je dotična osoba u 3 navrata viđena na bazenu i Republici Hrvatskoj!! Koje je naše pravo kao poslodavca? riječ je o dijagnozi opsesivno kompulzivnog poremećaja, a radno mjesto obuhvata diretkni kontakt sa građanima grada Sarajeva i ostalim uposlenima u našoj firmi koji ga se i boje, obzirom da isti histeriše i konstantno smeta drugima na raznorazne načine u obavljanju njihovog posla!! u nadi da ćete nam pomoći
Alma, 17.07.2012
Odgovor: Ukoliko sumnjate u ispravnost bolovanja, imate pravo, u skladu sa članom 55. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br. 30/97,7/02,70/08 i 48/11) da izvršite uvid u zdravstveni karton zaposlenika kao i da pošaljete zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja da kontrolu izvrši kontrolor Zavoda.
Pitanje:    U invalidskoj sam penziji. Da li imam pravo na participaciju za totalnu protezu (dentalnu) gornju i donju i da li imam pravo na participaciju za naocale. Imam 59 godina. Hvala
Rudolf G., 16.07.2012
Odgovor: Na osnovu Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava, osiguranih lica na koriščenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.38/07 i 29/08) imate pravo na učešće Zavoda od 100,00 KM po totalnoj protezi i 50,00 KM zaparcijalnu protezu. Pravo na naočale imaju samo djeca na redovnom školovanju do 26 godina života.
Pitanje:    Nisam bila kod ljekara još od srednje škole, veći dio nakon nisam imala ni zdravstveno osiguranje, sada imam i želim se prijaviti u najbližu ambulantu, međutim nemam zdravstveni karton, niko nema ideju gdje bi mogao biti. Kako mogu izvaditi novi? Hitno je sada već moram kod ljekara. Hvala puno.
Hajrija, 16.07.2012
Odgovor: Javite se u najbližu ambulantu sa popunjenim Izjavama o slobodnom izboru  doktora porodične medicine/doktora stomatologije.         Obrasce Izjava  o slobodnom izboru doktora porodične medicine i doktora stomatologije  osigurano lice dobiva u Poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Osigurano lice je obavezno  da  popunjeni obrazac Izjave   dostavi izabranom doktoru u što kraćem roku, kako bi  nesmetano koristilo usluge porodične medicine.         Izbor doktora vrši se na osnovu ponuđene liste doktora, koja je dostupna u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ambulantama JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Dobar dan! Kao student Muzicke akademije u Sarajevu lijecila sam se u studentskoj ambulanti. Nakon zavrsenog faksa zaposlila sam se i prijavila na sarajevsku adresu prebivalista Baruthana do 66 cime sam registrirana u domu zdravlja Gazin Han.Prebacila sam karton iz Studentske ambulante u dom zdravlja Gazin Han.Sada sam promijenila mjesto stanovanja,trenuno sam na ILidzi,pa me zanima da li mogu prebaciti zdravstveni karton u Dom zdravlja Ilidza,i da li mogu izabrati njihove doktore medicine i stomatologije bez da mijenjam adresu na licnoj karti i zdravstvenoj legitimaciji? Unaprijed hvala
Anamarija M., 16.07.2012
Odgovor: Opredjeljenje za doktora porodične medicine je vezano za mjesto prebivališta. Ako birate doktora porodične medicine izvan mjesta prebivališta, gubite pravo na kućne posjete.
Pitanje:    Postovani Molim vas da mi navedete potrebnu dokumentaciju za promjenu zdravstvene knjizice poslije udaje i promjene prezime, Obrazlozenje: prije nego sam se udala bila sam redovan student i osiguranik preko mame tj. preko BIRO-a, trenutno nisam vise redovan student, sad sam udata i mjenjam prezime, pa bih vas zamolila da mi objasnite kako da ponovo izvadim zdravstvenu knjizicu i kako da se osiguram?? unaprijed hvala Erna Smajic sada Hockic
Erna H., 16.07.2012
Odgovor: Prije nego se zdravstveno osigurate kao član, preko muža, morate se odjaviti sa prethodnog osiguranja, odnosno sa osiguranja vaše majke. Za novu prijavu potrebno je da poslodavac vašeg supruga popuni obrazac ZO3, prijava člana.Uz prijavu , dostaviti vjenčani list, LK supruga i vaša LK.Prijava se podnosi u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, Dobila sam preporuku dr Šide Kasumagić-reumatologa i dr.Zumrete Hrustanović-spec. fizikalne med.,za banjsko liječenje u Fojnici. Kako da realizujem tu preporuku? Šta sve treba podnijeti Zavodu od dokumentacije i kojoj službi? Hvala
Branka A., 12.07.2012
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u  Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    cl. 44 zakona o zdravstvenom osiguranju? Molim Vas da mi objasnite na koji nacin mogu koristiti cl 44. zakona o zdr. osiguranju jer sam od 5 juna 2012 na bolovanju a od 14. juna 2012 sam nezaposlena kao tehnoloski visak. krajem mjeseca sam svom bivsem poslodavcu poslala doznake za bolovanje koje mi je on vratio postom, bez daljnjeg objasnjenja. Kome trebam poslati ove doznake i one koje dobijem o zakljucenju bolovanja, a sto spada u 30 dana nakon datuma o zakljucenju radnog odnosa... Unaprijed hvala. Emira
Emira, 09.07.2012
Odgovor: Za ostvarivanje prava na naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa po članu 44. Zakona o zdravstvenom osiguranju, ponovo se obratite bivšem poslodavcu jer Zavod može refundirati naknadu samo ukoliko je poslodavac prethodno isplatio i podnio Zavodu zahtjev. Zavod nema direktan odnos sa zaposlenikom već sa poslodavcem.
Pitanje:    Da Vas pitam, jedan uposlenik u mojoj firmi je obavio operaciju na privatnoj klinici, e da li on ima pravo na naknadu te operacije od firme. A uredno je osiguran u zavodu zdravstvenog osiguranja. Hvala puno!
Emir, 05.07.2012
Odgovor: Nema niti od firme niti od ZZO
Pitanje:    Molim vas ljepo da mi odgovorite na pitanje,dryavljan sam BIH,rodzen u Sarajevu a zadnjih 15 godina zivim u zagrebu RH.Sobzirom da nisam zaposlen zanima me dali postoji nacin da si placam zdeavstveno osiguranje u BIH i dali postoji neki sporazum izmedzu dvije zemlje koji to regulise.S obzirom da neradim i nezivim u Sarajevu zanima me na koji nacin mogu rjesit zdr. osiguranje i ako se moze platiti koliko je to mjesecno. hvala!
Igor S., 05.07.2012
Odgovor: Ukoliko vam je stalno prebivalište Hrvatska, u Sarajevu se možete zdravstveno osigurati na potvrdu o odobrenom privremenom boravku najmanje na godinu dana.Plaća se 55% od prosječne plaće u FBiH i to za početak osiguranja šest mjeseci unazad i tekući mjesec.  
Pitanje:    Poštovani/a, Putem Boračko invalidske zaštite Tuzlanskog kantona moj suprug je dobio zdravstveno osiguranje, a preko njega i ja. S obzirom da sam ja rođena u Sarajevu, meni su u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona tražili Uvjerenje da nisam korisnik zdravstvenog osiguranja u Sarajevu, kako bi mi Ministarstvo za boračka pitanja Tuzalnskog kantona ovjerilo odobrenje, dakle treba da odem u Sarajevo u Kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja i lično izvadim Uvjerenje, što ja nisam u mogućnosti jer živim u zajedničkom domaćinstvu sa majkom koja je nepokretna i u potpunosti ovisna o meni. Moj brat koji živi u Sarajevu je pokušao u Kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja Sarajevo na Dolac Malti, a također i u Dobrovoljačkoj ulici, dobiti to Uvjerenje, ali mu je rečeno da se to izdaje samo lično, dakle ja moram pristupiti, i da to njemu ne mogu izdati, ali i da to Uvjerenje nije neophodno, nego je dovoljno Uvjerenje izdato od Porezna Uprava na području mjesta stanovanja, a to je Tuzla. Ja sam nastanjena i prijavljena u Tuzlanskog kantonu, pa Vas molim da mi odgovorite, da li je to Uvjerenje, ukoliko mi ga izda Porezna Upravana Tuzlanskog kantona važeće za potrebe dokazivanja da nisam zdravstveno osigurana na području Kantona Sarajevo, pa i u FBiH, a ukoliko nije, da li je u tom slučaju moguće to Uvjerenje dobiti putem pošte, a da ne moram lično pristupiti. Oprostite na opširnom upitu i Unaprijed zahvalna, Ćehajić S.
Sabina, 05.07.2012
Odgovor: Uvjerenje ili potvrda koju izda Porezna uprava je validan dokument. Putem pošte  Zavod ne šalje nikakve potvrde.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting