Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    ja i supruga smo radili umjetnu oplodnju kod dr klinika balić (divni ljudi) molim vas dali imamo pravo na neku nadoknadu oboje smo zaposleni supruga u KB Zenica a ja u osiguranju. ZD-KANTON
Vlatko, 05.07.2012
Odgovor: Obratite se za informaciju u Zavod zdravstvenog osiguranja ZE-DO Kantona.
Pitanje:    Postovanje, Nisam penziono ni zdravstevno osigurana.Trenutno ne zaposlena.Dali postoji mogucnost da sama sebi uplacujem samo zdravstevno i koji je to mjesecni iznos? Hvala
Alisa, 04.07.2012
Odgovor: ·       Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Strani sam državljanin koji je osiguran u državi iz koje dolazim. Na koji način se mogu osigurati ovdje u BiH?
Sanela, 27.06.2012
Odgovor:  Možete se zdravstveno osigurati u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju i Odlukom o osnovcama i stopama doprinosa za KS  tako da uplatite 5% od prosječne plaće u Federaciji BiH i to za početak osiguranja šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani, Molimo vas da nam odgovorite, zaposleniku se isplaćuje minimalna plata tj. neto satnica je 2,10 KM odnosno bruto 3,04 KM, trenutno je na bolovanju i prelazi 42 dana. Zavod zdravstvenog osiguranja vrši povrat 80 % prosječne plate, tj više nego što mi isplaćujemo zaposleniku. Da li mi moramo izvršiti douplatu do iznosa kojeg će zavod izvršiti povrat ili će pak zavod izvršiti povrat u iznosu od 80 % naše isplaćene plate? Ako se bude trebala izvršiti douplata kako ćemo unaprijed znati koji je to iznos, ili će se u suprotnom morati vršiti izmjena specifikacije retroaktivno kad od zavoda budemo dobili rješenje na koji treba izvršiti douplati plate i doprinosa? Hvala
Jasminka H., 22.06.2012
Odgovor: Naknada plaće koju poslodavac isplaćuje zaposleniku  za privremenu spriječenost za rad zbog bolest mora biti regulusana internim parvilnikom i prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju je najmanje 80% od osnovice koju čini plaća zaposlenika iz prethodnog mjeseca.Refundacija koju Zavod daje poslodavcu je maksimalno 80% od prosječne plaće u FBiH. Poslodavac će od Zavoda refundirati 80% neto isplaćene plaće zaposleniku.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlena sam u firmi čije je sjedište u Ze-Do kantonu, a mjesto prebivališta mi je u kantonu Sarajevo. Uskoro planiram na trudničko bolovanje, te me zanima koliki je procentualni iznos naknade, u odnosu na moju trenutnu neto platu, koji je poslodavac obavezan da mi isplaćuje, s obzirom da sam dobila informacije o tome da visina naknade nije ista u svim kantonima?
Ela, 17.06.2012
Odgovor: Porodiljska naknada u KS se ostvaruje preko Ministarstva za socijalnu skrb i zaštitu obitelji sa djecom a na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom pa se njima obratite za uslove koje traže da ispunite da bi dobili naknadu i informaciju o procentu naknade
Pitanje:    Poštovani, Ukoliko sam zaposlena, ali mi nije uplaćeno zdravstveno i penziono osiguranje već 6 mj., imam priliku promijeniti firmu, da li ja u tom slučaju imam pravo na nadoknadu zaostalih uplata iako sam se odlučila za otkaz.I molim Vas da mi kažete da li potencijalna nova firma, može mene osigurati s početkom radnog odnosa kod njih bez problema, s obzirom da imam period od 6mj. koji nije nadoknađen? Hvala unaprijed na odgovoru. Srdačan pozdrav,
Lejla, 16.06.2012
Odgovor: Novi poslodavac vas može prijaviti na zdravstveno osiguranje ali ga vi možete koristiti ukoliko je porezna uprava utvrdila dug prethodnog poslodavca, pod uslovom da vi niste bili vlasnik firme koja je dužna doprinos.  
Pitanje:    Postovani, Od januara ove godine sam na bolovanju, radi komplikacija izazvanih trudnocom. Jos uvijek sam na bolovanju iako sam imala spontani, radi dodatnih komplikacija koje su se pojavile, ali opet sve u vezi sa trudnocom (Komisija me vodi pod sifrom O 26). Zaposlena sam u Vijecu ministara BiH i oni su mi isplatili jedan mjesec platu u iznosu od 100% moje neto plate. Slijedeci mjesec su mi umanjili platu za 60% (stornirali su prethodni mjesec, jer su dobili INSTRUKCIJU od M. Finansija da se treba isplatiti 80%). A treci mjesec su mi isplatili platu u visini onoga sto vi refundirate tj. 80% prosjecne plate u FBiH. Inace taj isplaceni iznos nije ni 60% moje neto plate. Kolegica iz racunovodstva mi je rekla da je opet dobila INSTRUKCIJU od M. Finansija da to uradi. Mene interesuje da li je to po Zakonu, i ako nije kako bih ja mogla da ostvarim svoja prava. P.S. U Zakonu o placama i naknadama u institucijama BiH ne stoji ovakvo pravilo, a nisam uspjela da nadjem ni jedan pisani dokaz za tako razlicita obracunavanja plata. Hvala, Amra
Amra, 15.06.2012
Odgovor: Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad je utvrđena Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Služben novine FBIH"; br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i Odlukom Upravnog odbora ZZOKS o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ("Službene novine KS", broj.6/04).Članom 47. Zakona o zdravstvenom osiguranju je utvrđeno da je naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem 100% od osnovice zaposlenika koju čini plaća  isplaćena zaposleniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem nastupi slučaj na osnovu kojeg se stiče pravo na naknadu.
Pitanje:    Poštovani, U preduzeću u kojem sam zaposlena imamo zaposlenika koji je na bolovanju od 17.09.2009 godine. Uredno su uplaćivani doprinosi i isplacivana plata, a nikad nije trazena refundacija. Imamo li pravo sada podnijeti zahtjev za refundaciju? Postoji li zastara prava na refundaciju?Za koji period mozemo traziti refundaciju? Lp
Adisa, 15.06.2012
Odgovor: Kako zastara još nije nastupila, možete podnijeti zahtjev za refundaciju bolovanja.  
Pitanje:    Poštovani, radim kod poslodavca po ugovoru na određeno vrijeme. Ugovor mi ističe za tri dana, a ja se nalazim na bolovanju iz razloga čuvanja trudnoće. Da li mi poslodavac moze prekiniti radni odnos istekom ugovora ukoliko sam ja na bolovanju?
Mahira P., 14.06.2012
Odgovor: Može, jer vas je zaposlio na određeno vrijeme koje ističe.  
Pitanje:    Poštovani, Moji roditelji su do prije tri godine živjeli u ZD kantonu a zatim su došli da žive kod mene u Sarajevo.Otac je na Birou i zdravstveno su osigurani preko Biroa obadvoje s tim da je mama osigurana preko oca.Mama bi se ponovo vratila u Zavidoviće a otac bi ostao da živi kod mene u Sarajevu,pa me zanima kako sa zdravstvenim osiguranjem jer,kako sam već naglasila, ona osigurana preko oca koji je na Birou i ostaje u SA Kantonu a ona ide u ZD Kanton... Znam da postoji međukantonalni sporazum za liječenje do 300 km ako joj zatreba liječenje u Zavidovićima ali postoji li neka druga opcija jer bi ona voljela da se prijavi u Zavidovićima i da živi duži period tamo jer su joj se stvorili uslovi za život tamo.... Naglašavam da je otac slabog zdravstvenog stanja i ne bi se vraćao tamo zbog bolje zdravstvene usluge ovdje... Unaprijed zahvalna Srdačan pozdrav!!!
Dženana, 14.06.2012
Odgovor: Međukantonalni sporazum koji spominjete je samo za liječenje u hitnim slučajevima. a ako je potreba za bolničkim liječenjem i drugim liječenjem koje prelazi 300 KM potrebna je saglasnost matičnog Zavoda.Ukoliko vašoj majci Zavidovići budu prebivalište, neće moći biti zdravstveno osiguranja u ZZOKS već tražiti način da se tamo zdravstveno osigura.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting