Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Na čuvanju sam trudnoće od aprila mjeseca. Bila sam na komisiji gdje sam dobila 60 dana produžetka bolovanja. Moja doktorica u ambulanti mi kaže da postoji novi zakon po kojem mi ona može davati doznake za bolovanje do otvaranja porodiljnog i da se više ne mora ići na komisije, ali da je bolje da idem kako ne bi imala problema. Da li je to tačno i ako jeste možete li mi navesti zakon i član koji to regulira? Drugo što mi je i bitnije, je pitanje da li moram otvoriti porodiljno 28 dana prije termina poroda ili mogu biti na čuvanju trudnoće sve do momenta poroda, pa da tek onda otvorim porodiljno? Obzirom da je moj poslodavac u svom pravilniku naveo da se "porodiljno može otvoriti 28 dana prije", a ne da je pod obavezno. Iz iskustva znam da neke kolegice nisu otvarale ranije porodiljno, a neke tvrde da im je komisija nametnula porodiljno bolovanje 28 dana prije. Unaprijed zahvaljujem, Maja
Maja, 04.06.2013
Odgovor: Pravilniko o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugihokolnosti (Službene novine federacije BiH", broj:66/12) u članu 10. je utvrđen izuzetak po kojem privremenu spriječenost za rad u slučaju komplikacija u toku trudnoće ili porođaja, utvrđuje izabrani doktor i u trajanju dužem od 42 dana, a na osnovu nalaza, mišljenja i preporuke ljekara specijaliste ginekologa koji vodi trudnoću, odnosno otusnice iz bolnice nakon porođaja.Što se tiče otvaranja porodiljskog odsustva 28 dana prije poroda, pitanje je regulisano Zakonom o radu na osnovu čega su poslodavci odredbu ugradili u svoje pravilnike.Zakon tu mogučnost daje ali nije obavezno.Kako vi čuvate trudnoću,ljekar će ocijeniti koja vrsta bolovanja je kod vas.
Pitanje:    Postovani/postovana, na koji nacin osoba koja nikada nije bila zaposlena i nikada nije imala zdravstveno moze obezbijediti besplatnu zdravstvenu zastitu za sebe i svoju maloljetnu djecu? Konkretno, rijec je o romskoj porodici (samohrana majka i 6-oro djece) u kojoj je 10-godisnja djevojcica oboljela i ne moze otici na pregled kod ljekara specijaliste jer mora platiti 18KM koje naravno nema. Ja cu im pomoci glede ovoga ali oni zasluzuju dugorocno rjesenje, a ne milost drugih. Provjerio sam na koje nacine se moze ostvariti pravo na besplatnu zdravstvenu zastitu i cini mi se da ova porodica to pravo ne moze ostvariti ni na jedan od nacina, sto je zaista uzasno. Molio bih vasu pomoc i savjet. Hvala unaprijed
Emin, 27.05.2013
Odgovor: Na osnovu Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplatedoprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) porodica koja je u stanju socijalne potrebe i prima stalnu novčanu pomoć može se zdravstveno osigurati putem organa uprave kantona nadlećnog za poslove socijalne i dječije zaštite;Po istom propisu djeca koja idu u školu mogu se zravstveno osigurati preko Ministarstva obrazovanju u kantonu, a djeca predškolskog uzrasta se mogu  zdravstveno osigurati takođe preko organa uprave kantona nadležnog za poslove socijalne zažtite.Za realizaciju se obratite navedenim organima koji će utvrditi da li ispunjavaju uslove da ih oni prijave na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Da li poslije smrti nosioca zdravstvenog osiguranja, njegova supruga kao korisnik porodične penzije treba odmah vaditi novu zdravstvenu knjižicu iako je stara knjižica još uvijek važeća, tj. rok važenja ističe tek za 4 mjeseca? Pozdrav
Dženana, 27.05.2013
Odgovor: Mora promjeniti osnov osiguranja, bilo u knjižuci koju posjeduje ili da izvadi novu knjižicu.
Pitanje:    Postovanje, Zanima me da li udovica koja je ostvarila pravo na porodicnu penziju po osnovu radnog staza muza koji je umro, moze da se osigura preko ZZO iako poslodavac nije uplacivao doprinose za ZO za radnika
Izanela, 25.05.2013
Odgovor: Žena koja je ostvarila pravo na porodičnu penziju ima pravo na zdravstveno osiguranje bez obzira sto joj poslodavac nije placao doprinos.Potrebno je da je poslodavac odjavi sa zdravstvenog osiguranja a PIO/MIO prijavi.
Pitanje:    Molim Vas da mi objasnite sljedeće: strani sam državljanin i imam boravak na osnovu izdate radne dozvole i imam zdravstveno osiguranje preko firme u kojoj sam upošljen međutim moja djeca nemogu imati zdravstveno osiguranje na osnovu mene i ako su rođena u Sarajevu jer moraju imati državljanstvo da bi mogla biti prijavljeni na zdravstveno osiguranje, i saad svaki pregled djece (troje) plaćam...da li se mogu i kako pozvati na konvencionalni ugovor između BiH i RS? Hvala
Suad, 22.05.2013
Odgovor: Djecu možete zdravstveno osigurati tako što ć‡ete za njih plać‡ati mjesečno 5% od prosječno isplaćene plać‡e u FBiH.Na isti način možete osigurati i suprugu ako nema zdravstveno osiguranje.Ako suprugu na taj način osigurate, djeca ć‡e, ako su na redovnom školovanju, biti uz nju zdravstveno osigurani kao članovi porodice bez dodatnog plać‡anja.  
Pitanje:    Postovani, Prije dvije godine sam otvorio Trgovacko posrednicke usluge, kao samostalni djelatnik na svoje ime i prezime. Obziro da nisam zaradjivao samim tim nisam uplacivao zdravstvo i penziono. Sad sam u prilici da budem zaposne u privatnoj firmi, kao uposlenik. Poslodavac zeli da me prijavi, pa me zanima moze li to uraditi ako ja nisam izmirio obaveze za zdravstveno osiguranje. Da li moram odjednom platiti za sve mjesece koje sam izostavo ili na rate. Koliki je minimalni mjesecni iznos koji moram platiti za zsravstveno i penziono? Takodjer me zanima da li se placa porez iako kao samostalni djelatnik nisam napravio zaradu u ove dvije godine? Hvala
Hasib, 20.05.2013
Odgovor: Za odjavu sa zdravstvenog osiguranja morate prethodno izmiriti dug zbog ne plać‡anja doprinosa.Sa službom u Zavodu možete se dogovoriti oko načina plać‡anja.
Pitanje:    kako dobit odjavu sa zdrastvenog osiguranja da se mogu prijaviti u hrvatskoj na zdrastveno .unaprijed zahvaljujem
Ivan, 17.05.2013
Odgovor: Nosilac osiguranja treba da podnese odjavu sa zdravstvenog osiguranja. Ako ste penzioner FBiH, možete po osnovu penzije biti prijavljeni u R Hrvatskoj pod uslovom da se odjavite sa prebivalištem iz BiH.
Pitanje:    Postovani, skinut sam sa biroa, posto sam propustio termin javljanja, i to po prvi put, doslo je kod mene do zabune u terminima, nisam bio nigdje vani ili slicno, sto dokazuje i pasos moj prazni. Stim sam izgubio i pravo na zdravstveno osiguranje, veci mi je problem sto mi dijete sad nema osiguranje a 3 godine mu je,, moje pitanje, dali ja ikako jos mogu ostvariti pravo na osiguranje sa biroa i kako? i drugo pitanje dali postoji mogucnost da osiguram dijete sad preko socijalnog, posto sam ja 4 godine na birou, ali eto kao navedeno gore sad nikakva prava nemam. LP
Adnan, 14.05.2013
Odgovor: Vi ste očigledno propuštanjem roka izgubili pravo da budete zdravstveno osigurani preko Zavoda za zapošljavanje.Dijete možete zdravstveno osigurati preko organa uprave kantona nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite pri opć‡ini u kojoj živite.
Pitanje:    postovani, djeca su mi osigurana preko supruga, cija je firma u fazi stecaja i zbog nekih pravnih peripetija su trenutno bez odgovornog lica koje bi moglo odjaviti djecu, da ih ja mogu prijaviti na sebe u svojoj firmi. Sad su mi zbog toga djeca neovjerenih knjizica. postoji li nacin da ih prijavim na sebe u ovoj situaciji?
Mirjana, 14.05.2013
Odgovor: Bez podnošenja odjave sa zdravstvenog osiguranja sa jednog nosioca ne može se izvršiti prijava na zdravstveno osiguranje na novog nosioca.Ukoliko je pokrenut stečajni postupak, tražite da stečajni upravnik izvrši odjavu vaše djece  kako bi ih vi mogli osigurati preko sebe.
Pitanje:    Moj sin ima 13 godina i nema zdravstveno osiguranje, da li ima pravo na njega? Kome da se obratim? Napominjem da ni ja, kao ni muz nemamo osiguranje od 2005godine.
Stojanka, 12.05.2013
Odgovor: Naravno da vaš sin ima pravo na zdravstveno osiguranje.Sa 13 godina je sigurno osnovac pa se obratite Ministarstvu za osnovno obrazovanje koji ć‡e ga zdravstveno osigurati.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting