Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite koji je vremenski rok , odnosno do kojeg datuma u mjesecu uposlenik koji je na bolovanju mora dostaviti doznake od ljekara u firmu.
Lejla P, 01.08.2012
Odgovor: Zakonom o radu ("Službene novine FBiH", br. 43/99,32/00 i 29/03) u članu 70. je utvrđeno da se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu određuju periodi isplate plaće koji ne mogu biti duži od 30 dana. Naknada plaće zbog privremene spriječenosti za rad se isplaćuje u istom obračunskom periodu kao i plaća, tako da doznake moraju da se donesu u firmu u tom obračunskom periodu.Svaka firma svojim unutrašnjim aktima utvrđuje do kada se doznake moraju predati kako bi zaposlenik ostvario pravo na naknadu plaće u obračunskom periodu za isplatu plaća.
Pitanje:    Postovani, Zaposlena sam u privatnoj firmi i u stalnom radnom odnosu vec 1,5 godinu.Trenutno sam na bolovanju zbog trudnoce ( u osmom sam mjesecu trudnoce) i zanima me da li imam pravo na naknadu sada dok sam na bolovanju kao trudnica i nakon porodjaja, te koje su to vrste naknade, u kojim oblicima i novcanim iznosima? Takodjer me zanima gdje i kada treba da se prijavim za ostvarenje prava na ovu naknadu, koje jos uslove treba da ispunjavam i koje dokumente da prilozim? Zivim u Sarajevu, gdje sam i rodjena, u Opcini Novi Grad, a firma u kojoj radim nalazi se u Vogosci. Unaprijed hvala
Dina B., 31.07.2012
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju je utvrđeno da za slučaj bolesti u trudnoći ili nakon porođaja, osiguranice imaju paravo na naknadu plaće u visini od 100% od osnovice koju čini plaća iz mjeseca koji prethodi nastupanju privremene spriječenosti za rad.Nakon porođaja, naknada plaće se isplaćuje preko Ministarstva za socijalnu skrb, preko opštine u kojoj imate prebivalište.
Pitanje:    Postovani, Student sam, stanovnik KS. Prije godinu dana dijagnosticirano mi je maligno oboljenje seminom mediastinuma. Po zavrsenoj radioterapiji kojoj je prethodila hemoterapija i operativni zahvat, od strane urološkog konzilija indicirana mi je PET/CT pretraga koju sam zbog nemogucnosti izvodjenja iste u Sarajevu i BiH, a po preporuci onkoloskog radiologa na KCUS, obavio u poliklinici Medikol u Zagrebu. Novac za navedenu pretragu obezbijedio sam iz licnog budzeta, te me interesuje da li je moguce izvrsiti refundiranje troskova medicinske pretrage i koji je protokol? Unaprijed hvala.
Irham, 31.07.2012
Odgovor: Obzirom da se dijagnostički pregled PET/CT ne radi kod nas, moguća je refundacija u ZZOKS a preko Komisije za pomoć u liječenju u inostranstvu.Potrebno je da podnesete zahtjev uz koji ćete priložiti:- preporuku za odlazak u inostranstvo ogovarajuće klinike KCU koju potpisuje šef klinike i dva ljekara odgovarajuće specijalnosti,- medicinsku dokumentaciju,- plaćen račun.Zahtjev se predaje na protokol Zavoda u ulici Zmaja od Bosne.  
Pitanje:    Poštovani, Suprug je poslije 27 godina radnog staža dobio otkaz ugovora o radu. U proteklih sedam godina, od otkaza, u trajnom je traženju zaposlenja. Nikada se nije prijavio Zavodu za zpošljavanaje i ne ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu. Budući da sam u stalnom radnom odnosu, na koji način, po osnovi mog rada i suprug može steći pravo na zdravstveno osiguranje, odnosno postati osigurano lice na osnovi doprinosa zdravstvenom osiguranju koje kao osiguranik plaćam.
Mirjana S., 26.07.2012
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja, a utvrđuje se u pet poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. ·                    Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog  ili izvanbračnog supružnika, Potrebna je dokumentacija:       - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci  -Rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS -          prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik
Pitanje:    Poštovani, na trudničkom bolovanju sam preko 42 dana, iako je početna trudnoća II mjesec ljekar je prepisao strogo mirovanje kako bi se izbjegle moguće komplikacije. Naime zanima me da li se u mom slučaju za bol. preko 42 dana prima puna plaća. Možete li mi napisati u kojem Sl. listu se to navodi kako bi predočila svom poslodavcu. Unaprijed hvala
Dijana, 24.07.2012
Odgovor: Članom 47. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97,7/02, 70/08 i 48/11) je utvrđeno da je naknada plaće u visini od 100% od osnovica za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem.  
Pitanje:    31.12.2007. godine po nalazu ljekara otorinolaringologa kupio sam slušni aparat,koji i sada koristim. Medjutim ljekar mi je rekao da je ovaj slušni aparat više neupotrebljiv.Da bih koristi pravo participacije navodno je potrebn0o da prodje 6. godina od kupnje aparata. Pošto ja nisam u mofgućnosti da u cijelosti platim novi slušni aparat, pitam kakva je moja mogućnost da participirate učešće u kupovini novog aparata. Imam 78. godina pa sam iznenadjen da je vijek 6. godina da bi se koristilo pravo učešća zdravstva u kupovini novog aparata.Molim Vas da mi saopštite koja je institucija donijela Pravilnik o ortopedskim pomagalima i u kom je javnom glasilu objavljen sa prećišćenim tekstom. Hvala.
Čedo Ć., 24.07.2012
Odgovor: Prava na ortopedska i druga pomagala su regulisana uredbom o ortopšedskim i drugim pomagalima koju je donbijela Skupština Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj: 38/07). Ovom Uredbom je regulisano da lica preko 65 godina života aprat za pojačanje sluha dobijaju trajno.  
Pitanje:    Poštovani, koliko se puta može uzeti bolovanje u toku godine, do 42 dana. Koji zakon precizira tu stavku, jer imam slucaj da zaposlenica konstantno uzima bolovanje do 42 dana,kad ga dobrovoljno prekida. Sumnjam da se radi o zloupotrbi. Unaprijed hvala
Lejla, 24.07.2012
Odgovor: Zakon o zdravstvenom osiguranju nije odredio koliko se puta može koristiti bolovanje ali je utvrdio najduže trajanje bolovanja. Tako  po istoj dijagnozi bolovanje ne može biti duže od 12 mjeseci a sa prekidima najviše 24 mjeseca.
Pitanje:    Poštovani, imam pitanje u vezi regulisanja prava na zdravstvenu zaštitu za dijete koje je kao redovan student obolilo od karcinoma i nalazi se na liječenju. Upisan je kao redovan student, te je u toku liječenja napunio 26 godina. Interesuje me kako može da ostvari zdravstveno osiguranje s obzirom da liječenje i dalje traje, a nema pravo na produženje osiguranja preko roditelja. Da li vrsta oboljenja ima uticaja i na koje troškove?
Zehra I., 24.07.2012
Odgovor: Redovan student sa navršenih 26 godina života može sam da plaća zdravstveno osiguranje prema kantonalnoj Odluci o osnovicama i stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj. 29/09). Iznos je 20KM mjesečno.Ovaj način osiguranja može da se koristi do 30 godina života.
Pitanje:    Poštovani, Dijete mi boluje od cistične fibroze, stara je 21 mjesec, trenutno sam na bolovanju, i imamo česte boravke na Jereru-pedijatrija. Inače sam u stalnom radnom odnosu već 6 god u jednoj firmi. Doprinosi se redovno izmiruju. Šta mi je potrebno da bi ostvarila bolovanje preko 42 dana. Hvala
Jasmina, 23.07.2012
Odgovor: Pitanje vam je dosta nejasno.Ako mislite na naknadu plaće preko 42 dana privremene spriječenosti za rad, potrebno je da u poslovnicu zdravstvenog osiguranja zahtjev podnese  poslodavac.Uslov za refundaciju je da je platio doprinos, da je vama isplatio naknadu plaće.Najviši iznos refundacije je 80% od prosjeka u FBiH.  
Pitanje:    Postovani, Vlasnica sam samostalne trgovinske radnje i prije par godina zbog negativnog poslovanja prestala sam placati doprinose za zdrav, osig. Obzirom da trenutno nemam zdravstveno osig, interesuje me na koji najbrzi nacin mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu. takodjer shodno cinjenici da postoji odredjeni dug za zdrav. osig prema zavodu postoji li mogucnost da se dug plati u ratama a da ja nastavim placati osig. za 2012 i da ujedno imam pravo na zdravstvenu zastitu.
Maja, 23.07.2012
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje ostvarit ćete momentom uplate duga za doprinos. Kontrolu obračuna i uplate vrši Poreska uprava pa se s njima dogovorite oko eventualne otplate na rate.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting