Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li organizacija ima pravo traziti refundaciju place zaposlenice koja je na bolovanju duze od 14 mjeseci? Radnica je bila na komisiji i bolovanje je produzeno i nakon ovih 14 mjeseci, a zahtjev za penzionisanje je odbijen sa objasnjenjem da lijecenje jos traje i da nema osnova da se osoba penzionise. Molim VAs i da date objasnjenje na koji se nacin radi refundacija place nakon 14 mjeseci, ako postoji razlika, ili da me uputite na nekog od osoblja ZZO ko bi mi to mogao detaljnije i strpljivo objasniti. Unaprijed hvala.
Dijana K., 08.08.2011
Odgovor: Pravo na naknadu plaće zbog privremene spriječenosti za rad zaposlenika, a nakon ocjene Instituta da lječenje nije završeno, može da traje još šest mjeseci, tako da ukupno firma može da se refundira dvadeset mjeseci za zaposlenika koji je u kontinuitetu privremeno spriječen za rad.
Pitanje:    Ako je u toku trudnoće nastupila bolest / npr. Ab imminens, ŠB O20 / koliki je iznos naknade plate za vrijeme korištenja tog bolovanja u procentima i koju kategoriju treba označiti na doznakama u tom slučaju: bolest ili trudnoća i porodjaj. Hvala.Srdačan pozdrav.
Branimir P., 07.08.2011
Odgovor: Samo ukoliko je u toku trudnoće nastupila bolest koja je vezana za trudnoću, naknada plaće je 100%. Za sve ostale bolesti se primjenjuje naknada u procentu koji je utvrđen Pravilnikom o radu Vaše firme.
Pitanje:    Poštovani, Izvršila sam promjenu adrese stanovanja. Ranije sam stanovala u opštini Novo Sarajevo, sad stanujem u opštini Novi Grad. Da li se u Vašoj bazi podataka vrši automatska promjena podataka ili trebam ja to izvršiti? Ako trebam, molim da mi date kratke instrukcije. Hvala.
Saneta V., 05.08.2011
Odgovor: Svaku promjenu iz prijave na zdravstveno osiguranje morate prijaviti Poreskoj uprave koja će to proslijediti u Zavod zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani, Zanima me da li se pravo na zdravstveno osiguranje može ostvariti po osnovu ugovora o djelu? Svi doprinosi po ugovoru se redovno uplacuju. Unaprijed hvala.
Dženita H., 05.08.2011
Odgovor: Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) ne poznaje ugovor o djelu kao osnov zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poslije fizikalne terapije na Kosevskoj klinici doktor je u otpusnom pismu napisao da je potrebno banjsko lijecenje. Dali osiguranik sa minimalnom penzijom ima pravo na besplatno banjsko lijecenje i gdje treba da preda zahtjev za banje.
Zana Z., 04.08.2011
Odgovor: Osiguranici Zavoda imaju pravo na banjsko liječenje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja kao nastavak bolničkog liječenja.Ukoliko ste ležali u bolnici, potrebno je da Vam ljekar da preporuku za banjsko liječenje na odgovarajućem obrascu.
Pitanje:    moje pitanje bi bilo, da li moja majka koja sada ima 72 godine ima pravo da ostvari pravo na staracku penziju koju je naslijedila od muza koji je radio u Njemackoj. Sadasnja penzija je nesto minimalno i koju ona ima poslije prerane smrti muza. Ja mislim da bi trebala da ima pravo na punu penziju pogotovo jer je napunila godine starosti. Samo da vam kazem da je ta penzija iz Njemacke . Mozete li mi reci kakva su njena prava i gdje treba da se obrati za pomoc?
Zana Z., 04.08.2011
Odgovor: Ovo pitanje proslijedite u Zavod PIO/MIO.
Pitanje:    Firma ima ukupno 135 uposlenih, sve se redovno plaća doprinosi, plate itd.. međutim imamo veliki broj bolovanja tačnije u junu mjesecu 2775 sati... cesto su isti radnici na bolovanju svakog mjeseca.. šta mi kao firma možemo učiniti, kome se obratiti za pomoć?
Sabina, 04.08.2011
Odgovor: Na osnovu člana 55. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH)", br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) pravno lice ima pravo prigovora na privremenu spriječenost za rad svog zaposlenika a koju je utvrdio izabrani ljekar. Također, možete se pismeno obratiti Zavodu sa zahtjevom da kontrolori zavoda izvrše kontrolu privremene spriječenosti za rad.
Pitanje:    Moja kcer D. K, broj knjižice 000...., JMB 0.... je osiigurana preko supruga , zaposlenog u ASA preventu d.o.o., redovno je upsana kao student 1. godine na PMF u Sarajevu. 1. Da li ona ima kod Zavoda br. socijalnog osiguranja ( social insurance number)? i ako da . koji? - to joj je potrebna da bi navela u prijavi za prijem na Univerziteu Bec. 1. Da li joj u Austrji vazi nase zdravstveno osiguranje u toku studija? Ako da - sta treba poduzeti da bi dabila vazece potvrde?radi se o osobi bez ikavih hronicnih oboljenja ili sl.? unaprijed zahvaljujem za ljubazni odgovor?
Emira K., 04.08.2011
Odgovor: Za sve osiguranike zdravstveno osiguranje važi isključivo u Kantonu Sarajevo, osim hitnih medicinskih slučajeva koji se dese u drugom kantonu ili u inostranstvu. Prema tome, Vaša kćerka kao redovan student, pa i u inostranstvu, može i dalje biti zdravstveno osigurana u Kantonu Sarajevo ali joj to zdravstveno osguranje ne važi u inostranstvu.
Pitanje:    Imam, 60 godina starosti i 21 godinu staza. Po ovome zakonu moram cekati jos 5 godina, da bi dobio penziju i osigurane. Pitanje koliko moram uplacivati mjesecno da bi imao osiguranje zdravsveno Ps ocekujem odgovor zahvalan
Goran, 03.08.2011
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) i Odluke o načinu utvrđivanja osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:29/09) možete sami sebe zdravstveno osigurati tako da plaćate 5% mjesečno od prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene na području federacije BiH. Za početak osiguranja, plaćate šest mjeseci unazat i tekući mjesec.
Pitanje:    Postovani! Studiram van BiH, imam 22 godine, i interesuje me da li imam pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo? Inace sam iz Ze-Do kantona, tamo sam bila osigurana na oca. Medutim, prebacujem ovog ljeta sve papire u Sarajevo(gdje boravim za vrijeme raspusta) pa imam dilemu sta cu sa zdravstvenim osiguranjem??? Unaprijed hvala.
Ajla, 03.08.2011
Odgovor: Ako ste redovan student, bez obzira što studirate izvan BiH , možete biti zdravstveno osigurani jedino u  Ze-Do Kantonu jer Vam je tu prebivalište.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting