Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    MOLIM VAS MOŽETE LI MI REĆI NA KOJI NAČIN SE OBRAČUNAVA ODNOSNO ISPLAĆUJE NETO PLATA ZAPOSLENIKU KOJI JE NA BOLOVANJU VEĆ 3,5 MJESECA ZBOG POVREDE NA RADU.Znači prvenstveno me interesuje da li se isplaćuje puna neto plata (plus doprinosi)i topli obrok tj .da li se pravi razlika između bolesti i povrede na radu? UNAPRIJED HVALA!!!!!
Anesa, 01.06.2011
Odgovor: Na osnovu člana 47. stav 2. tačka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BioH"; br.30/97, 7/02 i 70/08), za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti, naknada plaće je 100% od osnovice za naknadu. Naknada plaće se isplaćuje na teret poslodavca od prvog dana pa sve do izlječenja .Naknada uključuje i sve doprinose. Za vrijeme privremene spriječenosti za rad po bilo kojem osnovu, ne isplaćuje se topli obrok jer je su to primanja koja se vežu za vrijeme provedeno na radu.Topli obrok se ne isplaćuje i kada je zaposlenik na godišnjem odmoru ili službenom putu.
Pitanje:    Zanima me cijena fiksnog aparatića??
Ivana, 23.04.2011
Odgovor: Zavod ne utvrđuje cijenu fiksnog aparata već samo učešće u cijeni na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja koja iznosi 400,00 KM plus PDV.
Pitanje:    Poštovani, supruga mi radi u firmi koja neuplaćuje doprinose za zdravstveno. S obzirom da je trudna da li može ovjeriti zdravstvenu knjižicu na osnovu trudnoće, a u vezi novog federalnog zakona koji kaže da trudnice i porodilje imaju pravo na ovjeru knjižica bez obzira na uplate poslodavaca?
Haris, 23.04.2011
Odgovor: Takva odredba ne postoji u Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Član 87. Zakona veže ovjeru zdravstvene legitimacije je za uplatu doprinosa za sva osigurana lica osim za hitne slučajeve
Pitanje:    Postovani, Zanima me gdje se moze naci spisak privatnih stomatoloskih ordinacija s kojim je potpisan ugovor i koji se prema vasem objavljenom pozivu moze izabrati. Takodjer me zanima i spisak doktora porodicne medicine. Pored ovoga me zanima i kako ce biti regulisano placanje ovih usluga, je li Zavod snosi sve troskove ili samo dio a drugi dio osiguranik?
Azra, 23.04.2011
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nije potpisao ugovore sa privatnim stomatolozima.Tek je u pripremi javni poziv za privatne stomatologe ali samo za određene usluge.
Pitanje:    Poštovani, radim u državnom ministarstvu kao državni službenik i zanima me mogu li dobiti bolovanje zbog umjetne oplodnje. Potrebno u više navrata u narednom periodu. hvala
Valentina, 22.04.2011
Odgovor: Vještačka oplodnja Pravilnikom o bolovanju  ("Službeni list SRBIH"broj. 35/87) koji se još uvijek primjenjuje, nije predviđena kao osnov za bolovanje. Međutim, ukoliko se radi o liječenju koje bi omogućilo vještačku oplodnju, ljekar specijalista bi mogao dati prijedlog za otvaranje bolovanja.
Pitanje:    Molim vas da li moj sin koji ima 16 godina moze otici kod privatnog stomatologa sa knjizicom. Ja sam penzioner
Sojka, 22.04.2011
Odgovor: Na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja se ne može otići kod privatnog stomatologa.
Pitanje:    Poštovani, na osnovu kojeg akta se traži prilikom ovjere knjižice dostavljanje lične karte. Zar ovjera ne prestavlja samo potvrdu da su na to ime izvršene uplate doprinosa? Šta je sa osobama koje su u proceduri dobijanja novih dokumenata poslije gubljenja/krađe?
Fuad, 21.04.2011
Odgovor: Lična karta predstavlja osnovni dokument na osnovu kojeg se utvrđuje identitet fizičke osobe pa tako i prilikom ovjere zdravstvene legitimacije. Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br. 30/97,7/02 i 70/08) zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta i isto se utvrđuje ličnom kartom. Takođe,Uputstvom o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije ("Službene novine FBiH", broj:11/00) propisano je da zdravstvena legitimacija važi uz ličnu kartu što je odštampano na prvoj strani zdravstvene legitimacije. Za lica koja su u proceduri vađenja lične karte, zdravstvena legitimacija se ovjerava uz potvrdu CIPS-a kantona u kojem je predat zahtjev da je procedura u toku.
Pitanje:    Poštovani, ja sam iz Srednjebosanskog kantona. Trudna sam 35 sedmica. Zanimam me da li postoji način da se porod obavi u Kantonu Sarajevo? Ako postoji, koja je procedura? Unaprijd hvala za odgovor. Srdačan pozdrav!
Edina, 20.04.2011
Odgovor: Na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja,kao osiguaranik Srednjebosanskog kantona, možete se poroditi u Sarajevu ako vam srednjebosanski Zavod da saglasnost, odnosno ako prihvata da plati troškove poroda izvan matičnog kantona.
Pitanje:    S obzirom da iz federalnog ministarsva zdravstva tvrde da je primjena osnovnog paketa zdravstvenih prava, u dijelu koji se odnosi na financiranje vještačke oplodnje žene do 37 godina, kao i umjetna oplodnja do drugog pokušaja, obaveza kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, zanima me zasto onda to u praksi ni je tako. S postovanjem i nadom da cete odgovoriti na ovo pitanje
Jasmina, 18.04.2011
Odgovor: Odlukom o osnovnom paketu zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH", broj:21/09) u poglavlju XVI utvđena je obaveza Ministarstva zdravstva da sačini stručno-metodološka uputstva i programe potrebne za provođenje osnovnog paketa zdravstvenih prava a koja još nisu donesena. Osim navedenog, vještačka oplodnja je spadala u vertikalni program zdravstvene zaštite koji se finansira iz Federalnog fonda solidarnosti. Čim se donesu popratni aki, kantonalni zavodi će finansirati i vještačku oplodnju. 
Pitanje:    Da li se i registracija za zdravstveno osiguranje radi preko Porezne uprave? Hvala
Erin, 18.04.2011
Odgovor: Da, prijava se vrši preko porezne uprave a zdravstvena legitimacija se dobija u poslovnicama zdravstvenog osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting