Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Imam preko 40 godina penzijskog staža i preko 65 godina života, predao sam zahtjev za penziju po zakonu o PIO vojnih osiguranika, zahtjev je od organa PIO odbijen, sud je uvažio moju tužbu, organi PIO odbili izvršenje sudske presude, sada je premet ponovo na sudu,kakva su moja prava i supruge koja ne radi u pogledu zdravstvenog osiguranja, napominjem da sam RVI?
Elez, 05.05.2012
Odgovor: Podnesite zahtjev boračkoj organizaciji u općini u kojoj živite da Vas prijavi kao RVI na zdravstveno osiguranje do ostvarivanja prava po osnovu penzionisanja.
Pitanje:    Poštovani, Kakve su obaveze Poslodavca,? kada je zaposlenik na bolovanju preko 42 dana, a primao je vecu placu nego sto Zavod za Zdravstevenu zastitu refundira. Da li je Poslodavac zakonski duzan, da isplati onu razliku do visine njegove plate, iako Zavod refundira samo 80% od prosjecne place Federacije BiH. Kanton Sarajevo. LP
Minka, 05.05.2012
Odgovor: Poslodavac je dužan da isplati naknadu plaće zbog odsustva sa rada zbog bolesti onako kako je reguliso svojim pravilnikom.Refundacija za koju podnosi zahtjev Zavodu nema uticaja na to.
Pitanje:    Postovani, Zaposlena sam u firmi koja je vec dva mjeseca blokirana,zadnji uplaceni doprinosi su uz platu za januar 2012 .U maju treba da se porodim, pa me interesuje na koji nacin poslodavac moze regulisati PIO i zdravstveno osiguranje za februar i mart kako bi mogla ovjeriti knjizicu za porod.Postoji mogucnost da se firma uskoro deblokira , ali voljela bi imati vas odgovor u slucaju da se to ne desi do trenutka kad krenem na bolovanje. Unaprijed hvala
Aldijana, 05.05.2012
Odgovor: Za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja, neophodno je da poslodavac redovno uplaćuje doprinos.Zavod toleriše dug do tri mjeseca.  
Pitanje:    Poštovanje interesujeme sledeće:Profesionalno oboljenje, koji je postupak utvrđivanja prof.obolj.Ako se utvrdi profesionalno oboljenje da li uposlenik ima pravo finansisku nadoknadu od poslodavca ili od zavoda za zdravstvenu zaštitu.
Izet, 05.05.2012
Odgovor: Obratite se institutu za ocjenu radne sposobnosti za utvrđivanje profesionalnog oboljenja.U slučaju da postoji profesonalno oboljenje, Zavod nema nikakvu obavezu bilo kakve naknade.liječenje profesionalnih oboljenja inesreća na poslu od prvog dana su na teret poslodavca.
Pitanje:    Postovani ja sam u martu napunila 30 godina a prije godinu dana sam sa statusa redovnog studija se prebacila na drugi fakultet(Ekonomski) kao redovni samofinansirajuci student odsjek DL-Distance Learning-koji je namjenjen studentima koji rade i studiraju posto sam prva godina studija a imam mogucnost za prijavu na biro da li mogu ostvariti preko zavoda za zaposljavanje zdravstveno osiguranje. Hvala
Maja, 05.05.2012
Odgovor: Ako je ispoštovan rok za prijavu od 90 dana od završetka školovanja ili 90 dana od zadnjeg ispita, možete ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje.
Pitanje:    Poštovani! Moja majka (ima preko 65 godina) posjeduje državljanstvo BiH i Srbije, prebivalište u Sarajevu, ali penziju prima iz Srbije i još uvijek ima srbijansko zdravstveno osiguranje. Na koji način ona može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo, tj. na koji način može "prenijeti" osiguranje? Dobili smo upute o obrascu 109, ali nesigurne upute: je li to zaista adekvatan obrazac? Također, ne znamo šta taj obrazac podrazumijeva, niti gdje se pribavlja. Hoće li ona moći ostvariti obavezno zdravstveno osiguranje, a ne neko privremeno (napominjemo da je sada stalno nastanjena u Sarajevu)?
Jasmina, 05.05.2012
Odgovor: Vaša majka ima pravo kao penzioner Srbije koji živi u BiH da ostvari pravo na zdravstveno osiguranje.Potrebno je da se odjavi iz Srbije i prijavi u BiH, da se odjavi sa zdravstvenog osiguranja u Srbiji, da penziju prima u BiH.Za dalji postupak se obratite u Poslovnicu zdravstvenogosiguranja Centar, ulica Hamdije Kreševljakovića 11.
Pitanje:    krajem februara prebacila sam se u sarajevski kanton,nepuni mjesec nakon toga saznala sam da sam trudna i zanima me koliko moram biti na kantonu da bi imala pravo na porodiljsko a inace sam zaposlena..hvala
Ramiza, 05.05.2012
Odgovor: Pravo na porodiljsko u Kantonu sarajevo možete ostvariti nakon šest mjeseci neprekidnog boravka u KS.
Pitanje:    Postovanje Molim Vas mozete li mi reci nesto o pravima porodilja u sarajevskom kantonu,o porodiljskim primanjima i uslovima kojima sticu to pravo . Hvala
Alma, 04.05.2012
Odgovor: Prava nakon porođaja su regulisana Zakonom o zaštiti obitelji sa djecom, pa se za informacije obratite nadležnoj službi socijalne zaštite pri općini prebivališta.  
Pitanje:    Firma je sa sjedistem Federaciji.Radnica ima mjesto prebivalista u RS a radi u Federaciji i trenutno je na trudnickom bolovanju,komplikacije u trudnoci.Da li je firma obavezna placati 100% bolovanje ili 70% kao sto je zakonom regulisano u Republici Srpskoj s obzirom na njeno prebivaliste u RS? Hvala
Đelma, 04.05.2012
Odgovor: Prava iz zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH i RS su različito regulisana.U vašrm slučaju,  primjenjuje se zakon FBiH i zaposlenik se prijavljuje i ostvaruje pravo na  zdravstveno osiguranje u RS, i po tim propisima se isplaćije naknada za privremenu spriječenost za rad zbog komplikacija u trudnoći.
Pitanje:    u drugom mjesecu sam trudnoce i namjeravam da promjenim firmu pa me zanima kolko moram biti u radnom odnosu da ostvarim prava na porodiljsko...hvala...
Ramiza, 04.05.2012
Odgovor: Zakon o radu nije postavio uslov o dužini radnog staža koji je potreban za ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo ali  je po Zakonu o zaštiti obitelji sa djecom utvrdio uslov za ostvarivanje prava na naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva šest mjeseci neprekidnog boravka u Kantonu Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting