Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Sta mi treba od dokumentacije za prijavu novorodjenceta za zdravstveno osigurenje?Hvala.
Melika, 28.01.2013
Odgovor: Za prijavu novorođenčeta je potrban rodni list i obrazac ZO3.Prijava se vrši u Poslovnici ZZOKS u općini u kojoj živite.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi pomognete i educirate me malo. Moje pitanje bi blasilo ovako: Zaposlen sam u jednom privatnom preduzecuu d.o.o. (cijela 2 mjeseca) porezi i doprinosi su redovno uplacivani ja sam sada predlozen za operaciju na otvorenom srcu interesuje me ko je duzan uplacivati moje doprinose preko 42 dana bolovanja, tacnije ako je to poslodavac, a ocito da jeste da li te doprinose poslodavac dobija u povrat od nekih fondova? ja sam jako zabrinut zbog raznih malverzacija, zato vas molim za samo malo strpljenja i pojasnjenja. zahvalan Mesic.
Mensud, 25.01.2013
Odgovor: Bolovaje preko 42 dana isplaćuje poslodavac a nakon toga podnosi zahtjev za refundaciju ZZOKS. Poslodavac refundira iznos naknade plaće koji je Vama isplatio a maksimalno može refndirati je 80% od prosječno isplaćene plaće u FBiH.
Pitanje:    Da li je još uvijek refeundacija bolovanja preko 42 dana ili je došlo do izmjene? Hvala Dino
Dino, 23.01.2013
Odgovor: Nema izmjene.Bolovanje preko 42 dana se refundira na isti načinkao i do sada.
Pitanje:    Po[tovani. Molim vas za pomoć. Ratni vojni sam invalid. Teško ranjen u decembru 1992. godine. Pokušao sam da nekako finansijski stanem na noge i otvorio firmu. Na moju žalost firma nije funkcionisala zbog moje bolesti prouzrokovane ratnim ranama koje su se stalno obnavljale. Nisam bio u mogućnosti da uplačujem penzono i zdravstveno. Sada nemam zdravstveno osiguranje a bolest (hronični osteomelitis) se sve češće i češće vraća. Postoji li ikakva mogućnost dobijanja zdravstvene zaštite. RVI sam 90%. Hvala
Adnan, 22.01.2013
Odgovor: Morate prvo izmiriti obaveze za ne plaćeni doprinos i nakon toga, ako ste prijavljeni na zavod za zapošljavanje da se osigurate preko njih pod određenim uslovima.Takođe je, kada izmirite obaveze moguće pod određenim uslovim ad avas zdravstveno osigura Ministarsvo za boračka pitanja.
Pitanje:    postovani, konstatovana mi je aritmija. Zahvat -ablacija koji uklanja istu se ne vrsi u Bosni i Hercegovini. Saznala sam da najbliza klinika u kojoj se to obavlja je u Beogradu. Posto sam zdravstveno osigurana, da li nas Zavod za zdravstvo refundira troskove operacije, koji iznose 5500 hiljada eura? Lijep pozdrav.
Meliha, 22.01.2013
Odgovor: Za liječenje u inostranstvu Zavod daje pomoć do 10.000 KM uz uslov da posjedujete konzilijarno mišljenje odgovarajuće klinike da se bolest ne može liječiti kod na.Ako to posjedujete, odete u inostranstvo, obavite liječenje ili dijagnostiki, platite račun i tek onda podnesete zahtjev u Zavod-Komisiji za pomoć za liječenje u inostranstvu.
Pitanje:    Molim da mi odgovorite da li moj suprug star 50 godina može imati osiguranje preko mene (zaposlena na neodređeno). Napominjem da nije prijavljen na biro za zapošljavanje, a ima diabetes mellitus tip 2.
Alma, 22.01.2013
Odgovor: Vaš suprug ne može biti zdravstveno osiguran kao član porodice, preko Vas jer je zaposlen na određeno vrijeme i poslodavac je obavezan da ga prijavi na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Ljubazno vas molim da mi odgovorite na moje pitanje i pomognete savjetom. Radim (u stalnom radnom odnosu) u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta. To je državna agencija sa sjedištem u Banjaluci. Tamo sam prijavljena kao u mjestu prebivališta, iznajmila sam stan i svakodnevno odlazim na posao. U Sarajevu sam prijavljena kao u mjestu boravka, sa roditeljima, na adresi Brčanska 14. Odabrala sam porodičnog ljekara u Domu zdravlja Kumrovec. Zdravstvena knjižica mi je izdata u vašem zavodu. Udata sam u Banjaluci i sada sam u drugom mjesecu trudnoće. Molim vas da mi odgovorite imam li u ovakvim okolnostima pravo na porodiljsku i drugu zdravstenu zaštitu u Banjaluci? Sada sam na bolovanju jer sam imala krvarenje i ljekari u banjalučkoj bolnici, gdje sam bila smještena nekoliko dana, naložili su mi potpuno mirovanje. To znači da ni na kakv način ne mogu dolaziti u Sarajevo ni na konrtrole ni na liječenje. Kakva su moja zdravstvena prava i kako mogu (ma osmovu kojih zakona i propisa?) da ih realizujem , a da ne ugrožavam ni svoj, ni život bebe koju očekujem? Biću vam veoma zahvalna ako mi odgovorite i date potreban i efikasan savjet. Unaprijed zahvalna, Jelena
Jelena, 22.01.2013
Odgovor: Kao osiguranik ZZOKS sva prava iz dravstvenog osiguranja i zdravstvene  zaštite ostvarujete u Kantonu Sarajevo. U Banja luci se možete liječiti samo u hitnom slučaju a ako je davanje veće od 300 KM morate imati saglasnost ZZOKS
Pitanje:    Poštovani, državljanin sam BiH zaposlena sam,da li mogu da osiguram muža koji je nezaposlen i strani je državljanin(Srbija) ima privremeni boravak po osnovu braka.Ako mogu koja mi je dokumentacija potrebna da to regulišem.
Lidija, 21.01.2013
Odgovor: Ne možete zdravstveno osigurati muža-stranog državljanina kao člana porodice.Vaš muž se može zdravstveno osiguratu tako da sam plaća doprinos u skladu sa kantonalnom Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa u iznosu od 5% od prosječno isplaćene plaće u Federaciji BiH.U ovom trenutku je to 63 KM mjesecno, s tim što za početak osiguranja mora platiti šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec.
Pitanje:    postovani htjela bih da vam se obraim sa jednim pitanjem zasto moja mama koja je bila u radnom odnosu sve do 1994 od tada nije radila niti se bila prijavila na biro s obzirom da je rat bio u toku nakon svih ovih godina ona nema ni zdrastveno ni penziju radnog staza ima 13 god.obracala se svima ali svugdje je naisla na zatvorena vrata i svi su joj govorili da nema prava ni na penziju ni na zdrastveno ona ima 62 i ima zdrastvenih problema zbog kojih bi trebala piti lijekove a ona nema ni zdrastveno ni penziju da bi ih mogla i kupiti unapriejd zahvalna
Altijana, 21.01.2013
Odgovor: Što se tiče zdravstvenog osiguranju, vašu majku možete i vi osigurati ako, kao što pišete nema drugogopsnova osiguranja.Za detaljne informacije, obratite se u poslovnicu ZZOKS u općini u kojoj živite.
Pitanje:    Molim vas, da mi odgovorite na koji način mogu ostvariti pravo na dobivanje invalidskih kolica za brata (cerebralna paraliza, epilepsija). Godine 2007-me sam prikupio dokumentaciju koja je bila potrebna da bi se to pravo ostvarilo (nalaz i mišljenje doktora o bolesti, zahtjev, neka izjava ako se dobro sjećam....). Znam da svake četri godine ima pravo na nova kolica, iako nisam ni razmišljao da bih ova mjenjao jer su u odličnom stanju, ipak zbog povećanja kilaže brata postala su neadekvatna. Kolica koja trenutno posjeduje sam dobio u ortopedskoj kući na Grbavici, eh sad kako sam negde davno pročitao da prilikom preuzimanja novih kolica, ova sam dužan vratiti, molim vas da mi odgovorite, gdje bih vratio kolica (koja su kao nova i sigurno nekom drugom mogu dugo godina služiti). Nadam se da sam bio dovoljno jasan, HVALA.
Nedim, 18.01.2013
Odgovor: Kolica možete vratiti u bilo koju poslovnicu ZZOKS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting