Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:      Kao redovan student, prijavljena u Sarajevu na koji nacin mogu biti zdravstveno osigurana?
Neira, 11.08.2011
Odgovor: Možete preko Ministarstva za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, pa se njim obratite za potrebnu dokumentaciju.
Pitanje:    Poštovani,samohrana sam majka sa troje djece,ne zaposlena,imala sam STR radnju i placala redovno doprinose ,međutim kad je stao posao ,nisam imala odakle da placam doprinose,radnja je zatvorena al doprinosi nisu placeni.Ja nisam u mogućnosti taj dug da isplatim,jer sam ne zaposlena ,al najgore od svega nemam osiguranje.Pa tražim Vašu pomoć ,ako postoji ikakvo riješenje kod ostvarivanja zdravstvenog osiguranja. UNAPRIJEC Hvala!!
Munevera, 09.08.2011
Odgovor: Nažalost, bez uplate duga Vi ne možete ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje ali to mogu Vaša djeca.U zavisnosti od uzrasta, djeca se mogu zdravstveno osigurati preko Službe za socijalnu politiku u općini u kojoj živite, ako se radi o djeci predškolskog uzrasta.Ako djeca idu u školu, onda se mogu zdravstveno osigurati preko ministarstva obrazovanja.
Pitanje:    Imam 32 godine ,pošto sam završila fakultet prije pola godine nism stigla na vrijeme da se prijavim na biro , pošto mi je potrebno zdravstveno osiguranje da li ja mogu da dobijem poslije tako dugog vremena ili postoji li mogućnost da me sestra osigura na sebe ako je ona udata pošto ima drugo prezime ili moj otac je penzioner pa moguli na njega .koja od ovih mogućnosti bi bila najbolja Lp
Zvjezdana B., 09.08.2011
Odgovor: Ne možete se zdravstveno osigurati niti na jedan od načina koji ste naveli ali možete da osigurate sami sebe. Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) i Odluke o načinu utvrđivanja osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:29/09) možete sami sebe zdravstveno osigurati tako da plaćate 5% mjesečno od prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene na području federacije BiH. Za početak osiguranja, plaćate šest mjeseci unazat i tekuči mjesec.
Pitanje:    Postovani, prije 3 sedmice dosli su mi sestra i njen sin (5 godina) u posjetu. Mali je se razbolijo i morao je pod hitno u bolnicu. Racun za bolnicke usluge smo djelimicno vec platili. Dobili smo iz bolnice pismo u kojem je navedeno, da je potreban obrazac BH6 te da se izabere jedno pomocno njemacko zdravstveno osiguranje, koje bi preuzelo bolnicke usluge. Sestra i njen sin su socijalno osigurani u Bosni i Hercegovini. Gdje da dobijem taj formular bh6? Kakvi su postupci? Hvala
Elvedin, 09.08.2011
Odgovor: Obrazac BH6 ne može se naknadno dobiti. Vaša sestra je trebala u Poslovnici zdravstvenog osiguranja u općini u kojoj ima prebivalište, a prije odlaska u Njemačku, za sebe i sina da  izvadi obrazac koji joj omogučava liječenje u inostranstvu u hitnim slučajevima.Obrazac se dobija na osnovu ljekarskog uvjerenje ili izvoda iz zdravstvenog kartona iz kojeg bi se vidjelo da ne boluju od hronične bolesti zbog koje trebaju stalni nadzor ljekara.
Pitanje:    Poštovani; Prošle godine u decembru sam zavrsila fakultett i nisam stigla da se prijavim na biro da bi dobila zdrastveno osiguranje.Nisam zaposlena i trenutno sam turdna a iduci se mjesec namjeravam da udam .Moj buduci muž radi i osiguran je .Šta ja trebam da uradim da bi imala zdrastveno osiguranje preko biroa? Unaprijed Hvala
Zvjezdana, 08.08.2011
Odgovor: Obzirom da ste propustili rok za prijavu na biro, ne možete se zdravstveno osigurati preko njih.Ukoliko nemate drugi osnov osiguranja, možete sami sebe osigurati na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) i Odluke o načinu utvrđivanja osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:29/09)  tako da plaćate 5% mjesečno od prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene na području federacije BiH. Za početak osiguranja, plaćate šest mjeseci unazat i tekuči mjesec.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li organizacija ima pravo traziti refundaciju place zaposlenice koja je na bolovanju duze od 14 mjeseci? Radnica je bila na komisiji i bolovanje je produzeno i nakon ovih 14 mjeseci, a zahtjev za penzionisanje je odbijen sa objasnjenjem da lijecenje jos traje i da nema osnova da se osoba penzionise. Molim VAs i da date objasnjenje na koji se nacin radi refundacija place nakon 14 mjeseci, ako postoji razlika, ili da me uputite na nekog od osoblja ZZO ko bi mi to mogao detaljnije i strpljivo objasniti. Unaprijed hvala.
Dijana K., 08.08.2011
Odgovor: Pravo na naknadu plaće zbog privremene spriječenosti za rad zaposlenika, a nakon ocjene Instituta da lječenje nije završeno, može da traje još šest mjeseci, tako da ukupno firma može da se refundira dvadeset mjeseci za zaposlenika koji je u kontinuitetu privremeno spriječen za rad.
Pitanje:    Ako je u toku trudnoće nastupila bolest / npr. Ab imminens, ŠB O20 / koliki je iznos naknade plate za vrijeme korištenja tog bolovanja u procentima i koju kategoriju treba označiti na doznakama u tom slučaju: bolest ili trudnoća i porodjaj. Hvala.Srdačan pozdrav.
Branimir P., 07.08.2011
Odgovor: Samo ukoliko je u toku trudnoće nastupila bolest koja je vezana za trudnoću, naknada plaće je 100%. Za sve ostale bolesti se primjenjuje naknada u procentu koji je utvrđen Pravilnikom o radu Vaše firme.
Pitanje:    Poštovani, Izvršila sam promjenu adrese stanovanja. Ranije sam stanovala u opštini Novo Sarajevo, sad stanujem u opštini Novi Grad. Da li se u Vašoj bazi podataka vrši automatska promjena podataka ili trebam ja to izvršiti? Ako trebam, molim da mi date kratke instrukcije. Hvala.
Saneta V., 05.08.2011
Odgovor: Svaku promjenu iz prijave na zdravstveno osiguranje morate prijaviti Poreskoj uprave koja će to proslijediti u Zavod zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani, Zanima me da li se pravo na zdravstveno osiguranje može ostvariti po osnovu ugovora o djelu? Svi doprinosi po ugovoru se redovno uplacuju. Unaprijed hvala.
Dženita H., 05.08.2011
Odgovor: Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) ne poznaje ugovor o djelu kao osnov zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poslije fizikalne terapije na Kosevskoj klinici doktor je u otpusnom pismu napisao da je potrebno banjsko lijecenje. Dali osiguranik sa minimalnom penzijom ima pravo na besplatno banjsko lijecenje i gdje treba da preda zahtjev za banje.
Zana Z., 04.08.2011
Odgovor: Osiguranici Zavoda imaju pravo na banjsko liječenje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja kao nastavak bolničkog liječenja.Ukoliko ste ležali u bolnici, potrebno je da Vam ljekar da preporuku za banjsko liječenje na odgovarajućem obrascu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting