Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, molim da mi odgovite šta je potrebno da sadrži zahtjev za refundaciju plaće zaposleniku koji je na bolovanju preko 42 dana, odnosno šta su obrasci ZO-PL i NPL-1 za koje u "Odluci za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad", piše da ih treba priložiti? Hvala!
Jasna, 18.01.2013
Odgovor: Navedene obrasce kupujete u poslovnicama ZZOKS i na njima piše uputa.
Pitanje:    Poštovanje, u pitanju koje sam postavila ranije, zaboravila sam reći da imam 24 godine,studentica sam, imam da odbranim diplomski, ali ne znam kada , suprug je na birou, od mjeseca aprila, da li se mogu prijaviti preko njega...radi pregleda...kao član porodice...ranije dok je radio bila sam osigurana preko supruga....suprug se odmah prijavio na biro...a ja ostala bez zdravstvenog...koje mi je sada potrebno..da li smo izgubili pravo da budem osigurana preko supruga na birou.
Fatma, 17.01.2013
Odgovor: Ukoliko Vaš suprug ima zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje, Vi kao član porodice takođe imate pravo da vas zavod za zapošljavanje prijavi na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovanje, potreban mi je savjet. Trenutno sam student, obnavljam godinu zbod master rada, ali sam i u drugom stanju. Ranije sa bila osigurana preko supruga, ali on je sada na birou..tako da nemam osiguranje. Da li se ja mogu samo osigurati i plaćati 20 KM, dok ne odbranim rad i prijavim se na biro, jer su mi potrebni pregledi...a nisam u mogućnosti plaćati. Hvala
Fatima, 17.01.2013
Odgovor: Za zdravstveno osiguranje po članu 10.Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo, možete sami plaćati zravstveno osiguranje uz uslov da ste redovan student i da niste navršili 30.godina života.Ako ne ispunjavate te uslove i ako nemate drugog osnova osiguranja, možete se zdravstveno osigurati po članu 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju.Po ovom osnovu plaćate mjesečno 5% od prosjeka u FBiH što u ovom trenutku iznosi 63 KM, s tim što zbog kontinuiteta morate platiti šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec ili onoliko koliko imate prekid u osiguranju.
Pitanje:    Poštovani, Prije 20 dana sam službeno putovao u inostranstvo (Pristina, Kosovo). Prilikom boravka mi je puklo sljepo crijevo i hitno mi je izvršena operacija istog. U bolnici sam proveo 3 dana a nakon toga sam se vratio u Sarajevo i nastavio ljecenje to jeste previjanje u Domu zdravlja Novi Grad, odnosno ambulanti Saraj polje, dok sam vadzenje konaca i ostale specijalisticke preglede obavljao na Kosevu. Pošto sam u Prištini morao platiti troškove operacije, ljekova i ležanja u bolnici molim Vas da mi odgovorite dali imam pravo na nadoknadu troškova (za koje posjedujem račun, otpusno pismo iz bolnice, nalaze i ostalo) pošto sam stalno zaposlen i firma u kojoj radim redovno uplačuje doprinose. Srdačan pozdrav, Mirza
Mirza, 16.01.2013
Odgovor: U vezi Vašeg upita za refundaciju troškova liječenja u inostranstvu (Kosovo), obavještavamo Vas da postoji međudržavni sporazum između BiH i SR Jugoslavije koji je u vrijeme zaključenja obuhvatao i Kosovo, po kojem osiguranici jedne države ugovornice moraju za putovanje u drugu državu uzeti odgovarajući obrazac koji im omogučava da se liječe u drugoj državi u hitnim slučajevima.Obrazac se može dobiti u poslovnicama ZZOKS uz izvod iz ljekarskog kartona  ili ljekarsko uvjerenje iz kojih se vidi da osiguranik nije hronični bolesnik koji zahtjeva stalni nadzor ljekara.Obrazac Važi 30 dana u toku kalendarske godine. Obzirom da Vi niste imali odgovarajući obrazac (ne navodite suprotno) nećete moći refundirati troškove liječenja na kosovu.
Pitanje:    Poštovani, trudnica sam sa rizičnom trudnoćom 6 mjesec, prijavljena sam u firmi koja nije uplaćivala doprinose, na koji način mogu ovjeriti knjižicu i postoji li mogućnost za dobrovoljno osiguranje koje ću sama uplaćivati. Hvala
Samira, 15.01.2013
Odgovor: Trudnice sa rizičnom trudnočom, uz ljekarski nalaz, mogu ovjeriti zdravstvenu legitimaciju i u slučaju kada poslodavac neuredno plaća doprinos.
Pitanje:    Molim da mi pošaljete podatak o uplati zdravstenog osiguranja od strane moje organizacij jer sam vaš osiguranik registrovan pod brojem1020042105 matični broj 11............4 zahvalan
Jordan, 15.01.2013
Odgovor: Ovaj podatak ne možete dobiti jer se uplata doprinosa ne vodi po osiguraniku već po obvezniku obračuna i uplate doprinosa.Možete podnijeti zahtjev da Vam se izda ppvrda o uplati dopronosa za firmu u kojoj radite.
Pitanje:    Poštovani , Zamolila bih za infomaciju kakav je postupak kod izmjene nositelja zdrvstvenog osiguranja kod maloljetnog djeteta. Situacija je sljedeća , moj sin je osiguran preko oca , tj mog bivšeg muža . Nakon razvoda skrbništvo je pripalo meni i želim da dijete osiguram preko svog poslodavca. Da li to mogu obaviti bez bivšeg muža ,razlog je taj da s njim se ne mogu dogovoriti ( zamršena situacija). Lijep pozdrav! Alisa
Alisa, 14.01.2013
Odgovor: Poslodavac Vašeg muža treba da podnese odjavu sa osiguranja djeteta, a zatim Vaš poslodavac podnosi prijavu na zdravstveno osiguranje Vašeg djeteta. Prijava člana se vrši u poslovnici ZZOKS prema mjestu prebivališta osiguranika.
Pitanje:    u općoj bolnici Abdulah Nakaš lezala sam 21 dan na odjelu fizijatrije.inače u invalidskoj sam penziji.na prijemnom odjelu neće da mi izdaju otpusnicu dok ne platim 15 KM.Molim Vas da mi odgovorite imam li pravo na participaciju kao ostali penzioneri koji su sa mnom lezali? Otpusno pismo sam trebala dobiti 20.11.2012.god.Opstruira mi se dalje lijecenje pa vas molim da mi sto prije odgovorite.Hvala
Advija, 11.01.2013
Odgovor: U Vašem upitu nema dovoljno podataka za adekvatan odgovor.Generalno, od plaćanja participacije su oslobođeni penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije ili ako ste invalid sa utvrđenom invalidnošću od 60% i više.Postoje i druge kategorije osiguarnih lica koji su oslobođeni participacije ali niste dostavili više podataka o sebi da bi Vas eventualno uputili na neki od osnova oslobođenja od plaćanja participacije.
Pitanje:    Poštovani , izgubila sam LK i da bih dobila novu potrebno je sprovesti odredenu proceduru (koja vjerujte dugo traje). Narocito mi oduzima vrijeme vadenje rodnog lista jer ga moram sama izvaditi (Bos.Gradiska). U meduvremenu ukazala se potreba za ovjeravanjem knjizice. Inace mi se knjizica ovjerava na 3 mjeseca ali s obzirom da sam na pokaz dala vozacku dozvolu sluzbenica mi je ovjerila na 1 mjesec. Kako nisam zavrsila sa lijecenjem i sa novom LK morala sam opet ovjeriti knjizicu ali ovaj put sluzbenica mi je jedva ovjerila uz napomenu da je to posljednji put. Zasto vozacka dozvola nemoze posluziti za identifikaciju s obzirom da na njoj imaju isti podatci kao i na LK?
Fikreta, 11.01.2013
Odgovor: Poštovana, ovjera zdravstvene legitimacije je uređena Uputstvom federalnog ministra zdravstva u kojem stoji da se identifikacija osiguranog lica vrši na osnovu lične karte.Ista napomena stoji i u samoj zdravstvenoj legitimaciji.Prema tome, zaposlenik Zavoda je ispravno postupio.
Pitanje:    Poštovani, zaposlena sam u Zavodu za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo.Trenutno sam na porodiljskom odsustvu koje mi ističe krajem januara ove godine. S obzirom da se radi o trećem djetetu imam namjeru koristiti pravo na pola radnog vremena do druge godine života djeteta. U našem pravilniku stoji da imam pravo na naknadu plaće i za polovinu radnog vremena za koje ne radim, u skladu sa zakonom. Molim vas da me obavijestite koji zakon podržava ovu odluku, jer moja pravna služba nije upućena u to , jer će mi u suprotnom plaćati samo za pola radnog vremena.Moje kolegice iz Domova zdravlja primaju platu za puno radno vrijeme iako rade pola radnog vremena, s tim da nemaju pravo na topli obrok i pauzu. Smatram da je ovo način da se stimuliše natalitet. Unaprijed hvala i nadam se vašem brzom odgovoru.
Alma, 10.01.2013
Odgovor: U vezi Vašeg upita, obavještavamo Vas da porodiljsko odsustvo i naknada u vezi s tim nije u oblasti zdravstvenog osiguranja, pa niti rad sa pola radnog vremena sa trećim djetetom i naknada u vezi s tim.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting