Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Preselio sam zbog posla iz KS u HNK. Sada trebam odjaviti zdravstveno osiguranje, kako bih se prijavio u HNK. Planiram doci u Sarajevo da se odjavim. Ovim putem Vas molim da mi kazete sta mi je sve potrebno da pripremim kako bi odjavu uradio uspjesno, te sebi ustedio dodatne potencijalne probleme oko odjave/prijave. Hvala
Mirza, 15.11.2017
Odgovor: Ukoliko ste bili osigurani putem Zavoda za zapošljavanje, neophodno je da se istom obratite i predočite ugovor o radu, a ostale radnje (odjava) će obaviti Zavod za zapošljavanje.
Pitanje:    Postovani, da li poslodavac u knjizici u rubriku registarski broj unosi ID broj preduzeca, ili neki drugi? Hvala
Amela, 15.11.2017
Odgovor: U zdravstvenoj legitimaciji je predviđeno mjestu za upis JIB-a (Jedinstveni identifikacioni broja obveznika), a nekad prije se upisivao registarski broj obveznika.
Pitanje:    Poštovani, u stalnom radnom odnosu sam od februara mjeseca, firma mi je u startu završila prijavu preko js 3100 obrazca u poreskoj. Ispunjen mi je i obrazac ZO1 ali nikad nije predat u Zavod. Da li isti zahtjev ispunjen na februar mjesec mogu predati u Zavod, ili firma mora ispuniti novi obrazac ZO1 sa danasnjim datumom. Mogu li imati nekih problema sa zdravstvenim vezano za navedenu situaciju .
Mirza, 15.11.2017
Odgovor: Navedeni obrazac (ZO-1) se koristi za prijavu člana porodice. Tako da ukoliko imate članove porodice koje želite osigurati možete podnijeti navedeni obrazac.
Pitanje:    Poštovanje, Moja zdravstvena knjižica nema vise mjesta za ovjeru, pa sam htjela pitati da li da vadim novu zdravstvenu knjižicu ili ipak da sačekamo novu zdravstvenu karticu(ako imate informaciju kada bi mogle biti izrađene)? Pripadam općini Ilidža i prijavljena sam na Biro. Zahvaljujem Lijep pozdrav
Sabina, 15.11.2017
Odgovor: U slučaju popunjenosti mjesta za ovjeru zdravstvene legitimacije, potrebno je kupiti novu zdravstvenu legitimaciju I istu ovjeriti kod poslodavca, kako bi bila validna, zatim otići u bilo koju poslovnicu I ovjeriti. Termin izrade EZK, u Vašem slučaju nije poznat.
Pitanje:    Postovani pitam za lijek Metildopu ,trudna sam i pijem ga 4*2 da li imam pravo na ikakvu pomoc barem da mi ide pola na recept pola da ja platim..
Sanela, 13.11.2017
Odgovor: Lijek Methyldopa tbl 20x250mg nije dio Odluke o listi lijekova KS te Zavod zdravstvenog osiguranja nema pravni osnov za finansiranje istog.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za informaciju. U septembru mjesecu sam se udala i samim tim promjenila prezime. Trenutno sam zaposlena u jednoj firmi te me zanima šta je sve potrebno da Vam dostavim kako bih izvršila izmjenu osiguranja u smislu prezimena kao i prebivališta. Prije sam bila općina Stari grad, a sada sam na novoj adresi u općini Centar. Napominjem da sam tek predala za ličnu kartu tako da u vezi s tim imam ličnu kartu na staro prezime i sa starim prebivalištem, ali imam potvrdu da sam predala zahtjev za izdavanje nove lične karte. Unaprijed hvala i lijep pozdrav,
Emira, 10.11.2017
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, Vasa obaveza je da kupite zdravstvenu legitimaciju, te da vam poslodavac stavi otisak pecata, i da je nakon toga podnesete referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.
Pitanje:    Pozdrav, da li psiguranje daje subvenciju za ugradnju fiksne zubne proteze za djecu ( 11 godina) ? Hvala
Adnan, 10.11.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na pokretni ortodonski aparat imaju lica do 18 godina. Indikacije za fiksni ortodonski aparat su teške anomalije koje uzrokuju funkcionalne smetnje.
Pitanje:    Postovani, Imam jedno pitanje i zamolila bih vas da dobijem konkretan odgovor. NIme moj suprug je stalni zaposlenik u privatnom sektoru. 04.09. Je imao tesku operaciju crijeva te od tad ne radi. Sve do sad od je primao minimalnu platu od poslodavca. Medjutim kako on jos uvijek nije sposoban za rad kako od strane komisije tako ni sam poslodavac mu vise ne zeli uplacivati nista vec mu govori da se vama obratimo. Molim vas recite mi sta je potrebno i gdje da se obratimo. Hvala
Hrustem, 10.11.2017
Odgovor: Prema čl.2. \"Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad \"(Sl. novine Kantona br. 6/04) osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje. Ukoliko smatrate da je došlo do kršenja prava iz oblasti primjene propisa iz radnih odnosa, potrebno je da se obratite organu nadležnom za inspekcijski nadzor, obzirom da Zavod ne vrši isti.   Poslodavac se može obratiti Zavodu zbog refundacije naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Iznos koji se refundira je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Postovanje, prijavila sam prebivaliste na podrucju kantona Sarajevo i student sam, tako da ne mogu vise koristiti zdravstveno osiguranje kantona gdje sam ranije bila prijavljena. Suprug mi je prijavljen na birou kantona Sarajevo, kako da ostvarim zdravstveno osiguranje putem njega? Hvala.
Semina, 09.11.2017
Odgovor: Neophodno je da u jednoj od naših ispostava kupite obrazac ZO-1  I zdravstvenu legitimaciju (ukupno 3 KM), i dostavite Zavodu za zapošljavanje (Biro), radi popunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, neophodno je da navedenu podnesete referentu zdravstvenog osiguranja u Vama najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovani, Koliko je mjesecna rata za zdrav.osig.za bracni par ako bi sam to placao. LP
Hasanović, 09.11.2017
Odgovor: Prema posljednjem poznatom podatku iznos koji lica, koja se prijavljuju na lično obavezno zdravstveno osiguranje, uplaćuju je 66,75KM, a uplaćuje se s dva platna naloga na slijedeći način: 89,8% od navedenog iznosa tj. 59,94KM uplaćuje se jednim nalogom na račun broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193, u korist Zavoda zdravstenog osiguranja Kantona Sarajevo, dok se 10,2% od navedenog iznosa tj. 6,81KM uplaćuje se jednim nalogom na račun 1020500000064018, vrsta prihoda 712193 u korist Zavoda zdravstvenog osiguranja I reosiguranja FBIH-izdvojena sredstva Fonda solidarnosti. Međutim, ukoliko se prvi put prijavljujete na obavezno zdravstveno osiguranje po gore navedenom osnovu, a u prethodni 6 mjesecu niste imali svojstvo osiguranika, dužni ste izmiriti tih 6 mjeseci unazad i jedan mjesec unaprijed, odnosno iznos od 467,25 KM u tekućem mjesecu na gore opisani način (419,59 KM (89,8%) 47,66(10,2%)), a ukoliko ste imali svojstvo osiguranika u prethodnih 6 mjeseci, dužni ste izmiriti doprinose u iznosu od 66,75KM po mjesecu do dana prestanka svojstva osiguranika.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting