Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    molim odgovor,nana mi je drzavljanin srbije--Priojepolje rodjena 1935 god.trenutno ima osiguranje i penziju iz Srbije,dali moze da se lijeci i osigura u sarajevu i koja je dokumentacija,potrebna...zahvaljujem
Irfan M., 23.08.2012
Odgovor: Inozemni osiguranik mora prije dolaska u BiH zatražiti od svoje inozemne bolesničke blagajne  potvrdu o pravu na davanje na obrascu koji je propisan ugovorom između zemalja ugovornica.Uz odgovarajući obrazac (u vašem slučaju obrazac SCG/BH 111) inozemni je osiguranik dužan dostaviti kopiju prijave boravka u Bosni i Hercegovini sa adresom i datumom prijave ,na osnovu koje Zavod zdravstvenog osiguranja izdaje "bolesnički list" s naznakom za koje se vrijeme može koristiti zdravstvena zaštita.
Pitanje:    Poštovani/a, prije nekoliko dana, u toku godišnjeg odmora u Repiblici Hrvatskoj, odveli smo dijete, koje je učenik, na liječnički pregled i platili 300 kuna. Imam li pravo na refundaciju, s obzirom na to da smo i suprug i ja ( a time i dijete) zdravstveno osigurani?
Nina O., 22.08.2012
Odgovor: Ukoliko ste prije odlaska u RHrvatsku u poslovnici zdtavstvenog osiguranja uzeli obrazac koji vam, na osnovu međudržavnog sporazuma daje mogućnost liječenja u inostranstvu u hitnim slučajevima, možete refundirati plaćeni pregled.
Pitanje:    Poštovani, moja supruga je radila u privatnoj firmi,te je nakon desetak godina dobila otkaz kao tehnološki višak. Porezi idoprinosi nisu izmireni a ja bih željo da je osiguram preko sebe. Šta je je potrbno za obezbjeđenje zdravstvenog osiguranja preko supruga? Adnan
Adnan V., 21.08.2012
Odgovor: Potrebno je da je poslodavac odjavi preko poreske uprave koja će istovremeno utvrditi visinu duga za doprinose, pa i za zdravstvo.Nakon odjave u poreskoj upravi, obratite se u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta gdje ćete kupiti obrazac prijave člana porodice,popuniti ga u vašoj firmi ili u PIO/MIO ako ste penzioner i vratiti u poslovnicu.Ako nije prošlo više od 30 dana od dana prestanka radnogodnosa, vaša supruga može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje preko zavoda za zapošljavanje.
Pitanje:    Zanima me koliko kosta potvrda knjizice za jedan mjesec?
Amina, 20.08.2012
Odgovor: Potvrda knjižice se ne plaća u koliko ste zdravstveno osigurani ,a obveznik doprinosa redovno uplaćuje doprinose.
Pitanje:    Poštovani, firma je registrovana u Sarajevu-Novi Grad. Imamo uposlenicu koja ima mjesto prebivališta u Livnu. Otišla je na porodiljno bolovanje u 5.mjesecu. S obzirom da firma nema nikakvih zakonskih obaveza po pitanju plate i doprinosa prema radnicama (sa mjestom prebivališta u Sarajevu) koje su na porodiljnom nismo ništa ni uplaćivali. Naknadno smo obavješteni da kolegica nije mogla ovjeriti knjižicu jer nisu uplaćeni doprinosi, te da imamo obavezu uplate punih doprinosa iako je radnica na porodiljnom bolovanju, bez mogućnosti refundacije. Molim Vas Vaše mišljenje o navedenom. Unaprijed zahvalna!
Marija, 16.08.2012
Odgovor: Iz vašeg upita nije jasno da li je vaša zaposlenica otišla na porodiljsko odsustvo u maju ove godine ili je otišla na bolovanje u petom mjesecu trudnoće, što bitno utiće na odgovor. U slučaju da je otišla porodiljsko odustvo, naknadu je trebao preuzeti kanton u kojem ima prebivalište. Ako se pak radi o privremenoj spriječenosti za rad zbog bolesti u trudnoći koje je poćelo u petom mjesecu trudnoće, bili ste obavezni isplatiti naknadu plaće u iznosu od 100% i platiti sve doprinose.
Pitanje:    Postovani, penzioner sam, zivim u Sarajevu i potrebna mi je proteza ramena. U KCUS ne rade takve operacije. Operacija se moze izvrsiti u Hrvatskoj. Zanima me da li socijalno osiguranje snosi troskove za takve operacije koje se ne rade u BiH i ako snose koja je procedura. Hvala
Dženita M., 16.08.2012
Odgovor: Ukoliko se neke zdravstvene usluge ne mogu raditi u KCU, moguć je odlazak u inostranstvo sa pravom na refundaciju, uz uslove da je odgovarajuća klinika dala prijedlog koji potpisuje šef klinike i još dva ljekara.Zavod refundira iznos do 10.000 KM.  
Pitanje:    Naknada za porodiljsko odsustvo Zaposlena sam kod poslodavca čije je sjedište u kantonu Sarajevo. Gdje I firma I registrovana. U redovnom radnom odnosu sam, radim na području Republike Srpske (terenski rad bez poslovnog prostora) sa prebivalištem u Banja Luci. Poslodavac uplaćuje za mene doprinos za zdravstveno osuguranje i doprinos za zapošljavanje prema mjestu mog prebivališta, odnosno Banja Luka, gdje sam i osigurana, a ostale obaveze u mjestu sjedišta poslodavca-kanton Sarajevo. Ovim načinom obračuna i uplate poreza i doprinosa, znači djelomično u Federaciji, djelomično u RS, poslodavac ne uplačuje doprinos za dječiju zaštitu u RS Odnosno u RS postoji fond dječije zaštite koji nije više u sklopu Fonda zdravstvene zaštite, pa navodno taj doprinos ne može plaćati poslodavac koji nema sjedište u RS. Ako se ne vrši uplata doprinosa za dječju zaštitu ne može se ostvariti naknada za porodiljsko odsustvo. Naknada plate poslodavcu koji ima obavezu isplate iste tokom porodiljskog odsustva se vrši preko Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske. U kantonu Sarajevo poslodavac ne plaća plaća doprinos za zdravstvo, pa se ne može ni ostvariti naknada za porodiljsko odsustvo. Ako je to sve ”tačno” za vrijeme porodiljskog odsustva nemam pravo na naknadu. Iz toga proizilazi da mi se za taj period neće obračunavati ni doprinosi za penzijsko, zdravstveno sl. pa neću imati ni osiguranja, niti staža. Da li je moguće da neću imati pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo, ili su netačno tumačeni propisi? S poštovanjem Marija
Marija G., 15.08.2012
Odgovor: Naknada plaće za vrijeme porodiljskog odsustva u Kantonu Sarajevo se isplaćuje preko Ministarstva za socijalnu skrb i zaštitu obitelji sa djecom.U Federaciji BiH ne postoji doprinos za dječiju zaštitu pa se ta isplata vrši iz budžeta.Kako se pravo na naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva u Federaciji vrši prema mjestu prebivališta, svoje pravo pokušajte ostvariti u RS-u.
Pitanje:    Poštovani, dijagnosticirana mi je proliferativna dijabetička retinoparija koja je liječena na KCUS koševo. Međutim, zbog naglog napredovanaj bolesti preporučeno mi je liječenje u inostranstvu. Na kliničkom centru u Zagrebu planirana mi je tzv. vitrektomija pars plana na lijevom oku.Zanima me imam li pravo na naknadu troškova operacije i liječenja i kakva je procedura da isto ostvarim? Unaprijed hvala.
Antonija, 15.08.2012
Odgovor: Ukoliko vas na liječenje u inostranstvo uputi nadležna klinika, možete u ZZOKS ostvariti naknadu za liječenje preko Komisije za pomoć u liječenju u inostranstvu.Trenutno Komisija ne radi jer se čeka imenovanje novih članova.
Pitanje:    Postovani, Zaposlena sam u privatnoj firmi u RS-u a mjesto prebivalista mi je u Federaciji (Sarajevo). Intresuje me koliku naknadu u toku porodiljnog odsustva treba da dobivam. Dali poslodavac treba da uplacuje cijelu placu posto je iz RS-a pa da mu to refundira zdravstveno ili za mene vazi 60% od prosijecne place u Kantonu Unaprijed hvala
Ana, 14.08.2012
Odgovor: U Kantonu Sarajevo, naknada za porodiljsko odsustvo se ostvaruje preko Ministarstva za socijalnu skrb i zaštitu obitelji sa djecom.Obratite se njihovoj službi u općini vašeg prebivališta.
Pitanje:    Postovani, uposlenica sam firme koja je smjestena u Zenici, te trenutno i nastanjena u Zenici. Pravo na zdravstvenu zastitu ostvarujem preko Zavoda za dravstvo ZDK. Medjutim, zbog udaje mijenjam adresu stanovanja i prelazim u Kanton Sarajevo. I dalje ostajem raditi u istoj firmi u Zenici, ali cu morati mijenjati Zavod za zdravstevo osiguranje. Interesuje me da li postoje ikakve poteskoce u smislu sto sam korisnik budzetskih sredstava ZDK za zdravstvene doprinose? Kako to funkcionira izmedju Zdravstevih zavoda na nivoima kantona? Kada u jednom ostvarujete placu,a u drugom imate potrebu ostvarivati pravo na zdravstevo osiguranje i zastitu?Da li sluzbeno ide sva ta procedura ili? Unaprijed hvala.
Lejla, 14.08.2012
Odgovor: Lice koje je zaposleno u jednom kantonu a živi u drugom, ima pravo na zdravstveno osiguranje u kantonu u kojem živi.Odjava sa zdravstvenog osiguranja iz ZE-DO kantona i prijava u KS se vrši preko poreske uprave.To znaći da će vas poslodavac u poreskoj upravi ZE-DO kantona odjaviti i prijaviti poreskoj upravi KS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting