Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Obraćam Vam se sa molbom vezano za mogućnosti korištenja obrazca BH6 u svrhu osiguranja u Njemackoj. Naime, ja sam osiguran u BiH i student sam u Njemackoj do kraja ovog mjeseca. Na osnovu Njemackog zakona, ja kao svrsenik sa jednog od Njemackih fakulteta imam pravo na produženje VIZE do godinu dana (2x6 mjeseci), u svrhu trayenja posla u istoj. Da bih to svoje pravo mogao iskoristiti, potreban mi je dokaz da sam osiguran u duzini trajanja VIZE. VIZA mi je u ovom slucaju potrebna ne radi boravka u Njemackoj vec radi mogućnosti lakšeg ulaska u zemlji u slučaju da mi se ukaže prilika za zaposljenje. Moje pitanje je dali je moguće dobiti od Zavoda za Zdravstveno Osiguranje potvrdu od 6 mjeseci kako ne bih morao plaćati privatno osiguranje koje mi svakako neće trebati jer ne namjeravam boraviti u Njemackoj. U slucaju da bih nasao posao u Njemackoj u roku od 6 mjeseci, automatski bih bio prijavljen na jedno od Njemackih osiguranja te bih skinuo teret sa Zavoda za Zdravstveno Osiguranje.
Odgovor: U vezi Vašeg upita za dobivanje obrasca BH6 na šest mjeseci, obavještavamo Vas da to nije moguće jer je korištenje navedenog obrazca prema zaključenom međudržavnom sporazumu o socijalnom osiguranju sa Njemačkom kao i Pravilnikom o uslovima,načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (
Pitanje:    Državni sam službenik uposlena u Ministarstvu pravde BiH. Interesira me visina novčane naknade koju isplaćuje Kanton za vrijeme porodiljskog odsustva (da li je to fiksan ili nenovčani iznos). Da li doprinose uplaćuje Kanton u skladu sa visinom naknade?
Odgovor: Zavod nije nadležan za isplatu naknade te se trebate obratititi nadležnom Ministarstvu za socijalnu skrb u Sarajevskom kantonu koji Vam može dati odgovor.
Pitanje:    Radim u firmi u kojoj poslodavac ne uplaćuje redovno doprinose. Zapravo ni plate nisu redovne. Tako da prakticno i nemam zdravstveno osiguranje. Postoji li način da sama sebi uplaćujem zdravstveno?
Odgovor: U vezi Vašeg upita da li možete sami uplaćivati za zdravstveno osiguranje jer Vam poslodavac ne uplaćuje doprinos, obavještavamo Vas da kao zaposlenik to ne možete jer Vam je radni odnos osnov osiguranja. Zakonom o doprinosima, kao i Zakonom o zdravstvenom osiguranju je utvrđeno da za zaposlenike doprinos obračunava i uplaćuje poslodavac.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting