Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani,zaposlena sam od 01.07.2012.kod poslodavca u federaciji,a mjesto prebivališta mi je u rs tj.lična karta.Interesuje me da li mogu ostvariti pravo na porodiljsku naknadu,gdje i po kojim propisima obzirom da mi je od 28.07.2012.otvoreno porodiljsko,znači u radnom odnosu sam samo 1 mjesec.Hvala
Naida, 23.07.2012
Odgovor: Prema propisima koji važe u federaciji BiH, pravo na zdravstveno osiguranje ostvarujete prema mjestu prebivališta što znači u RS-u. Pravo na porodiljsko odsustvo u FBiH ne spada u pravo iz zdravstvenog osiguranja.Reguliše se kantonalnim Zakonom o zaštiti obitelji sa djecom a preko opštne u mjestu prebivališta uz uslov da se na Kantonu Sarajevo ima prebivalište najmanje šest mjeseci.
Pitanje:    Poštovani/poštovana, imam ugovor o radu samo sa firmom čije je sjedište u Austriji koja mi isplaćuje platu, dok u BiH nisam nigdje zaposlena (nemam ugovora o radu). Saznala sam da moram samostalno obračunati i uplatiti doprinose (nisam osigurana u Austriji), ali sam dobila informacije da neću imati nikakve koristi od takvih uplata (tj. neću moći ovjeriti ni zdravstvenu knjižicu), pošto nemam lokalnog poslodavca koji će uplaćivati doprinose pa sistem neće moći za mene vezati takvu vrstu uplate. Molim vas da mi potvrdite da li je ovo tačno i na koji bi način mogla samostalnom uplatom doprinosa ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Hvala. Amira
Amira, 20.07.2012
Odgovor: Ukoliko firma iz Austrije ima u BiH registrovanu poslovnicu ili neki drugi vid organizacije, bez obzira sto joj je sjedište u Austriji, mora se ponašati prema propisima naše države.Tako je obavezna za zaposlenika koji živi u BiH uplaćivati doprinose ili će zaposleniku plaćati bruto plaću pa će zaposlenik sam plaćati. Ako vaš poslodavac neće plaćati doprinos, vi se možete zdravstveno osigurati na osnovu člana 27.Zakona o zdravstvenom osiguranju i plačati mjesečno 55 od prosječne plaće u Federaciji BiH.Za početak osiguranja plaćate šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec.
Pitanje:    Postovani/a, promijenila sam prebivaliste sa opcine Gracanica, Tuzlanski kanton na opcinu Sarajevo Centar za vrijeme trajanja redovnog zaposlenja u Sarajevu. Promijenjena mi je porezna kartica i poslodavac je promijenio podatke u obrascu JS3100. Zanima me gdje se sada trebam prijaviti u ZZO i koji mi dokumenti trebaju, tj. koja je dalja procedura koja se tice zdravstvenog osiguranja? Trazila sam odjavu sa zdravstvenog u Gracanici, medjutim oni tvrde da ne izdaju takve potvrde jer se direktno u sistemu vidi da sam promijenila opcinu prebivalista. Unaprijed hvala
Amna, 20.07.2012
Odgovor: Promjenom mjesta prebivališta mjenjate i ZZO preko kojeg ostvarujete prava iz zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da vaš poslodavac podnese odjavu sa osiguranja u Poreznoj upravi u Gračanici i nakon toga vas prijavi preko Porezne uprave u ZZOKS.
Pitanje:    Postovani, uposelen sam i zivim u Sarajevu strani sam drzavljanin imam osiguranje preko firme ciji sam direktor i supruga je strani drzavljanin ali ona ima osigurnaje u drugoj drzavi. 22.06.2012. dobili smo dijete u KS u klinici na Jezeru,sada imam problem sa osiguranjem djeteta,kako da osiguram dijete jer ni ono nema drzavljansto bih a na klinici mi traze zdr. knjizicu ili za dijete ili od suruge kazu da moja zd.knjizica to ne moze pokriti. Ja dijetetu ne mogu osigurati privremeni boravak jer je jos u bolnici i fizicki je nemoguce da dobije bilo kakav dokumenat,na osnovu kojeg bi dobio boravak bez problema. Imam samo izvod iz maticne knjige rodjenih. Molim vas za pomoc i uput kome da se obratim za pomoc?
Elmedin R., 18.07.2012
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, dijete možete prijaviti kao člana, preko svog osiguranja. Potrebno je da u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uzmete obrazac prijave člana, popunite u firmi uz zdravstvenu legitimaciju , nakon čega ćete u poslovnici dobiti ovjeru zdravstvene legitimacije. Od dokumentacije dostavite rodni list djeteta.
Pitanje:    Poštovani, supruga mi je strani drzavljanin (Srbija/Kosovo) i napokon je dobila drzavljanstvo BiH. Izvadila je ličnu kartu. Ja sam penzioner. Šta treba dalje da dobije zdravstvenu knjizicu i osiguranje? Hvala
Hajro, 18.07.2012
Odgovor: Članovi porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave, prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje podnose izravno Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.     ·                    Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog  ili izvanbračnog supružnika, Potrebna je dokumentacija:       - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci  -Rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS -          prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik  
Pitanje:    Poštovani, obraćam Vam se u ime pravnog lica sa područja KS, naime riječ je o našem uposleniku koji je otvorio bolovanje sa početnom jednom dijagnozom, a završio sa drugom i to na način da je na bolovanju bio od 31.03. do 06.05., počeo sa radom 07.05.-09.05., a ne radi ponovo od 10.05.2012. g. Proces bolovanja je po nama sasvim razumljiv, normalan i nesporan, ali je sporna činjenica sumnje u ispravnost bolovanja obzirom da je dotična osoba u 3 navrata viđena na bazenu i Republici Hrvatskoj!! Koje je naše pravo kao poslodavca? riječ je o dijagnozi opsesivno kompulzivnog poremećaja, a radno mjesto obuhvata diretkni kontakt sa građanima grada Sarajeva i ostalim uposlenima u našoj firmi koji ga se i boje, obzirom da isti histeriše i konstantno smeta drugima na raznorazne načine u obavljanju njihovog posla!! u nadi da ćete nam pomoći
Alma, 17.07.2012
Odgovor: Ukoliko sumnjate u ispravnost bolovanja, imate pravo, u skladu sa članom 55. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br. 30/97,7/02,70/08 i 48/11) da izvršite uvid u zdravstveni karton zaposlenika kao i da pošaljete zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja da kontrolu izvrši kontrolor Zavoda.
Pitanje:    U invalidskoj sam penziji. Da li imam pravo na participaciju za totalnu protezu (dentalnu) gornju i donju i da li imam pravo na participaciju za naocale. Imam 59 godina. Hvala
Rudolf G., 16.07.2012
Odgovor: Na osnovu Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava, osiguranih lica na koriščenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.38/07 i 29/08) imate pravo na učešće Zavoda od 100,00 KM po totalnoj protezi i 50,00 KM zaparcijalnu protezu. Pravo na naočale imaju samo djeca na redovnom školovanju do 26 godina života.
Pitanje:    Nisam bila kod ljekara još od srednje škole, veći dio nakon nisam imala ni zdravstveno osiguranje, sada imam i želim se prijaviti u najbližu ambulantu, međutim nemam zdravstveni karton, niko nema ideju gdje bi mogao biti. Kako mogu izvaditi novi? Hitno je sada već moram kod ljekara. Hvala puno.
Hajrija, 16.07.2012
Odgovor: Javite se u najbližu ambulantu sa popunjenim Izjavama o slobodnom izboru  doktora porodične medicine/doktora stomatologije.         Obrasce Izjava  o slobodnom izboru doktora porodične medicine i doktora stomatologije  osigurano lice dobiva u Poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Osigurano lice je obavezno  da  popunjeni obrazac Izjave   dostavi izabranom doktoru u što kraćem roku, kako bi  nesmetano koristilo usluge porodične medicine.         Izbor doktora vrši se na osnovu ponuđene liste doktora, koja je dostupna u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ambulantama JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Dobar dan! Kao student Muzicke akademije u Sarajevu lijecila sam se u studentskoj ambulanti. Nakon zavrsenog faksa zaposlila sam se i prijavila na sarajevsku adresu prebivalista Baruthana do 66 cime sam registrirana u domu zdravlja Gazin Han.Prebacila sam karton iz Studentske ambulante u dom zdravlja Gazin Han.Sada sam promijenila mjesto stanovanja,trenuno sam na ILidzi,pa me zanima da li mogu prebaciti zdravstveni karton u Dom zdravlja Ilidza,i da li mogu izabrati njihove doktore medicine i stomatologije bez da mijenjam adresu na licnoj karti i zdravstvenoj legitimaciji? Unaprijed hvala
Anamarija M., 16.07.2012
Odgovor: Opredjeljenje za doktora porodične medicine je vezano za mjesto prebivališta. Ako birate doktora porodične medicine izvan mjesta prebivališta, gubite pravo na kućne posjete.
Pitanje:    Postovani Molim vas da mi navedete potrebnu dokumentaciju za promjenu zdravstvene knjizice poslije udaje i promjene prezime, Obrazlozenje: prije nego sam se udala bila sam redovan student i osiguranik preko mame tj. preko BIRO-a, trenutno nisam vise redovan student, sad sam udata i mjenjam prezime, pa bih vas zamolila da mi objasnite kako da ponovo izvadim zdravstvenu knjizicu i kako da se osiguram?? unaprijed hvala Erna Smajic sada Hockic
Erna H., 16.07.2012
Odgovor: Prije nego se zdravstveno osigurate kao član, preko muža, morate se odjaviti sa prethodnog osiguranja, odnosno sa osiguranja vaše majke. Za novu prijavu potrebno je da poslodavac vašeg supruga popuni obrazac ZO3, prijava člana.Uz prijavu , dostaviti vjenčani list, LK supruga i vaša LK.Prijava se podnosi u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting