Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Dobila sam preporuku dr Šide Kasumagić-reumatologa i dr.Zumrete Hrustanović-spec. fizikalne med.,za banjsko liječenje u Fojnici. Kako da realizujem tu preporuku? Šta sve treba podnijeti Zavodu od dokumentacije i kojoj službi? Hvala
Branka A., 12.07.2012
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u  Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    cl. 44 zakona o zdravstvenom osiguranju? Molim Vas da mi objasnite na koji nacin mogu koristiti cl 44. zakona o zdr. osiguranju jer sam od 5 juna 2012 na bolovanju a od 14. juna 2012 sam nezaposlena kao tehnoloski visak. krajem mjeseca sam svom bivsem poslodavcu poslala doznake za bolovanje koje mi je on vratio postom, bez daljnjeg objasnjenja. Kome trebam poslati ove doznake i one koje dobijem o zakljucenju bolovanja, a sto spada u 30 dana nakon datuma o zakljucenju radnog odnosa... Unaprijed hvala. Emira
Emira, 09.07.2012
Odgovor: Za ostvarivanje prava na naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa po članu 44. Zakona o zdravstvenom osiguranju, ponovo se obratite bivšem poslodavcu jer Zavod može refundirati naknadu samo ukoliko je poslodavac prethodno isplatio i podnio Zavodu zahtjev. Zavod nema direktan odnos sa zaposlenikom već sa poslodavcem.
Pitanje:    Da Vas pitam, jedan uposlenik u mojoj firmi je obavio operaciju na privatnoj klinici, e da li on ima pravo na naknadu te operacije od firme. A uredno je osiguran u zavodu zdravstvenog osiguranja. Hvala puno!
Emir, 05.07.2012
Odgovor: Nema niti od firme niti od ZZO
Pitanje:    Molim vas ljepo da mi odgovorite na pitanje,dryavljan sam BIH,rodzen u Sarajevu a zadnjih 15 godina zivim u zagrebu RH.Sobzirom da nisam zaposlen zanima me dali postoji nacin da si placam zdeavstveno osiguranje u BIH i dali postoji neki sporazum izmedzu dvije zemlje koji to regulise.S obzirom da neradim i nezivim u Sarajevu zanima me na koji nacin mogu rjesit zdr. osiguranje i ako se moze platiti koliko je to mjesecno. hvala!
Igor S., 05.07.2012
Odgovor: Ukoliko vam je stalno prebivalište Hrvatska, u Sarajevu se možete zdravstveno osigurati na potvrdu o odobrenom privremenom boravku najmanje na godinu dana.Plaća se 55% od prosječne plaće u FBiH i to za početak osiguranja šest mjeseci unazad i tekući mjesec.  
Pitanje:    Poštovani/a, Putem Boračko invalidske zaštite Tuzlanskog kantona moj suprug je dobio zdravstveno osiguranje, a preko njega i ja. S obzirom da sam ja rođena u Sarajevu, meni su u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona tražili Uvjerenje da nisam korisnik zdravstvenog osiguranja u Sarajevu, kako bi mi Ministarstvo za boračka pitanja Tuzalnskog kantona ovjerilo odobrenje, dakle treba da odem u Sarajevo u Kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja i lično izvadim Uvjerenje, što ja nisam u mogućnosti jer živim u zajedničkom domaćinstvu sa majkom koja je nepokretna i u potpunosti ovisna o meni. Moj brat koji živi u Sarajevu je pokušao u Kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja Sarajevo na Dolac Malti, a također i u Dobrovoljačkoj ulici, dobiti to Uvjerenje, ali mu je rečeno da se to izdaje samo lično, dakle ja moram pristupiti, i da to njemu ne mogu izdati, ali i da to Uvjerenje nije neophodno, nego je dovoljno Uvjerenje izdato od Porezna Uprava na području mjesta stanovanja, a to je Tuzla. Ja sam nastanjena i prijavljena u Tuzlanskog kantonu, pa Vas molim da mi odgovorite, da li je to Uvjerenje, ukoliko mi ga izda Porezna Upravana Tuzlanskog kantona važeće za potrebe dokazivanja da nisam zdravstveno osigurana na području Kantona Sarajevo, pa i u FBiH, a ukoliko nije, da li je u tom slučaju moguće to Uvjerenje dobiti putem pošte, a da ne moram lično pristupiti. Oprostite na opširnom upitu i Unaprijed zahvalna, Ćehajić S.
Sabina, 05.07.2012
Odgovor: Uvjerenje ili potvrda koju izda Porezna uprava je validan dokument. Putem pošte  Zavod ne šalje nikakve potvrde.
Pitanje:    ja i supruga smo radili umjetnu oplodnju kod dr klinika balić (divni ljudi) molim vas dali imamo pravo na neku nadoknadu oboje smo zaposleni supruga u KB Zenica a ja u osiguranju. ZD-KANTON
Vlatko, 05.07.2012
Odgovor: Obratite se za informaciju u Zavod zdravstvenog osiguranja ZE-DO Kantona.
Pitanje:    Postovanje, Nisam penziono ni zdravstevno osigurana.Trenutno ne zaposlena.Dali postoji mogucnost da sama sebi uplacujem samo zdravstevno i koji je to mjesecni iznos? Hvala
Alisa, 04.07.2012
Odgovor: ·       Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Strani sam državljanin koji je osiguran u državi iz koje dolazim. Na koji način se mogu osigurati ovdje u BiH?
Sanela, 27.06.2012
Odgovor:  Možete se zdravstveno osigurati u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju i Odlukom o osnovcama i stopama doprinosa za KS  tako da uplatite 5% od prosječne plaće u Federaciji BiH i to za početak osiguranja šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani, Molimo vas da nam odgovorite, zaposleniku se isplaćuje minimalna plata tj. neto satnica je 2,10 KM odnosno bruto 3,04 KM, trenutno je na bolovanju i prelazi 42 dana. Zavod zdravstvenog osiguranja vrši povrat 80 % prosječne plate, tj više nego što mi isplaćujemo zaposleniku. Da li mi moramo izvršiti douplatu do iznosa kojeg će zavod izvršiti povrat ili će pak zavod izvršiti povrat u iznosu od 80 % naše isplaćene plate? Ako se bude trebala izvršiti douplata kako ćemo unaprijed znati koji je to iznos, ili će se u suprotnom morati vršiti izmjena specifikacije retroaktivno kad od zavoda budemo dobili rješenje na koji treba izvršiti douplati plate i doprinosa? Hvala
Jasminka H., 22.06.2012
Odgovor: Naknada plaće koju poslodavac isplaćuje zaposleniku  za privremenu spriječenost za rad zbog bolest mora biti regulusana internim parvilnikom i prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju je najmanje 80% od osnovice koju čini plaća zaposlenika iz prethodnog mjeseca.Refundacija koju Zavod daje poslodavcu je maksimalno 80% od prosječne plaće u FBiH. Poslodavac će od Zavoda refundirati 80% neto isplaćene plaće zaposleniku.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlena sam u firmi čije je sjedište u Ze-Do kantonu, a mjesto prebivališta mi je u kantonu Sarajevo. Uskoro planiram na trudničko bolovanje, te me zanima koliki je procentualni iznos naknade, u odnosu na moju trenutnu neto platu, koji je poslodavac obavezan da mi isplaćuje, s obzirom da sam dobila informacije o tome da visina naknade nije ista u svim kantonima?
Ela, 17.06.2012
Odgovor: Porodiljska naknada u KS se ostvaruje preko Ministarstva za socijalnu skrb i zaštitu obitelji sa djecom a na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom pa se njima obratite za uslove koje traže da ispunite da bi dobili naknadu i informaciju o procentu naknade
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting