Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani! Moja majka (ima preko 65 godina) posjeduje državljanstvo BiH i Srbije, prebivalište u Sarajevu, ali penziju prima iz Srbije i još uvijek ima srbijansko zdravstveno osiguranje. Na koji način ona može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo, tj. na koji način može "prenijeti" osiguranje? Dobili smo upute o obrascu 109, ali nesigurne upute: je li to zaista adekvatan obrazac? Također, ne znamo šta taj obrazac podrazumijeva, niti gdje se pribavlja. Hoće li ona moći ostvariti obavezno zdravstveno osiguranje, a ne neko privremeno (napominjemo da je sada stalno nastanjena u Sarajevu)?
Jasmina, 05.05.2012
Odgovor: Vaša majka ima pravo kao penzioner Srbije koji živi u BiH da ostvari pravo na zdravstveno osiguranje.Potrebno je da se odjavi iz Srbije i prijavi u BiH, da se odjavi sa zdravstvenog osiguranja u Srbiji, da penziju prima u BiH.Za dalji postupak se obratite u Poslovnicu zdravstvenogosiguranja Centar, ulica Hamdije Kreševljakovića 11.
Pitanje:    krajem februara prebacila sam se u sarajevski kanton,nepuni mjesec nakon toga saznala sam da sam trudna i zanima me koliko moram biti na kantonu da bi imala pravo na porodiljsko a inace sam zaposlena..hvala
Ramiza, 05.05.2012
Odgovor: Pravo na porodiljsko u Kantonu sarajevo možete ostvariti nakon šest mjeseci neprekidnog boravka u KS.
Pitanje:    Postovanje Molim Vas mozete li mi reci nesto o pravima porodilja u sarajevskom kantonu,o porodiljskim primanjima i uslovima kojima sticu to pravo . Hvala
Alma, 04.05.2012
Odgovor: Prava nakon porođaja su regulisana Zakonom o zaštiti obitelji sa djecom, pa se za informacije obratite nadležnoj službi socijalne zaštite pri općini prebivališta.  
Pitanje:    Firma je sa sjedistem Federaciji.Radnica ima mjesto prebivalista u RS a radi u Federaciji i trenutno je na trudnickom bolovanju,komplikacije u trudnoci.Da li je firma obavezna placati 100% bolovanje ili 70% kao sto je zakonom regulisano u Republici Srpskoj s obzirom na njeno prebivaliste u RS? Hvala
Đelma, 04.05.2012
Odgovor: Prava iz zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH i RS su različito regulisana.U vašrm slučaju,  primjenjuje se zakon FBiH i zaposlenik se prijavljuje i ostvaruje pravo na  zdravstveno osiguranje u RS, i po tim propisima se isplaćije naknada za privremenu spriječenost za rad zbog komplikacija u trudnoći.
Pitanje:    u drugom mjesecu sam trudnoce i namjeravam da promjenim firmu pa me zanima kolko moram biti u radnom odnosu da ostvarim prava na porodiljsko...hvala...
Ramiza, 04.05.2012
Odgovor: Zakon o radu nije postavio uslov o dužini radnog staža koji je potreban za ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo ali  je po Zakonu o zaštiti obitelji sa djecom utvrdio uslov za ostvarivanje prava na naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva šest mjeseci neprekidnog boravka u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlena sam u dvije firme na po 4 h. Iznos plaće u jednoj firmi je 824,00 KM -neto u drugoj 400,00 KM - neto. Trudna sam četvrti mjesec i zbog komplikacija sam primorana otići na bolovanje.Imam svu potrebnu dokumentaciju od ljekara. Pitanja su sljedeća: 1. Da li poslodavac isplaćuje 100% plaću a refundira 80%, i je li to po dva osnova ? 2. Kako se računa iznos moje naknade nakon poroda, da li od mojih plaća ukupno iz obje firme ili od prosjeka na nivou Federacije i koji je to procenat? Pronašla sam mnogo odgovora na netu ali različitih, pa vas molim da mi odgovorite, jer su vaše informacije mjerodavne. Unaprijed se zahvaljujem.
Edita, 04.05.2012
Odgovor: Naknada plaće za privremenu spriječenost za rad zbog komplikacija u trudnoći se isplaćuje u iznosu od 100%. Svaki poslodavac će isplatiti svoj dio zaposleniku.Poslodavac se od Zavoda refundira u iznosu od 80% od plaće zaposlenika a maksimalno 80% od prosjeka plaće u Federaciji.Naknadu plaće zbog odsustva zbog porođaja i njege djeteta, nakon porođaja isplaćuje nadležna služba socijalne zaštite pri općini u kojoj živite.Poslodavac i Zavod sa ovom naknadom nemaju ništa.
Pitanje:    Molim Vas na koji nacin mogu pokrenuti postupak za odobrovanje plaćanja prve umjetne oplodne u Kantonu Sarajevo. Imam 35 godina, imam stalni radni odnos u Javnoj ustanovi u Sarajevu. Unaprijed zahvalna!
Elvira, 04.05.2012
Odgovor: Umjetna oplodnja u Kantonu Sarajevo se ne plaća posebno. Finansiranje zdravstvene zaštite se ne vrši po uslugama već u mjesećnim tranšama, tako da se  ne podnose zahtjevi za odobrenje plaćanja vještačke oplodnje.
Pitanje:    Postovani,preselila sam se u Sloveniju,i sad trenutno nemam osiguranja,jer su mi rekli da trebam jednu potvrdu iz Bosne koja se zove "BiH si 3" i "BiH si 7",da imam tu potvrdu imala bi osiguranje,zanima me zasto je Slobenija i Bosna sklopili taj ugovor da mi djeca iz bosne dobijemo tu potvrdu,ako je sklopljen zasto mi je neda Bosna?
Emina, 04.05.2012
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje po Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) se ostvaruje prema mjestu prebivališta.Prema Sporazumu o socijalnom osiguranju potpisanom između Slovenije i BiH, pravo na zdravstveno osiguranje u Sloveniji mogu ostvariti bosanski penzioneri koji su preselili u Sloveniju.Ukoliko ste BH penzioner sa Kantona Sarajevo, obratite se u Poslovnicu zdrtavstvenog osiguranja Centar, ulica Hamdije Kreševljakovića 11, u kojoj ćete dobiti informaciju  o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na zdravstveno osiguranje u Sloveniju.
Pitanje:    Po kojoj vasoj odredbi ne odobravate pokretni zglob na potkoljenoj protezi. Hvala na odgovoru
Tomislav, 03.05.2012
Odgovor: Pravo na bilo koje ortopedsko pomagalo se ostvaruje u skladu sa Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka ("Službene novine kantona sarajevo", broj. 38/07)
Pitanje:    Radi psihičkih smetnji zbog višegodišnje izloženosti frustracijama na poslu, liječen sam na odgovarajučoj klinici. U dijagnozi i otpusnom pismu doslovno stoji da su psihičke smetnje nastupile zbog dugogodišnjih frustracija na poslu. Za vrijeme bolovanja, koje do sada traje 26 mjeseci, za prva 24 mjeseca primao sam 80% plate, a zadnja 2 mjeseca plata mi je isplaćivana u najnižem iznosu. U zadnja dva mjeseca se pred odgovarajućom invalidskom komisijom vodi postupak za utvrđivanje invaliditeta. Molim da mi odgovorite da li se u ovom slučaju može primjeniti zakonska odredba o naknadi plata za vrijeme bolovanja u iznosu od 100 %, koja bi se u ovom slučaju morala isplatiti retroaktivno?
Sindikat, 03.05.2012
Odgovor: Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad se isplaćuje u skladu sa pravilnikom firme.Pravo na refundaciju koju podnosi poslodavac Zavodu je moguče ostvariti naduže za period od 20 mjeseci zbog zakonske odredbe da bolovanje po istoj dijagnozi može trajati najduže godinu dana neprekidno ili dvanast mjeseci sa prekidima u toku dvije kalendarske godine, te mogučnosti da je osiguranik upučen na ocjenu radne sposobnosti na institut za ocjenu radne sposobnostikoja može da traje do šest mjeseci.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting