Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, redovan sam student, osigurana sam preko majcine penzije i sve donedavno sam bila građanin drugog grada,nisam bila prijavljena u Sarajevu i zdravstevne probleme sam rjesavala na studentskoj klinici koja me je upucivala ili na Kosevo ili na kliniku Abdulaha Nakasa.Prije 5 dana sam se prijavila u opcinu Novi Grad Sarajevo ! Kako sada da se prijavim za zdravstveno ,gdje ? da li moram preko studentske klinike ? Hvala unaprijed
Esmira, 02.05.2012
Odgovor: Učenici srednjih škola i redovni studenti visokih škola koji su državljani Federacije Bosne i Hercegovine i imaju prebivalište na teritoriji Federacije a nisu osigurani kao članovi porodice osiguranika imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom obimu kao i članovi porodice osiguranika.         Pravo  na ovaj vid zdravstvene zaštite pripada samo onim licima koja imaju status učenika ili redovnog studenta. Prijavu na osiguranje vrši Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo na osnovu člana 8 tačka 7 Odluke o osnovnom zdravstvenom osiguranju,  preko Porezne uprave F BiH. Za ovjeru knjižice, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, potrebna je potvrda o redovnom školovanju.
Pitanje:    Dobar dan, moja majka je zakaksnila da se prijavi na Zavod za zaposljavanje pa je time izgubila pravo na zdravstveno osiguranje. Da li postoji druga mogucnost kako bi se zdravstveno osigurala. Hvala unaprijed
Alen, 30.04.2012
Odgovor:      Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje - lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, na - žiroračun Zavoda, - vrsta prihoda – 712111, - vrsta uplate – 1068154143, - svrha uplate – obavezno zdravstveno osiguranje.   Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Postovani, Djevojka koja ima 27 god. se operisala prije mjesec dana, i oporavila se prije 10 dana, a jucer je u firmu poslala dokumente sa produzenim bolovanjem. Mozete li mi molim Vas napisati da li je to u redu, i sta da direktor firme uradi ako sumnja da djevojka *koristi* priliku da ne radi? Da li direktor firme ima pravo da joj da otkaz? Hvala
Elma, 28.04.2012
Odgovor: Pravo na odsustvo sa rada zbog privremene spriječenosti za rad (bolovanje), kao i dužinu trajanja bolovanja, utvrđuje ordinirajući ljekar.Ako ste poslodavcu dostavili uredne doznake, po Zakonu o zdravstvenom osiguranju i Zakonu o radu, ne može Vam dati otkaz sa posla.
Pitanje:    Postovani, Student sam u Austriji i redovno sam osigurana preko maminog zdravstvenog osiguranja u Sarajevu. Interesuje me kako na osnovu Ugovora o socijalnom osiguranju izmedju BiH i Austrije mogu ostvariti na besplatno zdravstveno osiguranje u Austriji, kome se trebam obratiti da mi se izda dvojezicni obrazac, koji bih nosila u regionalnu zdravstvenu kasu u Austriji. Na Vasoj stranici stoje informacije za kratkorocni boravak, medjutim s obzirom da studenti iz Republike Srpske ostvaraju na ovaj nacin besplatno zdr. osiguranje tokom cijele godine, a Ugovor ne govori ni o kakvim vremenskim odrednicama, molim Vas da me uputite na pravu adresu, jer do sada sam bespotrebno bila dvostruko osigurana. Nadam se da mi mozete pomoci.
Jasmina, 27.04.2012
Odgovor: Na osnovu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Austrije i Bosne i Hercegovine, ne možete dobiti dvojezični obrazac za vrijeme školovanja u Austriji.Kako vam je već poznato, možete dobiti dvojezični obrazac kjoji se izdaje na priod od 30 dana u toku kalendarske godine.Zdravstveno osiguranje na koje se pozivate Vam važi za liječenje u Kantonu Sarajevo i bez posebne saglasnosti za hitne slučajeve ne može se koristiti ni u drugim kantonima.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite na pitanje ko snosi troškove liječenja neosiguranog lica u slučaju kada je takvu lice primljeno u bolnicu kao hitan slučaj i po kojoj proceduri, te kojim je propisom to pitanje regulisano? Hvala.
Marko, 27.04.2012
Odgovor: Nažalost, niko nije preuzeo snošenje troškova zdravstvene zaštite za neosigurana lica, tako da oni sami plaćaju sve zdravstvene usluge.
Pitanje:    Poštovani,nakon infrakta i zbog preduge liste čekanja (5-6 mjeseci) na kliničkom centru Koševo, sugerirano mi je da uradim koronografiju na klinici za srce u Tuzli . Zanima me imam li pravo da troškove snosi ZZO KS, odnosno gdje mogu podnijeti zahtjev, zaposlen sam u KS. LIJEP POZDRAV HVALA
Midhat, 20.03.2012
Odgovor: Za priznanje navedenih troškova,potrebno je da imate preporuku KCU Sarajevo ptrethodnu saglasnost ZZOKS.
Pitanje:    Molim Vas da mi kazete kako da ja osiguram svoju porodicu, posto smo mi drzavljani Makedonije.Zena ne radi jer je domacica ali ima dozvolu za prvremeni boravak. Imam dva sina, jedan je drugi razred srednje skole, a drugi je sedmi razred osnovne skole. Skoluju se u Sarajevu i imaju privremeni boravak u BiH. Takoder ja imam dozvolu za rad i privremeni boravak u BiH i osigruran sam u Pio-mio.
Hakjif, 19.03.2012
Odgovor: Vi kao zaposleno lice možete po tom osnovu imati i zdravstveno osiguranje. Vaša porodica može da se zdravstveno osigura uplatom u iznosu od 5% od prosjeka u Federaciji. Za početak osiguranja plaća se šest mjeseci unazat i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani, Živim u Sarajevu sa suprugom koja je u drugom stanju i prestala je da se vodi kao da je u radnom odnosu. Zanima me kakve ona novčane pogodnosti ima ???
Damir, 18.03.2012
Odgovor: Za odgovor se obratite u Ministarstvo za zaštitu porodice sa djecom u KS jer je to u njihovoj nadležnosti.
Pitanje:    Kćerka je bila korisnik poredicne penzije poslije smrti oca,sad u martu je navrsila 25 god.i prestalo je pravo penzije,jos uvijek je redovan student.Molim vas da mi kazete na koji nacin je mogu zdravstveno osigurati,moze li na moje osiguranje dok ne diplomira moji doprinosi redovno uplaceni. unaprijed veliko hvala.
Enisa, 16.03.2012
Odgovor: Redovni studenti do navršenih 26 godina života mogu biti zdravstveno osigurani kao član porodice.
Pitanje:    Poštovani. Radim kao deminer, prošle godine sam 8 mjeseci radio za poslodavca koji nije uplatio ni dinara za pio mio iako imamo uredne ugovore o tadu tako da nismo imali ni materijalno sa birova,Dali mogu nekako ostvariti ova svoja prava ( i može li on snosizi sankcije zbog toga ako podnesem tužbu )hvala.
Insan, 16.03.2012
Odgovor: Pokušajte ostvariti svoja prava preko inspektora rada, pa ako to ne uspije podnesite tužbu sudu.         
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting