Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Obzirom da zivim sa mamom kojoj je dijagnosticiran 4 stadij karcinoma pluca sa metastazom na mozgu doktorica mi je dala bolovanje. Kako nas cekaju tretmani kemoterapije i zracenja, da li mogu produziti bolovanje na Komisiji?
Tanja, 01.03.2012
Odgovor: Prema Pravilniku o načinu, postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede na radu, njega člana može najduže trajati do 15 dana.
Pitanje:    Imala sam zdravstvenih problema koji su uspješni riješeni boravkom u bolnici(2 dana).Oporavljam se oko 10 dana nakon izlaska iz bolnice.Kako će se tretirati moje bolovanje,tj. hoću li dobiti platu u 100% iznosu ili će biti umanjena?Napominjem da nisam bila na poslu ukupno 7 radnih dana,što će biti opravdano doznakama za bolovanje. Srdačan pozdrav!
Fehima, 29.02.2012
Odgovor: Zakonomo zdravstvenom osiguranju (Službene novine Federacije BiH", br.30/97,7/02, 70/08 i 48/11) utvrđeno je da je prvih 42 dana privremene spriječenosti na teret poslodavca. Iznos naknade plaće se utvrđuje Pravilnikom firme u kojoj radite pa se raspitajte u svojoj firmi oko procenta naknade koji po zakonu ne može biti niži od 80% od osnovice.
Pitanje:    Postovani, Redovan sam student i imam 23 godine, roditelji mi nisu zdravstveno osigurani, da li ja imam pravo na besplatno lijecenje po pravu da sam redovan student i nisam navrsila 26 godina? Kako nemam ni zdravstvenu knjizicu da li je moguce da se javim na studentsku polikliniku sa indeksom ili je moram izvaditi i gdje to mogu obaviti? Hvala mnogo!
Amra, 28.02.2012
Odgovor: 1.   Učenici srednjih škola i redovni studenti visokih škola koji su državljani Federacije Bosne i Hercegovine i imaju prebivalište na teritoriji Federacije a nisu osigurani kao članovi porodice osiguranika imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom obimu kao i članovi porodice osiguranika. Članovi porodice učenika i studenata (supružnik i djeca) imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice. Pravo na ovaj vid zdravstvene zaštite pripada samo onim licima koja imaju status učenika ili redovnog studenta.          Prijavu na osiguranje vrši Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo na osnovu člana 8 tačka 7 Odluke o osnovnom zdravstvenom osiguranju,  preko Porezne uprave F BiH. Za ovjeru knjižice, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, potrebna je potvrda o redovnom školovanju.
Pitanje:    Poštovani, Postoji li mogučnost formiranja fonda unutar zdrvstvenog osiguranja koji bi prilikom uplačivanja socijalnog i penzionog od strane poslodavca na račun uposlenika bila odvijena 1,00KM za taj novi fond u kojem bi bila sredstva za bolesnike kojima hitno trebaju značajna sredstva za liječenje unutar ili van zemnje, a Vaše osiguranje to nije u mogučnosti pokriti. Zaista se suočavamo sa velikim brojem slučajeva kojima su ta sredsta potrebna, a često nema dovoljno vremena da se prikupe. Svakome od nas bi ta sredstav mogla zatrebati. Koliko god se trudimo da svi pomognemo tim ljudima, mislim da bi mogli zajedno učiniti više. Ne znam da li ćete imati sluha za ovaj prijedlog, ali i sam imam teškog bolesnika u kući, i na svu sreću financiski mu možemo pomoći, ali nema svatko tu sreću. 1,00KM na minimalnih 200-250 KM koje je moguće uplatiti tko je prijavljen na minimalac od 310,00 KM mislim da nije velik novac, a možemo svaki dan nekome spasiti život. U koliko postoji bilo kakva mogućnost za formiranje ovog fonda, pa makar bilo potrebno podpisanje peticije, zaista veliki broj građana bi pristalo na ovo. S Poštovanjem, Jug Grizelj
Jug, 26.02.2012
Odgovor: ideja je vrijedna pažnje.Svjeoci smo svakodnevnih apela za prikupljanje pomoći za liječenje naših sugrađana. Ne znamo da li ste upoznati da u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja koje se finansira iz doprinosa, dio stope od 9% se izdvaja za federalni fond solidarnosti. Tako prikupljena sredstva u Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja se koriste za finansiranje vertikalnog programa zdravstvene zaštite, odnosno za finansiranje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite. Uvođenje bilo kakvog dodatnog plaćanja pa makar i samo 1,00 KM, pozitivnom  zakonskom regulativom nije dozvoljeno, pogotovo da to urade zavodi zdravstvenog osiguranja. Ovakav prijedlog bi mogli uputiti Skupštini Federacije BiH, ili ako mislite samo za Kanton Sarajevo, Skupštini Kantona, jer je to iz domena njihove nadležnosti.
Pitanje:    Postovani, vec preko mjesec dana sam na bolovanju zbog rizicne trudnoce (u 17-oj nedelji) i za koji dan (27. 02. ) idem na komisiju radi produzenja bolovanja. Zanima me da li tokom ovakve vrste bolovanja (odsustva sa posla) imam pravo na 100% plate? Hvala
Maja, 25.02.2012
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/97,7/02, 70/08 i 48/11), u članu 47. je utvrđeno da naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice imaju žene za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem.
Pitanje:    Poštovani,u januaru je moje dijete provodilo raspust u Minhenu(Njemačka). Prilikom igranja u parku je pala i došlo je do intervencije hitne pomoći i pregleda ljekara u bolnici. Kada su mi poslali račune uredno sam predala dokumentaciju da mi se refundiraju sredstva i tek tada dobijam informaciju da smo trebali imati poseban obrazac prije odlaska na put. Obzirom da mi je dijete korsnik pumpice zbog bronhitisa, prije odlaska sam otišla kod njenog ljekara da obavimo pregled i da najvim da odlazi. Niti jednom mi nije spomenula da bi trebala uzeti taj obrazac. Šta da radim u ovom slučaju, troškovi su za mene u ovom momentu jako visoki? Unaprijed hvala
Jasminka, 24.02.2012
Odgovor: Tačno je da ste trebali imati odgovarajući obrazac koji bi omogučio u inostranstvu liječenje u hitnom slučaju. Obzirom da niste imali obrazac, možete podnijeti zahtjev u ZZOKS, Komisiji za pomoć za liječenje u inostranstvu za pomoć u eventualnom snošenju dijela troškova. Za podnošenje zahtjeva potrebna je medicinska dokumentacija i dokaz da je račun u inostranstvu plaćen.Pomoć se može odobriti do 10.000 KM.
Pitanje:    Poštovani, odnedavno imam stalno prebivaliste u Kantonu Sarajevo i promijenio sam i licnu kartu. Zanima me sta je potrebno uraditi da bi se zdravstveno osigurao ovdje. Napominjem da radim u državnoj firmi u SBK-u. Sta je to sto firma treba uraditi, sta ja i koji su mi dokumenti potrebni da bih se mogao zdravstveno osigurati u KS? Hvala unaprijed, Srdacan pozdrav
Mirza, 23.02.2012
Odgovor: Potrebno je da Vaša firma podnese prijavu na zdravstveno osiguranje u Poreznu upravu KS u općini u kojoj imate prebivalište.Podnošenjem prijave i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje se plaća u ZZOKS.
Pitanje:    Poštovani, živim na području Kantona Središnja Bosna. Zaposlena sam u stranom predstavništvu u Sarajevu i u Sarajevu mi se uplaćuju svi doprinosi. Zanima me, da li doprinose za zdravstveno osiguranje treba prebaciti na mjesto stanovanja radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. Hvala
Nina, 23.02.2012
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje a time i pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Na osnovu toga i doprinos za zdravstveno osiguranje mora biti uplaćen u mjestu prebivališta zaposlenika.Ako Vaš poslodavac to nije uradio, krši zakon i tražite da Vam dopros uplati u mjesto prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, da li je poslodavac dužan da plati račune liječenja svoga uposlenika a isti je osiguran i ima redovna primanja, odnosno bolovanje. Naime, radi se o povredi na radu, uposlenik je iz Sarajeva a dostavio nam je račune iz privatnih zdravstvenih ustanova iz Zenice. Drugo pitanje : Poslodavac uposleniku isplaćuje punu plaću u vidu bolovanja već 5 mjeseci te nas zanima da li važi zakon o isplati bolovanja u iznosu od 80% prosječne federalne plaće ako se radi o povredi na radu. Unaprijed hvala.
Tvrtko, 23.02.2012
Odgovor: Zakonom ozdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), u članu 81. utvrđeno je da za povredu na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osiguranika, pravno ili fizičko lice osigurava u cijelosti sredstva za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu koja su utvrđena članom 36. istog Zakona. Članom 42. je utvrđeno da  naknada plaće zbog privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja iznosi 100% od osnovice i isplećauje se na teret poslodavca dok privremena spriječenost za rad traje. Međutim, iako je obaveza poslodavca da snosti troškove liječenja za zaposlenika koji je spriječen za rad povredom na radu ili profesionalnim oboljenjem, pri tome se priznaju troškovi zdravstvenih ustanova sa područja gdje poslodavac ima sjeište isključivo iz javnog zdravsta, a od privatnih zdravstvenih ustanova samo ukoliko s njima ima zaključen ugovor.
Pitanje:    Kako mogu dodati svoga supruga naknadno na svoje zdravstevno osiguranje? Moj suprug je nedavno dobio BiH drzavljanstvo tako da ga sada mogu dodati na svoje osiguranje. Lp
Edina, 22.02.2012
Odgovor: Prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje izravno Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnose : članovi porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave.     Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog  ili izvanbračnog supružnika, Potrebna je dokumentacija: - vjenčani list ili kućna lista, - lična karta osiguranika, - lična karta supružnika, - potvrda da nije evidentiran kao penzioner ili aktivni osiguranik u BiH, - potvrda Porezne uprave  da nije obveznik uplate doprinosa po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting