Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Osiguranik sam na Tuzlanskom kantonu , a radim u Sarajevu .Interseuje me kako ostvariti zdravstveno osiguranje u Sarajevu za porodicu ili samo za djecu a da nemijenjam mjesto prebivališta . Pošto radim u Sarajevu jednostavnije mi ih je voditi u Sarajevo u neku zdravstvenu ustanovu kad pođem na posao , nego moram izgubiti cijeli dan da ih vozim u Tuzlu , pored toga mislim ih ovdje upisati u školu .
Smajo, 21.02.2012
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje a time i pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika, tako da ni Vi niti članovi Vaše porodice ne možete koristiti zdravstvenu zaštitu u KS (osim u hitnom slučaju), osim ako ne promjenite mjesto prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, Osiguranik sam ZZO KS, ali sam zadnju godinu dana zaposlena u firmi u Tuzli. Zanima me mogu l,i i na koji način, koristiti i refundirati uplate za neke zdravstvene usluge i nabavku lijekova u Tuzl? Da li je moguće dobiti recepte za 3 mjeseca za hronična oboljenja? Hvala!
Amira, 21.02.2012
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje a time i pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika.Zdravstvene usluge koje ste imali izvan Kantona Sarajevo, mogu se priznati samo ukoliko su urađene po preporuci KCU Sarajevo ili je ZZOKS priznao kao hitan slučaj za koji je u toku liječenja morao dati saglasnost.
Pitanje:    Postovani, zaposlenik koji se nalazi u stalnom radnom odnosu dozivio je povredu na radu, te je isti lijecen na klinici u Tuzli. Firma je redovno uplacivala doprinose za zdravstveno osiguranje. Međutim nakon zavrsenog lijecenja Klinički centar je firmi fakturisao troškove liječenja. Da li je to moguće, obzirom da su redovno uplaćivani doprinosi i ako jeste u kojem zakonu takvo tumaćenje ima uporište? Drugo pitanje je, ako je to moguce, za sta onda sluzi redovna mjesećna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje? p.s. Firma je platila fakturu!!!
Amela, 20.02.2012
Odgovor: Zakonom ozdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), u članu 81. utvrđeno je da  za povredu na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osiguranika, pravno ili fizičko lice u osigurava u cijelosti sredstva za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu koja su utvrđena članom 36. istog Zakona. Redovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje služi za zdravstvenu zaštitu vaših zaposlenika izvan povrede na radu ili provesionalnog oboljenja, kao  i za zdravstvenu zaštitu članova njihovih porodica.
Pitanje:    Poštovani, U radnom sam odnosu, imala sam veliki problema sa poslodavcem, pa sam otvorila bolovanje. Zanima me da li mi poslodavac može dati otkaz ako mi je to usmeno naglasio. Unaprijed hvala!
Elvira, 19.02.2012
Odgovor: Po Zakonu o radu, otkaz ne može dobiti zaposlenik dok je odsutan sa posla zbog bolesti. Međutim, praksa pokazuje da se zakon vrlo često krši.Ukoliko ne možte da riješte Vaš problem sa poslodavcem mirnim putem, pokušajte preko sindikalne organizacije ili insektora rada.
Pitanje:    Poštovani, Ovjerio sam knjižicu prije početka akademske godine uz priloženu potvrdu o studiranju. Mene zanima da li ja moram svakog mjeseca ovjeravat knjižicu, bez obzira što u legitimaciji u rubrici 'produženje važnosti zdrav. legitimacije' stoji da 'važi do kraja osmog mjeseca tekuće godine'. Unaprijed Hvala!
Ajdin, 19.02.2012
Odgovor: Bez obzira što ste na početku školske godine priložili potvrdu za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, zdravstvenu legitimaciju morate imati ovjerenu u mjesecu u kojem koristite zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Ja, Alija Sabeta, sa prebivalistem u BPS Kantonu imam li pravo na zdravstvenu zastitu u kantonu sarajevo, zbog velike udaljenosti do ambulante i raznih vremenskih nepogoda stim da sam rodjen 1925 god.?Molim vas da odgovorite na moje pitanje!!!
Semir, 18.02.2012
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje prema mjestu prebivališta. Da biste se mogli zdravstveno osigurati, a time imati pravo na liječenje u KS, morate u KS imati prebivališe.
Pitanje:    zivim u ilijasu,nemam zdravstveno osiguranje zeljela bih sama sebi uplatiti sta treba da uradim detaljnije mi objasnite
Sanela, 18.02.2012
Odgovor: ·       Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje - lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, na - žiroračun Zavoda, - vrsta prihoda – 712111, - vrsta uplate – 1068154143, - svrha uplate – obavezno zdravstveno osiguranje.   Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, koji je postupak prilikom promjene prezimena ? Kako mjenjam zdravstvenu knjizicu. Hvala !
Mirjana, 18.02.2012
Odgovor: Prijavu o promjeni u zdravstvenom osiguranju podnosite u Poresku upravu pa se njima obratite u vezi sa potrebnom dokumentacijom.
Pitanje:    Koji mi dokumenti trebaju da bih imala studentsko osiguranje? Hvala unaprijed !
Alma B., 17.02.2012
Odgovor: Redovnim studentima od 26 – 30 godina života, nakon dostave   potrebne dokumentacije:   -            zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje, -            potvrda da je redovan student, -            kopija lične karte sa područja Kantona Sarajevo, -            uplata doprinosa za tekući mjesec, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .  Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani,na bolovanju sam preko 42 dana(više od 20 mjeseci)poslodavac mi uplaćuje 80% federalnog prosjeka plaće.Ljekar koji"popunjava" doznake kaže da nemože zaokružiti profesionalnu bolest ni povredu na radu iako sva medicinska dokumentacija(otpusna pisma sa klinika,nalaz medicine rada odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju) po mišljenju ljekara specijalista tvrde suprotno.Molim vas,kome da se obratim i kako da riješim ovaj problem,jer ni ZAVODU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA nije u interesu da refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zbog "volje"pojedinca.
Amela, 17.02.2012
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/07,7/02, 70/08 i 48/11) je u članu 60. je utvrđeno da bolovanje po istoj dijagnozi može najduže trati 12 mjeseci ili sa prekidima 24 mjeseca, kada osiguranik mora ici na ocjenu radne sposobnosti. Ukoliko se radi o povredi na radu ili profesionalnom oboljenju, privremena spriječenost za rad traje do izlječenja i u cijelosti je na teret poslodavca.Da bi se bolovanje tretiralo kao takvo, bilo je potrebno u roku od tri dana to prijaviti inspektoru rada i Zavodu zdravstvenog osiguranja, što ste mogli i sami učiniti. Ukoliko smatrate da su vam prava iz radnog odnosa povrijeđena, obratite se inspekciji rada u općini u kojoj je sjeište firme.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting