Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Da li vršite refundaciju novca za Epipen inekciju, i šta je potrebno od papira da se obezbjedi. Također gdje se predaje zahtjev?
Kenan, 23.03.2018
Odgovor: Postupak za ostvarivanje refundacije novčanih sredstava utrošenih za nabavku lijekova koji nisu obuhvaćeni važećom Listom lijekova Kantona Sarajevo provodi Komisija za lijekove ZZOKS .Potrebno je predati zahtjev na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran lijek,prijavu CIPS-a,originalni račun apoteke u kojoj je kupljen,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Postovani, Vlasnik obrta ima li pravo na bolovanje ( do I preko 42 'dana ), I pod kojim uslovima. Lijep pozdrav Selvera P
Selvera, 23.03.2018
Odgovor: U zavisnosti o kojem se obrtu radi ,Vlasnik ima pravo na refundaciju bolovanja preko 42 dana . Najbolje je  lično doći i informisati se u jednoj od poslovnica Zavoda (u zavisnosti gdje je sjedište firme) o načinu obračuna naknade za bolovanje preko 42 dana za određene obveznike za 2018.g., s obzirom da sada nemamo dovoljno informacija koji je obrt u pitanju.
Pitanje:    Poštovanje... Molim vas da mi objasnite na koji način ja kao penzioner mogu osigurati suprugu i šta od. papira moram imati da bi to uradio? Hvala.
Eldin, 23.03.2018
Odgovor: 1.       Za osiguranje supruge potrebna dokumentacija: 2.      - Vjenčani list, ne stariji od 6.mjeseci; 3.       -Prijava na Cips-a ne, starija od 6. mjeseci; 4.      - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BIH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik; 5.       -Obrazac ZO-3.prijava člana na zdravstveno osiguranje; 6.       -Zdravstvena legitimacija.  Obrazac ZO-3 i zdravstvenu legitimaciju  možete naći u ispostavama Zavoda zdravstvenog osiguranja, te ih odnesete u PIO/MIO FBiH da  popune  i ovjere. Ukoliko je vanbračni supružmik treba rodni list , ne starije od 6 mjeseci umjesto vjenčanog lista.  
Pitanje:    Poštovani, Dijete od 15 godina, završen 9 razred osnovne škole, upisao je vanredno 1. razred srednje škole. Do sada bio na očevom zdravstvenom osiguranju. Kako može dobiti daljnje zdravstveno osiguranje. Hvala.
Selma, 23.03.2018
Odgovor: Djeca koja su navrsila 15 godina, odnosno stariji maloljetnici do 18 godine zivota, a nisu zavrsili osnovno skolovanje ili se po zavrsetku osnovnog skolovanja nisu zaposlili, ako su se prijavila zavodu za zaposljavanje, ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u smislu odredbe clana 19. tacka 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Stoga, neophodno je da se djete odjavi sa ocevog osiguranja na nacin da ocev poslodavac popuni i ovjeri ZO-1 obrazac, koji se kupuje u jednoj od nasih ispostava, te da se isti podnese referentu zdravstvenog osiguranja u najblizu ispostavu. Slijedom navedenog, neophodno je da se obratite Zavodu za zaposljavanje.
Pitanje:    Postovanje, otac mi je nedavno preuzeo elektronske knizice, medjutim moju nije mogao da ovjeri jer nije imao potvrdu sa fakulteta o zdravstvu pa me sad zanima da li ja mogu da predam tu potvrdu s obzirom da mi je otac na sluzbenom putu i nece ga biti neko vrijeme ?
Alem, 22.03.2018
Odgovor: Mozete Vi dostaviti potvrdu sa fakulteta, kojom dokazujete da ste redovan student, a na temelju koje ce Vam se u zdravstvenu legitimaciju unijeti zabiljeska o vazenju iste, nako cega ce Vam se ovjeriti zdravstvena legitimacija, ukoliko bude bilo potrebe za tim.
Pitanje:    Poštovani, moje pitanje je: koji je maksimalan period refundacije troškova naknade plaće poslodavcu od strane ZZO-a? Hvala unaprijed.
Mirza, 22.03.2018
Odgovor: Odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (na osnovu člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo broj 4/00 i 18/02), a u vezi sa članom 47. Stav3., 57 stav 3. I 60 stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH broj 30/97 i 7/02) koju je donio Upravni odbor  Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 19.02.2004.g. kaže u Član 7. Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osigurano lice ima u trajanju od 14 mjeseci   Član 8. Ako nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja ne donese ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku utvrđenom u članu 60. Stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zavod će i dalje isplaćivati naknadu plaće osiguraniku, a najduće do 6 mjeseci, računajući od isteka prava na naknadu utvđenu u članu 7. Ove Odluke  Dakle, pravo na naknadu plaće  za vrijeme privremene spriječenosti za rad osigurano lice ima u trajanju od najduže 20 mjeseci !
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za informaciju na koji naćin je moguće izvršiti promjenu prezimena u zdravstvenoj knjižici i koji su dokumenti potrebni.Hvala. Srdačan pozdrav
Alma, 22.03.2018
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, Vasa obaveza je da kupite zdravstvenu legitimaciju, te da vam poslodavac stavi otisak pecata, i da je nakon toga podnesete referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li po osnovu ugovora o djelu mogu da ostvarim pravo na zdravstvenu zaštitu, shodno tome što se u ugovoru o djelu izdvaja novac za Zdravstveno osiguranje.
Amar, 22.03.2018
Odgovor:  Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ugovor o djelu nije osnov za sticanje svojstva osiguranika.
Pitanje:    Postovanje, mama je imala mozdani udar, otpustena iz bolnice i na otpusnom pismu pise da koristi pelene. Njen ljekar porodicne medicine opecatio papir koji treba da predamo u zzo ali nam u zzo kazu da pecat mora staviti specijalista. Mozete li mi reci sta mi sve od papira treba i ko treba da potpise i opecati te papire da se vise ne vracamo sa saltera i da mama konacno dobije pelene. Hvala.
Ranka, 20.03.2018
Odgovor: Prema "Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka", konkretno za plene, trebate kako vam je i na šalteru rečeno za prvo odobrenje dostaviti nalaz specijaliste, odnosno otpusno pismo i obrazac ovjeren od  specijaliste –urolog, neurolog, neuropsihijatar . Kod sljedećeg utvrđivanja prava obrazac ovjeren od strane izabranog doktora.  
Pitanje:    Poštovanje Možete li reći ko u Kantonu Sarajevo ima pravo na besplatan pacemaker? Naime, penzioneru je prije nešto više od 10 godina ugradnja pacemakera preko Zavoda zdravstvenog osiguranja spasila život. Sada mu uskoro ističe postojeći pacemaker i ima li pravo na besplatnu zamjenu ? Penzija mu je 440 KM i bivši je borac?
Elma, 20.03.2018
Odgovor: Prema "Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka", Pacemaker se odobrava trajno.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting