Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, na bolovanju sam zbog urađenog operativnog zahvata. 19.12. je bilo punih 42 dana bolovanja, doktor me uputio na komisiju zbog produženja bolovanja, na kojoj sam bila 16.12. i dobila još 20 dana bolovanja. Sad me zanima od kada se računa ovih 20 dana komisijskog bolovanja, od dana kad je isteklo punih 42 dana bolovanja, ili od dana komisijskog pregleda?
Almira, 29.12.2011
Odgovor: Poštovani, nakon bolovanja u trajanju od 42 dana koje je na teret obveznika obračuna i uplate doprinosa, Komisija utvrđuje potrebu za daljim bolovanjem.Ukoliko Komisija utvrdi potrebu za daljim bolovanjem, produžetak  bolovanja se računa od dana isteka bolovanja od 42 dana.
Pitanje:    Uvaženi, pokušavala sam dobiti informacije putem vaših telefona ali nijedan nije u funkciji. Imam pitanje gdje mogu da dobijem ili da učitam elektronsku verziju formulara za izbor ljekara, posto isti nisam dobila. Ukoliko imate formula možete mi ga putem email-a poslati. Inače ovjeravam knjižice u poslvonivi na Skenderiji, pa me zanima da li tamo mogu da možda dobijem te formulare. Unaprijed hvala    
Tijana, 29.12.2011
Odgovor: Poštovana, Obrasce Izjava o izboru doktora porodične/obiteljske medicine i doktora stomatologije (koja se izlistava sa Vašim podatcima), možete preuzeti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u kojoj ovjeravate i zdravstvenu knjižicu.
Pitanje:    Postovani, Imam 40 god. nezaposlena. Zeljela bih osigurati samu sebe (na osnovu "Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) i Odluke o načinu utvrđivanja osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:29/09).... Molim da mi kazete sta je potrebno da bih ovo ostvarila? Ljekarsko uvjerenje? Koje su ustanove ovlastene za izdavanje ovakvih uvjerenja? Koji su jos dokumenti potrebni? Gdje se predaju? Hvala
Sabina, 09.01.2012
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu u procentu 5% na prosječnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, prema Odluci o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Potrebnadokumentacija - lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, - listing PIO-a ili potvrda da lice nije aktivni osiguranik, - izjava potpisana u poslovnici da lice nema status osiguranika i da nije korisnik inozemne penzije, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najmanje 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, na - žiroračun Zavoda, - vrsta prihoda – 712111, - vrsta uplate – 1068154143, - svrha uplate – obavezno zdravstvenoosiguranje. -zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Postovani:Stigao sam iz Njemacke ovdje u Sarajevo gdje imam i adresu i namjeru ostati do nove 2012 godine. Njemacko zdravstveno osiguranje AOK- Die Gesundheitskasse mi je izdalo obrazac BH 6 sa naznakom (x) korisnika penzije. U zavodu zdravstvenog osiguranja kanton Sarajevo na salteru za strana osiguranja Gospodja sluzbenica mije odbila uvaziti obrazac BH 6 i ispostaviti Bolesnicki list za inostranog nosioca osiguranja . Gospodja sluzbenica je to obrazlozila da sam penzioner i da imam adresu u Sarajevu i da zali da u tom slucaju mi nemoze ispostaviti Bolesnicki list vec da moje eventualne ljekarske usluge i lijekovi platim u novcu koji cu u mom povratku u Njemacku traziti od tamo zdravstvenog osiguranja. Ako je Gospodja sluzbenica u pravu zasto mije AOK izdala uopste BH 6. Kada mene kao Njemackog penzionera stiti moje Njemacko osiguranje u ovoj BiH ciji sam istovremeno i ja Drzavljanin . Unaprijed zahvalan.
Ramiz, 12.10.2011
Odgovor: Sporazumom potpisanim sa SR Njemačkom koji je Bosna i Hercegovina preuzela Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji je se u Bosni i Hrcegovini primjenjuju kao republički Zakoni («Službeni list R BiH», broj: 2/92)  kao i svim sporazumima koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa drugim državama ili je preuzela ranije potpisane sporazume, regulisano je da inostrani penzioneri i članovi njihovih porodica koji imaju stalno prebivalište u Bosni i Hercegovini, koriste zdravstvenu zaštitu na osnovu zdravstvene legitimacije izdate u poslovnici zdravstvenog osiguranja koja je nadležna po mjestu prebivališta, a na osnovu obrasca prijave inostranog nosioca osiguranja propisanog sporazumom.               Inostrani penzioneri i članovi njihovih porodica, kao i drugi inostrani osiguranici koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave, koriste zdravstvenu zaštitu na osnovu «Bolesničkog lista» izdatog na osnovu odgovarajučeg obrasca inostranog nosioca osiguranja. Korištenje zdravstvene zaštite na osnovu «Bolesničkog lista» ograničeno je na hitnu medicinsku pomoć, što po njemačkim propisima uključuje i bolničko liječenje.Takođe je ograničeno i vrijeme trajanja osiguranja i veže se za period dozvoljenog boravka u Bosni i Hercegovini.           U konkretnom slučaju za Vas koji imate stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini, što je dokazano posjedovanjem lične karte, ne može se izdati «Bolesnički list» jer se taj obrazac izdaje samo za vrijeme privremenog boravka u drugoj zemlji.           Po našim propisima jedno lice  ne može imati dva prebivališta           Da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu, postoje dvije mogućnosti:           - da se odjavite iz Bosne i Hercegovine i da kao njemački osiguranik koristite zdravstvenu zaštitu na osnovu «Bolesničkog lista» u trajanju dozvoljenog privremenog boravka u Bosni i Hercegovini a koji ne može biti duži od godinu dana, ili          - ako se odlučite da Vam prebivalište bude u Bosni i Hercegovini, potrebno je da se odjavite iz Njemačke i da Vas nadležni njemački organ prijavi kao svog osiguranika na zdravstveno osiguranje u Bosni i Hercegovini.
Pitanje:    Vanredan sam student prve godine fakulteta.. Potrebno mi je zdravstveno osiguranje koje sam dosad imala preko majke koja je vec duze vrijeme na birou.. Prema informacijama ne mogu ga (zdravstveno osiguranje) ostvariti osim ako se i ja ne prijavim na biro.. Dijete sam razvedenih roditelja i redovno primam alimentaciju.. Zanima me da li cu izgubiti pravo na nju (alimentaciju) ako se prijavim na biro i da li postoji neka druga mogucnost uz pomoc koje bih se uspjela zdravstveno osigurati, a da pri tome ne izgubim alimentaciju??
Lamija, 12.10.2011
Odgovor: Kao vanredan student možete ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje pod uslovom da se u roku od 90 dana od završetka školske godine ili zadnjeg ispita prijavite Zavodu za zapošljavanje. Ako ste taj rok propustili, možete sami da se zdravstveno osigurate tako što bi plaćali 5% od prosječne isplaćene plaće u FBiH i to za početak 6 mjeseci retroaktivno i tekući mjesec. Pravo na alimentaciju se utvrđuje po presudi suda a daje se licima koja nemaju vlastiti izvor sredstava za izdržavanje tako da prijavom na Zavod za zapošljavanje ne gubite alimentaciju.
Pitanje:    1. Kako mogu dobiti i gdje trebam predati obrazac za odabir doktora porodične medicine i doktora stomatologije, obzirom da sam od dana poziva osiguranim licima, do momenta slanja obrazaca promjenila adresu stanovanja. 2. Da li mogu dobiti i predati obrasce i za ostale članove domaćinstva. Hvala
Subha, 12.10.2011
Odgovor: Osigurana lica, kojima radi netacnih podataka nisu dostavljeni obrasci   Izjava o  slobodnom izboru doktora porodicne medicine i doktora  stomatologije, iste   mogu preuzetu licno u Poslovnicama Zavoda.  Popunjene obrasce Izjava, za Vas i članove porodice,   u što kracem roku, trebate dostaviti izabranom doktoru, kako bi mogli nesmetano koristiti usluge porodicne medicine.
Pitanje:    Postovani,preko supruga sam bila osigurana dok je on bio na birou,sada se zaposlio u firmi koja je u opstini Ilidza,a nase mjesto boravka je Novo Sarajevo.U koju poslovnicu trebamo predati prijavu za clana porodice,opstinu u kojoj je firma ili opstinu prebivalista?
Samanda, 12.10.2011
Odgovor: Prijavu mozete podnijeti u bilo koju poslovnicu zdravstvenog osiguranja ali je pravilo da se podnosi prema sjedištu firme.
Pitanje:    Da li zzo pokriva troškove liječenja oboljenja rožnjače- keratokonus, koje se trenutno može isključivo i jedino uraditi u privatnoj poliklinici i cijena po oku je 1000 eura. Operacija je hitna na lijevom oku, desno može da sačeka.
Nedreta, 12.10.2011
Odgovor: Sve vrste liječenja i operativnih zahvata za koje odgovarajuća klinika KCU izda potvrdu da se ne radi kod nas a neophodne su zbog ugrožavanja zdravlja , mogu se refundirati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani, nedavno nam se u stanu desila pljacka gdje su odneseni svi dokimenti. Osobne karte smo izvadili,pa nas zanima gdje mozemo izvaditi nove zdravstvene knjizice i koja je procedura za to? Ja sam redovan student i posjedujem potvrdu nove skolske godine. Sta i jos pored toga treba? Unaprijed zahvlajujem!
Armin, 12.10.2011
Odgovor: Procedura je jednostavna.Obratite se u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja gdje ste inače ovjeravali zdravstvene legitimacije gdje će te izvaditi nove.
Pitanje:    Moj otac prima zdravstveno osiguranje i penziju iz BiH, u mjestu prebivališta u Hrvatskoj. U koliko se on odluči za povratak u BiH, da li treba da na osnovu lične karte BiH da dobije potvrdu prebivališta iz MUP-a, te da li se sa potvrdom prebivališta i ličnom kartom BiH (određenoga grada), može javiti u Zavod zdravstvenoga osiguranja i Zavod PIO/MIO ? Da li onda ti zavodi mogu, na osnovu toga iz konkretnoga grada poslati rješenje u Federalne centre koji će na osnovu toga znati da će se zdravstvena i penziona vrijednost slati u BiH a ne više u Hrvatsku.
Gordan, 12.10.2011
Odgovor: Penzioner iz FBiH sa prebivalištem u FBiH ima pravo na zdravstveno osiguranje u kantonu u kojem ima prebivalište.Obzirom da je vaš otac koristio zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj, potrebno je da se odjavi iz Hrvatske, da podnese zahtjev PIO/MIO za isplatu penzije u FBiH i da podnese zahtjev u Zavod zdravstvenog osiguranja za odjavu iz Hrvatske. Nakon toga, PIO/MIO podnosi prijavu na zdravstveno osiguranje putem Porezne uprave.Nakon podnošenja prijave u Poreznu upravu, u ZZO dobija zdravstvenu legitimaciju.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting