Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite na slijedece pitanje.Dali je to tocno,da se od 01.01.2011. osiguranje putem njemackog BH6,moze koristiti samo u trajanju od 6.mjeseci u tekucoj godini.Takova upozorenja prema mojim informacija ne daje njemacka bolesnicka blagajna.Osim toga drugacije se tumace BH6 prava u BiH nego kako to stoji u tekstu koji je na njemackom jeziku.Naime ovdje se na osnovu BH6,uvijek navodi "samo u hitnim slucajevima",naprotiv u njemackom tekstu se samo navodi "pruzanje lijecnicke pomoci".Nije mi jasno odakle ovakove razlike u tumacenju iste konvencije.Hvala!
Ivo T., 27.03.2011
Odgovor:  Ugovorom između Njemačke i BiH koji datira od 1967. godine regulisano je pravo na zdravstvenu zaštitu državljana BiH i Njemačke za vrijeme boravka u jednoj od država ugovornica.        Na obrascu BH-6 koji spominjete, i na njemačkom i na bosanskom jeziku upisan je tekst da lica navedena u obrascu, imaju za vrijeme boravka u Njemačkoj pravo na davanja u naturi za slučaj bolesti i materinstva. davanja se zbog bolesti pružaju samo ako su zbog zdravstvenog stanja neophodno potrebna.        Ugovor između dviju država je na bazi reciproteta pa isti obrazac važi i za boravak njemačkih državljana u BiH.        Što se tiče dužine privremenog boravka u jednoj od država, u BiH je regulisano Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", broj: 36/08), te važenje obrasca zavisi od zakonskog rješenja svake države, tako da se i bolesnički list izdaje na period odobrenog boravka u zemlji.       Prema našem saznanju, nema nikakve promjene niti se potpisal nova Konvencija između dvije države.            
Pitanje:    Redovna sam studentica (21) Medicinskog fakulteta u Sarajevu i osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, preko Ministarstva obrazovanja i nauke KS. Potrebne su mi dioptrijske naocale zbog miopije, i zanima me da li mogu ostvariti pravo na njih preko Zavoda? Unaprijed hvala na odgovoru.
S.M., 26.03.2011
Odgovor: Na osnovu člana 23. tač. 26,27 i 28.Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko -protetskih nadomjestaka ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 38/07) redovni studenti do 26 godina imaju pravo na korekciona stakla-par -učešće Zavoda bez PDV-a 17,08 KM, korekciono staklo-prizma folija po oku-učešće Zavoda bez PDV-a 12,82 KM, standardni celuloidni armirani okvir za naočale - učešće Zavoda bez PDV-a 11,00 KM. 
Pitanje:    Molim Vas lijepo da mi odgovorite i pomognete. Moj sin je završio IV razed srednje škole vanredno u februaru mjesecu 2011. godine. Prijavio se jučer tj. 22.03.2011. godine na biro za zapošljavanje u Hadžićima, ali ne može ostvariti zdravstveno osiguranje. Rekli su mu pošto je vanredno pohađao IV razred da ne može ostvariti zdravstveno osiguranje. Šta da uradim da bi mi dijete imalo zdravstvenu knjižicu. Unaprijed hvala
Mersida Dž., 23.03.2011
Odgovor:  Pravo na zdravstveno osiguranje, kada se ne ispunjavaju uslovi iz člana 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08),može se ostvariti po članu 27. navedenog Zakona. Tim članom je utvrđeno da su lica koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice. Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Visina i osnovica doprinosa je utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) i iznosi 5% od prosječne mjesečno bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    moje pitanje je .......... radim u sloveniji a trenutno sam tamo bez osiguranja jer mjenjem firmu pa tako nemam sada nikakvo osiguranje, a ozenjen sam iz slovacke i takodje mislim da dovedem tu zenu da zivi......... dali ja mogu da napravim neki ugovor za nas dvoje da uplacujem svaki mjesec tako da bi imali tu normalno zdravstveno osiguranje, hvala
Sanel, 23.03.2011
Odgovor:  Pravo na zdravstveno osiguranje  može se ostvariti po članu 27.Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Tim članom je utvrđeno da su lica koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice. Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Visina i osnovica doprinosa je utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) i iznosi 5% od prosječne mjesečno bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Redovno sam zaposlen, prijavljujem sada zdravstveno osiguranje po osnovi stalnog radnog osnova. Imam suprugu stranu državljanku, koja je ovdje legalno prijavljena, ima dozvolu privremenog boravku. Da li i nju mogu osigurati?
Kenan E., 22.03.2011
Odgovor: Vaša supruga kao stranac može se zdravstveno osigurati na osnovu člana 9. tačka e) Odluke o osnovicama i stopama doprimosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo", broj:29/09) tako što će sama plaćati 5% od prosječne plaće u FBiH i to u poćetku,šest mjeseci retroaktivno zbog kontinuiteta i tekući mjesec.
Pitanje:    U braku sam već pet godina i sa svojom suprugom imam sina od 18 mjeseci . Moja supruga je državljanin Crne Gore i nema zdravstvenog osiguranja već 18 mjeseci .Supruga je opet trudna čekamo ako Bog da drugu bebu , moje pitanje je moželi se ona sad pregledati u zdravstvenoj ustanovi i moželi joj doktor koji radi u zdravstvenoj ustanovi voditi trudnoću ili moramo svaki pregled ići privatno i plaćati? Hvala       
Kenan B., 19.03.2011
Odgovor: Vaša supruga kao stranac može se zdravstveno osigurati na osnovu člana 9. tačka e) Odluke o osnovicama i stopama doprimosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo", broj:29/09) tako što će sama plaćati 5% od prosječne plaće u FBiH i to u poćetku,šest mjeseci retroaktivno zbog kontinuiteta i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani, gdje se možemo javiti po vašem Pozivu da izaberemo dr. porodične medicine i dr. stomatologije i da li je moguće izabrati dr. stomatologije iz privatnog sektora. Srdačan pozdrav       
Suzana H., 18.03.2011
Odgovor: Ova akcija kreće krajem ovog mjeseca. Sve upute oko opredjeljenja za određenog doktora dobit ćete na kućnu adresu.
Pitanje:    Da li po zakonu u BiH djeca do 18g imaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje bez obzira na status roditelja. Hvala na odgovoru.
Sabir, 18.03.2011
Odgovor: Djeca do 26 godina života, ukoliko su redovni đaci ili studenti, imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko Ministarstva obrazovanja (zavisno koji je uzrast) ili Ministarstva za socijalnu skrb ako je dijete predškolskog uzrasta, uz uslov da roditelji nisu zdravstveno osigurani.
Pitanje:      Postovani, ukoliko firma isplacuje redovno doprinose za zdravstvo uposlenika i posalje uposlenika na sluzbeni put u inostranstvo da li u slucaju bolesti na slubenom putu nase redovno zdravstveno osiguranje vazi tj. da li mu pokriva troskove u slucaju nesrece u inostranstvu za vrijeme sluzbenog puta? Ukoliko da, da li je potrebno imati nesto od dokumentacije ili potvrdu?       
Lejla, 18.03.2011
Odgovor: Da biste se u hitnim slučajevima mogli liječiti u inostranstvu bez obzira na to da li je službeni put ili privatni, morate se unaprid obezbijediti odgovarajućim obrascem koji se dobije u poslovnici zdravstvenog osiguranja.Ovaj obrazac važi 30 dana u toku kalendarske godine.       Ukoliko se na službenom putu u inostranstvu desi nesreća na poslu ili profesionalno oboljenje,troškove liječenja snosi poslodavac do izlječenja.
Pitanje:    Poštovani, da li imam pravo na banjsko liječenje,odnosno rehabilitaciju,poslije akutnog infarkta miokarda? Pozdrav
Goran K., 18.03.2011
Odgovor: Imate, kao nastavak bolničkog liječenja.preporuku na odgovarajućem obrascu Vam daje ljekar sa klinike na kojoj ste ležali. Prijedlog se ovjerava u Zavodu.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting