Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Majka se penzionisala prije nekoliko mjeseci i sada bi trebalo da ostvari pravo na zdravstvenu zastitu kao penzioner - molim da mi kazete sta je potrebno uraditi kako bi dobila zdravstvenu legitimaciju, i da li sve mogu da zavrsim ja umjesto nje (neke potvrde, ovjere i slicno sto je potrebno)? Najljepsa hvala i srdacan pozdrav Sabina A.S.  
Sabina, 27.07.2011
Odgovor: Vašu majku kao penzionera treba da prijavi na zdravstveno osiguranje Zavod PIO/MIO preko Porezne uprave. Obratite se u Zavod PIO/MIO da provjerite da li su to učinili.
Pitanje:      molim vas da mi pomognete imam sestru koja je bolesna bila je na ocjeni za penziju 9 .6 zvali su je iz instituta i rekli da je penzijonisana pošto je psihijatriski penzijonisana to je sada povezano sa MUP ali ona nema ni vozaćku niti išta kome treba doci ta potvrda iz mup _a socijalnom ili njoj možeteli mi pomoći i za koliko bi trebala dobiti rješenje UNAPRIJED HVALA
Senida, 26.07.2011
Odgovor: Vaše je pitanje nejasno.Sve informacije vezane za penzionisanje potražite u Zavodu PIO/MIO.
Pitanje:    Stranac sam iz Srbije, trudnica 8 mjesec trudnoce. imam samo prijavu boravka u mupu koja vazi tri mjeseca, da li ja mogu ostvariti dobrovoljno zdravstveno osiguranje?Ako ne na koji drugi nacin mogu ostvariti? Prilicno je hitno, molim za brz odgovor
Selma, 18.07.2011
Odgovor: Na osnovu člana 27.Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.3'0/97, 7/02 i 70/08) možete se sami zdravstveno osigurati.Plaća se 5% od prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji BiH i to za početak šest mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani, Može li osoba koja je prijavljena u SA(ima zdr. knjižicu) da se odjavi sa zrastvenog osiguranja u SA i prijavi u Srbiji radi liječenja??
Branko, 18.07.2011
Odgovor: Može ukoliko promjeni prebivalište, odnosno ako se iz Bosne i Hercegovine odjavi a prijavi u Srbiju.Ako se radi o penzioneru, zahtjev za prijavu podnosi Zavod iz Srbije Zavodu u kantonu koji je isplatilac penzije.
Pitanje:    Ja sam na birou vec 5 godina vodim se kao nk radnik, vec sam nekoliko puta tražio od njih da dobijem pravo na zdravstveno osiguranje, ali mi kažu da nemam pravo na zdravstveno dali postoji mogucnost da ikako ostvarim prvamo na zdravstveno dali može to nekako sa dobrovojlnim uplatama ili bilo kako jer mi treba zdravstveno osiguranje.  
Alen, 14.07.2011
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje ste mogli ostvariti samo ukoli ste se prijavili u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa ili u roku od 90 dana od završetka školovanja. Na osnovu člana 27.Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.3'0/97, 7/02 i 70/08) možete se sami zdravstveno osigurati.Plaća se 5% od prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji BiH i to za početak šest mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    interesuju me antdekubitus madraci.da li zzo posjeduje iste,i kako osigurana osoba moze dobiti iste?unaprijed hvala
Sanjin, 14.07.2011
Odgovor: Na osnovu Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetske pomoći ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 38/07), pravo na antidekubitus madrac imaju osigurana lica koji su nepokretni, odnosno stalno vezani za krevet.Prijedlog izdaje ljekar a isti je potrebno ovjeriti u Poslovnici ZZO.
Pitanje:    Dali imam pravo na besplatnu njegu u R: Sloveniji, pri tome mislim na hitne slučajeve. L.p.
Vahidin, 13.07.2011
Odgovor: Nije jasno pitanje.Ne znamo na kakvu njegu mislite.Ako je to liječenje u hitnim slučajevima, onda to pravo imate na osnovu međudržavnog sporazuma koji je Bosna i hercegovina potpisala sa Slovenijom.Za to vam je neophodan odgovarajući obrazac koji se izdaje u poslovnici ZZO u kojoj ovjeravate zdravstvenu legitimaciju.Za dobijanje obrasca, potrebno je da dostavite ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona iz kojeg se vidi da niste hronični bilesnik i da vam ne treba stalni nadzor ljekara.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me na koji način mogu da se prijavim/upišem u Jedinstven sistem zdravstvenog osiguranja. Koliko mi je poznato u mojoj ulici svi su dobili papire za prijavu jedino ja nisam. Interesujeme da li postoji mogućnost on line prijave i gdje mogu dobiti (ili na kojoj stranici su dostupni) formulare za prijavu. Čula sam da ako na vrijeme se ne upišem mogu biti brisana iz Jedinstvenog sistema zdravstvene zaštite.  
Senka, 13.07.2011
Odgovor: Pretpostavljamo da mislite na opredjeljenje za porodičnog doktora obzirom da je Jedinstveni sistem registracije prijava na zdravstveno osiguranje. Ako je to opredjeljenje za porodičnog doktora, obrasce ćete dobiti na kućnu adresu.Nakon toga ćete postupiti po uputstvu i izvršiti prijavu.
Pitanje:    molim vas kako mogu prijaviti dijete koje se tek rodilo ,
Dijana, 11.07.2011
Odgovor: Ako ste vi zdravstveno osigurani, dijete ćete prijaviti kao člana porodica na vase zdravstveno osiguranje.Prijava se podnosi u Poslovnicu ZZO.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li redovni samofinansirajući studenti (brucoši) imaju pravo na Zdravstveno osiguranje putem BIROa?
Ajdin, 09.07.2011
Odgovor: Redovni studenti koji se samofinansiraju, do 26 godina života mogu biti zdravstveno osigurani kao članovi porodice osiguranika (jednog od roditelja ili pod određenim uslovima sestre, brata,djeda i dr.).Prijavu podnosi poslodavac osiguranika preko Porezne uprave.Uz prijavu se prilaže dokaz da ste redovan student i dokaz o srodstvu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting