Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite da li se Pravo na korištenje zdravstvenih usuga stiće prema mjestu rada ili mjestu prebivališta?Ja radim u Sarajevu(državna institucija) a imam stalno prebivalište u HNŽHvala
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br.30/97,7/02 i 70/08) zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta.Dokaz o mjestu prebivališta je CIPS-ova prijava prebivališta.Lice koje ima neki od osnova za zdravstveno osiguranje, a prebivalište mu je na području Kantona Sarajevo,postaje osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.Prijava se podnosi Poreskoj upravi u općini prebivališa.Za prijavu je neophodno priložiti odjavu sa zdravstvenog osiguranja ranijeg prebivališta.
Pitanje:    izgubila sam pravo na zdravstveno jer se nisam prijavila na vrijeme.sad sam udana i imam zdravstveno preko supruga.zanima me hocu li i dalje biti zdravstveno osigurana preko supruga ukoliko on ostane bez posla ?
Odgovor: Vi ste osigurani preko supruga kao član porodice i dijelite sudbinu njegovog zdravstvenog osiguranja.Ako suprug ostane bez posla, svjetujemo vas da se u roku od 30 dana prijavi na Zavod za zapošljavanje kako bi i vi i suprug imali zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    da li je tacno da se moze ici privatnom stomatologu a da ce troskove snositi zzo?
Odgovor: U pripremi je postupak zaključenja ugovora sa privatnim stomatolozima i to samo za zubno protetske radove i ortodonciju.
Pitanje:    za suprugu sam dobio rjesenje o osiguranju preko ministarstva obrazovanja. to sada ide preko poreske uprave, oni su dostavili u zdrvasveno ali se pojavila greska u sistemu i ne poklapa se datum prijave. hodam vec mjesec dana i jos uvijek mi niko nije rekao kome da se obratim za tu ispravku a supruga ceka na pregled vec dva mjeseca? molim vas da mi odgovorite kome i gdje da se obratim???
Odgovor: Morate uskladiti datum na prijavi koji je popunilo Ministarstvo obrazovanja sa prijavom koju je proslijedila Poreska uprava Zavodu zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani, vidio sam u gradu oglas o Odabiru svog stomatologa/ZZO-rok je 31.3.2011. Na koji nacin ide ova procedura/odabir i sta ja kao osiguranik treba da uradim? Hvala
Odgovor: Radi se o akciji opredjeljenja odnosno izbora doktora porodične medicine i doktora stomatologije.Akcija je još u pripremi a bit ćete na vrijeme obavješten o radnjama koje vi morate poduzeti.Odnosno, na kućnu adresu ćete dobiti obrazac "Izjave" koji ćete popuniti i predati u ambulantu Doma zdravlja. Uz navedeni obrazac dobit ćete i spisk ljekara za koje se možete opredjeliti.
Pitanje:    U februaru prosle godine istekao mi je status redovnog studenta. Na osnovu zakona o ZO, clan 19. stav 12 ostvarujem pravo na zdravstveno osiguranje, medjutim, ovaj rok od godinu dana istice sada u februaru i na taj nacin ja gubim pravo na zdravstveno osiguranje? Nisam zaposlena, nemam nikakva primanja i preostala su mi jos dva ispita do diplome. Na koji nacin mogu ostvariti zdravstveno osiguranje?
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. novine FBIH" br. 30/97, 7/02 i 70/08) nakon što vam je istekao status redovnog studenta, mogli ste se u roku od 30 dana od zadnjeg ispita prijaviti Zavodu za zapošljvanje preko kojih bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje,Ukoliko ste to propustili, možete na osnovu člana 27. navedenog Zakona da sami uplaćujete za zdravstveno osiguranje.Plaća se 5% od prosječne plaće u FBiH i to šest mjeseci retroaktivno (ili onoliko mjeseci koliko nemate zdravstveno osiguranje) i tekući mjesec.
Pitanje:    da li mogu dobit ljekarsko uvjerenje za poso medicinskog tehničara s obzirom da se liječim od epilepsije 12god nemam napade ct redan mg uredan eeg uredan pijem lamictal25mg+25mg doktorica postepeno ukida lijek unaprijed hvala
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se medicinskoj ustanovi u kojoj se liječite.
Pitanje:    Da li mi Vi možete odgovoriti ili me,bar, uputiti kome da se obratim po sljedećem pitanju?Već 5g sam na Birou rada i u radnoj knjižici imam upusano 25g radnog staža. Biro mi je obezbijedio ZO, ali mi ne teče radni staž. Moje pitanje:da li mogu sama uplaćivati da bi mi tekao radni staž, te bio upisan i u radnu knjižicu. Ako je to moguće, znate li koji bi to iznos bio za mjesečno uplaćivanje?
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se u PIO/MIO jer je to iz njihove nadležnosti.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite da li BiH i Republika Srpska imaju sporazum po kojem se ne mora plaćati zdravstveno osiguranje u BiH ? Ako nemaju, možete li me uputiti kako da za oca (74 god, ima zdrav. osiguranje RS) regulišem ZO u BiH, odnosno u Sarajevu jer će sada živjeti kod mene ?
Odgovor: Prije svega da vas obavijestim da je RS u Bosni i Hercegovini.Između Federacije Bosne i Hercegovine i RS postoji međuentitetski sporazum koji omogućava u hitnim slučajevima liječenje osiguranih lica jednog entiteta u drugom. Kao dokaz služi zdravstvena legitimacija nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko liječenje zahtjeva boravak u bolnici i druga davanja koja prelaze 300 KM, potrebna je saglasnost matićnog Zavoda.Ukoliko želite da postane osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br.30/97,7/02 i 70/08) prema kojem se zdravstveno osiguranje ostvaruje prema mjestu prebivališta, potrebno je da u CIPS-u ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo.Prijava se podnosi Poreskoj upravi u općini prebivališa.Za prijavu je neophodno priložiti odjavu sa zdravstvenog osiguranja ranijeg prebivališta.
Pitanje:    radila sam u firmi duze od 2 godine i otišla na bolovanje zbog komplikacija u trudnoci. svi doprinosi su bili uplaćivani. na bolovanju sam od septembra 2010. Koliki iznos naknade za platu trebam primiti od poslodavca i da li se taj iznos odnosi na platu koja mi je isplaćivana prije bolovanja, ili na prosječnu platu u kantonu?
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30/97, 7/02 7 70/08) je utvrđeno da se naknada plaće isplaćuje u iznosu od 100% od osnovice, odnosno plaće osiguranice iz mjeseca koji je prethodio mjesecu u kojem su nastale komlikacije vezane za trudnoću.Poslodavac refundira od Zavoda 80% od isplaćene naknade ali ne više od 80% od prosječne plaće u FBiH.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting