Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    moje pitanje bi bilo, da li moja majka koja sada ima 72 godine ima pravo da ostvari pravo na staracku penziju koju je naslijedila od muza koji je radio u Njemackoj. Sadasnja penzija je nesto minimalno i koju ona ima poslije prerane smrti muza. Ja mislim da bi trebala da ima pravo na punu penziju pogotovo jer je napunila godine starosti. Samo da vam kazem da je ta penzija iz Njemacke . Mozete li mi reci kakva su njena prava i gdje treba da se obrati za pomoc?
Zana Z., 04.08.2011
Odgovor: Ovo pitanje proslijedite u Zavod PIO/MIO.
Pitanje:    Firma ima ukupno 135 uposlenih, sve se redovno plaća doprinosi, plate itd.. međutim imamo veliki broj bolovanja tačnije u junu mjesecu 2775 sati... cesto su isti radnici na bolovanju svakog mjeseca.. šta mi kao firma možemo učiniti, kome se obratiti za pomoć?
Sabina, 04.08.2011
Odgovor: Na osnovu člana 55. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH)", br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) pravno lice ima pravo prigovora na privremenu spriječenost za rad svog zaposlenika a koju je utvrdio izabrani ljekar. Također, možete se pismeno obratiti Zavodu sa zahtjevom da kontrolori zavoda izvrše kontrolu privremene spriječenosti za rad.
Pitanje:    Moja kcer D. K, broj knjižice 000...., JMB 0.... je osiigurana preko supruga , zaposlenog u ASA preventu d.o.o., redovno je upsana kao student 1. godine na PMF u Sarajevu. 1. Da li ona ima kod Zavoda br. socijalnog osiguranja ( social insurance number)? i ako da . koji? - to joj je potrebna da bi navela u prijavi za prijem na Univerziteu Bec. 1. Da li joj u Austrji vazi nase zdravstveno osiguranje u toku studija? Ako da - sta treba poduzeti da bi dabila vazece potvrde?radi se o osobi bez ikavih hronicnih oboljenja ili sl.? unaprijed zahvaljujem za ljubazni odgovor?
Emira K., 04.08.2011
Odgovor: Za sve osiguranike zdravstveno osiguranje važi isključivo u Kantonu Sarajevo, osim hitnih medicinskih slučajeva koji se dese u drugom kantonu ili u inostranstvu. Prema tome, Vaša kćerka kao redovan student, pa i u inostranstvu, može i dalje biti zdravstveno osigurana u Kantonu Sarajevo ali joj to zdravstveno osguranje ne važi u inostranstvu.
Pitanje:    Imam, 60 godina starosti i 21 godinu staza. Po ovome zakonu moram cekati jos 5 godina, da bi dobio penziju i osigurane. Pitanje koliko moram uplacivati mjesecno da bi imao osiguranje zdravsveno Ps ocekujem odgovor zahvalan
Goran, 03.08.2011
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) i Odluke o načinu utvrđivanja osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:29/09) možete sami sebe zdravstveno osigurati tako da plaćate 5% mjesečno od prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene na području federacije BiH. Za početak osiguranja, plaćate šest mjeseci unazat i tekući mjesec.
Pitanje:    Postovani! Studiram van BiH, imam 22 godine, i interesuje me da li imam pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo? Inace sam iz Ze-Do kantona, tamo sam bila osigurana na oca. Medutim, prebacujem ovog ljeta sve papire u Sarajevo(gdje boravim za vrijeme raspusta) pa imam dilemu sta cu sa zdravstvenim osiguranjem??? Unaprijed hvala.
Ajla, 03.08.2011
Odgovor: Ako ste redovan student, bez obzira što studirate izvan BiH , možete biti zdravstveno osigurani jedino u  Ze-Do Kantonu jer Vam je tu prebivalište.
Pitanje:    Ja sam zaledila godinu na fakultetu, da li ja imam pravo na zdravstveno osiguranje?
Sanita, 01.08.2011
Odgovor: Ako ste bili zdravstveno osigurani kao redovan student, to pravo gubite.Možete se prijaviti Zavodu za zapošljavanje u roku od 90 dana od posljednjeg ispita i ostvariti zdravstveno osiguranje. Ako ste propustili rok, možete se sami osigurati uplatom 5% od prosječno isplaćene plaće u Federaciji BiH.plaća se unazad onoliko mjeseci koliko niste u osiguranju a najvše šest i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani, Firma je imala uplatu refundacije za 1 uposlenicu koja je imala rizičnu trudnoću.U tom periodu dok je bila na bolovanju isplaćivano joj je 80% plaće i na taj iznos doprinosi.Sada smo izvršili uplatu uposlenici razlike od 20%.Dali na taj iznos obračunavamo i uplaćujemo poreze i doprinose?
Samira, 01.08.2011
Odgovor: Prema Zakonima o doprinosima i porezima, obavezno se plaćaju doprinosi i porezi na sva primanja.
Pitanje:    suprug je stalno zaposlen,ja nisam pa na koji nacin mogu da se osiguram preko njegove firme odnosno koja mi je vrsta papira potrebna? hvala
Eldina, 31.07.2011
Odgovor: Prijavu Vas kao člana porodice podnosi poslodavac supruga. Uz odgovarajući obrazac, potrebno je dostaviti vjenčani list i lične karte supruga i Vas.
Pitanje:    da li trudnice sa rizičnom trudnoćom imaju pravo na isplatu 100 % plate po zakonu
Hajra, 29.07.2011
Odgovor: Ukoliko trudnica odustvuje sa posla usljed bolesti vezane za trudnoću, naknadu plaće joj isplaćuje poslodavac u visini od 100% njene plaće.nakon 42 dana poslodavac se refundira od Zavoda najviše 80% od prosječno isplaćene plaće u federaciji BiH.
Pitanje:    Poštovani, da li trudnica ima neke olakšice prilikom ovjere zdravstvene knjižice, ukoliko firma ne uplaćuje redovno doprinose?
Alma, 29.07.2011
Odgovor: U slučaju da poslodavac ne uplaćuje redovno doprinos za zdravstveno osiguranje, za trudnice se može ovjeriti zdravstvena legitimacija ukoliko joj je potreban hitan odlazak ljekaru zbog nekih komplikacija.Hitnost cijeni ljekar Zavoda na osnovu medicinske dokumentacije.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting