Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.




Pitanje:    Molim vas da li moj sin koji ima 16 godina moze otici kod privatnog stomatologa sa knjizicom. Ja sam penzioner
Sojka, 22.04.2011
Odgovor: Na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja se ne može otići kod privatnog stomatologa.
Pitanje:    Poštovani, na osnovu kojeg akta se traži prilikom ovjere knjižice dostavljanje lične karte. Zar ovjera ne prestavlja samo potvrdu da su na to ime izvršene uplate doprinosa? Šta je sa osobama koje su u proceduri dobijanja novih dokumenata poslije gubljenja/krađe?
Fuad, 21.04.2011
Odgovor: Lična karta predstavlja osnovni dokument na osnovu kojeg se utvrđuje identitet fizičke osobe pa tako i prilikom ovjere zdravstvene legitimacije. Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br. 30/97,7/02 i 70/08) zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta i isto se utvrđuje ličnom kartom. Takođe,Uputstvom o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije ("Službene novine FBiH", broj:11/00) propisano je da zdravstvena legitimacija važi uz ličnu kartu što je odštampano na prvoj strani zdravstvene legitimacije. Za lica koja su u proceduri vađenja lične karte, zdravstvena legitimacija se ovjerava uz potvrdu CIPS-a kantona u kojem je predat zahtjev da je procedura u toku.
Pitanje:    Poštovani, ja sam iz Srednjebosanskog kantona. Trudna sam 35 sedmica. Zanimam me da li postoji način da se porod obavi u Kantonu Sarajevo? Ako postoji, koja je procedura? Unaprijd hvala za odgovor. Srdačan pozdrav!
Edina, 20.04.2011
Odgovor: Na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja,kao osiguaranik Srednjebosanskog kantona, možete se poroditi u Sarajevu ako vam srednjebosanski Zavod da saglasnost, odnosno ako prihvata da plati troškove poroda izvan matičnog kantona.
Pitanje:    S obzirom da iz federalnog ministarsva zdravstva tvrde da je primjena osnovnog paketa zdravstvenih prava, u dijelu koji se odnosi na financiranje vještačke oplodnje žene do 37 godina, kao i umjetna oplodnja do drugog pokušaja, obaveza kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, zanima me zasto onda to u praksi ni je tako. S postovanjem i nadom da cete odgovoriti na ovo pitanje
Jasmina, 18.04.2011
Odgovor: Odlukom o osnovnom paketu zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH", broj:21/09) u poglavlju XVI utvđena je obaveza Ministarstva zdravstva da sačini stručno-metodološka uputstva i programe potrebne za provođenje osnovnog paketa zdravstvenih prava a koja još nisu donesena. Osim navedenog, vještačka oplodnja je spadala u vertikalni program zdravstvene zaštite koji se finansira iz Federalnog fonda solidarnosti. Čim se donesu popratni aki, kantonalni zavodi će finansirati i vještačku oplodnju. 
Pitanje:    Da li se i registracija za zdravstveno osiguranje radi preko Porezne uprave? Hvala
Erin, 18.04.2011
Odgovor: Da, prijava se vrši preko porezne uprave a zdravstvena legitimacija se dobija u poslovnicama zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, ja sam dugogodišnji darivalac krvi, a zadnje tri godine me u Zavodu za transfuziologiju vode kao "donora" jer redovno doniram trombocite po potrebi. S tim u vezi imam par pitanja: - čuo sam da su dobrovoljni davaoci krvi oslobođeni plaćanja participacije u zdravstvu. Da li je to tačno? - na koji način se može dobiti "oslobađanje" od participacije zdravstvenih usluga? Šta je potrebno učiniti? - Na koje zdravstvene usluge i ostalo smo mi dobrovoljni davaoci krvi oslobođeni participacije? Ja sam konkretno zainteresiran za usluge očnog ljekara i stomatološke. Hvala Damir Koso
Damir, 18.04.2011
Odgovor: Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH", broj:21/09) u poglavlju V predviđeno je da su osigurana lica dobrovoljni davaoci krvi i to lica koja su davaoci krvi deset i više puta, oslobođeni od participacije.    Međutim, kako je u poglavlju XVI utvđena obaveza Ministarstva zdravstva da sačini stručno-metodološka uputstva i programe potrebne za provođenje osnovnog paketa zdravstvenih prava a koja još nisu donesena, u Kantonu Sarajevo se još primjenjuje Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:28/04).po ovoj Odluci dobrovoljni davaoci krvi nisu oslobođeni troškova participacije.
Pitanje:    Na osnovu čega ste slali upitnike za popunjavanje izbora ličnog ljekara ili stomatologa? Da li na osnovu prijave mjesta boravka te osobe ili na osnovu glavnog nosioca osiguranja koji živi na toj adresi?
Gordana S, 16.04.2011
Odgovor: Upitnici su poslani na adresu nosioca osiguranja koja je navedena u prijavi na zdravstveno osiguranje.Ako ste promjenili adresu, bili ste dužni to prijaviti.Od 01.01.2011.godine poslove registracije i svake promjene nekog od relevantnih podataka obavlja Poreska uprav.tako, ako ste promjenili adresu, tu promjenu morate odraditi preko njih.  
Pitanje:    Mojamama je prije nekoliko dana dobila rjesenje za penziiju ali nemoze ostvariti pravo na socijalno jer ima nesto duga.Molim vas da odgovorite da li ima pravo na otpis duga jer smo culi da se vrsi otpis istog za one koji ga nisu koristili u to vrijeme osiguranja .
Nermina R., 16.04.2011
Odgovor: Obveznici uplate doprinosa koji nisu plaćali doprinos, a mogli bi se zdravstveno osigurati po drugom osnovu, to pravo će ostvariti tek kada u cijelosti izmire dug.Samo  ne korištenje prava iz zdravstvenog osiguranje ne omogućava otpis duga jer je korištenje zdravstvenog osiguranja na principu solidarnosti i ne zavisi od visine uplate doprinosa.Naime, bez obzira na visinu plaćenog doprinosa, osigurana lica imaju jednaka prava u zdravstvenoj zaštiti.Dakle, zavisi isključivo od plaćanja po propisanoj stopi doprinos a na propisane osnovice.
Pitanje:    Poštovani ! Imam jedno pitanje i iskeno s pitanjem i dilemu...naime radi se o sljedećem .........redovana sam student privatnog fakulteta u Kantonu Sarajevo, bila sam u radnom odnosu i raskinula sporazumno isti dana 06.04.2011.godine. Zanima me sada rješavanje zdravstvenog osiguranja... da li sam na isto izgubila pravo ili kao redovan student mogu opet imati zdravstveno osiguranje. Unaprijed zahvalna.
Selma, 15.04.2011
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje kao redovan student vam zavisi od godina života.Do 26 godina možete biti zdravstveno osigurani kao član porodice, preko roditelja ili preko Kantonalnog ministrastva obrazovanja.Ako ste napunili 26.godina, možete se sami zdravstveno osigurati plaćanjem 20 KM mjesečno.Ovako zdravstveno osigurani možete biti do 30 godina života uz uslov da ste cijelo vrijeme redovan student.
Pitanje:    htio sam vas pitati posto imam karton otvoren na grbavici a mjesto stanovanja mi je u opštini novi grad,dešava mi se da dobijem uputnicu od svoje doktorice (porodicna medicina)da izvadim krv i urin u labaratoriji koja se nalazi pored ambulante grbavica 2 a radnica u labaratoriji neće da me primi jer mi je mjesto stanovanja u opštini novi grad pa me zanima ima li to pravo posto je moguće odabrati ljekara porodične medicine na bilo kojoj opštini pa ne vidim razlog zbog kojeg bih išao negdje drugo kad mi se labaratorija nalazi pored ambulante....??
Boris, 15.04.2011
Odgovor:  U toku je akcija izbora doktora porodične medicine.Obrasce ćete dobiti na kućnu adresu sa listom ljekara za koje se možete opredjeliti.Time ćete ubuduće izbjeći nesuglasice o kojim pišete.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting