Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Radim za komercijalnu deminersku kompaniju.Kod odlaska na ovjeru nisu mi htjeli ovjeriti knjižicu. Nedostaju uplate za 5 mjeseci iz 2oo8 i i 6 mjeseci za 2oo9 .poslodavac neće da uplati za ove mjesece, Nemam već oko godinu dana zdravstveno osiguranje, supruga mi je teški srćani i reumatićni bolesnik. Kako da ostvarim pravo na ovjeru knjižice da bi supruga otišla na lijećenje.
Odgovor: Članom 86. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08) utvrđeni su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica koja osiguravaju. Zakonom o doprinosima («Službene novine F BiH», br: 35/98,54/00,16/01,37/01 i 1/02) je utvrđena obaveza za obveznike da jednom mjesečno, uz isplatu plaće obračunaju i uplate doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju je utvrđeno da će se obvezniku kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinosa obustaviti dalje korištenje zdravstvene zaštite osim hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja će se uspostaviti danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu.
Pitanje:    imam 23 godine, u martu mi istice status apsolventa na fakultetu, da li je fakultet duzan da me osigurava dok ne diplomiram
Odgovor: Fakultet nije dužan da vas osigurava jer nije obveznik obračuna i uplate doprinosa za studente već samo za svoje zaposlenike. Kao redovan student,što dokazujete potvrdom sa fakulteta, zdravstveno osiguranje možete koristiti preko roditelja do navršene 26.godine života.
Pitanje:    Nemam zdravstevno osiguranje,zato sto sam vanredan student.Na koji nacin mogu ostvariti zdravstevno osiguranje...da li ga mogu sama sebi placati i koliki je mjesecni iznos?
Odgovor: Na osnovu Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 29/09) u članu 9. tačka c) i članu 12. točka c), a u vezi sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br.30/97, 7/02 i 70/08) lica sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika. Doprinos se plaća u iznosu od 5% na prosječnu mjesečnu bruto isplaćenu plaću na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku i plaća se šest mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Postovani, interesira me koja je je procedura ukoliko osiguranik, u ovom slucaju, ja izgubi svoju zdravstvenu knjižicu?
Odgovor: Procedura je vrlo jednostavna. Kupite novu zdravstvenu legitimaciju koju popuni poslodavac u rubrici koja je za to predviđena. U Poslovnicu zdravstvenog osiguranja kojoj pripadate po mjestu prebivališta prijavite da ste izgubili prethodnu zdravstvenu legitimacu, nova se ovjeri uz naznaku da je duplikat.
Pitanje:    Da li lica obolela od diabetisa imaju pravo na besplatne aparate (ipotrosni materijal)?
Odgovor: Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji su inzuloovisnici, imaju pravo na aparat i trakice za mjerenje šećera u krvi.
Pitanje:    Kvalificirana sam za prijevremenu penziju. Zadnjih 2,5 godina poslodavac mi nije uplacivao zdravstveno osiguranje. Da li cu moci ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao umirovljenik iako mi poslodavac ne uplati zaostale doprinose za zdravstveno osiguranje.Hvala
Odgovor: Ukoliko ste ostvarili pravo na penziju, moći ćete ostvariti i pravo na zdravstveno osiguranje. Potrebno je podnijeti zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za kontrolu obračuna i uplate doprinosa kod Vašeg poslodavca. Kada se sačini zapisnik koji treba da potpiše Vaš poslodavac, moći ćete se odjaviti po prethodnom osiguranju i podnijeti prijavu na zdravstveno osiguranje kao penzioner.
Pitanje:    Dali mogu dobiti zdravstvenu knjizicu bez diplome zarsio sam srednju skolu ali nisam dobio diplomu trebao sam se javiti prije pola godine ali sam cekao da dobijem diplomu, trebao sam je dobiti sad u januaru ali posto nisam bio tu odgodili su za august.
Odgovor: Na osnovu člana 19. tačka 12. alineja 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br.30/97, 7/02 i 70/08) regulisano je da pravo na zdravstveno osiguranju imaju lica koja se u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završili redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu, prijave zavodu za zapošljavanje. Za ostvarivanje ovog prava nije neophodna diploma o završenom školovanju. U tu svrhu se može koristiti i potvrda koju izdaje obrazovna institucija koju je lice pohađalo.
Pitanje:    da li poslodavac placa zdravstveno osiguranje kolektivno ,nesto kao MIO, ili posebno za svakog zaposlenika
Odgovor: Zakonom o doprinosima («Službene novine F BiH», br: 35/98,54/00,16/01,37/01 i 1/02) i Uputstvom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa («Službene novine F BiH», broj 10/02) je utvrdjeno da se doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje obračunava pojedinačno na plaću svakog zaposlenika a plaća se zbirno na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    osiguranik na bolovanju preko 42 dana kolika je najmanja mjesecna naknada ispod koje se ne smije ići
Odgovor: Članom 47. stav 2. tačka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08) , utvrđeno je da naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem. Ovu naknadu isplaćuje poslodavac.Članom 2. stav 2. Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6704 i 25/09),utvrđeno je da naknada za privremenu spriječenost za rad zaposlenika, a nakon 42 dana zbog bilo koje bolesti, pa i zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem koju poslodavac refundira od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, utvrđena je u visini 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće, ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    kako da produzim knjizicu supruzi koja ima privremeni boravak u BiH ,
Odgovor: Lice koje nije osigurano u državi iz koje dolazi, te zbog toga ne može koristiti pravo iz međudržavnih konvencija o socijalnom osiguranju, pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 11. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) a u vezi sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting