Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Zaposlenik sam dd Hidrogradnja.Doprinosi se neplaćaju,a ja sam osiguranik porodici.Supruga neradi??
Odgovor: Članom 86. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08) utvrđeni su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i to: sva pravna lica za svoje zaposlenike, Zavod PIO za korisnike penzija, Zavoda za zapošljavanje za nezaposlena lica, centri socijalne zaštite za lica koja primaju stalnu novčanu pomoć, nadležni organ uprave za učenike i studente na redovnom školovanju, nadležni organ uprave kantona odnosno općine za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu, zemljoradnici kojim je to osnovno zanimanje, udruženja građana i druga profesionalna udruženja za svoje članove. Ostala lica koja nisu osigurana ni po kojem drugom osnovu, sami uplaćuju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju je utvrđeno da će se obvezniku kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinosa obustaviti dalje korištenje zdravstvene zaštite osim hitne medicinske pomoći.
Pitanje:    Žena mi je strani državljanin. Molim vas, kako je mogu zdravstveno osigurati po novom zakonu?
Odgovor: Lice koje nije osigurano u državi iz koje dolazi, te zbog toga ne može koristiti pravo iz međudržavnih konvencija o socijalnom osiguranju, pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 11. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) a u vezi sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i iznosi 5% od prosječne mjesečno bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Možete li mi reći adresu za ovjere knjižica za općinu Novi Grad?
Odgovor: Poslovnica Novi grad - Novo Sarajevo se nalazi u ulici Zmaja od Bosne bb.
Pitanje:    Radim u Sarajevu, mjesto boravka je u Kaknju. Gdje imam pravo na liječenje?
Odgovor: Zakonom o doprinosima («Službene novine F BiH», br: 35/98,54/00,16/01,37/01 i 1/02) i Uputstvom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa («Službene novine F BiH», broj 10/02) tačka VII/22 je utvrdjeno da se doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje plaća na račun zavoda zdravstvenog osiguranja na nivou kantona u kojem osiguranik ima prebivalište. Ovo znači da, obzirom da imate prebivalište u Kaknju, Zeničko-Dobojski Kanton, možete isključivo biti osigurani u Zavodu zdravstvenog osiguranja u tom Kantonu.
Pitanje:    Operisala sam ablaciju oka na Koševu. Silikonsko ulje sam platila 690KM, imam li prava na naknadu?
Odgovor: Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endo proteza, stomatološko protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka («Službene novine Kantona Sarajevo»,br:38/07 i29/08) nije utvrđeno pravo osiguranog lica na silikonsko ulje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na osnovu člana 24. tačke 7. i 8. Uredbe, osigurano lice ima pravo na hilon na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja sa rokom korištenja trajno i na intraokularnu leću za prednju i zadnju komoru sa rokom korištenja trajno. U medicinski indiciranim slučajevima, može se odobriti i savitljiva leća za zadnju komoru.
Pitanje:    Koje ljekarsko uvjerenje za validno za zasnivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja?
Odgovor: Kod prijavljivanja na obavezno zdravstveno osiguranje po bilo kojem osnovu, ne treba ljekarsko uvjerenje. Ljekarsko uvjerenje je neophodno samo u slučaju kada osiguranik Zavoda putuje u neku od država sa kojim je potpisan Sporazum o socijalnom osiguranju, kada traži odgovarajući obrazac koji mu omogućava liječenje u hitnim slučajevima u toj državi, kao dokaz da nije hronični bolesnik i da ne putuje u tu državu u svrhu liječenja.
Pitanje:    Sluzbenik nije ovjerio knjizicu, jer vazi jos 7 dana. Obaveze prema zz-u izmirene. Molim komentar.
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08) ,federalni ministar zdravstva je donio Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije («Službene novine FBiH», broj: 11/00) kojim je regulisano da se zdravstvena legitimacija ovjerava jednom mjesečno.
Pitanje:    Redovan sam student sa navrsenih 26 godina. Kako se osigurati, tj.imati zdravstveno osiguranje?
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje redovni studenti preko 26 godina života mogu ostvariti na osnovu člana 10. tačka i. Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) i iznosi 20 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30 godina života.
Pitanje:    Možze li Zavod uplatiti naknadu plaće uposleniku direktno na njegov račun u banci?
Odgovor: Naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad do i preko 42 dana, zaposleniku je obavezan obračunati i isplatiti poslodavac. Naknadu plaće preko 42 dana od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo može isključivo potraživati poslodavac koji je naknadu plaće isplatio zaposleniku, uz ispunjenje i drugih uslova utvrđenih Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br.6/04 i 25/09).
Pitanje:    Radim u EP BiH u Sarajevu, a živim u Kaknju, mogu li me prijaviti kod Vas na zdravstveno osiguranje?
Odgovor: Zakonom o doprinosima («Službene novine F BiH», br: 35/98,54/00,16/01,37/01 i 1/02) i Uputstvom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa («Službene novine F BiH», broj 10/02) tačka VII/22 je utvrdjeno da se doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje plaća na račun zavoda zdravstvenog osiguranja na nivou kantona u kojem osiguranik ima prebivalište. Ovo znači da, obzirom da imate prebivalište u Kaknju, Zeničko-Dobojski Kanton, možete isključivo biti osigurani u Zavodu zdravstvenog osiguranja u tom Kantonu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting