Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, supruga mi radi u firmi koja neuplaćuje doprinose za zdravstveno. S obzirom da je trudna da li može ovjeriti zdravstvenu knjižicu na osnovu trudnoće, a u vezi novog federalnog zakona koji kaže da trudnice i porodilje imaju pravo na ovjeru knjižica bez obzira na uplate poslodavaca?
Haris, 23.04.2011
Odgovor: Takva odredba ne postoji u Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Član 87. Zakona veže ovjeru zdravstvene legitimacije je za uplatu doprinosa za sva osigurana lica osim za hitne slučajeve
Pitanje:    Postovani, Zanima me gdje se moze naci spisak privatnih stomatoloskih ordinacija s kojim je potpisan ugovor i koji se prema vasem objavljenom pozivu moze izabrati. Takodjer me zanima i spisak doktora porodicne medicine. Pored ovoga me zanima i kako ce biti regulisano placanje ovih usluga, je li Zavod snosi sve troskove ili samo dio a drugi dio osiguranik?
Azra, 23.04.2011
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nije potpisao ugovore sa privatnim stomatolozima.Tek je u pripremi javni poziv za privatne stomatologe ali samo za određene usluge.
Pitanje:    Poštovani, radim u državnom ministarstvu kao državni službenik i zanima me mogu li dobiti bolovanje zbog umjetne oplodnje. Potrebno u više navrata u narednom periodu. hvala
Valentina, 22.04.2011
Odgovor: Vještačka oplodnja Pravilnikom o bolovanju  ("Službeni list SRBIH"broj. 35/87) koji se još uvijek primjenjuje, nije predviđena kao osnov za bolovanje. Međutim, ukoliko se radi o liječenju koje bi omogućilo vještačku oplodnju, ljekar specijalista bi mogao dati prijedlog za otvaranje bolovanja.
Pitanje:    Molim vas da li moj sin koji ima 16 godina moze otici kod privatnog stomatologa sa knjizicom. Ja sam penzioner
Sojka, 22.04.2011
Odgovor: Na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja se ne može otići kod privatnog stomatologa.
Pitanje:    Poštovani, na osnovu kojeg akta se traži prilikom ovjere knjižice dostavljanje lične karte. Zar ovjera ne prestavlja samo potvrdu da su na to ime izvršene uplate doprinosa? Šta je sa osobama koje su u proceduri dobijanja novih dokumenata poslije gubljenja/krađe?
Fuad, 21.04.2011
Odgovor: Lična karta predstavlja osnovni dokument na osnovu kojeg se utvrđuje identitet fizičke osobe pa tako i prilikom ovjere zdravstvene legitimacije. Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br. 30/97,7/02 i 70/08) zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta i isto se utvrđuje ličnom kartom. Takođe,Uputstvom o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije ("Službene novine FBiH", broj:11/00) propisano je da zdravstvena legitimacija važi uz ličnu kartu što je odštampano na prvoj strani zdravstvene legitimacije. Za lica koja su u proceduri vađenja lične karte, zdravstvena legitimacija se ovjerava uz potvrdu CIPS-a kantona u kojem je predat zahtjev da je procedura u toku.
Pitanje:    Poštovani, ja sam iz Srednjebosanskog kantona. Trudna sam 35 sedmica. Zanimam me da li postoji način da se porod obavi u Kantonu Sarajevo? Ako postoji, koja je procedura? Unaprijd hvala za odgovor. Srdačan pozdrav!
Edina, 20.04.2011
Odgovor: Na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja,kao osiguaranik Srednjebosanskog kantona, možete se poroditi u Sarajevu ako vam srednjebosanski Zavod da saglasnost, odnosno ako prihvata da plati troškove poroda izvan matičnog kantona.
Pitanje:    S obzirom da iz federalnog ministarsva zdravstva tvrde da je primjena osnovnog paketa zdravstvenih prava, u dijelu koji se odnosi na financiranje vještačke oplodnje žene do 37 godina, kao i umjetna oplodnja do drugog pokušaja, obaveza kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, zanima me zasto onda to u praksi ni je tako. S postovanjem i nadom da cete odgovoriti na ovo pitanje
Jasmina, 18.04.2011
Odgovor: Odlukom o osnovnom paketu zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH", broj:21/09) u poglavlju XVI utvđena je obaveza Ministarstva zdravstva da sačini stručno-metodološka uputstva i programe potrebne za provođenje osnovnog paketa zdravstvenih prava a koja još nisu donesena. Osim navedenog, vještačka oplodnja je spadala u vertikalni program zdravstvene zaštite koji se finansira iz Federalnog fonda solidarnosti. Čim se donesu popratni aki, kantonalni zavodi će finansirati i vještačku oplodnju. 
Pitanje:    Da li se i registracija za zdravstveno osiguranje radi preko Porezne uprave? Hvala
Erin, 18.04.2011
Odgovor: Da, prijava se vrši preko porezne uprave a zdravstvena legitimacija se dobija u poslovnicama zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, ja sam dugogodišnji darivalac krvi, a zadnje tri godine me u Zavodu za transfuziologiju vode kao "donora" jer redovno doniram trombocite po potrebi. S tim u vezi imam par pitanja: - čuo sam da su dobrovoljni davaoci krvi oslobođeni plaćanja participacije u zdravstvu. Da li je to tačno? - na koji način se može dobiti "oslobađanje" od participacije zdravstvenih usluga? Šta je potrebno učiniti? - Na koje zdravstvene usluge i ostalo smo mi dobrovoljni davaoci krvi oslobođeni participacije? Ja sam konkretno zainteresiran za usluge očnog ljekara i stomatološke. Hvala Damir Koso
Damir, 18.04.2011
Odgovor: Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH", broj:21/09) u poglavlju V predviđeno je da su osigurana lica dobrovoljni davaoci krvi i to lica koja su davaoci krvi deset i više puta, oslobođeni od participacije.    Međutim, kako je u poglavlju XVI utvđena obaveza Ministarstva zdravstva da sačini stručno-metodološka uputstva i programe potrebne za provođenje osnovnog paketa zdravstvenih prava a koja još nisu donesena, u Kantonu Sarajevo se još primjenjuje Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:28/04).po ovoj Odluci dobrovoljni davaoci krvi nisu oslobođeni troškova participacije.
Pitanje:    Na osnovu čega ste slali upitnike za popunjavanje izbora ličnog ljekara ili stomatologa? Da li na osnovu prijave mjesta boravka te osobe ili na osnovu glavnog nosioca osiguranja koji živi na toj adresi?
Gordana S, 16.04.2011
Odgovor: Upitnici su poslani na adresu nosioca osiguranja koja je navedena u prijavi na zdravstveno osiguranje.Ako ste promjenili adresu, bili ste dužni to prijaviti.Od 01.01.2011.godine poslove registracije i svake promjene nekog od relevantnih podataka obavlja Poreska uprav.tako, ako ste promjenili adresu, tu promjenu morate odraditi preko njih.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting