Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    htio sam vas pitati posto imam karton otvoren na grbavici a mjesto stanovanja mi je u opštini novi grad,dešava mi se da dobijem uputnicu od svoje doktorice (porodicna medicina)da izvadim krv i urin u labaratoriji koja se nalazi pored ambulante grbavica 2 a radnica u labaratoriji neće da me primi jer mi je mjesto stanovanja u opštini novi grad pa me zanima ima li to pravo posto je moguće odabrati ljekara porodične medicine na bilo kojoj opštini pa ne vidim razlog zbog kojeg bih išao negdje drugo kad mi se labaratorija nalazi pored ambulante....??
Boris, 15.04.2011
Odgovor:  U toku je akcija izbora doktora porodične medicine.Obrasce ćete dobiti na kućnu adresu sa listom ljekara za koje se možete opredjeliti.Time ćete ubuduće izbjeći nesuglasice o kojim pišete.
Pitanje:    Sta je potrebno da bi penzioner koji je ostvario i prima penziju u Federaciji BiH i zeli preseliti u Republiku Srpsku, moze ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu u RS i da li i dalje ima pravo na penziju iz PIO/MIO Federacije Bih?
Mirsad O., 14.04.2011
Odgovor:  Pravo na penziju je stečeno pravo i ne može biti ukinuto preseljenjem bilo gdje izvan područja koje pokriva matični Zavod PIO/MIO koji isplaćuje penziju.Za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu penzije iz Federacije u RS, morat ćete pitati Fond zdravstvenog osiguranja RS-a.
Pitanje:    Poštovani! Zakonom o zdravstvenom osiguranju, kao i Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava među nabrojanim zdravsvenim uslugama koje nisu pokrivene osnovnim paketom zdravstvenih prava nigdje nije naveden alkoholizam. Međutim moj svekar koji je zbog alkoholiziranosti prenoćio u bolnici ,gdje mu je ukazana liječnička pomoć i sutradan je puštan kući i isti je osiguran kao nezaposleno lice preko zavoda za zapošljavanje. Nakon 15 dan od kantonalne bolnice dostavljen mu je račun u iznosu od 200,00 KM za pružene liječničke usluge zbog alkoholiziranog stanja. Molim pojašnjenje-zašto da navedeni račun plati ako je zdravstveno osiguran
Mira, 12.04.2011
Odgovor: Zbog toga što alkoholizam nije bolest i ne spada u zdravstvenu uslugu koju pokriva obavezno zdravstveno osiguranje a prema Odluci o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH",broj:21/09). To je stanje u koje se čovjek svjesno doveo.
Pitanje:    molim vas dali imate ugovor s privatnom klinikom da se moze slikati zeludac i kojom,u domu zdravlja Omer Maslic i Vrazovu nema termina prije 8 mijeseca HVALA
lucija, 12.04.2011
Odgovor: Imamo ugovor sa nekoliko privatnih ordinacija.Potrebno je da dobijete uputnicu vašeg ljekara i da se obratite u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja u Novom Sarajevu gdje ćete dobiti informaciju kod kojeg privatnika možete najbrže dobiti uslugu i gdje će vam ovjeriti uputnicu. 
Pitanje:    Da li mogu da koristim pravo zdravstvenog osiguranja u Kantonu Sarajevo,obzirom da mi je to pravo ukinuto ratnim zbivanjima u Sarajevu. U redovnu penziju sam otisao 1987.god i bio zdravstveno osiguran,ali 1992.god sam izgubio pravo i na penziju i na zdravstveno osiguranje. Obzirom da je u toku prebacivanje penzije i Republike Srpske u Federaciju Bosne i Hercegovine,zeleo bi da i pravo na zdravstvenu zastitu regulisem na isti nacin. Ako je to moguce molim vas da mi date uputstva kako da postupim. S postovanjem
Branko M., 11.04.2011
Odgovor: Ukoliko vam je prebivalište u Kantonu Sarajevo i ako se iz RS  penzija isplaćuje u Kantonu Sarajevo kao i doprinos za zdravstveno osiguranje, možete biti zdravstveno osigurani u  kantonu Sarajevo.      Ako penziju isplaćuje Zavod PIO/MIO iz Federacije, zdravstveno osiguranje ćete ostvariti prijavoma poreskoj upravi u opštini vašeg prebivališta.Kao dokaz služi ček od penzije i lična karta.
Pitanje:    Postovani, interesuje me sta je potrebno od papirologije da budem zdravstveno osigurana preko muza (koji je zaposlen). Koja je procedura? Hvala!
Lejla, 11.04.2011
Odgovor: Da biste bili osigurani kao član porodice potrebno je da iz Zavoda PIO/MIO dostavite potvrdu da niste aktivni osiguranik, dokaz da ne posjedujete zemlju kao izvor prihoda, popunjenu prijavu od strane obveznika doprinosa (firma vašeg supruga) koja se kupuje u poslovnici zdravstvenog osiguranja i lična karta.        Prijava se podnosi Poslovnici zdravstvenog osiguranja u opštini vašeg prebivališta.
Pitanje:    Moj suprug je trenutno izmedju dva posla i bez obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nije se mogao prijaviti na biro zbog toga sto mu je zadnji posao bio za inostranu firmu u inostranstvu. Mozete li mi reci kakva mogucnost zdravstvenog osiguranja postoji za njega, kakvi su uslovi placanja dobrovoljnog osiguranja? Sve ovo pitam zbog toga sto suprug mora u bonicu uz operativni zahvat. Hvala
Sanela. M., 11.04.2011
Odgovor: Ako ne postoji drugi način, pravo na zdravstveno osiguranje može se ostvariti na osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Za ovaj način zdravstvenog osiguranja plaća se 5% od prosjeka plaće u FBiH, i to za poćetak 6 mjeseci retroaktivno i tekući mjese.Zahtjev se podnosi  Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prema mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, treba da se preselim u Sarajevo, zbog posla i zajedničkog života sa nevjenčanim suprugom. Zanima me da li je moguće uplaćivati regularno dobrovoljno zdravstveno osiguranje na osnovu privremene dozvole boravka, kao nerezident. Ukoliko jeste, koji su mi dokumetni potrebni za podnosenje molbe/zahtjeva? Hvala. Mirjana
Mirjana, 05.04.2011
Odgovor: Ako ne postoji drugi način, pravo na zdravstveno osiguranje možete ostvariti na osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Za ovaj način zdravstvenog osiguranja plaća se 5% od prosjeka plaće u FBiH, i to za poćetak 6 mjeseci retroaktivno i tekući mjese.Zahtjev se podnosi  Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prema prijavljenoj adresi privremenog boravka.  
Pitanje:    Oženjen sam stranom državljankom koja ima odobreni boravak u BiH po osnovu braka. Ja sam zaposlen i moja firma redovno uplaćuje doprinose. Zanima me na koji način mogu osigurati suprugu da ona ima potpuno zdravstveno osiguranje u BiH?
Edin, 31.03.2011
Odgovor: Zdravstveno osiguranje stranaca vezano je za ostvarivanje prava na privremeni boravak stranaca u Bosni i Hercegovini što je  regulisano Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu («Službeni glasnik BiH» broj 36/08). Zakon  precizno određuje uslove koje stranac treba ispuniti za odobrenje privremenog boravka. Jedan od uslova je podnošenje dokaza da za period za koji se traži dozvola privremenog boravka, ima osigurana sredstva za zdravstvenu zaštitu ili zdravstveno osiguranje. Kada se utvrdi da stranac ispunjava uslove za dobijanje odobrenja , nadležni organ donosi rješenje o odobrenju privremenog boravka na određeni period u  kojem se navode uslovi koje je stranac ispunio, pa i uslov da ima sredstva za zdravstvenu zaštitu ili zdravstveno osiguranje. Isticanjem ovog podatka koji se navodi u rješenju o odobrenju privremenog boravka, u kontekstu Vašeg pitanja je  bitna jer znači da lice za koje se traži zdravstveno osiguranje to već ima ili ima osigurana sredstva za zdravstvenu zaštitu, što je ustanovio organ prilikom izdavanja odobrenja o privremenom boravku.               Pravo na zdravstveno osiguranje za vrijeme privremenog boravak stranca, može se ostvariti i na osnovu međudržavne konvencije ako je sa tom državom potpisana.Ako nije potpisana konvencija,  jedna od mogućnosti zdravstvenog osiguranja za strane državljane i njihove članove porodice  koji imaju odobren privremeni boravak na godinu dana, jeste osiguranje po članu 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Zahtjev za zdravstveno osiguranje na ovaj način, podnosi se Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prema prijavljenoj adresi privremenog boravka.  
Pitanje:    Osoba koja je u stalnom radnom odnosu, kojoj firma plaća sve doprinose, nema zdravstvenu knjižicu. Koja je potrebna procedura i dokumentacija za vađenje zdravstvene knjižice i koliko traje taj postupak. Hvala
Ida, 31.03.2011
Odgovor:  Ukoliko ste uredno prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje, procedura je jednostavna.Obratite se u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja u općini prebivališta gdje ćete kupiti zdravstvenu legitimaciju, odnijeti poslodavcu da popuni dio koji se na njega odnosi i ponovo u Poslovnicu, sa ličnom kartom na ovjeru.        Ako vas poslodavac nije prijavio, od 01.01.2011.godine, prijava se vrši preko Porezne uprave na odgovarajućim obrascima koje su objavili na svom portalu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting