Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Kvalificirana sam za prijevremenu penziju. Zadnjih 2,5 godina poslodavac mi nije uplacivao zdravstveno osiguranje. Da li cu moci ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao umirovljenik iako mi poslodavac ne uplati zaostale doprinose za zdravstveno osiguranje.Hvala
Odgovor: Ukoliko ste ostvarili pravo na penziju, moći ćete ostvariti i pravo na zdravstveno osiguranje. Potrebno je podnijeti zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za kontrolu obračuna i uplate doprinosa kod Vašeg poslodavca. Kada se sačini zapisnik koji treba da potpiše Vaš poslodavac, moći ćete se odjaviti po prethodnom osiguranju i podnijeti prijavu na zdravstveno osiguranje kao penzioner.
Pitanje:    Dali mogu dobiti zdravstvenu knjizicu bez diplome zarsio sam srednju skolu ali nisam dobio diplomu trebao sam se javiti prije pola godine ali sam cekao da dobijem diplomu, trebao sam je dobiti sad u januaru ali posto nisam bio tu odgodili su za august.
Odgovor: Na osnovu člana 19. tačka 12. alineja 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br.30/97, 7/02 i 70/08) regulisano je da pravo na zdravstveno osiguranju imaju lica koja se u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završili redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu, prijave zavodu za zapošljavanje. Za ostvarivanje ovog prava nije neophodna diploma o završenom školovanju. U tu svrhu se može koristiti i potvrda koju izdaje obrazovna institucija koju je lice pohađalo.
Pitanje:    da li poslodavac placa zdravstveno osiguranje kolektivno ,nesto kao MIO, ili posebno za svakog zaposlenika
Odgovor: Zakonom o doprinosima («Službene novine F BiH», br: 35/98,54/00,16/01,37/01 i 1/02) i Uputstvom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa («Službene novine F BiH», broj 10/02) je utvrdjeno da se doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje obračunava pojedinačno na plaću svakog zaposlenika a plaća se zbirno na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    osiguranik na bolovanju preko 42 dana kolika je najmanja mjesecna naknada ispod koje se ne smije ići
Odgovor: Članom 47. stav 2. tačka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08) , utvrđeno je da naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem. Ovu naknadu isplaćuje poslodavac.Članom 2. stav 2. Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6704 i 25/09),utvrđeno je da naknada za privremenu spriječenost za rad zaposlenika, a nakon 42 dana zbog bilo koje bolesti, pa i zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem koju poslodavac refundira od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, utvrđena je u visini 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće, ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    kako da produzim knjizicu supruzi koja ima privremeni boravak u BiH ,
Odgovor: Lice koje nije osigurano u državi iz koje dolazi, te zbog toga ne može koristiti pravo iz međudržavnih konvencija o socijalnom osiguranju, pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 11. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) a u vezi sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    dali trudnica na bolovanju preko 42 dana dobiva čistu platu a ne 80 % od plate
Odgovor: Članom 47. stav 2. tačka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08) , utvrđeno je da naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem. Ovu naknadu isplaćuje poslodavac.Članom 2. stav 2. Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6704 i 25/09),utvrđeno je da naknada za privremenu spriječenost za rad zaposlenika, a nakon 42 dana zbog bilo koje bolesti, pa i zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem koju poslodavac refundira od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, utvrđena je u visini 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće, ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    mogu li sama sebi placati zdravstevno jer ni po kojem osnovu ne ostvarujem to pravo?
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje, kada ne postoji neki od osnova zdravstvenog osiguranja koji su navedeni u članu 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08), ostvaruje se po članu 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Tim članom je utvrđeno da su lica koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice. Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Visina i osnovica doprinosa je utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) i iznosi 5% od prosječne mjesečno bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Ovjera knjizice, da li se vrsi svaki mjesec? Mogu li knjižicu ovjeriti maloljetne osobe?
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08) , Federalni ministar zdravstva je donio Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije («Službene novine FBiH», broj: 11/00) kojim je regulisano da se zdravstvena legitimacija ovjerava jednom mjesečno, osim za penzione kojim se zdravstvena legitimacija ovjerava jednom godišnje. Maloljetno, i svako drugo lice, može ovjeriti zdravstvenu legitimaciju drugog lica. Pri tome mora posjedovati i pokazati ličnu kartu lica čija se zdravstvena legitimacija ovjerava.
Pitanje:    od kada se više neće plaćati 20 km za srazmjernu penziju, za zdrav.osiguranje
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) ukinuta je obaveza tzv. srazmjernih penzionera da plaćaju dodatno 20 KM mjesečno. Odluka je stupila na snagu 22. oktobra 2009.godine.
Pitanje:    Molim Vas kako mogu osigurati sina koji je redovan student ali nema drzavljanstvo BiH.
Odgovor: Lice koje nije osigurano u državi iz koje dolazi, te zbog toga ne može koristiti pravo iz međudržavnih konvencija o socijalnom osiguranju, pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 11. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) a u vezi sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting