Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovanje Možete li mi pojasniti kako bi mogao prebaciti zdravstveno i liječenje u sarajevo.radim i stanujem u sarajevu a zdravstveno mi je u zavidovicima.prijavljen sam mislim na licnu-cips u sarajevu tj. Opstina novi grad.sta trebam uraditi da prebacim zdravstveno u sarajevo.unaprijed hvala.
Irnes, 16.03.2018
Odgovor: Poslodavac je dužan izvršiti promjenu adrese prebivališta u PU, odnosno radnik prijaviti promjenu prebivališta poslodavcu, kako bi isti postupio po naprijed navedenom. Prijavom radnika u PU poslodavac je dužan vršiti uplatu doprinosa za radnika po osnovu prebivališta radnika na osnovu čega radnik dobija zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Postovani,interuseje me dali mogu refundirati troskove operativnog zahvata na oba oka,koja moram uraditi u privatnoj klinici DR.Sefic,posto u nasim klinikama nemogu to uraditi,zato su mi izdali i potvrde.Cijena je 1500km po jednom oku,ja moram uraditi obadva,znaci 3000km.Inace sam osiguran preko opcine stari grad,student sam prva godina redovno,roditelji su na birou i nemaju zadravstveno osiguranje.
Džan, 16.03.2018
Odgovor: Postoji mogućnost da zdravstvenu uslugu koja vam ne može biti pružena u javnoj zdravstvenoj ustanovi obavite u nekoj od privatnih zdravstvenih ustanova. Potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za refundaciju sredstava, da se priloži original račun izdat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj su pružene usluge sa tačno navedenom pruženom uslugom, nalaz i mišljenje ljekara iz javne ustanove a iz kojeg je vidljiva utvrđena dijagnoza, uputnica ljekara iz javne ustanove o potrebi obavljanja predmetne usluge-analize. Nakon uvida u zahtjev i dokumentaciju ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li se radilo o pružanju hitne medicinske pomoći, na osnovu koje će se predmet dalje razmatrati i donijeti odluka da li postoji osnova za refundaciju sredstava. Zahtjev za predmetnu refundaciju se možete dobiti i predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Postovani, Potrebna mi je potvrda,zdravstveno osiguranje zadnje tri godine,gdje sam bila osigurana da li je to drzavno(pravno)osiguranje.Nalazim se trenutno kod sestre u Svajcarskoj pa vas molim da mi odgovorite moze li se to zavrsiti mailom. SP Lora
Lora, 16.03.2018
Odgovor: Potrebno je da podnesete pisani zahtjev sa vašim potpisom da se izda potvrda da ste zadnje tri godine prijavljeni na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo (skenirani zahtjev možete poslati putem e maila nakon što se potvrda uradi ista može biti proslijeđena na vašu e mail adresu).
Pitanje:    Postovani, Ukoliko osoba je na Birou bez Zdravstvenog osiguranja, i ima ponudu za rad na odredjeno sa ugovorom o radu od 5 dana, da li je to dovoljno da nakon prestanka ovog rada kada se vrati na Biro ima Zdravstveno osiguranje Hvala vam S postovanjem
Lejla, 17.01.2018
Odgovor: Nezaposlena lica koja se prijave u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa (bez obzira na duzinu trajanja istog) Zavodu za zaposljavanje, ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje putem navedenog organa.   
Pitanje:    Poštovani, moja majka ima 64 godine, nezaposlena je a zbog pomjeranja starosne granice ne može još uvijek ni u penziju i nema zdravstveno osiguranje. Nedavno je imala moždani udar i doktori u bolnici su rekli da moramo plaćati 370 BAM po jednom danu bolničkog liječenja. Postoji li mogućnost da ona koristi moje zdravstveno osiguranje kao izdržavano lice, što u suštini i jeste? S poštovanjem
Dragan, 15.01.2018
Odgovor: Jedina od mogućnosti je da je osigurate kao clana porodice, ukoliko je izdrzavata (sto se dokazuje), druga mogucnost je da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu na nacin da ličnim sredstvima uplacuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)., u vezi čega može dobiti sve potrebne informacije i uputstva u nadležnoj poslovnici ovog Zavoda prema adresi prebivališta. Također, ukoliko niste u mogucnosti da ličnim sredstvima uplaćuje doprinose a ima prebivalište u Kantonu Sarajevo,  obratite se organu uprave nadležnim za poslove socijalne i dječije zaštite( Kantonalni centar za socijalni rad i Opstina prema mjestu prebivalista), koji ce utvrditi da li ispunjavare uvjete za ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje. Kao dobrovoljni darovaoc krvi se jedino, na zalost, oslobodjeni placanja odredjenih participacija prilikom koristenja zdravstvene zastite.
Pitanje:    Imamo nekoliko pitanja.S obzirom da sam napustila fakulter prije godinu dana i imala sam pravo na zdravstveno osiguranje u trajanju od jedne godine, koje mi je isteklo.Bila sam primorana da se bilo gdje zaposlim da bih opet povratila isto.Radim vec 2 mjeseca prijavljena sam, ali firma mi nije udarila pecat u zdravstvenu knjizicu.U slucaju otkaza, kada se vratim na biro da li opet imam pravo na zdravstveno ili firma ipak mora da udari pecat?
Kanita, 15.01.2018
Odgovor: Uz pretpostavku da je Vas poslodavac uredno izvrsio prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje, po prestanku radnog odnosa, ukoliko se pravovremeno prijavite Zavodu za zaposljavanje, ostvarit cete pravo na obavezno zdravstveno osiguranje putem navedenog organa.
Pitanje:    Postovani Ja zivim u Sarajevu a supruga mi je prijavljena u HNK kantonu Pitanje je da li ona ima pravo da se lijeci u kantonu Sarajevo ako je ja prebacim na svoje osiguranje bez obzira sto joj je prebivaliste u HNK kantonu. Lp
Suad, 15.01.2018
Odgovor: Da biste osigurali supruznika kao clana porodice u KS, neophodno je da doticna osoba promjeni mjesto prebivalista. Dakle, osoba ne moze imati prebivaliste u jednom kantonu, a biti prijavljena na obavezno zdravstveno osiguranje u drugom kantonu.
Pitanje:    Postovanje gdje mogu vidjeti spisak elektronskih knjizica.lp
Muhamed, 15.01.2018
Odgovor: U ispostavi Zavoda, prema općini stanovanja.
Pitanje:    Postovani, posto sam na birou dvije godine otprilike i izgubio sam pravo na zdravstveno soiguranje. Zanima me na koje sve nacine si mogu obezbjediti to osiguranje ponovo. Takodje nemam prihoda nikakvih, pa me zanima sta da poduzmem u tm slucaju. Takodje posto sam cuo da ljudi koji su dobrovoljni darivaoci krvi imaju pravo na osiguranje da li mi mozete potvrditi tu informaciju ako nije problem. Ugodan ostatak dana zelim
Kenan, 15.01.2018
Odgovor: Kao jedina od  mogućnost ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu je lična uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)., u vezi čega  može dobiti sve potrebne informacije i uputstva u nadležnoj poslovnici ovog Zavoda prema adresi prebivališta. Također, ukoliko niste u mogucnosti  da ličnim sredstvima uplaćuje doprinose a ima prebivalište u Kantonu Sarajevo,  obratite se organu uprave nadležnim za poslove socijalne i dječije zaštite( Kantonalni centar za socijalni rad i Opstina prema mjestu prebivalista), koji ce utvrditi da li ispunjavare uvjete za ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje. Kao dobrovoljni darovaoc krvi se  jedino, na zalost, oslobodjeni placanja odredjenih participacija prilikom koristenja zdravstvene zastite.  
Pitanje:    Poštovanje, molim Vas možete li me uputiti šta raditi kad UKC Sarajevo ne želi izdati potvrdu da se određene analize ne rade u njihovoj ustanovi. Naime, od ljekara specijaliste sam dobila uputnicu da radim tumor markere, jer sam operisala karcinom jajnika. Dva mjeseca sam pokušavala uraditi iste na UKC Sarajevo ali isti nemaju reagense za navedene analize. Iste sam uradila u privatnoj ustanovi. Imam original račun, nalaz sa uarđenim analizama, uputnicu ljekara, uredno ovjerenu knjižicu, CIPS prijavnicu. Potvrdu iz UKC Sarajevo nemam jer isti kažu da mi ne mogu izdati da to ne rade. Šta dalje raditi. Mogu li ja zahtjev potnijeti Vama bez te potvrde. Lp
Elvira, 12.01.2018
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za usluge obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama u slučaju da se iste  nisu mogle obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koja medicinska usluga urađena), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne medicinske usluge, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna , medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje medicinske usluge bilo hitno i neophodno.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting