Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, da li mogu zdravstveno osigurati novorodence ukoliko nismo prijavljeni na istoj adresi boravka? Lijep pozdrav
Alma, 24.10.2018
Odgovor: Možete, ukoliko je mjesto prebivališta u okvirima ovog kantona.
Pitanje:    Postovani, preselili smo se iz RS-a u Kanton Sarajevo. Interesuje me procedura prebacivanja kartona? Dom zdravlja Teslic trazi pismeni zahtjev Doma zdravlja Vogosca za prenos kartona, a Dom zdravlja navodi da oni ne pisu nikakve zahtjeve. Molim Vas uputite me kako daa prebacimo svoje kartone.
Emina, 24.10.2018
Odgovor: Odgovor na Vaše pitanje nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Molimo obratite se JU Dom zdravlja KS.
Pitanje:    Zdravo! Diplomirala sam i svaki mjesec primam 400KM preko ugovora o djelu. S obzirom da zbog toga nemam pravo pristupiti na biro, kako se mogu osigurati?
Fara, 24.10.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Postovanje Da li je istina da su setovi za inzulinsku pumpu sada besplatni i za sve preko 26 g? Lp
Selma, 24.10.2018
Odgovor: Stupanjem na snagu nove Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva, svi osiguranici koji su prije navršenih 26 godina ostvarili pravo korištenja inzulinske pumpe na teret sredstava Zavoda nakon navršenih 26 godina života zadržavaju pravo na pripadajući potrošni materijal, zavisno od finansijskih mogućnosti i sredstava predviđenih finasijskim planom.
Pitanje:    Zdravo! Imam 22 godine i upravo sam diplomirala. Prethodnih 3 godine sam se osiguravala tako sto bi uz knjizicu odnijela potvrdu iz skole/indeks i mamin cek od penzije u poslovnicu ZZOKS i bila bi ovjerena na godinu dana. Naredni stadij studija tek pocinjem u Septembru 2019 godine. Da li se u medjuvremenu mogu osigurati preko majke?
Farah, 23.10.2018
Odgovor: Na temelju raspoloživih informacija i iznesenih činjenica, ukazujemo da, u skladu sa članom 19. tačka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti ukoliko se prijavite Zavodu za zapošljavanje u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita.
Pitanje:    Poštovani, molim vas da mi odgovorite ko vrši isplatu naknade plaće za period od 20 mj. (bolovanje preko 42 dana) do donošenja rješenja IK (uposlenik je upućen na invalidsku komisiju). Molim HITAN odgovor sa zakonskim odredbama.
Enisa, 23.10.2018
Odgovor: Pravo na naknadu plaće osigurano lice ima u trajanju do 14 mjeseci. Ako nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja ne donese ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku utvrđenom članom 60. Stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zavod će i dalje isplaćivati naknadu plaće osiguraniku, a najduže do 6 mjeseci, računajući od isteka prava na naknadu u trajanju do 14 mjeseci ,dakle,najduže do 20 mjeseci.
Pitanje:    Poštovani, imam pitanje u vezi refundacije privatnih sredstava utrošenjih za analizu D-dimera. Posljednja dva mjeseca na transfuziologiji nisu imali reagense za pružanje navedene usluge, pa sam testiranje uradila privatno i predala na protokol Zavoda urednu dokumentaciju za refundiranje. Prvi zahjtev je predat 28.08.18., drugi mjesec dana kasnije. Do danas nisam dobilPa odgovor za iste. Zanima me koliki je zakonski rok za odgovor Zavoda na ovakvu vrstu zahtjeva, ili koju sluzbu eventualno mogu kontaktirati da bih dobila odgovor. Hvala unaprijed
Amra, 22.10.2018
Odgovor:   Informacije o statusu predmeta dobit ćete na protokolu Zavoda, tel.br.725-284.
Pitanje:    Moj otac je penzioner, udovac. Imao je prije nekoliko dana mozdani udar. Da li zdravstveno osiguranje snosi troskove, odnosno dio troskova rehabilitacije? Hvala unaprijed na odgovoru.
Igor, 22.10.2018
Odgovor: Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulantnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najduže do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u iznimnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili Direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja, osiguranim licima Zavoda pružaju se na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: -          Klinika za ortopediju i traumatologiju, -          Klinika za neurohirurgiju, -          Klinika za kardiohirurgiju, -          Centar za srce, -          Pedijatrijska klinika, -          Neurološka klinika, -          Opća bolnica ''Prim.dr. Abdulah Nakaš''.   Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isti uzeti u razmatranje, te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja.  
Pitanje:    Poštovanje, imam pitanje vezano za refundiranje troskova ili novcanu pomoc za postupak vantjelesne oplodnje. Interesuje me kojim putem se to moze ostvariti ustvari kakva je procedura. Supruga i ja smo do sad imali sedam pokusaja ali nijednom do sad nismo aplicirali niti dobili bilo kakvu pomoc. Ako moze informacija sta nam je potrebno od dokumenata i gdje se sve to moze predati? Hvala.
Amir, 19.10.2018
Odgovor: Ukoliko ispunjavate uslove propisane Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine (koja se nalazi na našoj službenoj web stranici) svoj pisani zahtjev sa pratećom dokumentacijom možete predate na protokol najbliže ispostave Zavoda.
Pitanje:    Poštovanje... Moji roditelji su strani državljani (Crna Gora), i imaju odobren privremeni boravak u BiH na godinu dana... Imaju li oni pravo regulisati obavezno zdravstveno osiguranje u BiH, konkretno u Sarajevu? Mogu li izvaditi zdravstvenu legitimaciju, i sl.?
Senad, 17.10.2018
Odgovor: Vaši roditelji se mogu lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosi se zahtjev, uz koji se prilaže prijavnica, rješenje o privremenom boravku, uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalaze u Jedinstvenom sistemu) i uplatnica. Detaljnije informacije dobit ćete u bilo kojoj od ispostava Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting