Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani,živim s majkom koja je 100% invalid . Zanima me kako preko zzo mogu dobiti nastavak za wc školjku? Lp
Amela, 15.09.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagalaosigurana lica imaju pravo na nastavak za toaletnu šolju,kod sljedećih indikacija:paraplegija,hemiplegija i teški deformiteti kukova i koljena.Da bi ostvarili pravo na pomenuto sanitarno pomagalo potrebno je da dostavite potvrdu o potrebi ortopedskog- sanitarnog pomagala koji će popuniti i ovjeriti ljekar ortoped ili fizijatar,te istu predati naprotokol Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Tokom svog turističkog boravka u Njemačkoj bila sam primljena kao hitan slučaj u Sana Offenbach klinku u kojoj sam provela 6 dana. Danas traže novčana potraživanja za transport i boravak. Nedugo potom u Bosni sam bila hospitalizirana te sam u bolnici provela mjesec dana. Zanima me da li Zavod zdravstvenog kantona KS eventualno može na osnovu činjenica refundirati troškove i na koji način? Unaprijed hvala na odgovoru
Lejla, 15.09.2017
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije od strane ZZO KS, ako je prije odlaska u Njemačku  izdat INO obrazac.
Pitanje:    Poštovanje,zanima me da li ja mogu podnjeti zahtjev za refundaciju novca ,naime , radila sam hormonalni status u privatnoj laboratoriji , te HSG također na privatnoj klinici , pa me zanima da li mogu dobiti refundaciju , šta od dokumenata mi je potrebno i gdje se predaje ??? Lijep pozdrav
Mirela, 15.09.2017
Odgovor: -       Za refundaciju novca za navedene analize potrebno je dostaviti original fiskalni račun, mišljenje ljekara specijaliste iz javne zdravstvene ustanove (uputnica), a koje upućuje na potrebu obavljanja navedene medicinske usluge i Potvrdu da se navedene analize, nisu mogle obaviti u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, zbog nedostatka reagenasa za izvedbe istih. -       Zahtjev se predaje na protokolu u nekoj od naših poslovnica.
Pitanje:    Poštovani, naša firma se nalazi na području općine Novo Sarajevo. Uposlili smo osobu koja ima prebivalište u Ze-Do kantonu. Zanima me u kojem kantonu je prijavljujemo na zdravstveno osiguranje. Unaprijed zahvaljujem na vašem odgovoru.
Melisa, 15.09.2017
Odgovor: Prijava na zdravstveno osiguranje se vrši po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, S ozirom da sam u trećem mjesecu trudnoće,a nisu uplaćeni doprinosi zanima me mogu li ostvariti pravo na ovjeru knjižice,jer do sad su mi ovjeravali sve na dan-dva. Unaprijed zahvalna na odgovoru.
Amela, 15.09.2017
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  („Službene novine FBiH“ br.46/10) je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju. Shodno navedenom, članom 87.  Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Da bi imali pravo korištenja obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira na zdravstveno stanje, izuzev hitne medicinske pomoći, potrebno je da Vaš poslodavac izmiri svoje obaveze a što je i zakonska obaveza.
Pitanje:    Poštovanje, interesuje me gdje mogu pogledati spisak ljudi kojima je izrađena nova elektronska zdravstvena knjižica? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. LP
Adnan, 15.09.2017
Odgovor: Dana 01.06.2017. godine otpočet je postupak zamjene elektronskih zdravstvenih kartica sa pogrešno odštampanim grbom Kantona Sarajevo, te se u cilju efikasnog izdavanja i dostave zamjenskih elektronskih zdravstvenih kartica apeluje na osiguranike da prema mjestu svog prebivališta kontaktiraju poslovnice Zavoda radi dogovora o načinu preuzimanja istih i to na slijedeće brojeve telefona: Poslovnica Novo Sarajevo/Novi grad – 033/725-275; Poslovnica Centar/Stari grad – 033/223-592; Poslovnica Ilidža – 033/761-240; Poslovnica Ilijaš – 033/428-790; Poslovnica Vogošća – 033/430-107; Poslovnica Hadžići – 033/420-107; i to svakim radnim danom od 8:00h do 15:00h.
Pitanje:    Poštovani, da li zdravstvenu knjižicu mogu ovjeriti isključivo u poslovnici Zavoda u općini gdje imam prebivalište ili to mogu uraditi u bilo kojoj poslovnici na području Kantona Sarajevo? Hvala unaprijed. Lijep pozdrav, Azra.
Azra, 15.09.2017
Odgovor: Zdravstvenu knjižicu možete ovjeriti u bilo kojoj poslovnici ZZO KS.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas mozete li mi objasiti proceduru promjene zdravstvene knjizice nakon promjene mjesta prebivalista.Podnjela sam zahtijev za promjenu licne karte i sada je to u proceduri.Ranije sam bila prijavljena u Brezi,a sad u Sarajevu gdje sam i zaposlena. Unaprijed hvala lp.
Berina, 15.09.2017
Odgovor: Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica ZZO KS, u koju će Vaš nosilac osiguranja (firma) staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Za daljnju proceduru, odnosno izdavanje i ovjeru zdravstvene knjižice, obratite se na šalter jedne od poslovnica uz predočenje Prijave o mjestu prebivališta za osiguranika.
Pitanje:    Poštovanje, možete li mi reći šta mi je sve potrebno od dokumentacije da prijavim novorođenče na ZO? Hvala
Nermin, 15.09.2017
Odgovor: U jednoj od Poslovnica ZZO KS kupite obrazac prijave na obavezno zdravstveno osiguranje ZO 1 i zdravstvenu legitimaciju. Poslodavac će ispuniti i ovjeriti obrazac, te staviti pečat u zdravstvenu legitimaciju. Uz prijavu potrebno je da dostavite rodni list djeteta na uvid i potvrdu o prebivalištu izdatu od nadležnog organa za roditelja koji prijavljuje dijete na svoje osiguranje.  
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za informaciju kako se može skinuti zabrana za određeni lijek (Betaserc je u pitanju) koji moja mama koristi kao redovnu terapiju, ali samo je jedna doza godišnje besplatne ostale mora platiti. S poštovanjem.
Ivana, 15.09.2017
Odgovor: Lijek Betaserc tbl 50x24mg je dio B liste Odluke o listi lijekova KS.Za pomenuti lijek je Odlukom o listi lijekova definisana i smjernica 13 da se isti može koristiti na teret sredstava Zavoda u trajanju najviše 3 mjeseca u 12 mjeseci.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting