Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani,trenutno sam na Birou a izgubio sam zdrastvo,Prilikom prijave na biro nakon 7godina staza nisam se u roku prijavio i izgubio sam zdrastvo.Dal ima neko sada rjesenje da dobio zdrastvenu knizicu jer imam potrebu? Unaprjed hvala na odgovorh
Ramiz, 08.01.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Postovani, drzavljanin sam Bosne i Hercegovine a odnedavno sam zaposlen u Srbiji. Porodica mi je u BiH a i ja provodim bar 7 dana mjesecno u BiH. Svakako sam zdravstveno osiguran u Srbiji ali me interesuje da li postoji mogucnost da imam zdravstveno osiguranje i u BiH? Unaprije hvala na odgovoru!
Tarik, 05.01.2018
Odgovor: Neophodno je da se obratite matičnom fondu zdravstveno osiguranja u Srbiji radi izdavanja odgovarajućeg obrasca,  na temelju kojeg, a na osnovu prethodno podnesenog zahtjeva, Vam se izdaje bolesniči list od strane ovog Zavoda, koji je ekvivalentan zdravstvenoj legitimaciji.
Pitanje:    Postovani, Imajući u vidu da mi je majka bila u poseti u Beogradu za novogodisnje praznike, te da je iznenada, 01.01.2018. g. dozivela tezi mozdani udar, kojom prilikom je hitno, od strane hitne pomoći prebacena u bolnicu "Sveti Sava" u Beogradu, a da je osiguranik BiH - Kantona Sarajevo, receno nam je da ce bolnica poslati zahtev Filijali zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u vezi zdravstvenog osiguranja i bolnickih troskova (pozitivna medjunarodna konvencija). Imajuci u vidu da je nepokretna, te da ce joj posle bolnice biti potrebna produzena rehabilitacija, kako lekari kazu, kao i da se osiguranici Srbije, inace, upucuju u Institutu za rehabilitaciju u Sokobanjskoj u Beogradu, zanima me da li ce, zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo snositi i te troskove ili ce zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevi majku uputiti u neki drugi rehabilitacioni centar u BiH. Prosto, zanima me unapred koja je procedura, kako bismo blagovremeno reagovali i pripremili potrebnu dokumentaciju.. Unapred se zahvaljujem na odgovoru. S postovanjem!
Svjetlana, 05.01.2018
Odgovor: Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulantnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najduže do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u iznimnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili Direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja, osiguranim licima Zavoda pružaju se na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: -          Klinika za ortopediju i traumatologiju, -          Klinika za neurohirurgiju, -          Klinika za kardiohirurgiju, -          Centar za srce, -          Pedijatrijska klinika, -          Neurološka klinika, -          Opća bolnica ''Prim.dr. Abdulah Nakaš''.   Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isti uzeti u razmatranje, te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja.
Pitanje:    Poštovani, Pri dostavljanju zahtjeva ,dokumentacije za refundaciju umjetne oplodnje molila bih za pojašnjenje po sljedećim tačkama: 2.Mišljenje ordinirajućeg /jekara (/jekara specijaliste ginekologa i/i /jekara specijaliste urologa); DA LI JE DOVOLJAN NALAZ -MIŠLJENJE DOKTORA SA PRIVATNE KLINIKE NA KOJOJ JE I RAĐENA UMJETNA OPLODNJA? 4.Pozitivno konzijarno mišljenje nadležne klinike sa UKC Sarajevo (Klinika za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za urologiju);KAKO SE MOŽE DOBITI OVO MIŠLJENJE ,TAČNIJE ŠTA JE POTREBNO DOSTAVITI NADLEŽNOJ KLIN.UKCS ,DA LI TREBA URADITI DODATNE NALAZE NA UKCS 5.Potvrdu da je podnosilac zahtjeva, kojem će biti pružena usluga medicinski potpomognute oplodnje, u kontinuitetu zdravstveno osiguran na području Kantona Sarajevo najmanje pet (5) godine, Smatrat će se da je podnosilac osiguran u kontinuitetu ukoliko u posmatranom periodu nije imao jedan ili više prekida osiguranja u trajanju dužem od šest (6) mjeseci ukupno;DA LI JE DOVOLJNO DA SAMO JEDAN PARTNER ISPUNJAVA ZAHTJEVE GORE NAVEDENE . Hvala!
Aida, 05.01.2018
Odgovor: U vezi Vašeg pitanja za refundaciju medicinski potpomognute oplodnje dostavljamo Vam slijedeće odgovore: 1.       Mišljenje ordinirajućeg ljekara specijaliste može biti I nalaz sa private klinike, ali može biti I nalaz koji vam prije Konzilijarnog mišljenja izdaje Specijalista ginekologije na UKCS – GAK; 2.       Za izdavanje pozitivnog konzilijarnog mišljenje molimo Vas da se obratite Klinici za ginekologiju I akušerstvo gdje će te dobiti sve potrebne odgovore vezano za ovo pitanje; 3.       Ispunjenost uslova kontinuiteta prijave na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo Zavod vrši po službenoj dužnosti uvidom u službenu evidenciju; 4.       Kontinuitet prijave na obavezno zdravstveno osiguranje treba da ispunjava jedan od bračnih ili vanbračnih partnera, najčešće podnosilac zahtjeva.
Pitanje:    Poštovani, da li postoji mogućnost refundacije novčanih sredstava za operativno odstanjenje nepčenih i trećeg krajnika kod djeteta? Operacija je obavljena u privatnoj poliklinici. Hvala unaprijed na odgovoru.
Munevera, 05.01.2018
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za usluge obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama u slučaju da se iste  nisu mogle obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koja medicinska usluga urađena), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne medicinske usluge, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna , medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste, ili dokaz da postoji duga lista čekanja za obavljanje predmetne medicinske usluge. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje medicinske usluge bilo hitno i neophodno.
Pitanje:    Poštovani, možete li me obavijestiti da li su gotove elektronske zdravstvene knjižice za mene: Muhidin K, rođen 1973 i za moju majku Ramiza K, rođena 1951. Da li ja mogu preuzeti EZK za majku ako ponesem njenu zdravstvenu knjižicu? Lp,
Muhidin, 05.01.2018
Odgovor: Obratite se u jednu od ispostava Zavoda zdravstvenog osiguranja, prema opštini stanovanja.
Pitanje:    Da li je moguće izvršiti povrat novčanih sredstava za labaratorijsku pretragu krvi obavljenoj u privatnoj poliklinici, zato što Klinički centar Koševa već duže vrijeme nema reagenasa za ovaj nalaz (PSA). Ukoliko jeste kakva je procedura.
Vehid, 03.01.2018
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste, ili dokaz da postoji duga lista čekanja za obavljanje predmetne analize. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.
Pitanje:    Poštovanje, Mojoj mami je operirana kičma na KCUS-u prije dva mjeseca i dobila je preporuku doktora za banjsko liječenje, pa me interesuje koju medicinsku dokumentaciju je još potrebno priložiti i gdje se podnosi zahtjev? Koliko dugo se čeka odgovor na zahtjev? Pozdrav
Selma, 03.01.2018
Odgovor: Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulantnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najduže do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u iznimnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili Direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja, osiguranim licima Zavoda pružaju se na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: -          Klinika za ortopediju i traumatologiju, -          Klinika za neurohirurgiju, -          Klinika za kardiohirurgiju, -          Centar za srce, -          Pedijatrijska klinika, -          Neurološka klinika, -          Opća bolnica ''Prim.dr. Abdulah Nakaš''.   Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isti uzeti u razmatranje, te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja.
Pitanje:    Poštovanje, moj sin je redovan student u Sarajevu, ovu godinu je zaledio , trenutno je osiguran preko mene, s tim u vezi imam pitanje dali ga moram odjavit sa zdravstvenog osig. ili može i dalje bit zdravstveno osiguran Unaprijed hvala. Amela
Amela, 03.01.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 89. Zakona o visokom obrazovanju KS, Visokoškolska ustanova može odobriti iz opravdanih razloga (zbog teške bolesti, porodiljskog odsustva I drugih razloga utvrđenim zakonom I statutom) da, na zahtjev studenta, a najduže godinu dana, prava I obaveze miruju. Ukoliko dostavite Odluku Visokoškolske ustanove, kojom se odobrava navedeno pravo (mirovanje), djete će I dalje ostavrivati pravo naobavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice, u suprotnom je neopohodno da se izvrši odjava.
Pitanje:    Može te li mi poslati spisak potrebne dokumentacije za pomoć u lijekovima
Azra, 29.12.2017
Odgovor: Dokumentacija potrebna za refundiranje sredstava za kupljeni lijek je slijedeća: -medicinska dokumentacija gdje je indiciran lijek za liječenje -originalni račun apoteke u kojoj je kupljen -prijava CIPS-a -fotokopija prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting