Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, na spisku potrebne dokumentacije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje stranih državljana stoji i "Dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad". O kakvom dokumentu je riječ - ako je osoba tek došla u BiH?
Antonio, 14.12.2017
Odgovor: Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima “dobrovoljno zdravstveno osiguranje”, osoba ostvaruje pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezo zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno namjanje 6 mjeseci unazad. Osoba koja želi da ostvari pravo po ovom osnovu dužna je da uplati doprinose 6 mjeseci unazad (bez obzira na činjenicu da je tek došla u BIH), izuzev ukoliko je u posljednih 6 mjeseci imala status osigurane osobe, onda je dužna da uplati retroaktivno doprinose do dana kada je izgubila svojstvo osigurane osobe. Uplatnicom se dokazuje da su diprinosi izmireni.
Pitanje:    Poštovani Poliklinika Kandić iz ulice Avdage Sahinagica objavila je da od decembra kod njih pacijenti mogu koristiti usluge koje pokriva vas zavod. Je li to tačno i da li vrijedi u još nekim ustanovama?
Emir, 14.12.2017
Odgovor: Informacija je tačna, ZZOKS je podpisao ugovor sa navedenom PZU Linea Kandić za pružanje usluga samo  iz oblasti  porodične/ obiteljske medicine. Za pružanje usluga iz domena porodične/ obiteljske medicine potpisani su ugovori i sa PZU Atrijum, PZU Eurofarm, PZU SaNaSa i PZU Melius. Napomena !!!-ovi ugovori se odnose samo za usluge iz PORODIČNE/ OBITELJSKE MEDICINE.
Pitanje:    Poštovani, na koji način strani državljani mogu koristiti usluge javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo? U pitanju je državljanin Republike Hrvatske, s prijavljenim privremenim boravkom u Kantonu. Je li moguće uplatiti neku vrstu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ili nešto drugo? Lp
Antonio, 14.12.2017
Odgovor: Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. U tom slučaju, neophodno je da podnesete zahtjev za utvrđivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje u jednu od naših ispostava, uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju: 1.       obrazac 19- Službe sa poslove sa strancima, kojim se potvrđuje da lice ima odobren privremeni boravak na godinu dana. 2.       Uplatnica na iznos od 408,87KM (ZZO KS, broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193) i 46,41 KM (ZZOiR-1020500000064018, vrsta prihoda-712193). Navedeni iznos uplaćujete ukoliko u posljednjih 6 mjeseci niste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u KS, a ukoliko jeste onda uplaćujete od dana prestanka svojstva osiguranja, i to iznos od 58,41 KM (ZZO KS, broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193) i 6,63 KM (ZZOiR-1020500000064018, vrsta prihoda-712193) po mjesecu. 3.       Uvjerenje Porezne uprave FBiH, koje izdaje ispostava Porezne uprave FBiH prema mjestu prebivališta, a koji se potvrđuje da nemate tekuća osiguranja.   Međutim, ukoliko imate status osigurane osobe u R. Hrvatskoj, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u KS možete ostvariti na osnovu obrasca HR/BH 3, koji Vam izdaje područna služba, odnosno regionalni ured Zavoda prije odlaska u ugovorene države, na temelju podnesenog zahtjeva, a ukoliko prije odlaska u inozemstvo niste zatražili izdavanje navedenog obrasca, neophodno da se obratite područnoj službi odnosno regionalnom uredu Zavoda, I zatražite navedeni obrazac.
Pitanje:    Poštovani, Da li ja mogu doći i prijaviti kolegicinu djecu na nju, ili ona mora doći lično? Unaprijed hvala na odgovoru. Lijep pozdrav
Ira, 14.12.2017
Odgovor: Možete u ime kolegice izvršiti prijavu člana porodice, uz prilaganje određene dokumentacije (ZO-1 popunjen od strane obveznika uplate doprinosa, i rodni list djeteta).
Pitanje:    Poštovanje... Zanima me da li osoba koja ima privremenu ino penziju ti.nema još starosnu penziju može da sam sebi uplaćuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje kod nas u BiH Unaprijed zahvaljujem
Elmira, 14.12.2017
Odgovor: Ukoliko država u kojoj ste ostvarili pravo na privremenu penziju ima zaključen i ratificiran bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju sa Bosnom i Hercegovinom, neophodno je da se obratite inostranom nosiocu osiguranja kako bi Vas uputio da li možete na osnovu pomenute penzije ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo ili da nama dostavite podatak o kojoj državi je riječ kako bi Vam dali precizniji odgovor. Vi u svakom slučaju možete da se lično osigurane na zdravstvenu zaštitu (dobrovoljno) na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. U slučaju potonjeg, neophodno je da podnesete zahtjev za utvrđivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje u jednu od naših ispostava, uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju:   (Ukoliko se radi o državljaninu BiH, koji ima prijavljeno mjesto prebivališta u KS) 1.       Obavještenje MUP-a KS (Prijavnica Cipsa) 2.       Uplatnica na iznos od 408,87KM (ZZO KS, broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193) i 46,41 KM (ZZOiR-1020500000064018, vrsta prihoda-712193). Navedeni iznos uplaćujete ukoliko u posljednjih 6 mjeseci niste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u KS, a ukoliko jeste onda uplaćujete od dana prestanka svojstva osiguranja, i to iznos od 58,41 KM (ZZO KS, broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193) i 6,63 KM (ZZOiR-1020500000064018, vrsta prihoda-712193 po mjesecu. 3.       Uvjerenje Porezne uprave FBiH, koje izdaje ispostava Porezne uprave FBiH prema mjestu prebivališta, a koji se potvrđuje da nemate tekuća osiguranja.   (Ukoliko se radi o stranom državljaninu)   Umjesto isprave iz tačke 1) prilažete se obrazac 19- Službe sa poslove sa strancima, kojim se potvrđuje da lice ima odobren privremeni boravak na godinu dana.
Pitanje:    Postovani, potreban mi je obrazac BH/HR1. Vas kolega m je rekao da trebam podnijeti zahtjev. Da li mail-om, ili licno? Koliko procedura traje, i da li je samo zahtjev dovoljan da bih dobio obrazac. S postovanjem, Adnan
Adnan, 14.12.2017
Odgovor: U prethodnom odgovoru greškom je data informacija  za obrazac HR/BH 1 a upit se odnosio na BH/HR 1, te Vas radi prvilnog informisanja obavještavamo o sljedećem:   Obrazac BH/HR 1 - POTVRDA O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMJENJUJU Obrazac ispunjava mjesno nadležni bosanskohercegovački nosilac zdravstvenog osiguranja i uručuje ga zaposleniku/ci ili poslodavcu. Obratiti se Federalnom zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH .
Pitanje:    Postovani, potreban mi je obrazac BH/HR1. Vas kolega m je rekao da trebam podnijeti zahtjev. Da li mail-om, ili licno? Koliko procedura traje, i da li je samo zahtjev dovoljan da bih dobio obrazac. S postovanjem, Adnan
Adnan, 13.12.2017
Odgovor: Obrazac HR/BH 1 se ne izdaje u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Obrazac HR/BH 1 - POTVRDA O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMJENJUJU Obrazac ispunjava nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i uručuje je zaposleniku/ci ili poslodavcu.
Pitanje:    Dobar dan, do sada sam placala dobrovoljno zdravstveno osiguranje i uplaceno je do 7.12.2017. Preselili smo u Austriju i sada imamo osiguranje ovdje, zanima me jel trebam uraditi neku odjavu sa osiguranja u Bosni i kakav je procedura lijecenja u Bosni ako nam zatreba, obzirom da imam malu djecu? Hvala, Lp
Indira, 13.12.2017
Odgovor: Potrebno se javiti u nadležnu poslovnicu ZZO Sarajevo  prema mjestu prebivališta radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o prestanku prava na zdravstveno osiguranje po čl.27 da bi se mogli odjaviti sa zdravstvenog osiguranja u Sarajevu. Ako imate osiguranje u Austriji , prilikom boravka u BiH potreban Vam je obrazac A/BH 3 ili kartica austrijskog zdravstvnog osiguranja po osnovu kojeg dobijete bolesnički list za hitnu i neophodnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Postovani, Da li se kod vas moze refundirati nabavka citostatika? Naime radi se o citostatiku yondelis (trabecdetin) koji se ne nalazi na listi lijekova. Cijena jednog ciklusa kosta 11000km. Ovaj citostatik je propisan jer do sada koristeni citoatatici nisu dali rezulatate.
Haris, 04.12.2017
Odgovor: Citostatici su dio vertikalnog programa te Zavod zdravstvenog osiguranja nema pravni osnov za refundiranje sredstava za nabavku istih.
Pitanje:    Poštovani, Mom ocu je dijagnosticiran rijedak oblik raka koštane srži. Za potreban tretman su potrebni lijekovi koji su skupi i trebaju se nabavljati na mjesečnoj bazi. Čovjek je penzioner, a mjesečni troškovi nabavke lijekova iznose oko 600 KM. Pošto ima zdrastveno osiguranje i pošteno zarađenu penziju na koji način bi se mogli refundirati troškovi ? U pitanju je lijek Thalidamide 100mg. Lijep pozdrav
Nermin, 04.12.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za lijekove koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS možete predati na protokol Zavoda.Komisija za odobravanje refundacije sredstava će razmotriti Vaš zahtjev,te ćete dobiti odgovor na kućnu adresu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting