Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlena sam u Zenicko-dobojskom kantonu, te sam promijenila prebivalište, trenutno sam u Sarajevskom kantonu. Zanima me kako da ostvarim zdravstveno osiguranje u Sarajevskom kantonu obzirom da sam u radnom odnosu u drugom kantonu? Unaprijed hvala.
Irma, 04.08.2017
Odgovor: Obzirom da je došlo do promjene prethodno prijavljenih podataka u Jedinstvenom sistemu, obveznika uplate doprinosa tj. Vaš poslodavac je u obavezi da, danom nastanka promjene, nadležnoj poreznoj ispostavi podnesen prijavu promjene podataka na osnovu koje će porezna ispostava izvršiti pormjenu podataka, odnosno ovom Zavodu proslijediti elektronskim putem Vašu prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje. U međuvremenu, Vi možete kupiti zdravstvenu legitimaciju u jednoj od naših poslovnica, a koja košta 2 KM, i dostaviti Vašem poslodavcu, radi stavljanja otiska pečata poslodavca u zdravstvenu legitimaciju, (str.2 PODACI O OBVEZNIKU), koju, kao takvu, podnosite referent zdravstvenog osiguranja u jedno od naših poslovnica, radi popunjavanja I ovjere iste.
Pitanje:    Postovani, molimo Vas za informaciju na koji nacin mogu refundirati troskove poroda koji se desio u bolnici Tesanj, osiguranik zdravstvenog sam KS... Unaprijed hvala na odgovoru.
E, 04.08.2017
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', br. 41/01) propisano je i pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima osiguranim licima na području drugog kantona. Uz zahtjev potrebno je da dostavite original račun, nalaz i mišljenje ljekara izdat u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pružena medicinska usluga, fotokopija zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas da mi odgovorite, ukoliko je to u Vasoj nadleznosti, na pitanje koliko vremenski majka moze da ostvari pravo na bolovanje za njegu predskolskog djeteta s dijagnozom infektivna mononukleoza u kontinuitetu? Da budem preciznija pedijatar je odobrio 15 kalendarskih dana s tim da dijete jos uvijek ne moze dobiti potvrdu da je zdravo ( sto je i logicno) a kao razlog navodi zakonsku regulativu.
Melisa, 28.07.2017
Odgovor: Bolovanje po osnovu njege madodobnog djeteta u nadležnosti je odabranog doktora do 15 dana. Ako postoji potreba za daljim bolovanjem osiguranik se upucuje na Prvostepeneu ljekarsku komisiju u čiju nadležnost prelazi otvoreneo bolovanje, te ista cijeni i donosi nalaz, ocjenu i mišljenje na osnovu priložene med. dokumentacije.
Pitanje:    Poštovani, da li i na koji način poslodavac može dobiti podatak da li je njegov zaposlenik otvorio bolovanje, a vezano za moguću zloupotrebu prava bolovanja i neopravdano odsustvo s posla kao kršenja obveza iz radnog odnosa. U ovom slučaju se ne radi o kontroli bolovanja u smislu da li je to bolovanje otvoreno iz opravdanih razloga, a u koju bi bili uključeni kontrolori pri ZZO, već o provjeri činjenice da li zaposlenik uopće na bolovanju? Da li se takav zahtjev šalje ambulanti porodične medicine kojoj zaposlenik pripada ili nekom drugom? S poštovanjem
Julijana, 28.07.2017
Odgovor: Odgovor na Vaše pitanje sadržan je u članu 4. U Pravilniku o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremne spriječenosti za rad osiguranika, u kojem stoji da privremenu spriječenost za rad utvrđuje izabrani dr. medicine. Privremena spriječenost za rad evidnetira se u kartonu osiguranika. Izabrani doktor medicine je obavezan popuniti Obrazac nalaz ocjene i mišljenja izabranog dr. medicine, koji se nalazi u prilogu br. 5 navedenog Pravilnika i taj izvještaj dostavlja osiguraniku, pravnom ili fizičkom licu kod koga je osiguranik zaposlenen i nadležnom kantonalnom zavodu osiguranja, najkasnije u roku od 3 dana od utvrđivanja privremene spriječenosti za rad. Ukoliko izabrani dr. ne postupa u skladu sa navedenim članom Pravilnika, možete se obratiti zdravstvenoj ustanovi u kojoj radi izabrani doctor i od istih zatražiti potrebnu informaciju, a ako od istih ne dobijete odgovor zaštitu vaših prava možete potražiti kod kontrolora Zavoda zdavstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani ,imam pitanje u vezi zdravstvenog osiguranja.Ja sam prijavljen u Trebinju i uplacujem zdravsteno osiguranje svakog mjeseca zdavstvenom fondu rs i treba da se preselim sljedeci mjesec u Sarajevo federaciju kako da regulisem svoje zdravstveno .Hvala
Husnija, 26.07.2017
Odgovor: Potrebno je da, u cilju davanja adekvatnog odgovora na postavljeno pitanje, navedete po kojem ste pravnom osnovu (Radni odnos, dobrovoljnjo, putem Biro-a ili PIO-a) bili osigurani u RS, te da li po istom osnovu namjeravate biti osigurani u KS
Pitanje:    Poštovani, da li dijete ima pravo na drugi besplatan mobilni zubni aparatić, ukoliko je prvi izgubljen? Hvala
Emir, 25.07.2017
Odgovor: Dijete ima parvo na drugi aparatić kroz 12 mjeseci od podizanja prvog  aparatića.Pošto se radi o vanrednoj situaciji podnesite zahtjev za izdavanje novog aparatića Komisiji za ortopedska pomagala u Zavod.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me na koji način se može refundirati novac za injekcije Avastin ,za oči,koji moja majka mora da prima svaki mjesec u jedno oko a sada joj je receno da mora primati i u drugo.Dijagnoza je degenerativna žuta mrlja ili makula.Rečeno joj je na klinici da te injekcije ne može primati u Bolnici Koševo jer oni nemaju te uslove ni injekcije tako da je prinuđena da prima privatno a penzioner je. Lp
Sandra, 24.07.2017
Odgovor: Pošto je dijagnoza degenerativna makula, možete se obratiti našoj Komisiji za refundaciju sredstava za lijekove. Uz dokumentaciju o dijagnozi priložiti i original  fiskalni račun za kupljeni lijek i biće Vam odobren jedan dio pomoći.
Pitanje:    Postovani, Moj brat boluje od multifokalne motorne neuropatije. Bolest koja vodi u tesku invalidnost. Jedina terapija za tu bolest su humani imunoglobulini. Prosle godine je u vise navrata primao istu terapiju u KCUS, ali je lijek kupovao o licnom trosku. U ZZOKS nam je receno da je lijek na bolnickoj listi, ali nam u KCUS nisu htjeli dati potvrdu da lijeka nema u bolnickoj apoteci, a mi nismo mogli gubiti vrijeme, bolest rapidno napreduje. Neurolog (privatna ordinacija), mu je opet predlozio da proba humane imunoglobuline, ali u znatno vecoj dozi. S obzirom da mi to finansijski ne mozemo obezbijediti, interesuje me da li moj brat ima pravo na taj lijek preko ZZOKS i ako ima, na koji nacin to pravo moze ostvariti. Hvala Lijep pozdrav
Armela, 24.07.2017
Odgovor: Humani imunoglobulini su na bolničkoj listi i bolnica Vam je dužna obezbjediti ih ili Vam refundirati novac  koji ste potrošili za kupovinu istih.Zavod redovno prebacuje tranše novca prema UKC-u Sarajevo za kupovinu lijekova koji su na bolničkoj listi  i iz tog razloge ne refundira novac za kupljene lijekove sa bolničke liste.
Pitanje:    Poštovani, dijagnosticirana mi je uzapredovali oblik paradentoze za koji su mi preporučili hitno odrdjene mikrohirurske zahvate na mesu i kost zuba. kako mi je saopćena navedeno liječenje je prilično skupo. Da li Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo može snositi troškove po osnovu liječenja ove bolesti.ili participirati u dijelu troškova liječenja. S poštovanjem
Haris, 20.07.2017
Odgovor: U članu 34. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine FBiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) zdravstvena zaštita se razvrstava  u tri grupe: primarna, specijalističko-konsultativna i bolnička. Osigurana lica - korisnici zdravstvene zaštite iz člana 34., u skladu sa članom 37. navedenog Zakona mogu zdravstvene usluge ostvariti samo u zdravstvenim ustanovama  s kojima kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zaključi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (Sl.novine FBIH br.21/09)  utvrđeno je da se specijalističko konsultativna zaštita iz oblasti stomatologije obavlja  u okviru slijedećih djelatnosti: bolesti usta, bolesti zuba, ortodoncija, oralna hirurgija i stomatološka protetika. Usluge specijalističko-konsultativna zdravstvene zaštite pružaju se u  UKC Sarajevo i Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Koja je procedura vezana za refundiranje troškova slušnog aparat koji je potreban mojoj majci koja je penzioner i koja je nepokretna. Već su mi u ZZO objasnili da je najprije potrebno mišljenje ORL specijaliste ali mi nije jasno da li je za Vas validno mišljenje specijaliste iz privatne poliklinike koji bi došao u kućnu posjetu jer majka ne može na kliniku. Aparat bismo nabavili u VIDEX-u, koji, također, dolaze u kućnu posjetu nepokretnim bolesnicima. Hvala unaprijed. Džanela
Džanela, 18.07.2017
Odgovor: Za slušni aparat Vam treba mišljenje specijaliste ORL iz Javne ustanove DZ,koji daje prijedlog za slušni aparat I potvrdu (ZP-6 obrazac) koju ovjerite u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona  Sarajevo  na osnovu koje imate participaciju  Zavoda 526,50 KM.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting