Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim Vas, suprug je izgubio zdravstvenu knjizicu E sad, ako zeli da preuzme elektronsku, sta nam je ciniti? L.P
Maja, 04.12.2017
Odgovor: Ukoliko se Vaša elektronska zdravstvena legitimacija nalazi u jednoj od naših ispostava, što možete provjeriti neposredno u istoj odnosno da nam dostavite JMB kako bi provjerili u Vaše ime, neophodno je da se obratite u ispostavi u kojoj se nalazi elektronska zdravstvena legitimacija u cilju preuzimanja iste. S tim u vezi, a ukoliko ste u prethodnom periodu preuzeli elektornsku zdravstvenu legitimaciju koje su iz tehničkih razloga povučene, a koje ste prvobitno platili, uz predočenje iste oslobođeni ste plaćanja, a ukoliko prvi put preuzimate elektronsku zdravstvenu legitimaciju dužni ste platiti 2 KM, izuzev ukoliko potpadate u jednu od slijedećih kategorija: 1.       Vojni invalidi sa utvrđenim invalidetom od 60% i više; 2.       Civilna žrtva rata i invalidi sa utvrđenim invaliditetom preko 60%; 3.       Članovi porodice šehida odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedice ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vosjke FBIH; 4.       Penzioner čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku; 5.       Lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku; 6.       Osigurana lica - štičenici socijalnih ustanova; 7.       Osigurana lica -  korisnici socijalne zaštite; 8.       Osigurana lica koja su prijavljenja kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenih lica.
Pitanje:    Poštovanje, pisala sam Vam već jednom u vezi sljedećeg, osoba je 100% invalid i ima nalaz od komisije na kojem to jasno piše. Nepokretna je, ništa sama ne može bez nečije pomoći, ima i demenciju, također su joj se i pojavile i prve rane po tijelu odnosno dekubitus. Antidekubitalni madrac smo naravno sami kupili jer nismo ni pokušavali da dobijemo od socijalnog iako sam čula da se i to može ostvariti. Jedina stvar koju primamo preko socijalnog su pelene. Već po ko zna koji put predajemo zahtjev da nam se odobri više pelena, ali naravno svaki put taj isti zahtjev bude odbijen. Mjesečno joj se odobri samo 45 pelena. Kome imam pravo uložiti žalbu? Šta priložiti od nalaza? I da napomenem da smo sad predali i nalaz neurologa u kojem stoji također prijedlog za 60 pelena. U socijalnom ne vrijedi nikoga ni pitati jer očito svi samo krivicu prebacuju na druge i šalju nas 'od vrata do vrata'. Molim Vas recite kome se uopšte trebam obratiti, na koja vrata pokucati? Gdje god smo do sad pitali, niko 'ne zna' odgovor. Hvala unaprijed.
Mirela, 01.12.2017
Odgovor: Molimo Vas da dostavite podatke o osiguraniku nakon čega ćemo  biti u prilici da decidno odgovorimo i  pomognemo  u rješavanju  Vašeg zahtjeva. 
Pitanje:    Molim da mi objasnite zivim u Sarajevu odnedavno mi je dosla majka koja ima zdravstveno osiguranje Srbije majka mi je nepokretna i ja sam joj staratelj kako mogu da joj ostvarim zdravstveno osiguranje u Sarajevu posto je i prijavljena kod mene u Sarajevu .
Azemina, 01.12.2017
Odgovor: Kako bi Vam dali adekvatan odgovor, neophodno je da nam odgovorite na slijedeća pitanja, radi utvrđivanja činjeničnog stanja. 1.       Po kojem osnovu Vaša majka ostvaruje pravo na obavezno zdravtsveno osiguranje u Srbiji, odnosno da li je ostvarila penziju u navedenoj državi i 2.       Starosna dob Vaše majke.
Pitanje:    Poštovanje, Moje pitanje je sljedeće: Planiram putovati za S.Arabiju i trebao bi primiti vakcinu protiv meningococa ali na žalost zdravstvenu knjižicu sam izgubio pa me interesuje koja je procedura za ponovno vađenje zdravstvene knjižice? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. Emir
Emir, 30.11.2017
Odgovor: U jednoj od naših ispostava možete kupiti zdravstvenu legitimaciju, slijedom čega je neophodno da istu dostavite Vašem obvezniku uplate doprinosa (poslodavac, nadležan organ-PIO, Biro, Opština) radi stavljanja otiska pečata na mjesto za to označeno mjesto na str 2. Zdravstvene legitimacije, a potom istu dostavljate i podnosite referentu zdravstvenog osiguranje u jednoj od naših ispostava, radi popunjavanja i ovjere iste.
Pitanje:    Postovani, nakon zavrsenog studija zakasnio sam sa prijavom na biro za zaposljavanje gdje su mi rekli da sam izgubio pravo na zdravstveno osiguranje. Zanima me, posto nisam u radnom odnosu, da li mogu i kako ostvariti to pravo?
Arman, 30.11.2017
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Postovanje zbog cega mi nece da izdaju na recept uz victozu tufercice i iglice a to je sastavni dio tog inzulina kao uz ostale inzuline a u zakonu donesenom u kantonu Sarajevo stoji da se tufercici i iglice izdaju na recept na trosak kzzosa
Ramiz, 29.11.2017
Odgovor: Lijek Victoza je antidijabetik ali nije inzulin i iz tog razloga iglice i tupferi ne idu na recept,a o tome Vas je trebao upoznati Vaš ljekar porodične medicine kada je uključio pomenuti lijek u terapiju.
Pitanje:    Poštovani. Prije nešto manje od 30 dana sam promijenio adresu prebivališta i sada sam nastanjen u Sarajevu, Općina Ilidža. Uposlenik sam JU "Kulturno-sportski centar" Kakanj, te su mi potrebne informacije, šta je potrebno uraditi za promjenu zdravstvenog osiguranja? Tj. koja je procedura prebacivanja iz kantona u kanton zdravstvenog osiguranja u ZDK, a radi uplaćivanja doprinosa firme koja je u ZE-DO kantonu? S poštovanjem !
Mirza, 29.11.2017
Odgovor: Poslodavac je dužan izvršiti promjenu adrese prebivališta u PU, odnosno radnik prijaviti promjenu prebivališta poslodavcu, kako bi isti postupio po naprijed navedenom. Prijavom radnika u PU poslodavac je dužan vršiti uplatu doprinosa za radnika po osnovu prebivališta radnika na osnovu čega radnik dobija zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Da li Zavod ima potpisan ugovor sa nekom drugom ustanovom za pregled magnetnom rezonansom.Radi se o pregledu cijele kičme.U augustu sam bila poručena za 25.12.2017.na Kliničkom centru,ali kako je njihov aparat u kvaru,ljekar porodične medicine dao mi je uputnicu za Opću bolnicu gdje sam poručena 08.05.2018.Imam boloveu kičmi ,61.godinu,36 godina plaćam ZO I TREBA DA ČEKAM 9MJESECI NA PREGLED.
Mubera, 28.11.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja nema zaključen ugovor o pružanju navedene usluge osim sa KCUS-om i Općom bolnicom “Abdulah Nakaš”, ali da biste ostvarili pravo na refundaciju za MRI kod ovoga Zavoda potrebna je slijedeća dokumentacija: 1. Original račun; 2. Original potvrde iz KCUS I Opće bolnice “Abdulah Nakaš” da oni ne rade navedeni pregled iz nekog razloga (dvije potvrde); 3. Kopija uputnice; 4. Kopija zdravstvene legitimacije; 5. Privanica CIPS-a.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me da li imam pravo na refundaciju troškova MRI, i šta mi je potrebno od dokumentacije. Situacija je sljedeća: 15.06.2017. god Endokrinolog na KCUS mi je preporučio MRI hipofize 16.06.2017. god Porodični ljekar mi je izdao uputnicu za MRI hipofize na KCUS, te sam se naručio istog datuma. 23.11.2017. god u 12:30h je bio zakazan termin za snimanje, međutim kad sam otišao rečeno mi je da su svi aparati pokvareni već dva mjeseca i da pregled ne može biti napravljen, i da se ne zna kad će biti popravljeni aparati i da li će biti- Zaposlen sam i osiguran redovno. Unaprijed hvala! Amar
Amar, 28.11.2017
Odgovor: Da biste ostvarili pravo na refundaciju za MRI potrebna je slijedeća dokumentacija: 1. Original račun; 2. Original potvrde iz KCUS I Opće bolnice “Abdulah Nakaš” da oni ne rade navedeni pregled iz nekog razloga (dvije potvrde); 3. Kopija uputnice; 4. Kopija zdravstvene legitimacije; 5. Privanica CIPS-a.
Pitanje:    Postovani trudnica sam sa secerom od 18 godine. Sada koristim dva razlicita inzulina i bodem se 5 puta dnevno preko 50 jedinica primam. Da li imam pravo na trakice vise. Inace dobijam jedno pakovanje za 50 dana. Da li se ove trakice mogu dobiti na 30 dana. U pitanju je visokorizična trudnoca sa visokim pritiskom i trombofilijom
Sanela, 23.11.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na trake za mjerenje šećera u krvi imaju osiguranici i to: inzulovisna djeca,redovni studenti do 26 god i trudnice-50 komada mjesečno.Dakle,imate pravo na trakice mjesečno 50 kom za vrijeme trajanja trudnoće.Potrebno je da u poslovnici Zavoda gdje ovjeravate obrazac naglasite da ste trudnica.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting