Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani Osiguran sam preko zavoda za zaposljavanje.Imam namjeru putovati u inostanstvo u posjetu familiji,da li mogu dobiti potvrdu o osiguranju za putovanje u inostranstvo. Pozdrav
Midhat, 27.09.2017
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Postovani Osiguran sam preko zavoda za zaposljavanje.Imam namjeru putovati u inostanstvo u posjetu familiji,da li mogu dobiti potvrdu o osiguranju za putovanje u inostranstvo. Pozdrav
Midhat, 26.09.2017
Odgovor: Možete podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg dvojezičnog obrasca, koji možete preuzeti u najbližoj poslovnici, uz koji ste dužni priložiti izvod iz medicinske dokumentacije, koji se dobiva na osnovu podnesenog zahtjeva kod ordinirajućeg ljekara.
Pitanje:    Kolika je uplata po clanu 27, za mjesec oktobar i novembar, i dali je doslo do kakvih izmjena? Hvala
Mustafa, 26.09.2017
Odgovor: Posljednji objavljen podatak Federalnog zavoda za statistiku se odnosi na mjesec juli 2017. godine, a koji iznosi 65,65KM. Navedeni iznos je neophodno uplatiti s dva platna naloga na načina da ćete 89,8% od navedenog iznosa, a što iznosi 58,95KM uplatiti na žiro ražun broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193, primalac Zavod zdravstvenog osiguranja KS, dok ćete 10,2% od navedenog iznosa (65,56KM), a što iznosi 6,70KM uplatiti na žiro račun 1020500000064018, vrsta prihoda 712193, primalac Zavod zdravstvenog osiguranja FBIH-izdvojena sredstva Fonda solidarnosti. Uplate za više mjeseci se uplaćuju prema posljednjem objavljenom podatku gore navedenog organa.
Pitanje:    Poštovani, specijalista neuropedijatar je tražio da se uradio MRI craniuma ( u opštoj anesteziji) za dijete. Pošto aparat na KCUS nije u funkciji i nije izvjesno da će uskoro proraditi ja sam kontaktirala UKC Tuzla i rečeno mi je da kod njih možemo uraditi ovaj pregled, ali da bi bio pokriven osiguranjem moram imati odobrenje ovjereno od strane ZZO. Interesuje me kome u ZZO se trebam obratiti i sa kojom dokumentacijom, da bi mi Zavod izdao potrebno uvjerenje? Lp
Elma, 26.09.2017
Odgovor: Članovima 19. 20. 21. 22. 23. i 24. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine FBiH'', br. 31/02),  su utvrđeni uslovi i postupak upućivanja osiguranih lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan kantona u kome je osigurano. Ukoliko se radi  o upućivanju osiguranoga lica na ispitivanje odnosno liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu izvan kantona u kojem je osigurana, sem uputnice za liječenje izdate od izabranoga doktora medicine, potrebno je pribaviti i mišljenje stručnog tima odgovarajuće ustanove s obzirom  na oboljenje osiguranoga lica,  o potrebi  upućivanja na ispitivanje odnosno liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu izvan kantona u kome je lice osigurano. Nakon pribavljenog mišljenja  stručnog tima doktora medicine  u kome se utvrđuje potreba za ispitivanjem i liječenjem u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi izvan kantona  u kome je to lice osigurano, izabrani doktor medicine  odmah  uputnicu sa mišljenjem stručnog tima doktora medicine dostavlja nadležnom organu kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kod koga je  lice osigurano, radi  davanja saglasnosti za to liječenje. Shodno navedenom znači potrebno je: -Pribaviti mišljenje tima ljekara pedijatrijske klinike KSU Sarajevo  koje treba  da sadrži: ocjenu da li je s obzirom na medicinske indikacije moguće ili nije moguće obezbjediti navedenu pretragu, naziv zdravstvene ustanove na teritoriji FBiH u kojoj se obezbjeđeni uvjeti za uspješno ispitivanje, prijedlog liječenje (ambulantno,stacionarno, kontrolni pregled), procjena trajanja liječenja i procjena da li je osiguranom licu neophodan pratilac. - podnijeti  zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uz koji je potrebno priložiti  mišljenje stručnog tima doktora medicine i uputnicu   izabranog doktora medicine, radi davanja saglasnosti  za ispitivanje u drugom kantonu.
Pitanje:    Poštovani moj otac je imao nezgodu (pao sa drveta) ,u Zadru HR. On je penzioner i državljanin iz Sarajeva, zdravstveno osiguranje BIH. Kola hitne pomoći su došli i prebacili ga u hitnu u Zadru ,gdje su ga zadržali preko noći i namjestiti mu kuk koji je bio iscasen.Dali mi moramo im platiti za usluge vozila hitne pomoći (oni traže leš?
Davor, 26.09.0217
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (''Službeni glasnik BiH'' broj: 06/01) i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Postovani, Dali mogu refundirati VTO preko osiguranja i sta mi je potrebno od papira.imam 32 godine suprug 34 vec 10 godina smo u braku i nemamo djece? Lp
Amela, 26.09.2017
Odgovor: Potrebno je da dostavite: -Pozitivno kozilijarno mišljenje kojim se preporučuje tretman medicinski potpomognute oplodnje, -       da je postupak potpomognute oplodnje započet 01.06.2017. godine, -       original fiskalni račun iz ustanove u kojoj je rađen postupak, -        izvod iz matične knjige vjenčanih, -       Nalaz/mišljenje ovlaštenog ljekara spec.ginekologije i akušerstva -       fotokopija zdravstvene legitimacije, -       potvrda o prebivalištu – CIPS.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za informaciju da li mogu i na koji nacin refundirati troskove pregleda i liječenja djeteta na području Unsko Sanskog kantona, a osiguranik je ZZO KS... Unaprijed hvala na odgovoru.
Šemsa, 26.09.2017
Odgovor: Da bi ZZO KS refundirao troškove pregleda i liječenja na području Unsko-sanskog kantona, potrebno je u nekoj od naših poslovnica popuniti zahtjev, te dostaviti fotokopiju zdravstvene legitimacije, original fiskalni račun iz ustanove iz drugog kantona, kao i mišljenje ljekara specijaliste a koje upućuje na potrebu obavljanja navedene medicinske usluge.
Pitanje:    Postovani, Mogu li My prenatal test ili Nifty test refundirati u Zavodu zdr. osiguranja KS i pod kojim uvjetima, ako mogu? Hvala na razumijevanju. Lp
Elma, 18.09.2017
Odgovor: Da bi ZZO KS refundirao Nifty test, navedena analiza mora biti medicinski indicirana od strane ovlaštenog ljekara, potrebna je Potvrda UKCS da se predmetna analiza ne radi, kao i original račun.
Pitanje:    Postovani radila sam vto,htjela bih predat za refundaciju troskova ali sam čula da je socijalno za ovu godinu ispaltio sve pare za ovu tekuću godinu sto se tice refundiranja.Posto sam dijabeticar na čemu inzulinu sa visokim pritiskom kome se mogu obratit za isplatu novca a ne da cekam 2018 ili cak 2019
Sanela, 18.09.2017
Odgovor: Članom 5. Odluke o refundaciji troškova za pružene usluge medicinski potpomognute oplodnje od 14.07.2017.godine, propisano je da se refundacija troškova za uslugu medicinski potpomognute oplodnje vrši do utroška planiranih sredstava predviđenih Finansijskim planom za tekuću godinu. Uzimajući u obzir da su u ovom trenutku novčana sredstva za ovu namjenu predviđena Finansijskim planom ZZOKS za 2017. godinu u cjelosti utrošena, proizilazi da je trenutno nemoguće pozitvno riješiti predmetne zahtjeve. Nakon usvajanja izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda za 2017.godinu, i odobrenja dodatnih novčanih sredstava, provest će se postupak rješavanja pristiglih zahtjeva.
Pitanje:    Postovani,živim s majkom koja je 100% invalid . Zanima me kako preko zzo mogu dobiti nastavak za wc školjku? Lp
Amela, 15.09.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagalaosigurana lica imaju pravo na nastavak za toaletnu šolju,kod sljedećih indikacija:paraplegija,hemiplegija i teški deformiteti kukova i koljena.Da bi ostvarili pravo na pomenuto sanitarno pomagalo potrebno je da dostavite potvrdu o potrebi ortopedskog- sanitarnog pomagala koji će popuniti i ovjeriti ljekar ortoped ili fizijatar,te istu predati naprotokol Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting