Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani prošle sedmice boravila sam u R. Hrvatskoj i tom prilikom imala manju nezgodu te me je vozilo hitne pomoći transportovalo u Dubrovačku bolnicu. Ovim povodom nastali su troškovi transporta kolima hitne pomoći i bolnice koje sam ja platila. Na koji način mogu refundirati ove troškove? lijep pozdrav
Maja, 30.06.2017
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (''Službeni glasnik BiH'' broj: 06/01) i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Shodno navedenom ukoliko prije odlaska u Hrvatsku niste imali potrebni obrazac ne postoji pravni osnov za refundaciju nastalih troškova.
Pitanje:    Postovanje,kako izvaditi drugu zdravstvenu knjizicu(duplikat)jer je prvobitna izgubljena inace u pitanju bolesna i slabo pokretna osoba
Nina, 23.06.2017
Odgovor: Novu zdravstvenu knjižicu kupite u nekoj od poslovnica ZZOKS u koju obveznik uplate doprinosa treba da stavi pečat na predviđeno mjesto i uz prijavu prebivališta javite se na šaltere Poslovnica da vam se ista izda i ovjeri. Ukoliko se radi o penzioneru, ponesite i posljednji ček od penzije!
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite jel ima ogranicenje u godinama za refundaciju merionala?Koji je postupak refundacije?
Merima, 23.06.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za postupak medicinski potpomognute oplodnje i terapiju u sklopu iste.
Pitanje:    Postovani kako bi mogla doci do informaciju u vezi rijesenja koje trebam dobiti a u vezi je refundacije med.potpomogle oplodnje, kao i refundiranju lijekova za istu. Predala sam za lijekove prije dva mjeseca a za postupak mjesec dana. Nemam nikakvu informaciju dokle je to stiglo. Adea M.
Adea, 21.06.2017
Odgovor: Predmet ste predali 29.05.2017. godine. Zakonski rok za rješavanje zahtjeva je 30 dana, tako da je isti u proceduri rješavanja.
Pitanje:    Poštovanje .Imao sam samostalni obrt od 01 05 2002 do 31 12 2009 godine ostalo je dugovanje od 15 mjeseci za zdravsteno i penziono osiguranje 16.08.2014 otišao sam u prijevremenu povoljniju starosnu penziju Kao pripadnik Oružanih snaga R BIH sa 29. godina 11. mjeseci i 16.dana uplaćenih doprinosa na jednom šalteru su mi rekli da imam pravo na zastaru dugovanja samo da donesem rješenje o zatvaranju obrta kada sam donio rješenje drugi radnik mi je rekao da se obratim vama za upute NAPOMINJEM DA MI ZDRAVSTVO NIJE ZATVORENO TAKO SU MI REKLI JA NIKADA NISAM IŠAO KOD DOKTORA NEMAM NI ZDRAVSTENI KARTON SADA MI JE POTREBNO OSIGURANJE POŠTO SAM U PENZIJI SKORO 3 GODINE
Alma, 21.06.2017
Odgovor: U vezi Vašeg upita, a koji se odnosi na dugovanje samostalnog obrta gdje ste Vi bili vlasnik, potrebno je da dostavite Vaše lične podatke kako bi izvršili provjeru u sistemu, ili da se obratite Šefu poslovnice Novo Sarajevo i Novi Grad, ul. Zmaja od Bosne bb.
Pitanje:    Postovani, nakon poroda sam primila Rogam koji sam kupila, pa me zanima na koji nacin mogu refundirati taj novac? Osim toga, primala sam i Clexane injekcije 8 komada od cega sam morala kupiti 4 komada a 4 su mi dali u bolnici. Da li mogu refundirati i ta sredstva? Imam racun i uputu ljekara Hvala unaprijed Aldina S.
Aldina, 20.06.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za kupljeni lijek možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran lijek,originalni račun iz apoteke,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Zakasnio sam 2 dana da se javim na biro nakon zavrsetka radnog odnosa sada nemam socijalno osiguranje bio sam na birou i nisu mi ponudili nikakvo rjesenje samo su mi rekli sta ti nije jasno a inace na birou sam 10 godina pa mogu li ja sad ostvariti ikakvo zdtavstveno osiguranje
Muamer, 15.06.2017
Odgovor: Postoji mogućnost da se lično osigurate na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to po stopi od 5% od osnovice koju čini prosječna bruto plaća na nivou FBIH, objavljenja prema posljednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku (66,40 KM), od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6. mjeseci unazad. 
Pitanje:    Poštovanje, Treba da refundiram double test šta mi je potrebno od dokumentacije i moram li ja to lično donijetei ili može i neko drugi s kompletnom dokumentacijom. Lp
Medina, 15.06.2017
Odgovor: Uz zahtjev za refundaciju sredstava  za urađenu analizu double test potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:  fotokopiju uputnice iz zdravstvene ustanove sa kojom Zavod ima zaključen ugovor o potrebi da se uradi predmetna analiza, potvrda KCU Sarajevo, potpisanu od strane direktorice dijagnostičkih disciplina u kojoj će biti navedena mogućnost i uslovi pružanja  predmetne usluge u navedenoj ustanovi u periodu kada ste isto radili u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, original fiskalni račun kao dokaz da ste ličnim sredstvima platili pruženu uslugu, s tim da na istom treba biti  naveden naziv usluge, fotokopiju zdravstvene legitimacije i obavještenje o prebivalištu  (CIPS-ova prijava).
Pitanje:    Poštovani, koji je zakonski rok za refundaciju troškova laboratorijskih nalaza rađenih u privatnim ustanovama, a zbog nemogućnosti obavljanja istih na UKC Sarajevo. Dokumentacija je prikupljenja i poslana još prije dva mjeseca, al još uvijek nema nikakvog odgovora. Hvala puno.
Sidik, 14.06.2017
Odgovor: Sredstva za troškove laboratorijskih nalaza rađenih u privatni ustanovama, a na ime gosp. Melihe, uplaćena su početkom prošle sedmice.
Pitanje:    Postovani, Koliko se placa jedan tretman masaze vrata i ramena po danu fizikalne terapije i koliko minuta treba da traje u Domovima zdravlja u Kantonu Sarajevo. Kojim propisom je to regulisano? Da li treba placati i terapiju - magnet i elektro terapiju i koja je cijena. Zasto Odjeli za fizikalnu terapiju u Domovima zdravlja nemaju na zidu ili na nekom vidnom mjestu cjenovnik usluga sa trajanjem usluge, kako bi se pacijenti mogli na licu mjesta informisati o tome? Lijep pozdrav, Amira
Amira, 14.06.2017
Odgovor: Molimo da se za odgovore na postavljena pitanja obratite JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting