Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za informaciju. U septembru mjesecu sam se udala i samim tim promjenila prezime. Trenutno sam zaposlena u jednoj firmi te me zanima šta je sve potrebno da Vam dostavim kako bih izvršila izmjenu osiguranja u smislu prezimena kao i prebivališta. Prije sam bila općina Stari grad, a sada sam na novoj adresi u općini Centar. Napominjem da sam tek predala za ličnu kartu tako da u vezi s tim imam ličnu kartu na staro prezime i sa starim prebivalištem, ali imam potvrdu da sam predala zahtjev za izdavanje nove lične karte. Unaprijed hvala i lijep pozdrav,
Emira, 10.11.2017
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, Vasa obaveza je da kupite zdravstvenu legitimaciju, te da vam poslodavac stavi otisak pecata, i da je nakon toga podnesete referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.
Pitanje:    Pozdrav, da li psiguranje daje subvenciju za ugradnju fiksne zubne proteze za djecu ( 11 godina) ? Hvala
Adnan, 10.11.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na pokretni ortodonski aparat imaju lica do 18 godina. Indikacije za fiksni ortodonski aparat su teške anomalije koje uzrokuju funkcionalne smetnje.
Pitanje:    Postovani, Imam jedno pitanje i zamolila bih vas da dobijem konkretan odgovor. NIme moj suprug je stalni zaposlenik u privatnom sektoru. 04.09. Je imao tesku operaciju crijeva te od tad ne radi. Sve do sad od je primao minimalnu platu od poslodavca. Medjutim kako on jos uvijek nije sposoban za rad kako od strane komisije tako ni sam poslodavac mu vise ne zeli uplacivati nista vec mu govori da se vama obratimo. Molim vas recite mi sta je potrebno i gdje da se obratimo. Hvala
Hrustem, 10.11.2017
Odgovor: Prema čl.2. \"Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad \"(Sl. novine Kantona br. 6/04) osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje. Ukoliko smatrate da je došlo do kršenja prava iz oblasti primjene propisa iz radnih odnosa, potrebno je da se obratite organu nadležnom za inspekcijski nadzor, obzirom da Zavod ne vrši isti.   Poslodavac se može obratiti Zavodu zbog refundacije naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Iznos koji se refundira je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Postovanje, prijavila sam prebivaliste na podrucju kantona Sarajevo i student sam, tako da ne mogu vise koristiti zdravstveno osiguranje kantona gdje sam ranije bila prijavljena. Suprug mi je prijavljen na birou kantona Sarajevo, kako da ostvarim zdravstveno osiguranje putem njega? Hvala.
Semina, 09.11.2017
Odgovor: Neophodno je da u jednoj od naših ispostava kupite obrazac ZO-1  I zdravstvenu legitimaciju (ukupno 3 KM), i dostavite Zavodu za zapošljavanje (Biro), radi popunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, neophodno je da navedenu podnesete referentu zdravstvenog osiguranja u Vama najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovani, Koliko je mjesecna rata za zdrav.osig.za bracni par ako bi sam to placao. LP
Hasanović, 09.11.2017
Odgovor: Prema posljednjem poznatom podatku iznos koji lica, koja se prijavljuju na lično obavezno zdravstveno osiguranje, uplaćuju je 66,75KM, a uplaćuje se s dva platna naloga na slijedeći način: 89,8% od navedenog iznosa tj. 59,94KM uplaćuje se jednim nalogom na račun broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193, u korist Zavoda zdravstenog osiguranja Kantona Sarajevo, dok se 10,2% od navedenog iznosa tj. 6,81KM uplaćuje se jednim nalogom na račun 1020500000064018, vrsta prihoda 712193 u korist Zavoda zdravstvenog osiguranja I reosiguranja FBIH-izdvojena sredstva Fonda solidarnosti. Međutim, ukoliko se prvi put prijavljujete na obavezno zdravstveno osiguranje po gore navedenom osnovu, a u prethodni 6 mjesecu niste imali svojstvo osiguranika, dužni ste izmiriti tih 6 mjeseci unazad i jedan mjesec unaprijed, odnosno iznos od 467,25 KM u tekućem mjesecu na gore opisani način (419,59 KM (89,8%) 47,66(10,2%)), a ukoliko ste imali svojstvo osiguranika u prethodnih 6 mjeseci, dužni ste izmiriti doprinose u iznosu od 66,75KM po mjesecu do dana prestanka svojstva osiguranika.
Pitanje:    Postovani, koliko kosta dobrovoljno zdravstveno osiguranje za Novembar i koliko se gdje uplacuje?
Indira, 09.11.2017
Odgovor: Iznos koj se uplaćuje za lica koja se prijavljuju na lično obavezno zdravstveno osiguranje, za mjesec Novembar iznosi 66,75KM, a uplaćuje se s dva platna naloga na slijedeči način: 89,9% od navedenog iznosa tj. 59,94KM uplaćuje se jednim nalogom na račun broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193, u korist Zavoda zdravstenog osiguranja Kantona Sarajevo, dok se 10,2% od navedenog iznosa tj. 6,81Km uplaćuje se jednim nalogom na račun 1020500000064018, vrsta prihoda 712193 u korist Zavoda zdravstvenog osiguranja I reosiguranja FBIH-izdvojena sredstva Fonda solidarnosti.  
Pitanje:    Postovanje! Molim vas da mi pojasnite sta od dokumenata je potrebno priloziti da bi novorodzence ostvarilo pravo na prvu zdravstvenu knjizicu. Kcerkica ce biti osigurana preku suprugovig zdravstvenig osiguranja, a suprug je zaposlen u federalnoj Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu. S obzirom da smo mi obitelj sa petero djece svaki vid informacije koji bi nas postedio viska hodanja bi nam bio od velike pomoci. Unaprijed zahvalna Ines
Ines, 09.11.2017
Odgovor: Neophodno je da u jednoj od naših ispostava kupite obrazac ZO-1  I zdravstvenu legitimaciju (ukupno 3 KM), i dostavite poslodavcu Vašeg supruga, radi popunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, neophodno je da navedenu dokumentaciju i rodni list djeteta podnesete referentu zdravstvenog osiguranja u Vama najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Nezaposlena sam, i nisam na birou, da li mogu dobiti zdravstveno osiguranje preko svog supruga (koji je zaposlen)? LP
Naida, 09.11.2017
Odgovor: Možete ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u svojstvu supruge. Shodno tome, neophodno je da u jednoj od naših ispostava kupite obrazac ZO-1 I zdravstvenu legitimaciju (ukupno 3 KM), i dostavite poslodavcu Vašeg supruga, radi popunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, neophodno je da navedenu dokumentaciju podnesete referentu zdravstvenog osiguranja u Vama najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovani, treba nam pod hitno potvrda o osiguranju za Austriju, tzv. formular A/BiH 4 ispunjen i ovjeren od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja za moje roditelje koji su penzioneri i koji od prije nekoliko godina zive u Becu. Taj formular je uslov da bi mogli dobiti osiguranje u Austriji. Da li se potvrda moze dobiti emailom ili se mora licno doci? Moze li jedan roditelj da izvadi potvrdu i za supruznika? Koliko dugo traje procedura da se dobiju potvrde? Hvala na brzom odgovoru.
Daria, 09.11.2017
Odgovor: Za izdavanje obrasca BIH/A 4 (potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme stalnog boravka u Republici Austriji ) potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju :   1.Obrazac A/BIH 16 - izdaje i popunjava  nadležna austrijska bolesnička kasa 2. Kopija rješenja od BH-penzije 3. Kopija prijave o stalnom boravku u Austriji 4. Kopija odjave prebivališta iz BiH za Austriju 5.Potvrda iz banke o otvorenom računu za prijem BH-penzije na adresu u Austriji 6. Odjaviti zdravstveno osiguranje u ZZO Kantona Sarajevo i vratiti zdravstvenu knjižicu   Kompletnu dokumentaciju dostaviti nadležnoj austrijskoj kasi koja navedenu dokumentaciju  uz obrazac A/BIH 16 dostavlja nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja.  
Pitanje:    Sad sam u Novom srajevu al prrbacujem se u stari grad.. Pa koji papiri su mi potrebni za zdravstvenu knjizicu i gdje treba predati. Da li trebam prvo se odjaviti .
Elma, 09.11.2017
Odgovor: Promjenu podataka prijavite vašem obvezniku uplate doprinosa, osim u slučaju ako ste prijavljeni kao član. Zbog manjka podataka koje ste dali, najbolje bi bilo da se obratite u najbližu poslovnicu ZZOKS, kako bismo Vam dali adekvatnu informaciju.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting