Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Prebivalište mi je u Kantonu Sarajevo, trenutno sam privremeno u Tuzlanskom kantonu, zdravstveno sam osigurana preko biroa KS. Da li postoji mogućnost da privremeno ostvarim pravo na zdravstvenu zaštitu u TK, promjenom mjesta boravišta? U KS ću se vratiti tako da promjena prebivališta nije opcija.
D, 31.01.2017
Odgovor: Osiguranik ovog Zavoda se može liječiti  u drugom kantonu u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), Navedenim Sporazumom propisan je način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica, kada takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Na osnovu člana 2. Sporazuma osigurana lica koja privremeno borave na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i na lijekove na recept u vezi sa korištenjem  navedene zdravstvene zaštite, koje plaćaju ličnim sredstvima, s tim što će im se utrošeni iznos sredstava po ovom osnovu refundirati od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja  kod koga su osigurana  u skladu sa propisima koje ovaj zavod primjenjuje. U slučaju potrebe za ortopedskim i drugim pomagalima  neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i saglasnost u slučaju potrebe pružanja zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM. Na osnovu člana 3.  stav 1 i 2. Sporazuma, učesnici Sporazuma obavezuju se da će osiguranim licima ostalih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja omogućiti nesmetano  korištenje zdravstvene zaštite u slučajevima iz člana 2. ovog Sporazuma, na osnovu važeće zdravstvene isprave. Ako je u pitanju pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima, zdravstvena ustanova -povjerilac pružit će zdravstvenu uslugu i bez dokumentacije, s tim da će naknadno pribaviti potrebnu dokumentaciju. Takođe, da bi osiguranik ostvario  pravo na bolničko liječenje  izvan domicilnog Kantona, zdravstvena ustanova-povjerilac koja je primila na stacionarno liječenje osiguranika kao hitan slučaj dužna je da u roku od tri (3) dana od dana njegovog prijema na liječenje, obavijestiti kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja-dužnika kojem osigurano lice pripada o datumu njegovog prijema  na liječenje, dijagnozi i predviđenom trajanju stacionarnog liječenja, radi davanja saglasnosti za to liječenje, a u skladu sa važećim propisima koji se primjenjuju u tim institucijama. Za pružene usluge zdravstvene zaštite osiguranim licima iz člana 2. Sporazuma, zdravstvena ustanova-povjerilac dostavlja kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja-dužniku račun sa specifikacijom, na način i u rokovima koji su predviđeni propisima o finansijskom poslovanju.
Pitanje:    Poštovani BiH ima potpisan ugovor sa Republikom Turskom o prenosu osiguranja iz jedne u drugu zemlju. Možete li pojasniti kako i gdje BH državljani koji su na redovnom studiju mogu dobiti potvrdu BHTR4 kako bi ostvarili pravo na zdrvastveno osiguranje u R. Turskoj. Pojedini kantoni i RS daju istu potvrdu bez problema dok u Kantonu Sarajevo ne daju, zašto? S poštovanjem
Hasan, 30.01.2017
Odgovor: Za izdavanje obrasca BH/TR 4 obratiti se u poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja  prema mjestu prebivališta. Za vrijeme redovnog studija u Turskoj i dobivanje obrasca potrebna je potvrda o redovnom studiju za školsku 2016/2017 godinu (potvrda mora biti prevedna na naš jezik), kopija vize i kopija pasoša i izvod iz medicinske dokumentacije (uzima se kod ljekara porodične medicine).
Pitanje:    Pozdrav, Supruga i ja treba da u privatnoj klinici radimo IV oplodnju. Sta je potrebno za refundaciju troskova IV oplodnje, koju ZZOKS radi od prosle godine?
Damir, 30.01.2017
Odgovor: Uslove i potrebnu dokumentaciju za refundaciju troškova medicinski potpomgnute oplodnje možete naći u Odluci o ref.troškova za pruženu uslugu med.potpomognute oplodnje i izmjenama iste a koje se nalaze na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    Da li podnosilac zahtjeva za raefundiranje podpomognute oplodnje moze biti bilo koji bracni supruznik, jer oboje ucestvuju u postupku, ili je tacno precizirano, i da li oboje moraju imati taj cuveni uslov o 5 god kontinuiranom osiguranju ili samo podnosilac zahtjeva za refundiranje, hvala unaprijed.
Elmaza, 30.01.2017
Odgovor: Podnosilac zahtjeva za refundaciju sredstava medicinski potpomognute oplodnje može biti supruga ili oba bračna partnera. Uslove i potrebnu dokumentaciju za refundaciju troškova medicinski potpomgnute oplodnje možete naći u Odluci o ref.troškova za pruženu uslugu med.potpomognute oplodnje i izmjenama iste a koje se nalaze na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    poštovani, danas sam saznala da bi mi kčerka trebala ići na operaciju srca u Beč pa me zanima ako me možte uputiti kome da se obratim za više informacija jer nisam upućena u detaljnije informacije.. unaprijed hvala..ako nije problem odgovor na mail!!
Selma, 30.01.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite Zavodu osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
Pitanje:    Postovani molim odgovor Trebam da radim zubnu protezu gornje vilice,u razgovoru sa jednom pacijenticom sam cula da zavod pokriva dio troskova.Molim da mi odgovorite dali je to tacno? Zaposlena sam u privatnom sektoru imam manje od 30 godina L.p
Samra, 27.01.2017
Odgovor: Osiguranicima KS Zavod zdravstvenog osiguranj pokriva dio troškova za izradu parcijalne zubne proteze.
Pitanje:    Postovanje, Interesujeme zasto neki pacijenti imaju ogranicenje na lijekove kao sto su Dalsy, Voltaren cepice, itd koji su pacijentima napisani na recept i koji prije toga nikad nisu uzimali ove lijekove i moraju placati? Hvala
Mirsada, 27.01.2017
Odgovor: Novom Odlukom o listi lijekova KS objavljenoj u Službenim novinama br 27 od 07.07.2016 definisane su smjernice za pomenute lijekove,te se na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja mogu koristiti kod reumatoidnog artritisa u bolnoj fazi najduže do 8 sedmica u toku 12 mjeseci,i akutna reumatska bolna stanja do 2 sedmice u toku 12 mjeseci.
Pitanje:    Poštovani, Otac mi deset godina boluje od Parkinsonove bolesti i do prije mjesec dana je mogao hodati. Sada je nažalost svezan za krevet i koristi njegu stručne osobe. S obzirom da krevet na kojem leži nije prikladan (nizak, neravan, mekan) za adekvatnu njegu, da li je moguće dobiti medicinski krevet na korištenje?
osman, 27.01.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja finansira samo stavke koje su definisane Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala  u kojoj nije definisan medicinski krevet.
Pitanje:    Poštovani, moj sin je sve do završetka srednje škole bio zdravstveno osiguran preko mene. U međuvremenu je upisao studij u Beču, kao redovan student. Dobio je potvrdu o redovno upisanom studiju na Tehničkom univerzitetu Beč. da li on ima pravo na zdravstveno osiguranje u kantonu Sarajevo. Jasno je da on neće baš boraviti često tokom studija u Sarajevu ali ipak za period raspusta i sl htjela bih da ima zdravstveno osiguranje ako je moguće. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
Arijana, 24.01.2017
Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem obavještavamo Vas da vaš sin i dalje ima pravo na zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranja u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju, s tim da je potrebno da se javite u neku od poslovnica zavoda kako bi dobili informaciju šta vam je potrebno od dokumentacije za prijavu sina na obavezno zdravstveno osiguranje.  
Pitanje:    Poštovani Moja kćerka je nezaposlena. Ima 37 godina, ne radi ali zbog povremenih primanja po ugovoru o djelu je skinuta sa zdravstvenog osiguranja Zavoda za zapošljavanje. Kako se i koliko plaća dobrovoljno zdravstveno osigurabje i koja je procedura za prijavu?
Nermina, 23.01.2017
Odgovor: Potrebno je da podnesete zahtjev za priznavanje prava uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju:  1. Uplatnicu na iznos od 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, od dana prestanka svojstva osiguranja, odnosno najmanje 6. mjeseci unatrag.  2. Uvjerenje Porezne uprave FBiH kojim potvrđuje da nema tekućih osiguranja (Porezna uprava prema mjestu prebivališta) 3. Prijava prebivališta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting