Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Društvo ima sjedište u Širokom Brijegu i zaposlenicu sa prebivalištem u općini Novo Sarajevo. Zaposlenica će uskoro na porodiljno bolovanje. Koje su naše obveze nakon toga? Tko plaća doprinose i naknadu za nju? Da li imamo pravo na refundaciju ako je naša obveza uplate naknade. Tko podnosi MIP za nju?Nažalost u svakom kantonu je različito . Sa štovanjem!
Jasna, 29.03.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnom općinskom organu ( prema prebivalištu zaposlenice).
Pitanje:    Postovani, ja sam na trudnickom bolovanju od februara mjeseca, bila sam na komisiji kada je bolovanje preslo 42 dana, te su mi rekli da sam u obavezi otvoriti porodiljsko bolovanje 28 dana prije predvidjenog datuma poroda. Molim Vas da mi odgovorite da li zaista moram otvoriti porodiljsko bolovanje 28 dana ranije ili ga mogu otvoriti sa danom poroda? Unaprijed hvala
Anisa, 29.03.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite ljekaru specijalisti koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Poštovani, >Radimo obračun plaće za našu uposlenicu, koja radi u dražvnoj službi. Na bolovanju je bila 39 dana. Po Zakonu o plaćama BiH, obračunava se 100% plaće za period bolovanja od 30 dana, a preko po Odluci Zavoda zdravstvenog gdje je prebivalište. Pošto ona živi u Sarajevu, je li to za period od 30-39 dana 80% plaće?
Mirela, 29.03.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica).
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite gde mogu da nadzem document gde pise koje zdravstvene usluge su besplatne u vas kanton i dali Romi su oslobogjeni od nekoh placanja.
Marija, 28.03.2017
Odgovor: Odlukom o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br.28/04), utvrđuje se lično učešće osiguranih lica u pojedinim troškovima korištenja zdravstvene zaštite  i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, osigurana lica koja su oslobođena ličnog učešća u ovim troškovima kao i mjesto i način naplate ličnog učešća.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li studenti iz Republike Srpske imaju pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo? Unaprijed hvala, Samra Ribić
Samra, 24.03.2017
Odgovor: Fizičko lice za vrijeme privremenog boravka radi školovanja, studiranja i stručnog usavršavanja na području drugog Entiteta ima pravo na zdravstvenu zaštitu uz uvjet da je osiguran u Entitetu iz kojeg dolazi, odnosno da mu se uplaćuju doprinosi i da ima ovjerenu zdravstvenu legitimaciju. Iznos do 300 KM koji plati za pruženu uslugu (lijekove, ortopedska pomagala) refundirat će ih u ustanovi u kojoj je osiguran, a u slučaju stacionarnog liječenja, ustanova koja zaprimi osiguranika dužna je tražiti saglasnost od ustanove u kojoj je osoba osigurana, izuzev hitne medicinske pomoću, kada će se potrebna saglasnost naknadno probaviti, odnosno po otklanjanju neposredne opasnosti po život.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za informaciju koji dokumenti su mi potrebni da prijavim suprugu i dijete na zdravstveno osiguranje? U firmi sam ovjerio knjizice i dobio obrazac, ali ne znam tacno koje dokumente da pripremim za vas.
Ivica, 24.03.2017
Odgovor: Ukoliko Vam je poslodavac popunio i ovjerio ZO-1 obrazac, potrebni su Vam slijedeći dokumenti kako bi osigurali članove porodice: Vjenčani list, rodni list za dijete, prijavnice Cipsa.
Pitanje:    Postovani, osoba koja nije bila u Sarajevu odredjeni period na koji nacin moze ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje?
Emina, 24.03.2017
Odgovor: Ukoliko ne ispunjavate niti jedan zakonski uvjet (radni odnos, korisnik penzije, nezaposleno lice, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva (5% od prosječne bruto plaće na nivou FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku) kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, sestra mi je redovan samofinansirajuci student sa navršenih 26 godina života. Dosad je bila na osiguranju jednog od roditelja. Rečeno nam je da sada mora ići na dobrovoljno osiguranje po članu 10 gdje se mjesečno uplaćuje 20 KM. Da li mi možete dati podatke šta upisati na uplatnicu i transakcijski račun kao i ko je primatelj? Ostale dokumente smo prikupili. S poštovanjem
Asja, 24.03.2017
Odgovor: Svrha: Uplata doprinosa Primalac: Zavod zdravstveno osiguranja Kantona Sarajevo Račun: 3380002210008593 Broj poreznog obveznika: Vaš JMB Vrsta Prihod: 712111 Poziv na broj:0000000003 (zadnji broj označava mjesec za koji uplaćujete-npr. Mart-03, April-04)
Pitanje:    Poštovanje, Prebivaliste i ZO mi je u SBK Kantonu i trenutno putujem na posao u Sarajevo. Planiramo kupiti stan u Sarajevu i preseliti u Sarajevo zbog trudnoce i nemogucnoscu svakodnevnog putovanja u tom stanju. Zanima me koliko vremenski ce biti potrebno od dana kada se prebacim na ZO (i poslodavac krene uplacivati doprinose u KS ) u Sarajevo da mogu posjecivati ljekara u Sarajevu i obaviti porod u Sarajevu? Hvala unaprijed
jasmina, 24.03.2017
Odgovor: Čime poslodavac izvrši Vašu  prijavu na zdravstveno osiguranje, a Vi izvršite prijavu Vaših članova porodice, odnosno danom prijave na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, imam prijatelja koji je stranac a koji je otvorio firmu u Sarajevu. Trenutno je odsutan ali me je zamolio da mu pomognem da riješi pitanje zdravstvenog osiguranja. Posjeduje radnu dozvolu, prijavljen je, ima stalno mjesto boravka. Šta je još potrebno od papira i koja je procedura? Također, radna dozvola je prijavljena na Ilidži a mjesto boravka u Centru. Hvala unaprijed.
Vukašin, 24.03.2017
Odgovor: Procedura ista kao i za sve prijavljene uposlenike u PU.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting