Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, trebam da radim tumor markere, u laboratoriju na Koševu trenutno nema materijala, da li bi vi refundirate novac kada bi uradila privatno, ako da šta je potrebno od dokumentacije? Da li refundiratr cijeli iznos ili neki postotak, i da li je bitno koja je privatna laboratorija? Hvala unaprijed. Lp
Aida, 18.07.2017
Odgovor: Za predmetnu uslugu možete podnijeti zahtjev za refundaciju sredstava. Uz zahtjev je potrebno dostaviti uputnicu ljekara specijaliste zdravstvene ustanove sa kojom Zavod ima zaključen ugovor, original fiskalni račun o plaćenim troškovima  i račun iz kojeg će se utvrditi da je izvršena predmetna pretraga, potvrdu KCU Sarajevo potpisanu od direktorice dijagnostičkih disciplina da se laboratorijska dijagnostika nije mogao uraditi u navedenoj ustanovi i CIP-sovu potvrdu. Nakod dostavljanja navedenog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, da li je moguće izvršiti refundaciju za nalaz napravljen u privatnoj ordinaciji, jer u kliničkom centru nema reagensa za isti do daljnjeg? Ako je moguće, šta je potrebno uraditi i donijeti od dokumentacije?
Almin, 17.07.2017
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled je urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za informaciju da li se refundiraju troškovi double testa urađenog u privatnoj klinici? Pozdrav
Šejla, 17.07.2017
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste.  
Pitanje:    Poštovani, trebam uraditi OCT pregled (snimanje očnog živca), međutim aparat na KCUS je pokvaren već duže vrijeme, a u Općoj bolnici još uvijek nije stavljen u funkciju. Da li Zavod vrši refundaciju troškova OCT pregleda urađenog unekoj od privanih klinika? Hvala unaprijed.
Enisa, 13.07.2017
Odgovor: Za predmetnu uslugu možete podnijeti zahtjev za refundaciju sredstava. Uz zahtjev je potrebno dostaviti original fiskalni račun o plaćenim troškovima  i račun iz kojeg će se utvrditi da je izvršen OCT pregled, potvrdu KCU Sarajevo Klinike za očne bolesti da se OCT pregled nije mogao uraditi u navedenoj ustanovi i CIP-sovu potvrdu. Nakod dostavljanja navedenog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, Da li je moguće imati prijavljeno prebivalište u drugom kantonu, a biti osiguran u KS
Omar, 12.07.2017
Odgovor: Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja se ostvaruju u kantonalnim zavodima prema mjestu prebivalista fizickog lica.
Pitanje:    Poštovana/i, majka treba da ide na hadž. Trebala je da dobije vakcinu protiv meningitisa. Međutim, te vakcine nema nigdje. Kako i na koji način se ista može kupiti i gdje da bi se dobila? Hvala. Lijep pozdrav,
Ermin, 12.07.2017
Odgovor: Vaš upit trebate proslijediti Zavodu za javno zdravstvo KS iz razloga što je imunizacija u njihovoj ingerenciji.
Pitanje:    Poštovani, Poštovani, da li postoji način da Zavod za zdravstveno osiguranje KS participira prilikom nabavke Nutri-drink preparata za onkološke pacijente?
Mersiha, 10.07.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja finansira enteralnu prehranu za osiguranike KS,te je potrebno da se javite na Kliniku za Gastrohepatologiju preko koje se i provodi program za pomenutu prehranu.
Pitanje:    Postovani, Medicinski potpomognutu oplodnju sam radila 3.4.2017. god. i troskovi su refundirani. Medjutim, tada nisam predala zahtjev za refundiranje novca za lijekove koji su koristeni u tu svrhu. Zanima me da li sam zakasnila sa zahtjevom i mogu li sada predati taj zahtjev? Hvala i lp!
Melisa, 10.07.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira samo postupak medicinski potpomognute oplodnje što ste Vi i ostvarili.
Pitanje:      Poštovanje! Molim Vas ukoliko ste u mogućnosti da mi date pojašnjenje. Naime, radila sam nalaze krvi, test na keliobakteriju i endokrinološke nalaze u privatnoj poliklinici Eurofarm i Al tawil. Moj porodični ljekar mi je rekao da mogu izvršiti refundaciju tih troškova. Inače ratni vojni invaid sam. Zbog hitnosti zbog koje sam morala da uradim nalaze endokrinologa i test na heliobakteriju nisam bila u mogućnosti da čekam u KC Koševo da dođem na red, tako da sam koristila usluge privatne poliklinike. Ukoliko imam pravo na refundaciju troškova molim Vas da mi pojasnite gdje trebam predati zahtjevi šta mi je potrebno da priložim. Hvala unaprijed Lijep pozdrav
Amela, 06.07.2017
Odgovor: Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju. 1.Uputnicu ljekara specijaliste zdravstvene ustanove sa kojom Zavod ima zaključen ugovor, a iz koje će se utvrditi potreba za predmetnim uslugama. 2.Potvrdu KCU Sarajevo potpisanu od direktorice dijagnostičkih disciplina o mogućnosti  i uslovima pružanja navedenih usluga u njihovoj ustanovi u vrijeme kada ste to radili u privatnim zdravstvenim ustanovama. 3 Original fiskalne račune iz kojih će se utvrditi da su vam urađene predmetne usluge i 4.CIP-sovu prijavu. Nakon dostavljanja potrebnog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, molim za informaciju koja je dokumentacija potrebna za refundiranje troskova vantjelesne oplodnje? Na stranici ne mogu da pronadjem. Hvala unaprijed.
Nina, 05.07.2017
Odgovor: Uz pisani zahtjev potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1.Mišljenje ordinirajućeg ljekara (ljekar specijalista ginekologije ili specijaliste urologa) 2.Original plaćenu fakturu o izvršenoj i pruženoj usluzi medicinski potpomognute oplodnje na ime podnosioca zahtjeva 3.Pozitivno konzilijarno mišljenje nadležne klinike sa UKC Sarajevo (Klinika za ginekologiju i Klinika za urologiju) 4.Izvod iz matične knjige vjenčanih ili izjava oba partnera data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o postojanju vambračne zajednice u smislu odredbe člana 3. Porodičnog zakona FBiH, data pred notarom, kao i uvjerenje o kretanju izdato od strane nadležnog MUP-a za oba partnera; 5.Fotokopija zdravstvene legitimacije podnosioca zahtjeva 6.CIPS –ova prijavnica o mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.   S tim da u skladu sa Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje sve neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenje i dokazivanja neplodnosti, osigurana lica su dužna obaviti u UKC Sarajevo ili u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting