Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, moj otac je teško bolestan, te su mu doktori na KSCU propisali lijek sandostatin lar. Kako je navedeni lijek kod nas veoma skup, zanima me ukolika ga u inostranstvu uspijemo nabaviti po povoljnijoj cijeni da li će mi Zavod moći refundirati sredstva za isti? Molim za što skoriji odgovor. Hvala unaprijed
Selma, 05.10.2017
Odgovor: Lijek Sandostatin Lar je dio Liste lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (Fond solidarnosti), te je potrebno da se obratite pomenutom Zavodu.
Pitanje:    Da li kao penzioner imam pravo na uloske za cipele ,radi.se o skracenju noge i ako imam pravo ,kako da ga ostvarim hvala
Maja, 05.10.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i i drugih pomagala pravo na ortopedske uloške imaju samo djeca od 3 do 12 godina.
Pitanje:    Da li je moguce da se refundiraju troškovi koje sam imao u proslom mjesecu. Rijec je o nalazu Karigram iz perferne krvi, koji sam radio u privatnoj laboratoriji jer mi je sto prije trebao za davanje dijagnoze i daljnjeg lijecenja, a kod Vas je termin bio moguc tek u oktobru mjesecu. AKo postoji nacin da bi refundirao taj trosak od 200KM, molim da mi napisete nacin na koji.Hvala
Elmir, 03.10.2017
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste, ili dokaz da postoji duga lista čekanja za obavljanje predmetne analize. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.
Pitanje:    Poštovani. Koristim injekcije Choriomon 5000 I.U. Placam ih po cijeni od cirka 32KM po injekciji, i primam 8 injekcija, jedna sedmično. Mogu li se na neki nacin refundirati troskovi za injekcije. Imam uredno uplaceno zdravstveno osiguranje. Koristim ih kao pripremu za operaciju Micro TESE ( pronalazak zdravih spermija otvaranjem testisa, priprema za IVF ). Hvala
Elmir, 03.10.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje,te i lijekove u samom procesu iste.
Pitanje:    Postovani, ako putujem u Hrvatsku i Makedoniju kao gradjanin BiH Kantona Sarajevo, i imam potrebu za dijalizom tri puta sedmicno, da li imam pravo na besplatni zdravstveni tretman (npr. dijaliza) u tim drzavama, prema postojecem sporazumu medju BiH i ovih drzava, da zdravstveno bude pokriveno preko socijalnog osiguranja za medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Hvala unaprijed, Rada
Rada, 28.09.2017
Odgovor: Vi kao osiguranik imate pravo na putovanje u inostranstvo kao građanin BiH, a prema potpisanom međunarodnom sporazumu. Dijaliza je u nadležnosti vertikalnog programa zdravstvene zaštite, a nosioc ovog programa je Federalni zavod zdravstvenog osiguranja I reosiguranja. ZA SVE DODATNA PITANJA SAVJETUJEMO VAM DA SE OBRATITE NADLEŽNOJ INSTITUCIJI RADI INFORMISANOSI O ISTOM.
Pitanje:    Postovanje Moj sin koji ima 3 hodine i 8 mjeseci koristi Neocate Lcp i sada treba da predje na Neocate Junior koji mu je neophodan prvenstveno kao lijek pa onda hrana.ali ga u nasoj pwdijazriji nema kao niti u kednoj apoteci.imam svu pratrcu dokumentaciju za tok njegove bolesti kao i opstana na zivotu.da li postoji neka sansa za hospitalizaciju i Zagtebu gdje imaju tu hapu koja se mora primjeniti uz ljecnicki nadzor?pokusala sam ave da na pedijattiji dobinem uputnicu ali sam naisla ma odbijanje i odgovore da sama nabavim tu hapu koja jedna kutija kosta 150km i moze mu biti tri dana.ja koja sam ma birou za nezapoalene iz to i podstanar nisam u situaxiji da djetetu to priustim sto mu je lijek za zivot pa onda ishrana.molim vas da mi pomognete u pronalazenju odgovarajuceg lijecenja mog djeteta koji ke bio zivotno ugrozen zbog neadekvatne iahrane.ponavlj posjedujem svu dokumentaciju za navedeno.hvala unaprijed.
Selma, 27.09.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Obzirom da navedena hrana nije dio pomenute Odluke Zavod nema pravni osnov za finansiranje iste.Za liječenje Vašeg djeteta van Kantona Sarajevo morate se obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH u čijoj je to i nadležnosti.
Pitanje:    Poštovani Da li pravo na refundaciju VTO imaju žene koje su rodile a trenutno imaju problem sa sterilitetom...
Elma, 27.09.2017
Odgovor: Uslovi i postupak podnošenja zahtjeva za refundaciju troškova za IVF su propisani Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine, koja se nalazi na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    Moj sin je do 2005.godine bio osiguran preko Zavoda za zaposljavanje kantona Sarajevo i od tada je u inostranstvu. Potrebna mu je Potvrda da nije osiguran, da bi sa volonterskom vizom dobio osiguranje zemlje u kojoj se nalazi. Gdje i kako mogu dobiti takvu potvrdu?
Dijana, 27.09.2017
Odgovor: Potrebno je da se ovom Zavodu podnese zahtjev za izdavanje potvrde da lice nije prijavljeno na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevu. Zahtjev se može podnijeti u nekoj od poslovnica Zavoda, te je potrebno da isti bude svojeručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva ili ukoliko drugo lice podnosi zahtjev potrebna je punomoć ovjerena od nadležne općinske službe. Također postoji mogućnost i da lice podnese zahtjev putem e-maila (skenirani zahtjev), a na zahtjev tog lica se tražena potvrda može od strane ovog Zavoda poslati također e-mailom.
Pitanje:    Postovani Osiguran sam preko zavoda za zaposljavanje.Imam namjeru putovati u inostanstvo u posjetu familiji,da li mogu dobiti potvrdu o osiguranju za putovanje u inostranstvo. Pozdrav
Midhat, 27.09.2017
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Postovani Osiguran sam preko zavoda za zaposljavanje.Imam namjeru putovati u inostanstvo u posjetu familiji,da li mogu dobiti potvrdu o osiguranju za putovanje u inostranstvo. Pozdrav
Midhat, 26.09.2017
Odgovor: Možete podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg dvojezičnog obrasca, koji možete preuzeti u najbližoj poslovnici, uz koji ste dužni priložiti izvod iz medicinske dokumentacije, koji se dobiva na osnovu podnesenog zahtjeva kod ordinirajućeg ljekara.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting