Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje Zanima me da li osobe koje su inoosiguranici imaju pravo ili se mogu zdravstveno osigurati-prijavit na osnovu drugog bračnog partnera koji je naš tj.Ima Bh zdravstveno osiguranje.... Unaprijed hvala
Elmira, 24.04.2017
Odgovor: Osigurane osobe koje dolaze iz država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen Ugovor o socijalnom osiguranju, hitnu zdravstvenu zaštitu koriste na temelju potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju je izdao inodtrani nositelj osiguranja. Kako bi u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvenu zaštitu preporučuje se po dolasku u mjesto boravka u poslovnici Zavoda potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite zamijeniti za bolesnički list. Na temelju bolesničkog lista, inostrani osiguranik može koristiti usluge hitne medicinske pomoći, isključivo kod ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u opsegu predviđenom međunarodnim ugovorom.
Pitanje:    Postovani, U 16. nedjelji trudnoce ustanovljeno je da bebino srce ne kuca, te sam upucena na lezanje na GAK-u, kako bi mi inducirali porod. Za indukaciju poroda sam trebala kupiti ampule. Ampule su kupljene u jednoj od Apoteka Sarajevo, gdje mi je receno da oni (u slucaju da se ne iskoriste sve ampule) ne vracaju lijekove koji se cuvaju u frizideru, radi sigurnosti. Dobila sam fiskalni racun i racun na ime, kako bih mogla refundirati novac. Zanima me da li Socijalno refundira novac za ovu vrstu lijekova i ako da, sta je potrebno predati, osim racuna? Zaposlena sam i redovno mi se uplacuje novac za zdravstveno osiguranje. Hvala na odgovoru!
Amra, 21.04.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne refundira sredstva za pomenute ampule iz razloga što iste nisu dio Odluke o listi lijekova KS.
Pitanje:    Poštovani, 19.04.2017. sam se okliznuo ispred zgrade i imam prijelom fibule. Trenutno sam nezaposlen i osiguran sam preko biroa za zapošljavanje Centar Sarajevo. Nalaz i dijagnozu sam dobio na klinici (UKCS) u Sarajevu. Inetersuje me da li postoji način dobijanja na korištenje ortopedskog pomagala, u pitanju su štake, preko Zavoda zdravstvenog osiguranja, i da li Zavod refundira dio sredstava u slučaju kupovine štaka, u kom iznosu, i pod kojim uslovima?
Nedžad, 21.04.2017
Odgovor: Ortopedsko pomagalo (štake) možete dobiti na korištenje od Zavoda zdravstvenog osiguranja na prijedlog ortopeda,traumatologa,ili izabranog doktora po prijedlogu ljekara specijaliste.  
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za infomaciju vezano za refundaciju troskova laserske operacije koja nija bila moguca na KCUS te je prema prepuruci ljekara uradjena u poliklinici sanasa. Unaprijed hvala
Dragana, 21.04.2017
Odgovor: Obzirom da niste naveli o kojoj vrsti laserske operacije se radi nismo Vam u mogućnosti odgovoriti da li podliježete refundaciji sredstava.
Pitanje:    Za potrebe operacije preponske kila za supruga, koja je urađena na KCUS, kupila sam mrežicu vlastitim sredstvima, prema uputama nadležnog ljekara. Interesuje me da li imam pravo na refundiranje sredstava za kupovinu iste.
Svjetlana, 21.04.2017
Odgovor: Obzirom da niste naveli karakteristike kupljene  mrežice nismo Vam u  mogućnosti odgovoriti da li se za  istu mogu refundirati sredstva.
Pitanje:    Poštovani, Meni trebaju neke informacije vezane za dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Trenutno imam status redovnog-samofinansirajućeg DL studenta, i 26 godina. Interesuje me koliko mjesečno iznosi dobrovoljno zdravstveno osiguranje? Na koji naćin se mjesečno uplaćuje? Da li sam u obavezi da platim unazad 6 mj.ukoliko nisam bila osigurana? Hvala unaprijed na odgovoru. Lijep pozdrav
Merima, 21.04.2017
Odgovor: U jednoj od 6 poslovnica ZZOKS (po mjestu prebivališta) podnesite zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje kao redovnom studentu preko 26.godina života. Uz zahtjev je potrebno da priložite: -Uvjerenje porezne Uprave FBiH da nemate tekuće osiguranje -cips prijavu-prebivalište na Kantonu sarajevo, -potvrdu da ste redovan student u tekućoj školskoj godini, -uplatnicu na iznos od 20 km za tekući mjesec na račun ZZOKS. Za dodatne informacije obratite se u Poslovnice ZZOKS ili putem telefona.
Pitanje:    molim vas da mi objasnite sta je potrebno da izvadim zdrastvenu knjizicu za dijete novorodjence,ja sam u invalidskoj penziji i preko PIOMIO sam osiguran
Edin, 21.04.2017
Odgovor: Potrebno je da kupite ZO-1 obrazac i zdr.leg. u jednoj od nasih poslovnica, te da navedeno dostavite u PIO radi popunjavanja i ovjere, nakon cega cete iste dokumente dostaviti ponovo u jedno od nasi poslovnica. Također, potrebno je da prilikom prijave clana prilozite rodni list djeteta na uvid. 
Pitanje:    Postovani, Koji su uslovi za refundaciju sredstava kod placanja participacije za MRI MRA mozga i cijele kicme? Unaprijed hvala.
Elma, 13.04.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne refundira sredstva za plaćenu participaciju iz razloga što je to ućešće osiguranika za izvršenu uslugu koju finansira Zavod.
Pitanje:    Dobar dan, htejla bih vas pitati da li osobe koje se nalaze na birou, ili osobe ciji je roditelj RVI imaju ikakvu naknadu vezanu za fiksni aparatic ? hvala
Amina, 13.04.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na fiksni ortodonski aparat imaju osigurana lica sa teškim anomalijama koje uzrokuju funkcionalne smetnje.
Pitanje:    Vi priznajete prijedloge za rehabilitaciju (banjsko liječenje) od četiri zdravstvene ustanove, pri čemu za banjsku rehabilitaciju pacijenata sa operisanim srcem priznajete prijedloge samo od III interne u KCUS čija je direktorica zabranila izdavanje prijedloga za banjsko liječenje i rehabilitaciju. Jeste li svjesni da time, kao saučesnik sa KCUS-om, kršite zagarantovana prava pacijenta na dostupnost zdravstvene zaštite iz člana 27., stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.novine FBiH" broj 46/10) i u stalnom ste prekršaju prema čl. 225., stav 1., tačka 1. navedenog Zakona?
Abdulah, 13.04.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranj je uredno dostavio prijedloge za produženo bolničko liječenje (banjsko liječenje)i finansira odlazak naših osiguranika na banjsku rehabilitaciju i isti nema uticaj na rad rukovodnih struktura Javnih zdravstvenih ustanova.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting