Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Koji je procedura prebacivanja kartona iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu u ambulantu? Da li se prebacivanje kartona plaća? Na koji račun novac treba biti uplaćen ili se radi o taksi koju plaćamo na licu mjesta? Koliko traje dok karton se prebaci? Na koji način znam kojoj ambulanti pripadam?
Neira, 06.12.2016
Odgovor: Za sva pitanja u vezi sa  prebacivanje kartona neophodno je da se obratite mjesno nadležnoj javnoj ustanovi. U skladu sa članom 64. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBih", broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) osigurano lice bira doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zastite na period od najmanje godinu dana.Slijedom navedenog, neophodno je da u najbližoj poslovnici Zavoda preuzmete Izjavu o izboru/promjeni izabranog doktora medicine odnosno doktora stomatologije, isti popunite i dostavite izabranom doktoru.
Pitanje:    Poštovani da li je moguće prenijeti zdravstveno osiguranje iz srpske republike na područje sarajevskog kantona. Radi se o penzionerki koja treba da se preseli u Sarajevo a predvodnik je živjela u RS u. Zbog zdravstvenog stanja primorana jer nema komentara da brine o njoj a djeca su u Sarajevu. Postoje li neke mogućnosti. Hvala na odgovoru unaprijed.
Nermina, 06.12.2016
Odgovor: Da bi lice ostvarilo pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo neophodno je da prije svega ima prebivalište u Kantonu Sarajevo. Nadalje, potrebno je da se izvrši odjava sa zdravstvenog osiguranja u RS-a, i ujedno preuzme potvrda, kojom se potvrđuje da lice nije zdravstveno osiguran u RS. Nakon toga, je potrebno da se obrazac (JS3100), a koji se može preuzeti na web stranici Porezne uprave FBiH (http://www.pufbih.ba/v1/obrasci/zakoni/Jedinstveni%20sistemi), dostaviti u PIO RS, radi popunjavanja i ovjeravanja istog, slijedom čega je isti potrebno dostaviti ispostavi porezne uprave prema mjestu prebivališta u Kantonu Sarajevo koja će nakon obrade i evidentiranja lica u Jedinstveni sistem, prijavu na zdravstveno osiguranje proslijediti elektronski ovom Zavodu.
Pitanje:    Postovani, kako sam po treci put obnovila godinu na fakultetu Univerziteta u Sarajevu prebacili su me sa redovnog na redovno-samofinansirajuceg studenta sto mi i stoji na uvjerenju koje sam dobila na fakultetu za ovu godinu. Imam 24 godine. Da li i dalje mogu imati ZO preko oca, kao i do sada? Do ove godine bila sam osigurana preko njega. On je penzioner.
Lejla, 06.12.2016
Odgovor: Dok se nalazite na redovnom školovanju, odnosno dok imate status redovno studenta (redovan-samofinansirajući) ostvarujete pravo da budete osigurani kao član porodice do 26. godine starosti.
Pitanje:    Postovani, operisana sam na KCUS Neurohirurgija pocetkom Septembra, lumbalni dio kicme. Na kontrolnom pregledu kod ljekara koji me operisao sam dobila nalaz na kome je ljekar naveo da se trebam uputiti na banjsko lijecenje i da mi se izda potrebna dokuementacija. Uputu za banjsko lijecenje jos nikada nisam dobila i na upit ljekaru kaze da nemam pravo na banjsko lijecenje. Obzirom da imam radnog staza 18 godina sa uredno placenim zdravstvenim osiguranjem smatram da imam puno pravo na zdravstvenu zastitu koja mi je potrebna u rehabilitaciji poslije operacije. Molim vas za informaciju kome se mogu obratiti kako bi ostvarila svoja prava. Srdacan pozdrav S. 77
Seka, 06.12.2016
Odgovor: Da bi ostvarili pravo na produženo bolničko liječenje (banjsko liječenje) potrebna Vam je uputnica koju izdaje i ovjerava ljekar operater,a bez koje ne možete ostvariti pravo na banjsko liječenje.Ukoliko Vaš ljekar(operater) smatra da Vam je navedeno liječenje neophodno istu će izdati i ovjeriti.
Pitanje:    Postovani, da li studenti koji su sa redovnog studija presli na vanredni imaju pravo na zdravstveno osiguranje? LP
Sajra, 06.12.2016
Odgovor: Ukoliko mislite da li mogu biti osigurani kao članovi porodice osiguranika, odgovor je ne, jer u skladu s članom 22. ZOZO djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršene 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26.godine života. Vandredni studenti, kao i sva ostala lica pravo na zdravstveno osiguranje mogu ostvariti  iz radnog odnosa, kao korisnici penzije, nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje itd...
Pitanje:    Postovani, zanima me da li moze privatni doktor ginekolog kod kojeg vodim trudnocu dati preporuku za trudnicko bolovanje i da li se ista uvazava kod ljekara opste prakse? Hvala
Amra, 06.12.2016
Odgovor: Odgovarajući ljekar specijalista iz javne ustanove daje nalaz i mišljenje a na osnovu zdravstvenog stanja.  
Pitanje:    Postovani, da li penzioner ima pravo na naknadu od dioptrijskih stakala, tj dioptrije koja je utvrdjena u domu zdravlja
Šejla, 05.12.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,pravo na korekciona stakla imaju: djeca do 7 god,redovni učenici do 18god i redovni studenti do 26god.
Pitanje:    Poštovani, u ZZO KS 16.09.2016.godine sam podnijela zahtjev za refundaciju novca za kupovinu lijekova tačnije injekcija longaceph koji sam morala primati obzirom na vrstu bolesti koju sam tad imala. Obzirom da mi je prilikom podnošenja zahtjeva rečeno da će se odluka o istom donijeti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva, a kako do danas tj. 30.11.2016.godine nije donešeno rješenje, interesuje me zašto nije donešeno riješenje i kada će se donijeti tj da li postoji posebna praxa što se tiče refundacije novca za lijekove? lp
Elma, 05.12.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja je zaprimio veliki broj zahtjeva za refundaciju sredstava za kupljene lijekove,komisija je u malom zaostatku,te Vas molimo za malo strpljenja a rješenje ćete dobiti u skorom periodu.
Pitanje:    S obzirom da moj sin Ćesko Rasim već 13 godina boluje od remutskog artritisa, psorijatičnog artritisa i behtereva interesuje me kada će te staviti na listu bijološke lijekove za liječenje takvih bolesnika s obzirom da sve države u okruženju imaju iste na listi.Mi smo za kupovinu remiceda i smponija potrošili do sada preko 150.ooo- KM.Ovakvoj populaciji bolesnika treba obezbjediti uslovno rečeno bar normalno liječenje, a ne da hodamo od vrata do vrata kako bi ponudili svom djetetu uslov za život.Ako se Vi ne želite obratiti da se takvi lijekovi stave na listu onda nas uputite kome da se obratimo da bi isti bili na listi jer je to jeftinije liječenje od današnjeg koje nam se nudi, a nenudi nam se baš ništa. S poštovanjem Alija
Alija, 05.12.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova KS donosi Vlada Kantona a na prijedlog Ministarstva zdravstva KS.Vašu inicijativu trebate uputiti prema Komisiji za lijekove pri Ministarstvu zdravstva KS.
Pitanje:    Bila sam na trudnickom bolovanju duze od 42 dana. Zanima me ko u tom slucaju isplacuje platu?
Aida, 01.12.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite poslodavcu zbog dodatnih informacija.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting