Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Prije 4 mjeseca sam imao lom ruke, koji se desio kao povreda na radu. Bolovanje vodjeno kao povreda na radu, prvostepena ljekarska komisija zakljucila mi je bolovanje nakon provedenog lijecenja. Sada imam bolove u toj ruci i ortoped je preporucio da idem na fizikalne, da li se bolovanje vodi kao povreda na radu ili kao obicno bolovanje? Unaprijed hvala.
Muhamed, 11.09.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine, koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom, jer se uzrok (povreda na radu, bolest,njega člana itd.) privremene spriječenosti za rad utvrđuje:anamnezom, radnom anamnezom i pregledom osiguranika, uvidom u medicinsku i drugu dokumentaciju osiguranika ili člana porodice kojemu je potrebna njega i davanjem nalaza, ocjene i mišljenja o zdravstvenoj sposobnosti osiguranika, u skladu sa "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti povrede ili drugih okolnosti" Sl. novine FBiH 66/12 čl. 7.
Pitanje:    Poštovani, Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika ("Službene novine FBiH", broj 3/17) pravno lice za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika vrši nadzor nad osiguranikom za vrijeme za koje ono isplaćuje naknadu plaće na teret svojih sredstava. Molim vas da mi pojasnite navedeni član, odnosno na koji način poslodavac može da vrši nadzor, obzirom da se u firmi u kojoj radim jako često koristi privremena spriječenost za rad, tj. bolovanje. Željeli bismo da obavijestimo sve nadležne institucije da obrate pažnju na naše radnike koji su na bolovanju, obzirom da sumnjamo na zloupotrebu prava za korištenje privremene spriječenosti za rad, te vas molim da nam objasnite na koji način možemo to da uradimo, odnosno da li postoji određena procedura. Unaprijed hvala na odgovoru.
Negra, 11.09.2017
Odgovor: Privremena spriječenost za rad utvrđuje se :anamnezom, radnom anamnezom i pregledom osiguranika, uvidom u medicinsku i drugu dokumentaciju osiguranika ili člana porodice kojemu je potrebna njega i davanjem nalaza, ocjene i mišljenja o zdravstvenoj sposobnosti osiguranika, odnosno opravdanosti njege člana porodice u skladu sa "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti povrede ili drugih okolnosti" Sl. novine FBiH 66/12 čl. 7. Svako neopravdano izostajanje sa posla koje traje 2-3 dana (ovisno o propisu koji uređuje obaveze iz radnog odnosa)  spada u težu povredu radne obaveze. Disciplinska odgovornost zaposlenih u BiH je definisana sa više propisa,međutim,navedeni ne sadrže veći broj odredbi o disciplinskoj odgovornosti zaposlenika pa su istima propisana prava poslodavaca da tu materiju urede općim aktima (pravilnikom o radu ili ugovorom o radu). Utvrđivanje privremene spriječenosti za rad je uređeno "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), te u skladu sa čl. 26.  istog, za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca: Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (doznaka),te ste se po saznanju o privremenoj spriječenosti za rad uposlenika sa ostalim bitnim informacijama (izabrani ljekar porodične medicine),  u mogućnosti obratiti nadležnoj službi.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje. Promijenila sam adresu stanovanja u Kantonu Sarajevo. Da li mogu birati ambulantu porodične medicine ili se mogu liječiti u samo određenoj ambulanti prema adresi stanovanja ? Unaprijed hvala i lijep pozdrav, Edina
Edina, 11.09.2017
Odgovor: Osiguranici imaju pravo na slobodan izbor ordinirajuceg ljekara bez obzira na mjesto stanovanja.
Pitanje:    Postovani Prijavila sam se na biro prije nego sam magistrirala i godinu dana imam pravo na zdravstveno osiguranje preko biroa. Uskoro ce se navrsiti godina kako sam na birou . Na koji nacin mogu ostvariti zdravstveno osiguranje nakon isteka vremenskog roka od godinu dana ? Lp
Selma, 11.09.2017
Odgovor: Kako bi Vam dali adekvatan odgovor potrebno je da Vas upit upotpunite slijedecim informacijama: da li ste redovan ili vandredan student i godine starosti.
Pitanje:    Poštovani, molila bih vas za pomoć kako bih mogla da ostvarim pravo na zdravstvenu zaštitu. Naime, radi se o tome da sam redovan student Univerzitetu u Sarajevu te da kao osoba koja ne živi sa roditeljima na istom kantonu nemam mogučnost da jedan od roditelja bude i moj nosilac zdravstvenog osiguranja. S obzirom na to, već protekle 2 godine nemam mogućnost ovjere knjižice i besplatno liječenje. Kako mogu da ostvarim pravo na zdravstvenu zaštitu na koju po zakonu imam pravo?
Elzina, 11.09.2017
Odgovor: Ukoliko Vam se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. U suprotnom pravo na zdravstvenu zastitu ostvarujete u Zavodu za zaatitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajeu, pod uvjetom da ste osigurani u kantonu iz kojeg dolazite i da posjedujete zdravstvenu legitimaciju.
Pitanje:    Postovanje, Potrebno mi je par informacija. Pokusacu ukratko da objasnim situaciju. Moja mama 76god. Je dosla pre par godina u Beograd kod mene tu se i razbolela i ostala. Inace socijalno, zdravstveno , penzijsko osiguranje je u Sarajevu. Vec godinu dana ima dijagnozu Staracke demencije, a pre dva meseca se stanje pogorsalo gde je pala u postelju i skoro je nepokretna. U Sarajevu imamo prijatelja koji ima ovlascenje da podize njenu penziju. E sad mene zanima da li ja mogu da je odjavim sa penzijskog zdravstvenog osiguranja u Sarajevu, bez njenog prisustva? Ona se trenutno nalazi u privatnom Domu za stara lica, zbog stanja u kom se nalazi i moje trenutne nemogucnosti (trudna sam 8mesec).
Vesna, 11.09.2017
Odgovor: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi Jedinstvenom sistemu Porezne uprave elektronskim putem odjavu osiguranja za svakog korisnika penzije koji se odjavljuje sa zdravstvenog osiguranja. Slijedom navedenog, potrebno je da se obratite gore navedenom nadleznom organu u vezi odjave bez prisustva osiguranika.
Pitanje:    Poštovani, Moja majka je zivjela u drugom kantonu u FBiH, a sad se odjavila u CIPS-u i prijavila u CIPS Sarajevo. Kako da regulisem njeno zdravstveno osiguranje. Inace, mama je penzioner kod PIO MIO FBiH. Unaprijed hvala, Halilovic
Halilović, 11.09.2017
Odgovor: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi prijavu za zdravstveno osiguranje u Jedinstveni sistem za korisnika prava na mirovinu. Stoga, potrebno je da se obratite PIO/MIO (Novo Sarajevo) radi podnosenja prijave na zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da je izvrsena odjava sa zdravstvenog osiguranja iz kantona iz kojeg dolazi gospođa. Vjerovatno ce Vam trebati fotokopija rjesenja o penziji i "nova" prijavnica CIPS-a.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za informaciju gdje se tačno podiže dvojezični obrazac za liječenje u inostranstvu za vrijeme odmora? Također molim da mi objasnite koja su to akutna stanja pa se zbog njih ne bi mogao izdati ovaj obrazac? Pozdrav,
Emir, 11.09.2017
Odgovor: Kako biste preuzeli dvojezicni obrazac, neophodno je da podnesete zahtjev u jednu od nasih poslovnica uz koji prilazete izvod iz medicinske dokumentacije, a koji izdaje Vaš ordinirajući ljekar. Akutno stanje je nesto što je uznemirujuće i čiji tretman ne trpi odlaganje.
Pitanje:    Poštovani, Da li ja imam pravo na bolovanje radi njege majke koja je nepokretna? (Postoji medicinska dokumentacija o njenom zdravstvenom stanju.) U konkretnom slučaju, radi se samo o dvije sedmice koliko će žena koja tokom radnog vremena o njoj brine biti odsutna, a za to vrijeme nema ko brinuti o majci. Hvala unaprijed, Džana
Džanela, 10.08.2017
Odgovor: Prema čl. 17.  "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), Osiguranik ostvaruje privremenu spriječenost za rad po osnovu njege oboljelog člana porodice, na prijedlog konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti: - do šest (6) mjeseci - u jednoj kalendarskoj godini, računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kada se radi o njezi djeteta oboljelog od cerebralne paralize ili druge teške urođene degenerativne bolesti starosne dobi do sedam (7) godina života, - do četiri (4) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi djeteta do 15 godina života, - do dva (2) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi člana porodice starijeg od 15 godina života. Članom porodice u smislu stava 1. alineja 3. ovog člana podrazumijevaju se članovi porodice utvrđeni članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Vezano za konkretan slučaj, dakle odnosi se i na roditelje ukoliko ih osiguranik izdržava.
Pitanje:    Postovani, Saljem Vam upit u vezi s eventualnim izdavanjem bolesnickog lista..moja majka je boravila kod mene u Zagrebu te joj je za boravka pozlilo, dobila je visoku temperaturu te je hitno hospitalizirana u KBC ''Sestara Milosrdnica'' Zagreb. Obzirom da ima sepsu cije ishodiste je u port kateteru koji je implantiran za primjenu kemoterapije na Kosevu(2013 operirana provedena adjuvantna radio i kemoterapia i bez znakova recidiva do danasnjeg dana), lijecenje bi moglo da potraje... Ima li osnova za bolesnicki list? citav radni vijek je posvetila lijecenju ljudi, ljekar je u mirovini, obiteljske medicine i spec.medicine rada, a zadnje radno mjesto joj je DZ Omer Maslic Novo Sarajevo
Ivan, 09.08.2017
Odgovor: Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu državanja BiH, Federacije BiH za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj propisano je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (“Službeni glasnik” BiH br. 6/01) i Administrativnim  sporazumom o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Po proceduri i uslovima iz ovih propisa, moguće je naknadno izdavanje obrazaca za slučaj potrebe pružanja isključivo hitne medicinske pomoći odnosno činjenice da odnosno lice nije otišlo u drugu državu radi liječenja.   U pogledu postupka, neophodno je da se nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje obrati ovom Zavodu ( ukoliko je Vaša majka osiguranik ZZO KS) sa  odgovarajućim obrazcem-zahtjevom za naknadno izdavanje potvrde o pravu na hitno pružanje zdravstvene zaštite uz prilaganje odgovarajuće medicinske dokumentacije koja opravdava izdavanje potvrde.   Nakon prijema zahtjeva nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavod zdravstevnog osiguraja Kantona Sarajevo će meritorno rješavati isti prema odredbama Zakona o upravnom postupku.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting