Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, molim za informaciju u vezi procedure prijave na zdrav osiguranje za osobu nakon navrsenih 65 god zivota, a koja nije osigurana po drugom osnovu. Procitala sam da ide preko nadleznog organa opcine, molim za detaljnije informacije. Hvala
Jasmina, 09.08.2017
Odgovor: Zdravstvena zaštita osigurava se  osobama starijim od 65. godina starosti, pod uslovom da nemaju zdravtsveno osiguranje po drugom osnovu. Poslove vezane  za ostvarivanje navedenog prava vrši općinski organ uprave nadležan za poslove socijalne zaštite, zašite civilnih žrtava rata I zaštite porodica s djecom. Stoga neophodno je da se obratite nadležnom organu.
Pitanje:    Postovani, meni samo zanima sta mi je potrebno od dokumentaciji za odjavu sa zdravstvenog osiguranja u Sarajevu radi prijave na zdravstveno u Sloveniji? I posto sam trenutno u Sloveniji i sprijecena licno izvrsiti odjavu postoji li mogucnost da opunomocim osobu i uradi to za mene i bebu? Hvala unaprijed!
Almina, 09.08.2017
Odgovor: Kako vi Vam dali adekvatan odgovor, neophodno je da nam navedete po kojem osnovu ste osigurani (radni odnos, PIO, Biro, Opština itd), odnosno da li ste na obavezno zdravstveno osiguranje prijavljeni kao osiguranik ili kao član porodice.
Pitanje:    Poštovani, trudna sam, u pitanju je blizanacka trudnoća,IVF, rizična trudnoća. Otvorila sam bolovanje, radim u privatnoj firmi. Zanima me koja su moja prava i koliko dugo mogu biti na bolovanju nakon poroda s obzirom da su u pitanju blizanci. I zanima me da li naknadu za plaću isplaćuje kanton poslodavcu ili i nakon koliko dana bolovanja idem na komisiju...Tek sam otvorila bolovanje 17.7. LP
Tamara, 08.08.2017
Odgovor: Prema  "Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), čl. 89. pravo koje ostvaruje porodica sa djecom je i naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu,za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće,porođaja i njege djeteta. Za informacije se potrebno obratiti nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Postovani, zbog potrebe za koštanom bankom mi je revizija endoproteze rađena u bolnici Valdoltra u Sloveniji. Dalji nastavak lijecenja se vodi u Opcoj bolnici u Sarajevu gdje se nastavio i balneofizikalni tretman stacionarnog tipa. Da li i pod kojim uslovima imam pravo na nastavak oporavka u jednoj od banja za oporavak kod ovog oboljenja. Napominjem da sam ukupan iznos operacije licno finansirala zbog hitnosti i nemogucnisti obezbjeđenja potrebne dokumentacije za participaciju troskova od ZZO KS.
Nedreta, 04.08.2017
Odgovor: Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulantnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najduže do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u iznimnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili Direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja, osiguranim licima Zavoda pružaju se na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: -          Klinika za ortopediju i traumatologiju, -          Klinika za neurohirurgiju, -          Klinika za kardiohirurgiju, -          Centar za srce, -          Pedijatrijska klinika, -          Neurološka klinika, -          Opća bolnica ''Prim.dr. Abdulah Nakaš''.   Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isti uzeti u razmatranje, te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja.  
Pitanje:    Poštovani, Muž mi je zapsolen, ja sam prijavljena na biro-u, da li mogu tek rodzenu bebu zdravstveno osigurati preko sebe, sta mi je potrebno od dokumenata i kako ide procedura? Unaprijed hvala. Lijep pozdrav.
Aida, 04.08.2017
Odgovor: Možete, i to na slijedeći način. Potrebno je da kupite obrazac prijave (ZO-1) i zdravstvenu legitimaciju u jednoj od naših poslovnica i da iste dostavite Zavodu za zaposšljavanje, radi popunjavanja i ovjere. Slijedom toga, navedenu dokumenaciju, uz rodni list djeteta i prijavnice Cipsa,  potrebno je podnijeti referentu zdravstvenog osiguranja, radi prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlena sam u Zenicko-dobojskom kantonu, te sam promijenila prebivalište, trenutno sam u Sarajevskom kantonu. Zanima me kako da ostvarim zdravstveno osiguranje u Sarajevskom kantonu obzirom da sam u radnom odnosu u drugom kantonu? Unaprijed hvala.
Irma, 04.08.2017
Odgovor: Obzirom da je došlo do promjene prethodno prijavljenih podataka u Jedinstvenom sistemu, obveznika uplate doprinosa tj. Vaš poslodavac je u obavezi da, danom nastanka promjene, nadležnoj poreznoj ispostavi podnesen prijavu promjene podataka na osnovu koje će porezna ispostava izvršiti pormjenu podataka, odnosno ovom Zavodu proslijediti elektronskim putem Vašu prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje. U međuvremenu, Vi možete kupiti zdravstvenu legitimaciju u jednoj od naših poslovnica, a koja košta 2 KM, i dostaviti Vašem poslodavcu, radi stavljanja otiska pečata poslodavca u zdravstvenu legitimaciju, (str.2 PODACI O OBVEZNIKU), koju, kao takvu, podnosite referent zdravstvenog osiguranja u jedno od naših poslovnica, radi popunjavanja I ovjere iste.
Pitanje:    Postovani, molimo Vas za informaciju na koji nacin mogu refundirati troskove poroda koji se desio u bolnici Tesanj, osiguranik zdravstvenog sam KS... Unaprijed hvala na odgovoru.
E, 04.08.2017
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', br. 41/01) propisano je i pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima osiguranim licima na području drugog kantona. Uz zahtjev potrebno je da dostavite original račun, nalaz i mišljenje ljekara izdat u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pružena medicinska usluga, fotokopija zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas da mi odgovorite, ukoliko je to u Vasoj nadleznosti, na pitanje koliko vremenski majka moze da ostvari pravo na bolovanje za njegu predskolskog djeteta s dijagnozom infektivna mononukleoza u kontinuitetu? Da budem preciznija pedijatar je odobrio 15 kalendarskih dana s tim da dijete jos uvijek ne moze dobiti potvrdu da je zdravo ( sto je i logicno) a kao razlog navodi zakonsku regulativu.
Melisa, 28.07.2017
Odgovor: Bolovanje po osnovu njege madodobnog djeteta u nadležnosti je odabranog doktora do 15 dana. Ako postoji potreba za daljim bolovanjem osiguranik se upucuje na Prvostepeneu ljekarsku komisiju u čiju nadležnost prelazi otvoreneo bolovanje, te ista cijeni i donosi nalaz, ocjenu i mišljenje na osnovu priložene med. dokumentacije.
Pitanje:    Poštovani, da li i na koji način poslodavac može dobiti podatak da li je njegov zaposlenik otvorio bolovanje, a vezano za moguću zloupotrebu prava bolovanja i neopravdano odsustvo s posla kao kršenja obveza iz radnog odnosa. U ovom slučaju se ne radi o kontroli bolovanja u smislu da li je to bolovanje otvoreno iz opravdanih razloga, a u koju bi bili uključeni kontrolori pri ZZO, već o provjeri činjenice da li zaposlenik uopće na bolovanju? Da li se takav zahtjev šalje ambulanti porodične medicine kojoj zaposlenik pripada ili nekom drugom? S poštovanjem
Julijana, 28.07.2017
Odgovor: Odgovor na Vaše pitanje sadržan je u članu 4. U Pravilniku o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremne spriječenosti za rad osiguranika, u kojem stoji da privremenu spriječenost za rad utvrđuje izabrani dr. medicine. Privremena spriječenost za rad evidnetira se u kartonu osiguranika. Izabrani doktor medicine je obavezan popuniti Obrazac nalaz ocjene i mišljenja izabranog dr. medicine, koji se nalazi u prilogu br. 5 navedenog Pravilnika i taj izvještaj dostavlja osiguraniku, pravnom ili fizičkom licu kod koga je osiguranik zaposlenen i nadležnom kantonalnom zavodu osiguranja, najkasnije u roku od 3 dana od utvrđivanja privremene spriječenosti za rad. Ukoliko izabrani dr. ne postupa u skladu sa navedenim članom Pravilnika, možete se obratiti zdravstvenoj ustanovi u kojoj radi izabrani doctor i od istih zatražiti potrebnu informaciju, a ako od istih ne dobijete odgovor zaštitu vaših prava možete potražiti kod kontrolora Zavoda zdavstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani ,imam pitanje u vezi zdravstvenog osiguranja.Ja sam prijavljen u Trebinju i uplacujem zdravsteno osiguranje svakog mjeseca zdavstvenom fondu rs i treba da se preselim sljedeci mjesec u Sarajevo federaciju kako da regulisem svoje zdravstveno .Hvala
Husnija, 26.07.2017
Odgovor: Potrebno je da, u cilju davanja adekvatnog odgovora na postavljeno pitanje, navedete po kojem ste pravnom osnovu (Radni odnos, dobrovoljnjo, putem Biro-a ili PIO-a) bili osigurani u RS, te da li po istom osnovu namjeravate biti osigurani u KS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting