Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Radim u institucijama BiH, i od janurara sam na bolovanju zbog dijagnosticiranog Limfoma i u roku su hemoterapije. S obzirom da sam od januara na bolovanju poslodavac mi isplacje 80% plate. Da li se ova umanjenja plate odnose na bilo kakvo bolovanje preko 42 dana ili samo za slucajeve malignih oboljenja kao sto je kod mene slucaj? Molim za kratko pojasnjenje. Unaprijed hvala
Adnan, 01.06.2017
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. naknada plaće određuje se u visini od najmanje 80% od osnovice za naknadu s tim da ne može biti niža od minimalne plaće za mjesec za koji se utvrđuje naknada.
Pitanje:    Hvala Vam na brzom odgovoru. Imam jos jedno pitanje. Predala sam za refundiranje troskova umjetne oplodnje koji sam radila u mjesecu aprilu 2017 kao prvi pokusaj 4000km. Prosle godine sam radila jednu umjetnu oplodnju i jedan transver u mjesecu 07.2016 pa me interesuje da li mogu to predati za refundiranje troskova -drugi pokusaj 2000km. Hvala unaprijed Selma
Selma, 01.06.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava medicinski potpomognute oplodnje možete podnijeti ovom Zavodu, te će na osnovu zahtjeva i dokumentacije razmatrati Vaš zahtjev i donijeti odluka o istom.
Pitanje:    Poštovani, moje pitanje se tiče mogućnosti i procedure refundacije troškova pregleda/ liječenja u privatnoj ustanovi, a preko ZZO. U kojim slučajevima je moguće refundirati troškove (bilo koji pregled ili samo oni koji ne mogu biti izvršeni u javnim ustanovama)? Molim Vas da me uputite na odgovarajući pravilnik i zakonsku regulativu. Srdačan pozdrav, Nejra
Nejra, 31.05.2017
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu obavljenu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize su urađene), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste.
Pitanje:    Postovani, Ne mogu da nadjem na Vasoj stranici Zakon o refundaciji biomedicinski potpomognute oplodnje, pa bih Vas molilio da mi odgovorite koji je zakonski rok nakon postupka da predam za refundaciju? Koji su uslovi da bih mogao da refundiram troskove? Kao podnosilac zahtjeva bio bih ja , dakle suprug. Unaprijed hvala Lp
Nedžad, 31.05.2017
Odgovor: Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, prečišćeni tekst, broj UO/06-N.H.-4-7168/17 od 26.02.2017., u čalnu 1. navedeno je da se član VII Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, prečišćeni tekst od 23.01.2017.godine mijenja i glasi: ''Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a isključivo pravo utvrđeno u tački II ove Odluke mogu ostvariti bračni parovi i partneri u vanbračnoj zajednici koji su postupak potpomognute oplodnje započeli od 01.01.2016.godine.''   Pravni osnovi za rješavanje primarno su sadržani u članu 63. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH te odredbama Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, prečišćeni tekst (br. UO/06-13.1-N.H.-1697/17 od 23.01.2017. godine) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, prečišćeni tekst (br. UO/06-N.H.-4-7168/17 od 26.02.2017. godine). Navedenom Odlukom propisani su uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Članom II Odluke je propisano da će Zavod refundirati sredstva medicinski potpomognute oplodnje za maksimalno dva pokušaja za jedan bračni par, i to za prvi 4.000,00 KM, a za drugi 2.000,00 KM. Članom III je propisano da su uslovi za dobijanje pozitivnog konzilijarnog mišljenja da se radi o ženi koja se liječi od neplodnosti, koja nije rađala, do napunjenih 40 godina života, uz utvrđene dijagnoze, stanja i sve potrebne medicinske pretrage. U članu IV Odluke propisana je dokumentacija koju je podnositelj obavezan podnijeti prilikom podnošenja zahtjeva: pisani zahtjev, mišljenje ordinirajućeg ljekara (ljekara specijaliste ginekologa ili ljekara specijaliste urologa), original račun i fakturu o plaćenoj usluzi, pozitivno konzilijarno mišljenje nadležene klinike UKCS, izvod iz matične knjige vjenčanih, fotokopija zdravstvene leg., CIPS prijava.
Pitanje:    Postovanje, da li je moguce refundirati troskove vadjena polnih hormona kod privatnika, obzirom da KCUS mjesecima nema reagensa za iste. Drugo pitanje- da li zdravstvo snosi troskove banjskog lijecenja za ljude koji su nakon mozdanog udara i otpusta sa bolnickog lijecenja dobili uputu za banjsko lijecenje. Da li se snose svi troskovi ili? Hvala
Šejla, 31.05.2017
Odgovor: I Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu obavljenu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize su urađene), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste.   II Osigurana lica Zavoda u ugovornim zdravstvenim ustanovama, po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja imaju pravo korištenja fizikalne medicine i rehabilitacije. Usluge medicinske rehabilitacije u stacionarnim uslovima podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja (hospitalizacije), a najviše do 3 mjeseca nakon otpusta. Usluge fizikalne med.rehabilitacije osiguranim licima će se pružiti na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinika za neurohirurgiju, Klinika za kardiohirurgiju, Centar za srce, Pedijatrijska klinika, Neurološka klinika, Opća bolnica ''Prim.dr Abdulah Nakaš''. Ovlašteno lice za potpisivanje uputnice je šef klinike odnosno direktor Opće bolnice. Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice ovog Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isi uzeti u razmatranje te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne med.rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja.
Pitanje:    Imao sam povredu na radu koja je rezultovala povredom noge i pada stopala, dobio sam rjesenje da sam invalid druge kategorije. Zanima me dali imam neka prava koja mogu ostvariti sa tim rjesenjem kao banjsko lijecenje,naknada...?
Rio, 31.05.2017
Odgovor: kako ste se nalazili na radnom mjestu, u vrijeme dešavanja nesreće, predmetni zahtjev ste dužni uputiti Vašem poslodavcu, a sve po osnovu članova 36., 58. i 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), kojima je utvrđena obaveza poslodavcu da snosi sve troškove zdravstvene zaštite koji nastanu liječenjem i korištenjem drugih prava (naknada plaće, lijekovi, ortopedska pomagala i sl.), osiguranika koji pretrpi povredu na radu ili oboli od profesionalne bolesti.
Pitanje:    Poštovani, Molim vas za informaciju o potrebnom obrascu, odnosno proceduri prijenosa prava na zdravstveno osiguranje u slučaju kada će zaposlenik prijavljen na osiguranje u BiH, boraviti u Austriji. Radi se o ugovoru za obavljanje poslova posredovanja pri ugovaranju, naplate potraživanja itd. za firmu u kojoj je zaposlen u trajanju od 18 mjeseci.
Neijra, 31.05.2017
Odgovor: Obavještavamo Vas da je  potrebno je da se informišete kod Federalnog fonda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u čijoj nadležnosti je predmetna procedura.
Pitanje:    Postovani, dala sam otkaz na poslu kojem sam radila 2 godine zbog psihickog maltretiranja i jako niske place nakon isteka ugovora na odredjeno i prijavila se na biro za zaposljavanje. Rekli su mi da nemam pravo na naknadu za nezaposlene jer su iz firme napisali da ja vise ne zelim raditi tu ali mi nista nisu rekli za zdravstveno osiguranje. Interesuje me da li imam sada pravo na zdr. osiguranje sada sa biroa i postoji li neki rok u kojem vremenu moram podnijeti zahtjev kako vec to ide ? Unaprijed hvala na odgovoru.
Mahira, 31.05.2017
Odgovor: Čl. 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da  status osiguranika mogu imati ona nezaposlena lica koja su se prijavila zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa. Za dalje informacije obratite se Zavodu za zapošljavanje kao obvezniku doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Molim za informaciju kada je u pitanju preseljenje iz jednog kantona u drugi (Zenica-Sarajevo). Koja je procedura oko prijave/odjave zdravstvenog osiguranja? Hvala, pozdrav.
Alma, 30.05.2017
Odgovor: Neophodno je da obavijestite Vašeg obveznik uplate doprinosa (poslodavac, PIO, Općinski organ, Služba za zapošljavanje) o navedenim okolnostima, slijedom čega je isti dužan da u nadležnoj ispostavi Porezne uprave izvrši promjenu podataka. Nakon izvršene promjene u Jedinstvenom sistemu, neophodno je da kupite zdravstvenu legitimaciju u jednoj od naši poslovnica, a ukoliko prijavljujete članove porodice neophodno je da kupite i ZO-1 obrazac, koje dostavljate Vašem obvezniku uplate doprinosa radi popunjavanja i ovjeravanja istih. Nakon čega je neophodno da navedene dokumente dostavite u jednu od naših poslovnica. Ukoliko se radi o prijavi članova porodice pored navedenih dokumenata neophodno je da dostavite rodni list djeteta odnosno vjenčani list i prijavnice CIPS-a
Pitanje:    Postovani, molim za informaciju da li se stranac sa odobrenim stalnim boravkom moze zdravstveno osigurati preko zaposlenog bracnog druga i na koji nacin? s postovanjem, Gorana
Gorana, 30.05.2017
Odgovor: Možete na način da kupite obrazac ZO-1 i zdravstvenu legitimaciju u jednoj od naši poslovnica, te da navedene dokumente dostavite supružnikovom poslodavcu radi popunjavanja i ovjere istih, slijedom čega je neophodno da popunjene i ovjerene dokumente podnesete u jednu od naših poslovnica, uz koje priložite vjenčani list i ispravku, kojom se dokazuje da je odobren stalni boravak.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting