Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, da li dijete ima pravo na drugi besplatan mobilni zubni aparatić, ukoliko je prvi izgubljen? Hvala
Emir, 25.07.2017
Odgovor: Dijete ima parvo na drugi aparatić kroz 12 mjeseci od podizanja prvog  aparatića.Pošto se radi o vanrednoj situaciji podnesite zahtjev za izdavanje novog aparatića Komisiji za ortopedska pomagala u Zavod.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me na koji način se može refundirati novac za injekcije Avastin ,za oči,koji moja majka mora da prima svaki mjesec u jedno oko a sada joj je receno da mora primati i u drugo.Dijagnoza je degenerativna žuta mrlja ili makula.Rečeno joj je na klinici da te injekcije ne može primati u Bolnici Koševo jer oni nemaju te uslove ni injekcije tako da je prinuđena da prima privatno a penzioner je. Lp
Sandra, 24.07.2017
Odgovor: Pošto je dijagnoza degenerativna makula, možete se obratiti našoj Komisiji za refundaciju sredstava za lijekove. Uz dokumentaciju o dijagnozi priložiti i original  fiskalni račun za kupljeni lijek i biće Vam odobren jedan dio pomoći.
Pitanje:    Postovani, Moj brat boluje od multifokalne motorne neuropatije. Bolest koja vodi u tesku invalidnost. Jedina terapija za tu bolest su humani imunoglobulini. Prosle godine je u vise navrata primao istu terapiju u KCUS, ali je lijek kupovao o licnom trosku. U ZZOKS nam je receno da je lijek na bolnickoj listi, ali nam u KCUS nisu htjeli dati potvrdu da lijeka nema u bolnickoj apoteci, a mi nismo mogli gubiti vrijeme, bolest rapidno napreduje. Neurolog (privatna ordinacija), mu je opet predlozio da proba humane imunoglobuline, ali u znatno vecoj dozi. S obzirom da mi to finansijski ne mozemo obezbijediti, interesuje me da li moj brat ima pravo na taj lijek preko ZZOKS i ako ima, na koji nacin to pravo moze ostvariti. Hvala Lijep pozdrav
Armela, 24.07.2017
Odgovor: Humani imunoglobulini su na bolničkoj listi i bolnica Vam je dužna obezbjediti ih ili Vam refundirati novac  koji ste potrošili za kupovinu istih.Zavod redovno prebacuje tranše novca prema UKC-u Sarajevo za kupovinu lijekova koji su na bolničkoj listi  i iz tog razloge ne refundira novac za kupljene lijekove sa bolničke liste.
Pitanje:    Poštovani, dijagnosticirana mi je uzapredovali oblik paradentoze za koji su mi preporučili hitno odrdjene mikrohirurske zahvate na mesu i kost zuba. kako mi je saopćena navedeno liječenje je prilično skupo. Da li Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo može snositi troškove po osnovu liječenja ove bolesti.ili participirati u dijelu troškova liječenja. S poštovanjem
Haris, 20.07.2017
Odgovor: U članu 34. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine FBiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) zdravstvena zaštita se razvrstava  u tri grupe: primarna, specijalističko-konsultativna i bolnička. Osigurana lica - korisnici zdravstvene zaštite iz člana 34., u skladu sa članom 37. navedenog Zakona mogu zdravstvene usluge ostvariti samo u zdravstvenim ustanovama  s kojima kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zaključi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (Sl.novine FBIH br.21/09)  utvrđeno je da se specijalističko konsultativna zaštita iz oblasti stomatologije obavlja  u okviru slijedećih djelatnosti: bolesti usta, bolesti zuba, ortodoncija, oralna hirurgija i stomatološka protetika. Usluge specijalističko-konsultativna zdravstvene zaštite pružaju se u  UKC Sarajevo i Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Koja je procedura vezana za refundiranje troškova slušnog aparat koji je potreban mojoj majci koja je penzioner i koja je nepokretna. Već su mi u ZZO objasnili da je najprije potrebno mišljenje ORL specijaliste ali mi nije jasno da li je za Vas validno mišljenje specijaliste iz privatne poliklinike koji bi došao u kućnu posjetu jer majka ne može na kliniku. Aparat bismo nabavili u VIDEX-u, koji, također, dolaze u kućnu posjetu nepokretnim bolesnicima. Hvala unaprijed. Džanela
Džanela, 18.07.2017
Odgovor: Za slušni aparat Vam treba mišljenje specijaliste ORL iz Javne ustanove DZ,koji daje prijedlog za slušni aparat I potvrdu (ZP-6 obrazac) koju ovjerite u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona  Sarajevo  na osnovu koje imate participaciju  Zavoda 526,50 KM.
Pitanje:    Poštovani, Trenutno se liječim od limfoma na klinici za hematologiju UKC Sarajevo, i u procesu sam transplantacije matičnih ćelija. S obzirom da je za ovaj proces je neophodan citostatik Malphelan (Alkeran-Alkecan) isti nije bilo moguće nabaviti u BiH, to sam uspio u Hrvatskoj i kostao je 6.600 kuna. S obzirom da trebam Zavodu podnijeti zahtjev za refundaciju troskova interesuje me koju dokumentaciju trebam priloziti uz zahtjev, orginale, ovjerene kopije ili obicne kopije? Unaprijed hvala na odgovoru.
Adnan, 18.07.2017
Odgovor: Pošto se radi o citostatiku molimo da se obratite Zavodu zdravstvenog osiguranja I reosiguranja Federacije BiH.  
Pitanje:    Poštovani, trebam da radim tumor markere, u laboratoriju na Koševu trenutno nema materijala, da li bi vi refundirate novac kada bi uradila privatno, ako da šta je potrebno od dokumentacije? Da li refundiratr cijeli iznos ili neki postotak, i da li je bitno koja je privatna laboratorija? Hvala unaprijed. Lp
Aida, 18.07.2017
Odgovor: Za predmetnu uslugu možete podnijeti zahtjev za refundaciju sredstava. Uz zahtjev je potrebno dostaviti uputnicu ljekara specijaliste zdravstvene ustanove sa kojom Zavod ima zaključen ugovor, original fiskalni račun o plaćenim troškovima  i račun iz kojeg će se utvrditi da je izvršena predmetna pretraga, potvrdu KCU Sarajevo potpisanu od direktorice dijagnostičkih disciplina da se laboratorijska dijagnostika nije mogao uraditi u navedenoj ustanovi i CIP-sovu potvrdu. Nakod dostavljanja navedenog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, da li je moguće izvršiti refundaciju za nalaz napravljen u privatnoj ordinaciji, jer u kliničkom centru nema reagensa za isti do daljnjeg? Ako je moguće, šta je potrebno uraditi i donijeti od dokumentacije?
Almin, 17.07.2017
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled je urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za informaciju da li se refundiraju troškovi double testa urađenog u privatnoj klinici? Pozdrav
Šejla, 17.07.2017
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste.  
Pitanje:    Poštovani, trebam uraditi OCT pregled (snimanje očnog živca), međutim aparat na KCUS je pokvaren već duže vrijeme, a u Općoj bolnici još uvijek nije stavljen u funkciju. Da li Zavod vrši refundaciju troškova OCT pregleda urađenog unekoj od privanih klinika? Hvala unaprijed.
Enisa, 13.07.2017
Odgovor: Za predmetnu uslugu možete podnijeti zahtjev za refundaciju sredstava. Uz zahtjev je potrebno dostaviti original fiskalni račun o plaćenim troškovima  i račun iz kojeg će se utvrditi da je izvršen OCT pregled, potvrdu KCU Sarajevo Klinike za očne bolesti da se OCT pregled nije mogao uraditi u navedenoj ustanovi i CIP-sovu potvrdu. Nakod dostavljanja navedenog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting